Vand - Fysik/ Kemi 7. Klasse

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Heidi
H
Heidi
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 428
Questions: 15 | Attempts: 428

SettingsSettingsSettings
Vand - Fysik/ Kemi 7. Klasse - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Hvad består vandmolekylet af? 

   • A.

    Helium og oxygen

   • B.

    Brint og oxygen

   • C.

    Brint og uran

   Correct Answer
   B. Brint og oxygen
   Explanation
   Vandmolekylet består af to hydrogen-atomer (brint) og et enkelt oxygen-atom

   Rate this question:

  1. 2. 

   Hvorfor flyder is i vandoverfladen?
     

    • A.

     Det har mindre massefylde end vand

    • B.

     Is er koldere end vand

    • C.

     Det er et fast stof

    Correct Answer
    A. Det har mindre massefylde end vand
    Explanation
    Vand er anderledes en andre stoffer, når det går på fast form. Vandmolekylernes struktur gør nemlig, at vandet udvider sig, når det fryser - og massefylden bliver mindre. Derfor flyder is.

    Rate this question:

   1. 3. 

    Ved hvilken proces kan man adskille vand i ilt og brint?

    • A.

     Hydrolyse

    • B.

     Elektrolyse

    • C.

     Pyrolyse

    Correct Answer
    B. Elektrolyse
    Explanation
    Elektrolysen foregår i et elektrolysekar, hvor man - ved at sætte strøm til - får oxygen til at vandre mod plus elektroden og hydrogen til at vandre mod minus elektroden.

    Rate this question:

   2. 4. 

    Vand har en meget udsædvanlig egenskab, når det bliver frosset ned - hvilken?

    • A.

     Det bliver tungere

    • B.

     Det udvider sig

    • C.

     Det bliver mørkere

    Correct Answer
    B. Det udvider sig
    Explanation
    When water is frozen, it undergoes a unique property of expanding or increasing in volume. This is due to the arrangement of water molecules in a solid state, which causes them to form a crystalline structure with empty spaces between them. As a result, the frozen water takes up more space than the liquid water, leading to expansion or an increase in volume. Therefore, the correct answer is that water expands or "udvider sig" when it is frozen.

    Rate this question:

   3. 5. 

    Ved hvilken temperatur er vand tungest?

    • A.

     Vand har altid samme massefylde

    • B.

     Vand er tungest ved 4 grader celcius

    • C.

     Vand et tungest, når det er på fast form (is)

    Correct Answer
    B. Vand er tungest ved 4 grader celcius
    Explanation
    Vand er tungest ved 4 grader Celsius, da dette er temperaturen, hvor vandets massefylde er størst. Ved denne temperatur er vandet mest kompakt og fylder mindst volumen, hvilket resulterer i en højere massefylde. Ved både lavere og højere temperaturer vil vandets massefylde være lavere. Dette skyldes, at vandmolekylerne bevæger sig mere ved højere temperaturer og danner derfor ikke så tætte strukturer.

    Rate this question:

   4. 6. 

    Hvor kommer vandet i vandløb fra? 

     • A.

      Vandet kan komme fra grundvand, regnvand og vand fra dræn

     • B.

      Vandet i vandløb kan komme fra søer og havet

     • C.

      Vandet i vandløb kan komme fra grundvand, havvand og regn

     Correct Answer
     A. Vandet kan komme fra grundvand, regnvand og vand fra dræn
     Explanation
     The correct answer is "Vandet kan komme fra grundvand, regnvand og vand fra dræn." This is because water in streams can come from groundwater, rainwater, and water from drains.

     Rate this question:

    1. 7. 

     Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand? 

      • A.

       50%

      • B.

       60%

      • C.

       70%

      Correct Answer
      C. 70%
      Explanation
      Approximately 70% of the Earth's surface is covered by water. This includes the oceans, seas, lakes, rivers, and other bodies of water. This large percentage of water coverage is significant as it plays a crucial role in regulating the Earth's climate, supporting diverse ecosystems, and providing a habitat for numerous species.

      Rate this question:

     1. 8. 

      Hvordan har udviklingen af vores vandforbrug været siden 1989? 

       • A.

        Det samme

       • B.

        Faldende

       • C.

        Stigende

       Correct Answer
       B. Faldende
       Explanation
       Hver dansker bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen i husholdingen. Siden 1989 er en gennemsnitlig danskers vandforbrug faldet med 71 liter om dagen.

       Rate this question:

      1. 9. 

       Hvad truer og forurener vores grundvand? 

        • A.

         Benzin-os fra bilerne

        • B.

         Nitrat, pesticider og organiske opløsningsmidler

        • C.

         At polernes is smelter (Nordpolen og Sydpolen)

        Correct Answer
        B. Nitrat, pesticider og organiske opløsningsmidler
        Explanation
        Danmark er et landbrugsland, og to tredjedele af Danmarks areal er dyrket næsten udelukkende som intensivt landbrug. Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.

        Rate this question:

       1. 10. 

        Ved hvilken temperatur koger vand? 

         • A.

          98 grader celcius

         • B.

          99 grader celcius

         • C.

          100 grader celcius

         Correct Answer
         C. 100 grader celcius
         Explanation
         Vand koger ved 100 grader celcius - men kan fordampe ved alle temperaturer.

         Rate this question:

        1. 11. 

         Vand er et godt opløsningsmiddel

         • A.

          Sandt

         • B.

          Falsk

         Correct Answer
         A. Sandt
         Explanation
         Pga. vands polaritet og dets evne til at danne hydrogenbindinger er vand et godt opløsningsmiddel. Ioniserede og polære stoffer som eks. syrer, alkoholer og salte kan let opløses i vand. Modsat ikke-polære stoffer som fedtstoffer og olier.

         Rate this question:

        2. 12. 

         Det er på _______________, at vores spildevand er, inden det bliver ledt ud i havet. 

         Correct Answer
         rensningsanlægget
         rensningsanlæg
         Rensningsanlægget
         Rensningsanlæg
         Explanation
         The correct answer is "rensningsanlægget, rensningsanlæg, Rensningsanlægget, Rensningsanlæg". In Danish, "rensningsanlægget" and "rensningsanlæg" both mean "the wastewater treatment plant". The word "Rensningsanlægget" is the definite form of "rensningsanlæg", and "Rensningsanlæg" is the indefinite form. All four options refer to the same thing, which is where our wastewater is treated before being discharged into the sea.

         Rate this question:

        3. 13. 

         _____________ er den type virksomhed, der pumper vandet op af jorden - og videre ud til os forbrugere.

         Correct Answer
         Vandværket
         Vandværk
         vandværk
         vandværket
         Explanation
         The correct answer is "Vandværket, Vandværk, vandværk, vandværket." This is because the question is asking for the correct spelling of the word that refers to the type of company that pumps water up from the ground and supplies it to consumers. The word "vandværk" is the Danish term for a waterworks or water utility company. The variations in capitalization are included to account for different ways the word may be written.

         Rate this question:

        4. 14. 

         Hvad hedder vand på gasform?

         • A.

          Tåge

         • B.

          Damp

         • C.

          Dis

         Correct Answer
         B. Damp
         Explanation
         (Vand)Damp kan man faktisk ikke se. Den "hvide" sky, vi kan se, når vi eksempelvis koger ting - kalder vi i naturvidenskaben for tåge.

         Rate this question:

        Back to Top Back to top
        Advertisement
        ×

        Wait!
        Here's an interesting quiz for you.

        We have other quizzes matching your interest.