RIP Kviz Za Integralni Ispit

110 Questions | Total Attempts: 611

SettingsSettingsSettings
RIP Kviz Za Integralni Ispit - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Sektor može da sadrži najviše
  • A. 

   512 B podataka

  • B. 

   570 MB podataka

  • C. 

   570 B podataka

  • D. 

   512 KB podataka

 • 2. 
  Kontrolnom magistralom (Control Bus) se prenose
  • A. 

   Signal takta i reseta

  • B. 

   Podaci iz ROM memorije

  • C. 

   Podaci iz cache memorije

  • D. 

   Podaci o adresi RAM memorije

 • 3. 
  Kog su najčešće tipa univerzalni slotovi za proširenje savremenih PC računara?
  • A. 

   PCI-Express (PCIe)

  • B. 

   AGP

  • C. 

   EISA

  • D. 

   ISA

 • 4. 
  Sadržaj EEPROM memorije:
  • A. 

   Može da se obriše ne uklanjajući čip sa matične ploče

  • B. 

   Može da se obriše ukidanjem napajanja

  • C. 

   Može da se obriše ukoliko se čip izloži UV zračenju

  • D. 

   Ne može da se obriše

 • 5. 
  Poređaj po brzini (od najbrže do najsporije) nivoe cache memorije:
  • A. 

   L1, L2, L3

  • B. 

   L2, L1, L3

  • C. 

   L3, L2, L1

  • D. 

   L1, L3, L2

 • 6. 
  Koja je najveća dozvoljena dužina internog SATA kabla?
  • A. 

   0,5 m

  • B. 

   0,2 m

  • C. 

   1 m

  • D. 

   2 m

 • 7. 
  Prenos podataka po spoljašnjoj magistrali (External Data Bus - EDB) je:
  • A. 

   Paralelnog tipa, dvosmeran

  • B. 

   Paralelnog tipa, jednosmeran

  • C. 

   Serijskog tipa, dvosmeran

  • D. 

   Serijskog tipa, jednosmeran

 • 8. 
  Ukoliko se isprazni baterija koja napaja CMOS memoriju:
  • A. 

   Računar se stalno resetuje

  • B. 

   CMOS čip se trajno oštećuje

  • C. 

   Gube se podaci iz CMOS memorije

  • D. 

   Podaci u CMOS memoriji ostaju ispravni

 • 9. 
  Dve faze za pripremu HDD za rad su:
  • A. 

   Particionisanje i formatiranje

  • B. 

   Particionisanje i defragmentacija

  • C. 

   Formatiranje i dodela imena

  • D. 

   Fragmentacija i inicijalizacija

 • 10. 
  Širina laserskog snopa kod DVD uređaja je:
  • A. 

   640 nm

  • B. 

   780 nm

  • C. 

   405 nm

  • D. 

   100 nm

 • 11. 
  Slot na koji se može priključiti samo grafička kartica je:
  • A. 

   AGP

  • B. 

   PCI Express

  • C. 

   ISA

  • D. 

   EISA

 • 12. 
  Dve metode za particionisanje hard diska su:
  • A. 

   Basic Disk i Dynamic Disk

  • B. 

   MBR i Partition Table

  • C. 

   MBR i Boot Sector

  • D. 

   Partition Table i Boot Sector

 • 13. 
  ATX konektor za napajanje može da ima:
  • A. 

   20 pinova

  • B. 

   22 pina

  • C. 

   6 pinova

  • D. 

   10 pinova

 • 14. 
  Uobičajeni konektor za mrežnu karticu je:
  • A. 

   RJ-45

  • B. 

   RS232

  • C. 

   RJ-11

  • D. 

   USB

 • 15. 
  CMOS memorija:
  • A. 

   Sadrži osnovne podatke o konfiguraciji sistema

  • B. 

   Je DDR tip memorije

  • C. 

   Je tip permanentne memorije

  • D. 

   Može da se koristi kao cache

 • 16. 
  ROM je skraćenica za:
  • A. 

   Read Only Memory

  • B. 

   Random Output Modules

  • C. 

   Real-time Online Memory

  • D. 

   Reset Override Maintenance

 • 17. 
  Hard Disk može da ima:
  • A. 

   Do 4 primarne particije

  • B. 

   Isključivo 1 primarnu particiju

  • C. 

   Više aktivnih particija

  • D. 

   Više extend particija

 • 18. 
  Pipeline tehnologija omogućava:
  • A. 

   Istovremeno izvršavanje većeg broja instrukcija

  • B. 

   Efikasno hlađenje procesora

  • C. 

   Povećanje radnog takta

  • D. 

   Efikasnije upravljanje cache memorijom

 • 19. 
  Koji tip memorije mora da se osvežava (refreshing) da bi se sačuvao sadržaj?
  • A. 

   DRAM

  • B. 

   SRAM

  • C. 

   SDRAM

  • D. 

   OSRAM

 • 20. 
  Severni most (North Bridge) je čipset:
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM

  • B. 

   Koji povezuje SATA i ATA diskove

  • C. 

   Koji omogučava interakciju CPU i periferija

  • D. 

   Namenjen za podršku SCSI diskova

 • 21. 
  Koja je uloga registara u CPU?
  • A. 

   Privremeno čuvaju podatke potrebne za izvršavanje instrukcija

  • B. 

   Određuju brzinu takta CPU

  • C. 

   Omogućavaju CPU da adresira RAM

  • D. 

   Omogućavaju CPU da kontroliše adresnu magistralu

 • 22. 
  Preko ATX 12V konektora se napaja;
  • A. 

   Jezgro mikroprocesora

  • B. 

   Ventilator

  • C. 

   HDD

  • D. 

   CD Drive

 • 23. 
  Broj pinova na konektoru za paralelni ATA interfejs je:
  • A. 

   40

  • B. 

   80

  • C. 

   15

  • D. 

   7

 • 24. 
  Južni most (South Bridge) je deo čipseta:
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i periferija

  • B. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM

  • C. 

   Za serijsko-paralelnu konverziju

  • D. 

   Namenjen za podršku grafičkim karticama

 • 25. 
  U toku rada DRAM memorija gubi naelektrisanje; proces obnavljanja podataka se naziva:
  • A. 

   Refreshing

  • B. 

   Pipelining

  • C. 

   Virtual memory management

  • D. 

   Memory extension

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.