Adukan Untuk Pasangan Atau Plesteran Agar Kedap Air Adalah

11 Questions | Total Attempts: 2726

SettingsSettingsSettings
Adukan Untuk Pasangan Atau Plesteran Agar Kedap Air Adalah - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Fungsi adukan spesi pada pasangan pekerjaan bangunan diantaranya sebagai berikut, kecuali:
  • A. 

   Sebagai pengikat antara bata yang satu dengan yang lain

  • B. 

   Sebagai ornamen dalam konstruksi

  • C. 

   Untuk meratakan permukaan tembok

  • D. 

   Untuk menghilangkan deviasi dari permukaan bata

 • 2. 
   Adukan untuk pasangan tembok bata dan plesteran yang sekarang sering dipakai:
  • A. 

   1 Kp : 1 Sm : 3 Ps

  • B. 

   1 Kp : 2 Ps

  • C. 

   1 Sp : 3 Ps

  • D. 

   1 Sp : 3 Kp : 10 Ps

 • 3. 
  Adukan untuk pasangan atau plesteran agar kedap air adalah:
  • A. 

   1 Sp : 2 Ps

  • B. 

   Sp : ½ Kp : 3 Ps.

  • C. 

   1 Kp : 1 Sm : 1 Ps.

  • D. 

   1 Kp : 1 Tras : 2 Ps.

 • 4. 
  Agar pekerjaan galian tanah tidak mengganggu kedudukan bouwplank, maka letaknnya bouwplank terhadap sumbu pondasi supaya diambil:
  • A. 

   1 m – 1,5 m

  • B. 

   1,25 m – 1,75 m

  • C. 

   1,5 m – 2 m

  • D. 

   1,5 m – 2,25 m

 • 5. 
  Pernyataan berikut  adalah  sifat-sifat yang perlu diperhatikan untuk membuat adukan, kecuali:
  • A. 

   Kesesuaian tehadap jenis pekerjaan

  • B. 

   Sifat menyusut

  • C. 

   Kemudahan untuk bekerja

  • D. 

   Cepat mengeras

 • 6. 
  Yang termasuk sebagai bahan pengisi pada bahan adukan adalah:
  • A. 

   Kapur

  • B. 

   Pasir

  • C. 

   Semen

  • D. 

   Semen merah

 • 7. 
  Syarat-syarat pemasangan tembok ½ bata adalah sebagai berikut , kecuali
  • A. 

   Siar datar harus segaris lurus

  • B. 

   Siar tegak tidak boleh segaris lurus

  • C. 

   Siar lintang bergeser ¼ bata

  • D. 

   Siar lintang bergeser ½ bata

 • 8. 
  Pada pemasangan tembok batu bata ketebalan siar datar, tegak dan lintang adalah:
  • A. 

   0,6 cm – 1 cm

  • B. 

   0,8 cm – 1,2 cm

  • C. 

   0,9 cm – 1,5 cm

  • D. 

   1 cm – 2 cm

 • 9. 
  Untuk membentuk siar datar dan tegak agar menjadi padat dan rapi, menggunakan;
  • A. 

   Sendok spesi lancip

  • B. 

   Sendok spesi oval

  • C. 

   Sendok spesi persegi

  • D. 

   Jointer

 • 10. 
  Dalam pemasangan tembok 1 bata, maka siar lintang bergeser:
  • A. 

   ¼ bata

  • B. 

   ½ bata

  • C. 

   ¾ bata

  • D. 

   1 bata

 • 11. 
  Tebal plesteran tembok yang diijinkan:
  • A. 

   0,5 cm – 1 cm

  • B. 

   0,8 cm – 1,2 cm

  • C. 

   1 cm – 1,5 cm

  • D. 

   1,2 cm – 1,8 cm

Back to Top Back to top