Moneda SI Credit - Grile

139 Questions | Total Attempts: 3704

SettingsSettingsSettings
Moneda SI Credit - Grile - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Deflația este:
  • A. 

   Favorabilă debitorilor

  • B. 

   Defavorabilă creditorilor

  • C. 

   Favorabilă creditorilor

  • D. 

   Defavorabilă debitorilor

 • 2. 
  Pragul de divergență reprezintă:
  • A. 

   75% din divergența maximă

  • B. 

   50% din divergența maximă

  • C. 

   Valoarea maximă pe care o poate atinge indicatorul de divergență ( divergența maximă)

  • D. 

   Momentul în care încep intervențiile băncilor centrale pe piață

 • 3. 
  Moneda este creată cu titlu temporar când: (p.226)
  • A. 

   Banca cumpără devize

  • B. 

   Banca realizează operațiuni de scontare a cambiilor

  • C. 

   Banca achiziționează titluri financiare (acțiuni, obligațiuni)

  • D. 

   Un client contractează un credit bancar

 • 4. 
  Conform ecuației lui Koopmans:
  • A. 

   Echilibrul monetar poate fi regăsit prin creșterea lui C`+ I

  • B. 

   Creșterea tezaurizării poate determina creșterea inflației

  • C. 

   Echilibrul monetar poate fi regăsit prin creșterea lui deltaM

 • 5. 
  Un împrumut public poate fi lansat prin:
  • A. 

   Emisiune de obligațiuni distribuite direct de către organismul districtual sau municipal

  • B. 

   Andosare

  • C. 

   Emisiunea de obligațiuni prin intermediul unui consorțiu sau sindicat bancar

 • 6. 
  Indicele puterii de cumpărare a banilor:
  • A. 

   Este un indice al prețurilor

  • B. 

   Este inversul ratei inflației

  • C. 

   Arată creșterea nivelulul mediu al prețurilor

  • D. 

   Este măsura cel mai des utilizată pentru inflație (indicele prețurilor de consum)

 • 7. 
  Facilitățile de depozit contau în:
  • A. 

   Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe un termen foarte scurt (o zi)

  • B. 

   Constituirea de către BNR de depozite la băncile comerciale pe un termen foarte scurt (o zi)

  • C. 

   Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe termen mijlociu și lung

  • D. 

   Constituirea de către BNR de depozite la băncile comerciale pe termen mijlociu și lung

 • 8. 
  Depunerile în conturi la dispoziția băncii de emisiune provin:
  • A. 

   De la celelalte bănci din cadrul sistemului bancar

  • B. 

   De la stat, ca rezerve financiare

  • C. 

   Uneori de la marile întreprinderi

  • D. 

   De la populație

 • 9. 
  Rambursarea împrumuturilor publice obligatare se face din:
  • A. 

   Sursele bugetare curente

  • B. 

   Fondul asigurărilor sociale de stat

  • C. 

   Fonduri speciale de amortisment ale datoriei publice

  • D. 

   Execedentele bugetare

 • 10. 
  Piața monetară se identifica până acum câteva decenii cu piața interbancară, numită și piață a specialiștilor, și se caracteriza prin următoarele:
  • A. 

   Elimina monopolul exclusiv al băncilor comerciale în sfera creditului (exista acest monopol)

  • B. 

   Contribuia la compartimentarea excesivă a pieței capitalurilor

  • C. 

   Permitea realizarea unor operațiuni frecvente și automate de refinanțare a băncilor comerciale de către banca de emisiune

  • D. 

   Era o piață restrânsă doar la nivelul operațiunilor de împrumut realizate între banca de emisiune și băncile comerciale

 • 11. 
  Factorii de care este dependentă dobânda percepută sunt:
  • A. 

   Nivelul cheltuielilor cu operațiunile bancare

  • B. 

   Profitul bancar

  • C. 

   Cursul acțiunii băncii respective la bursă

  • D. 

   Rezerva minimă obligatorie

  • E. 

   Gradul de risc

  • F. 

   Erodarea monetară

 • 12. 
  Totalitatea bonurilor de tezaur emise reprezintă:
  • A. 

   Datoria consolidată a statului

  • B. 

   Datoria nerambursabilă la scadență

  • C. 

   Datoria flotantă a statului

 • 13. 
  Scontul se calculează după următoarea relație:
  • A. 

   S=(V*T*P)x100/360(12)

  • B. 

   S=numere de dobânzi/divizorul fix

  • C. 

   S=(V*T*P)/360(12)x100

  • D. 

   S=(V*T)x100/360xP

 • 14. 
  Printre actorii principali ai pieței monetare deschise pot fi amintiți:
  • A. 

   Sectorul nefinanciar

  • B. 

   Întreprinderile mici și mijlocii și marile întreprinderi

  • C. 

   Societățile financiare și casele de titluri

  • D. 

   Băncile comerciale

  • E. 

   Banca de emisiune și trezoreria statului

 • 15. 
  Cecul este emis de:
  • A. 

   Trăgător

  • B. 

   Beneficiar

  • C. 

   Tras

 • 16. 
  Scontul este:
  • A. 

   Una dintre operațiunile active ale băncilor comerciale

  • B. 

   Una dintre operațiunile pasive ale băncilor comerciale

  • C. 

   O formă particulară a dobânzii

 • 17. 
  Moneda scripturală creată de o bancă:
  • A. 

   Este o datorie a băncii respective

  • B. 

   Este un element al pasivului bancar

  • C. 

   Este concretizată printr-o înscriere în contul clientului

  • D. 

   Se reflectă în activul bilanțului bancar

  • E. 

   Este o creanță a băncii respective asupra clientului

 • 18. 
  Cauze ale inflației în România în ultimii ani sunt:
  • A. 

   Aprecierea monedei naționale (deprecierea )

  • B. 

   Slaba productivitate din agricultura românească

  • C. 

   Lipsa forței de muncă specializată în unele societăți comerciale

  • D. 

   Existența unor monopoluri

 • 19. 
  Principalele motive pentru care băncile comerciale trebuie să dețină moneda băncii centrale sunt:
  • A. 

   Asigurarea compensării interbancare prin intermediul conturilor curente creditoare deschise la banca centrală

  • B. 

   Satisfacerea cererilor de numerar ale clienților

  • C. 

   Respectarea obligației impuse de banca centrală de a-și constitui rezerve într-o anumită proporție

 • 20. 
  Cambiile financiare apar în legătură cu:
  • A. 

   Scontarea unor cambii comerciale (cambii comerciale)

  • B. 

   Împrumuturile realizate de stat la banca de emisiune (bonuri de tezaur)

  • C. 

   Operațiunile de finanțare a investițiilor agenților economici

  • D. 

   Obținerea de împrumuturi de la bănci

 • 21. 
  Motivația universalizării operațiunilor bancare este:
  • A. 

   Creșterea gradului de lichiditate

  • B. 

   Concentrarea unor importante capitaluri bănești

  • C. 

   Obținerea unui profit cât mai mare

  • D. 

   Extinderea rețelei bancare

 • 22. 
  Activele financiare lichide:
  • A. 

   Prezintă riscul unei pierderi sensibile de capital

  • B. 

   Nu pot să influențeze cererea de bunuri și servicii

  • C. 

   Au un grad de lichiditate apropiat de cel al monedei

 • 23. 
  Creditarea gospodăriilor familiare și a persoanelor particulare, ca o categorie distinctă a operațiunilor active efectuate de către băncile comerciale, au ca destinație:
  • A. 

   Construcția de locuințe

  • B. 

   Achiziționarea de bunuri durabile cu valoare mare

  • C. 

   Procurarea de titluri de valori imobiliare pe piața financiară

  • D. 

   Susținerea cheltuielilor curente prin așa-zisele credite non-afectate

 • 24. 
  Când o bancă cumpără un activ real:
  • A. 

   Este creditat contul curent al vânzătorului, deschis la bancă

  • B. 

   Se debitează contul curent al vânzătorului

  • C. 

   Moneda este creată cu titlu temporar ( titlu definitiv)

  • D. 

   Are loc o revenire a monedei la locul său de origine, banca

 • 25. 
  Din punct de vedere al gradului de lichiditate, moneda propriu-zisă:
  • A. 

   Prezintă riscul unei pierderi sensibile de capital

  • B. 

   Este un activ financiar lichid cu randament ridicat ( randament 0 )

  • C. 

   Are putere liberatorie imediată

  • D. 

   Este activul financiar cel mai lichid

Back to Top Back to top