Moneda SI Credit - Grile

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Razvan_odaie35
R
Razvan_odaie35
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 10,831
Questions: 139 | Attempts: 4,536

SettingsSettingsSettings
Moneda SI Credit - Grile - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Deflația este:

  • A.

   Favorabilă debitorilor

  • B.

   Defavorabilă creditorilor

  • C.

   Favorabilă creditorilor

  • D.

   Defavorabilă debitorilor

  Correct Answer(s)
  C. Favorabilă creditorilor
  D. Defavorabilă debitorilor
  Explanation
  Deflația este favorabilă creditorilor și defavorabilă debitorilor. Deflația reprezintă scăderea generală a prețurilor bunurilor și serviciilor în economie, ceea ce înseamnă că banii câștigă în valoare. Astfel, creditorii care au împrumutat bani înainte de deflație vor primi înapoi sumele împrumutate, dar cu o putere de cumpărare mai mare. În schimb, debitorii vor avea dificultăți în a-și plăti împrumuturile, deoarece veniturile și valorile active scad în timpul deflației.

  Rate this question:

 • 2. 

  Pragul de divergență reprezintă:

  • A.

   75% din divergența maximă

  • B.

   50% din divergența maximă

  • C.

   Valoarea maximă pe care o poate atinge indicatorul de divergență ( divergența maximă)

  • D.

   Momentul în care încep intervențiile băncilor centrale pe piață

  Correct Answer(s)
  A. 75% din divergența maximă
  D. Momentul în care încep intervențiile băncilor centrale pe piață
  Explanation
  The correct answer is 75% din divergența maximă. The "pragul de divergență" refers to the threshold or limit of divergence. In this context, it represents 75% of the maximum divergence. The other answer option, "Momentul în care încep intervențiile băncilor centrale pe piață" (The moment when central bank interventions in the market begin), is unrelated to the concept of "pragul de divergență" and is therefore not the correct answer.

  Rate this question:

 • 3. 

  Moneda este creată cu titlu temporar când: (p.226)

  • A.

   Banca cumpără devize

  • B.

   Banca realizează operațiuni de scontare a cambiilor

  • C.

   Banca achiziționează titluri financiare (acțiuni, obligațiuni)

  • D.

   Un client contractează un credit bancar

  Correct Answer(s)
  B. Banca realizează operațiuni de scontare a cambiilor
  D. Un client contractează un credit bancar
  Explanation
  The correct answer is "Banca realizează operațiuni de scontare a cambiilor" and "Un client contractează un credit bancar" because both of these actions involve the creation of temporary currency. When a bank engages in the discounting of bills (operațiuni de scontare a cambiilor), it essentially creates temporary currency by providing funds to the holder of the bill before its maturity. Similarly, when a client contracts a bank loan (contractează un credit bancar), the bank creates temporary currency by lending money to the client. Both of these actions involve the creation of temporary currency by the bank.

  Rate this question:

 • 4. 

  Conform ecuației lui Koopmans:

  • A.

   Echilibrul monetar poate fi regăsit prin creșterea lui C`+ I

  • B.

   Creșterea tezaurizării poate determina creșterea inflației

  • C.

   Echilibrul monetar poate fi regăsit prin creșterea lui deltaM

  Correct Answer
  A. Echilibrul monetar poate fi regăsit prin creșterea lui C`+ I
 • 5. 

  Un împrumut public poate fi lansat prin:

  • A.

   Emisiune de obligațiuni distribuite direct de către organismul districtual sau municipal

  • B.

   Andosare

  • C.

   Emisiunea de obligațiuni prin intermediul unui consorțiu sau sindicat bancar

  Correct Answer(s)
  A. Emisiune de obligațiuni distribuite direct de către organismul districtual sau municipal
  C. Emisiunea de obligațiuni prin intermediul unui consorțiu sau sindicat bancar
  Explanation
  An explanation for the given correct answer is that a public loan can be launched through the issuance of bonds directly by a district or municipal entity, as well as through the issuance of bonds through a consortium or banking syndicate. This means that the district or municipal entity can directly distribute bonds to investors, or they can work with a consortium or syndicate of banks to issue and distribute the bonds on their behalf. Both options provide a means for the district or municipal entity to raise funds through a public loan.

  Rate this question:

 • 6. 

  Indicele puterii de cumpărare a banilor:

  • A.

   Este un indice al prețurilor

  • B.

   Este inversul ratei inflației

  • C.

   Arată creșterea nivelulul mediu al prețurilor

  • D.

   Este măsura cel mai des utilizată pentru inflație (indicele prețurilor de consum)

  Correct Answer(s)
  A. Este un indice al prețurilor
  C. Arată creșterea nivelulul mediu al prețurilor
  Explanation
  The correct answer is "Este un indice al prețurilor, Arată creșterea nivelulul mediu al prețurilor." This answer explains that the purchasing power index is an index of prices and it shows the average increase in prices.

  Rate this question:

 • 7. 

  Facilitățile de depozit contau în:

  • A.

   Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe un termen foarte scurt (o zi)

  • B.

   Constituirea de către BNR de depozite la băncile comerciale pe un termen foarte scurt (o zi)

  • C.

   Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe termen mijlociu și lung

  • D.

   Constituirea de către BNR de depozite la băncile comerciale pe termen mijlociu și lung

  Correct Answer
  A. Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe un termen foarte scurt (o zi)
  Explanation
  The correct answer is "Constituirea de către băncile comerciale de depozite la BNR pe un termen foarte scurt (o zi)". This means that commercial banks can deposit funds with the National Bank of Romania (BNR) for a very short term, specifically one day. This facility allows banks to temporarily park their excess funds with the central bank, ensuring liquidity and stability in the banking system. By offering this option, BNR provides a mechanism for banks to manage their short-term cash needs efficiently.

  Rate this question:

 • 8. 

  Depunerile în conturi la dispoziția băncii de emisiune provin:

  • A.

   De la celelalte bănci din cadrul sistemului bancar

  • B.

   De la stat, ca rezerve financiare

  • C.

   Uneori de la marile întreprinderi

  • D.

   De la populație

  Correct Answer(s)
  A. De la celelalte bănci din cadrul sistemului bancar
  B. De la stat, ca rezerve financiare
  C. Uneori de la marile întreprinderi
  Explanation
  The correct answer states that deposits in the account at the disposal of the issuing bank come from other banks within the banking system, from the government as financial reserves, and sometimes from large enterprises. This suggests that the issuing bank receives deposits from various sources, including other banks, the government, and large enterprises.

  Rate this question:

 • 9. 

  Rambursarea împrumuturilor publice obligatare se face din:

  • A.

   Sursele bugetare curente

  • B.

   Fondul asigurărilor sociale de stat

  • C.

   Fonduri speciale de amortisment ale datoriei publice

  • D.

   Execedentele bugetare

  Correct Answer(s)
  A. Sursele bugetare curente
  C. Fonduri speciale de amortisment ale datoriei publice
  D. Execedentele bugetare
  Explanation
  The correct answer is Sursele bugetare curente, Fonduri speciale de amortisment ale datoriei publice, Execedentele bugetare. This means that the repayment of public loans is done from current budget sources, special funds for debt amortization, and budget surpluses. These are the funds and sources of income that the government uses to repay its debts.

  Rate this question:

 • 10. 

  Piața monetară se identifica până acum câteva decenii cu piața interbancară, numită și piață a specialiștilor, și se caracteriza prin următoarele:

  • A.

   Elimina monopolul exclusiv al băncilor comerciale în sfera creditului (exista acest monopol)

  • B.

   Contribuia la compartimentarea excesivă a pieței capitalurilor

  • C.

   Permitea realizarea unor operațiuni frecvente și automate de refinanțare a băncilor comerciale de către banca de emisiune

  • D.

   Era o piață restrânsă doar la nivelul operațiunilor de împrumut realizate între banca de emisiune și băncile comerciale

  Correct Answer(s)
  B. Contribuia la compartimentarea excesivă a pieței capitalurilor
  C. Permitea realizarea unor operațiuni frecvente și automate de refinanțare a băncilor comerciale de către banca de emisiune
  D. Era o piață restrânsă doar la nivelul operațiunilor de împrumut realizate între banca de emisiune și băncile comerciale
  Explanation
  The correct answer states that the interbank market contributed to excessive compartmentalization of the capital market, allowed frequent and automated refinancing operations for commercial banks by the issuing bank, and was restricted to loan operations between the issuing bank and commercial banks. This means that the interbank market had a negative impact on the capital market by creating excessive compartmentalization, but it also had the advantage of providing a platform for frequent and automated refinancing operations for commercial banks. Additionally, it was limited to loan transactions between the issuing bank and commercial banks, indicating a restricted scope of operations.

  Rate this question:

 • 11. 

  Factorii de care este dependentă dobânda percepută sunt:

  • A.

   Nivelul cheltuielilor cu operațiunile bancare

  • B.

   Profitul bancar

  • C.

   Cursul acțiunii băncii respective la bursă

  • D.

   Rezerva minimă obligatorie

  • E.

   Gradul de risc

  • F.

   Erodarea monetară

  Correct Answer(s)
  A. Nivelul cheltuielilor cu operațiunile bancare
  B. Profitul bancar
  D. Rezerva minimă obligatorie
  E. Gradul de risc
  F. Erodarea monetară
  Explanation
  The interest rate is dependent on several factors, including the level of expenses related to banking operations, the profitability of the bank, the minimum reserve requirement, the level of risk, and monetary erosion. These factors influence the cost of funds for the bank and its ability to generate profits. Higher expenses and risks may result in higher interest rates, while a higher profitability and reserve requirement may lead to lower interest rates. Additionally, monetary erosion, which refers to the decrease in the purchasing power of money over time, can also impact interest rates.

  Rate this question:

 • 12. 

  Totalitatea bonurilor de tezaur emise reprezintă:

  • A.

   Datoria consolidată a statului

  • B.

   Datoria nerambursabilă la scadență

  • C.

   Datoria flotantă a statului

  Correct Answer
  C. Datoria flotantă a statului
  Explanation
  The correct answer is "Datoria flotantă a statului" (The floating debt of the state). This refers to the total amount of treasury bills issued by the state, which are short-term debts that need to be repaid within a year. This type of debt is considered floating because it can change frequently as new bills are issued and old ones are repaid.

  Rate this question:

 • 13. 

  Scontul se calculează după următoarea relație:

  • A.

   S=(V*T*P)x100/360(12)

  • B.

   S=numere de dobânzi/divizorul fix

  • C.

   S=(V*T*P)/360(12)x100

  • D.

   S=(V*T)x100/360xP

  Correct Answer(s)
  B. S=numere de dobânzi/divizorul fix
  C. S=(V*T*P)/360(12)x100
  Explanation
  The correct answer is S=(V*T*P)/360(12)x100. This equation calculates the value of S by multiplying the variables V, T, and P, and then dividing the result by 360(12). Finally, the value is multiplied by 100. This formula is used to calculate the amount of interest or discount.

  Rate this question:

 • 14. 

  Printre actorii principali ai pieței monetare deschise pot fi amintiți:

  • A.

   Sectorul nefinanciar

  • B.

   Întreprinderile mici și mijlocii și marile întreprinderi

  • C.

   Societățile financiare și casele de titluri

  • D.

   Băncile comerciale

  • E.

   Banca de emisiune și trezoreria statului

  Correct Answer(s)
  C. Societățile financiare și casele de titluri
  D. Băncile comerciale
  E. Banca de emisiune și trezoreria statului
  Explanation
  The correct answer includes three main actors in the open money market: financial companies and securities houses, commercial banks, and the central bank and state treasury. These actors play a crucial role in the functioning of the money market by providing financial services, facilitating transactions, and managing the money supply. Financial companies and securities houses engage in various financial activities, including investment and trading in securities. Commercial banks play a vital role in providing loans, accepting deposits, and facilitating payments. The central bank and state treasury have the authority to issue currency, regulate monetary policy, and manage the government's finances.

  Rate this question:

 • 15. 

  Cecul este emis de:

  • A.

   Trăgător

  • B.

   Beneficiar

  • C.

   Tras

  Correct Answer
  A. Trăgător
  Explanation
  The correct answer is "Trăgător." In Romanian, "cecul" translates to "cheque" in English. A cheque is issued by the person who writes it, known as the "trăgător" or the drawer. Therefore, the correct answer is "Trăgător" as they are the ones who issue the cheque.

  Rate this question:

 • 16. 

  Scontul este:

  • A.

   Una dintre operațiunile active ale băncilor comerciale

  • B.

   Una dintre operațiunile pasive ale băncilor comerciale

  • C.

   O formă particulară a dobânzii

  Correct Answer
  C. O formă particulară a dobânzii
  Explanation
  The correct answer is "O formă particulară a dobânzii." This means that scontul is a particular form of interest. Scontul refers to the discount or reduction in the value of a future payment or debt. It is a common practice in banking and finance where the interest is deducted in advance from the face value of a bill or promissory note. This allows the lender to receive the amount due in advance, while the borrower benefits from a reduced payment. Therefore, scontul can be considered as a specific type or form of interest.

  Rate this question:

 • 17. 

  Moneda scripturală creată de o bancă:

  • A.

   Este o datorie a băncii respective

  • B.

   Este un element al pasivului bancar

  • C.

   Este concretizată printr-o înscriere în contul clientului

  • D.

   Se reflectă în activul bilanțului bancar

  • E.

   Este o creanță a băncii respective asupra clientului

  Correct Answer(s)
  A. Este o datorie a băncii respective
  B. Este un element al pasivului bancar
  C. Este concretizată printr-o înscriere în contul clientului
  Explanation
  The correct answer is that the scriptural currency created by a bank is a liability of the respective bank. This means that the bank owes the amount of scriptural currency to its customers. It is also considered an element of the bank's liabilities, as it represents the amount of money that the bank is obligated to pay. The scriptural currency is concretized through an entry in the customer's account, reflecting the amount of money owed by the bank.

  Rate this question:

 • 18. 

  Cauze ale inflației în România în ultimii ani sunt:

  • A.

   Aprecierea monedei naționale (deprecierea )

  • B.

   Slaba productivitate din agricultura românească

  • C.

   Lipsa forței de muncă specializată în unele societăți comerciale

  • D.

   Existența unor monopoluri

  Correct Answer(s)
  B. Slaba productivitate din agricultura românească
  D. Existența unor monopoluri
  Explanation
  The correct answer is "Slaba productivitate din agricultura românească" (Weak productivity in Romanian agriculture) and "Existența unor monopoluri" (Existence of monopolies). These factors contribute to inflation in Romania in recent years. Weak productivity in agriculture means that the output of agricultural goods is low compared to the resources invested, leading to higher prices. The existence of monopolies means that a single company or a small group of companies have control over the market, allowing them to set higher prices. Both of these factors can contribute to inflationary pressures in the economy.

  Rate this question:

 • 19. 

  Principalele motive pentru care băncile comerciale trebuie să dețină moneda băncii centrale sunt:

  • A.

   Asigurarea compensării interbancare prin intermediul conturilor curente creditoare deschise la banca centrală

  • B.

   Satisfacerea cererilor de numerar ale clienților

  • C.

   Respectarea obligației impuse de banca centrală de a-și constitui rezerve într-o anumită proporție

  Correct Answer(s)
  A. Asigurarea compensării interbancare prin intermediul conturilor curente creditoare deschise la banca centrală
  C. Respectarea obligației impuse de banca centrală de a-și constitui rezerve într-o anumită proporție
  Explanation
  The main reasons why commercial banks need to hold the central bank's currency are to ensure interbank clearing through current credit accounts opened at the central bank and to comply with the obligation imposed by the central bank to maintain reserves in a certain proportion.

  Rate this question:

 • 20. 

  Cambiile financiare apar în legătură cu:

  • A.

   Scontarea unor cambii comerciale (cambii comerciale)

  • B.

   Împrumuturile realizate de stat la banca de emisiune (bonuri de tezaur)

  • C.

   Operațiunile de finanțare a investițiilor agenților economici

  • D.

   Obținerea de împrumuturi de la bănci

  Correct Answer
  D. Obținerea de împrumuturi de la bănci
  Explanation
  Financial changes occur in relation to obtaining loans from banks.

  Rate this question:

 • 21. 

  Motivația universalizării operațiunilor bancare este:

  • A.

   Creșterea gradului de lichiditate

  • B.

   Concentrarea unor importante capitaluri bănești

  • C.

   Obținerea unui profit cât mai mare

  • D.

   Extinderea rețelei bancare

  Correct Answer
  C. Obținerea unui profit cât mai mare
  Explanation
  The motivation for the universalization of banking operations is to obtain the highest possible profit. This means that banks aim to expand their operations and reach as many customers as possible in order to generate more revenue and increase their profits. By offering a wide range of banking services to a larger customer base, banks can attract more deposits, provide loans and credit, and earn fees and interest income. This ultimately leads to higher profits for the bank.

  Rate this question:

 • 22. 

  Activele financiare lichide:

  • A.

   Prezintă riscul unei pierderi sensibile de capital

  • B.

   Nu pot să influențeze cererea de bunuri și servicii

  • C.

   Au un grad de lichiditate apropiat de cel al monedei

  Correct Answer
  C. Au un grad de lichiditate apropiat de cel al monedei
  Explanation
  Financial assets that have a high degree of liquidity are those that can be easily converted into cash without a significant loss of value. This means that they can be quickly bought or sold in the market at a price close to their fair value. In this case, the correct answer states that these assets have a liquidity level similar to that of currency, indicating that they can be readily converted into cash without much difficulty or loss.

  Rate this question:

 • 23. 

  Creditarea gospodăriilor familiare și a persoanelor particulare, ca o categorie distinctă a operațiunilor active efectuate de către băncile comerciale, au ca destinație:

  • A.

   Construcția de locuințe

  • B.

   Achiziționarea de bunuri durabile cu valoare mare

  • C.

   Procurarea de titluri de valori imobiliare pe piața financiară

  • D.

   Susținerea cheltuielilor curente prin așa-zisele credite non-afectate

  Correct Answer(s)
  A. Construcția de locuințe
  B. Achiziționarea de bunuri durabile cu valoare mare
  D. Susținerea cheltuielilor curente prin așa-zisele credite non-afectate
  Explanation
  The correct answer is that creditarea gospodăriilor familiare și a persoanelor particulare are as its destination the construction of homes, the acquisition of durable goods with high value, and the support of current expenses through so-called non-affected loans.

  Rate this question:

 • 24. 

  Când o bancă cumpără un activ real:

  • A.

   Este creditat contul curent al vânzătorului, deschis la bancă

  • B.

   Se debitează contul curent al vânzătorului

  • C.

   Moneda este creată cu titlu temporar ( titlu definitiv)

  • D.

   Are loc o revenire a monedei la locul său de origine, banca

  Correct Answer
  A. Este creditat contul curent al vânzătorului, deschis la bancă
  Explanation
  When a bank buys a real asset, the current account of the seller, opened at the bank, is credited. This means that the bank adds funds to the seller's account as a result of the purchase. This transaction increases the seller's balance in their current account at the bank.

  Rate this question:

 • 25. 

  Din punct de vedere al gradului de lichiditate, moneda propriu-zisă:

  • A.

   Prezintă riscul unei pierderi sensibile de capital

  • B.

   Este un activ financiar lichid cu randament ridicat ( randament 0 )

  • C.

   Are putere liberatorie imediată

  • D.

   Este activul financiar cel mai lichid

  Correct Answer(s)
  C. Are putere liberatorie imediată
  D. Este activul financiar cel mai lichid
  Explanation
  The correct answer is "Are putere liberatorie imediată, Este activul financiar cel mai lichid". This means that the currency itself has immediate purchasing power and is considered the most liquid financial asset.

  Rate this question:

 • 26. 

  În a doua etapă a apariție sale ( 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2001 ), euro a existat:

  • A.

   Atât în forma bancnotelor, cât și ca monedă metalică

  • B.

   Numai ca monedă de cont

  • C.

   Și sub forma numerarului

  • D.

   Numai sub formă de bancnote

  Correct Answer
  B. Numai ca monedă de cont
  Explanation
  In the second stage of its introduction (January 1, 1999 - December 31, 2001), the euro existed only as a currency of account. This means that it was used for financial transactions and calculations, but physical banknotes and coins were not yet in circulation. The physical form of the euro as banknotes and coins was introduced later, in 2002.

  Rate this question:

 • 27. 

  Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la indicatorul baza monetară:

  • A.

   Permite cuantificarea multiplicatorului monetar

  • B.

   Evidențiază gradul de utilizare al monedei

  • C.

   În structura sa se cuprinde numai numerarul în circulație ( cuprinde și disponibilitățile ale statului și altor inst.fin. în conturi deschise la banca centrală)

  Correct Answer
  A. Permite cuantificarea multiplicatorului monetar
  Explanation
  The statement "Permite cuantificarea multiplicatorului monetar" is true because the monetary base is one of the components used to calculate the money multiplier. The money multiplier is a measure of the potential increase in the money supply that can result from a change in the monetary base. By quantifying the monetary base, it allows economists to estimate how changes in the base can impact the overall money supply in the economy.

  Rate this question:

 • 28. 

  Acordul de la Basel din 1972 stabilea:

  • A.

   Crearea Sistemului Monetar European (la Bruxelles, 5-6 decembrie 1978)

  • B.

   O marjă de fluctuație față de paritate între o monedă europeană din sistem și fiecare din celelalte monede membre de 2,25% ( de 1,125% - ”șarpele”)

  • C.

   Ecartul între două monede europene să fie de 2,25%

  • D.

   Crearea ”șarpelul monetar”

  Correct Answer(s)
  C. Ecartul între două monede europene să fie de 2,25%
  D. Crearea ”șarpelul monetar”
  Explanation
  The correct answer states that the Basel Agreement of 1972 established that the gap between two European currencies should be 2.25% and the creation of the "monetary snake". This suggests that the agreement aimed to maintain stability and control in the European monetary system by setting a specific range for currency fluctuations and implementing a mechanism to manage these fluctuations. The "monetary snake" refers to the exchange rate mechanism that was created to maintain the stability of European currencies within the agreed range.

  Rate this question:

 • 29. 

  În cazul în care moneda scripturală circulă între conturile deschise de clienți la aceeași bancă:

  • A.

   Are loc o ”scurgere” de monede (ieșiri de fonduri)

  • B.

   Banca va debita contul trăgătorului și va credita contul beneficiarului

  • C.

   Se impune refinanțarea băncii respective

  • D.

   Apare problema conversiei monedei respective într-o altă monedă

  Correct Answer
  B. Banca va debita contul trăgătorului și va credita contul beneficiarului
  Explanation
  When the scriptural currency circulates between accounts opened by clients at the same bank, the bank will debit the drawer's account and credit the beneficiary's account. This means that the funds will be transferred from the drawer's account to the beneficiary's account within the same bank. This process does not involve a leakage of currency or require the bank to refinance itself. Additionally, there is no mention of converting the currency into another currency in this scenario.

  Rate this question:

 • 30. 

  Prin intermediul operațiunilor de vânzare-cumpărare de aur și devize, banca de emisiune:

  • A.

   Influențează cursul monedei naționale față de valutele de referință

  • B.

   Îndeplinește obiectivele politicii monetar-valutare practicate de țara respectivă

  • C.

   Își consolidează rezerva valutară

  Correct Answer(s)
  A. Influențează cursul monedei naționale față de valutele de referință
  C. Își consolidează rezerva valutară
  Explanation
  The correct answer states that through the buying and selling of gold and foreign currencies, the central bank influences the exchange rate of the national currency against reference currencies and strengthens its foreign exchange reserves. This means that the central bank can impact the value of the national currency by buying or selling gold and foreign currencies, and it also helps to build up the country's foreign exchange reserves.

  Rate this question:

 • 31. 

  Dintre cauzele care duc la îngrădirea creditului comercial amintim:

  • A.

   Accelerează circuitul capitalului real

  • B.

   Restricționarea lui prin însăși destinația sa

  • C.

   El este limitat prin proporțiile capitalului de rezervă al producătorului

  • D.

   Proporțile creditului comercial depind de regularitatea încasării contravalorii mărfurilor vândute pe credit, anterior

  Correct Answer(s)
  B. Restricționarea lui prin însăși destinația sa
  C. El este limitat prin proporțiile capitalului de rezervă al producătorului
  D. Proporțile creditului comercial depind de regularitatea încasării contravalorii mărfurilor vândute pe credit, anterior
  Explanation
  The credit is restricted by its own destination, meaning that it can only be used for specific purposes. It is also limited by the proportions of the producer's reserve capital, which determines the amount of credit that can be extended. Additionally, the proportions of commercial credit depend on the regularity of receiving payment for goods sold on credit in the past. These factors contribute to the restriction of commercial credit.

  Rate this question:

 • 32. 

  Sistemul bancar prin cadrul său organizatoric și funcțiile sale trebuie să:

  • A.

   Se individualizeze ca un sector prioritar în cadrul economiei

  • B.

   Asigure buna funcționare a instrumentelor de reglare a mecanismului monetar

  • C.

   Contribuie la fluidizarea fluxurilor bănești necesare defășurării unor activități economice normale

  • D.

   Se impună la nivelul întregii economii

  Correct Answer(s)
  A. Se individualizeze ca un sector prioritar în cadrul economiei
  B. Asigure buna funcționare a instrumentelor de reglare a mecanismului monetar
  C. Contribuie la fluidizarea fluxurilor bănești necesare defășurării unor activități economice normale
  D. Se impună la nivelul întregii economii
  Explanation
  The correct answer states that the banking system, through its organizational structure and functions, needs to prioritize itself as a sector within the economy, ensure the proper functioning of monetary regulation instruments, contribute to the smooth flow of financial resources necessary for normal economic activities, and establish its presence at the level of the entire economy. This means that the banking system should be recognized as an important sector, responsible for regulating the economy, facilitating financial transactions, and having a significant impact on the overall economic stability and development.

  Rate this question:

 • 33. 

  Girul presupune:

  • A.

   Depunerea semnăturii pe dosul cambiei ( andosare )

  • B.

   O formă de circulație a înscrisurilor cambiale

  • C.

   Cedarea unui titlu de creanță unei alte persoane

  • D.

   Garantarea plății la scadență, solidarcu debitorul

  Correct Answer(s)
  A. Depunerea semnăturii pe dosul cambiei ( andosare )
  B. O formă de circulație a înscrisurilor cambiale
  C. Cedarea unui titlu de creanță unei alte persoane
  D. Garantarea plății la scadență, solidarcu debitorul
  Explanation
  The correct answer is "Depunerea semnăturii pe dosul cambiei ( andosare ), O formă de circulație a înscrisurilor cambiale, Cedarea unui titlu de creanță unei alte persoane, Garantarea plății la scadență, solidarcu debitorul." This is because each of these statements represents a different aspect or function of the concept of "girul" in the context of cambial instruments. "Depunerea semnăturii pe dosul cambiei" refers to the act of endorsing or signing the back of the bill, which is necessary for its transfer. "O formă de circulație a înscrisurilor cambiale" means that girul is a method of transferring or circulating the cambial documents. "Cedarea unui titlu de creanță unei alte persoane" indicates that girul involves the transfer of a debt title to another person. "Garantarea plății la scadență, solidarcu debitorul" suggests that girul also guarantees payment at maturity, along with the debtor.

  Rate this question:

 • 34. 

  Creditul neguvernamental:

  • A.

   Deține o poziție semnificativă în cadrul operațiunilor masei monetare ( în cadrul contrapartidelor masei monetare)

  • B.

   Exprimă creanțe asupra economiei deținute de instituțiile financiar-monetare

  • C.

   Se reflectă în activul bilanțului consolidat al instituțiilor financiar-monetare

  Correct Answer(s)
  B. Exprimă creanțe asupra economiei deținute de instituțiile financiar-monetare
  C. Se reflectă în activul bilanțului consolidat al instituțiilor financiar-monetare
  Explanation
  The correct answer states that creditul neguvernamental expresses claims on the economy held by financial-monetary institutions and is reflected in the consolidated balance sheet of these institutions. This means that creditul neguvernamental represents the debts or loans that financial-monetary institutions have extended to the economy, and these debts are recorded as assets on the balance sheet of these institutions.

  Rate this question:

 • 35. 

  Taxa scontului privat asigură:

  • A.

   Dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul scontării și scadență

  • B.

   Dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii și scontare

  • C.

   Dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii și scadență

  Correct Answer
  A. Dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul scontării și scadență
  Explanation
  The correct answer is "Dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul scontării și scadență" because the private discount rate refers to the interest rate applied to the period between the discounting moment and the due date. This means that it represents the interest earned or charged during the period between the discounting of a payment and its maturity.

  Rate this question:

 • 36. 

  A treia etapă de creare a UME presupunea:

  • A.

   BCE să definitiveze politica monetară comună pentru viitoare zonă euro

  • B.

   Fixarea irevocabilă a parităților între monedele țărilor care urmau să facă parte din uniunea monetară

  • C.

   Fixarea de criterii de convergență care trebuiau îndeplinite de țările membre pentru a trece la moneda unică euro ( a doua etapă )

  Correct Answer(s)
  A. BCE să definitiveze politica monetară comună pentru viitoare zonă euro
  B. Fixarea irevocabilă a parităților între monedele țărilor care urmau să facă parte din uniunea monetară
  Explanation
  The correct answer is that the third stage of creating the UME involved the European Central Bank (BCE) defining the common monetary policy for the future eurozone, as well as the irreversible fixing of exchange rates between the currencies of the countries that were to be part of the monetary union. This stage also included the establishment of convergence criteria that member countries had to meet in order to adopt the single currency, which was the second stage of the process.

  Rate this question:

 • 37. 

  Cauze ale deflației pot fi:

  • A.

   Reducerea vitezei de circulație a banilor

  • B.

   Reducerea cantității de monedă în circulație (prin creșterea ratei dobânzii )

  • C.

   Reducerea ratei dobânzii ( este o consecință )

  Correct Answer(s)
  A. Reducerea vitezei de circulație a banilor
  B. Reducerea cantității de monedă în circulație (prin creșterea ratei dobânzii )
  Explanation
  Deflația se referă la scăderea generală a prețurilor într-o economie și poate fi cauzată de mai mulți factori. Reducerea vitezei de circulație a banilor poate duce la deflație deoarece oamenii cheltuiesc mai puțini bani, ceea ce duce la o scădere a cererii și, implicit, a prețurilor. Reducerea cantității de monedă în circulație prin creșterea ratei dobânzii poate duce, de asemenea, la deflație, deoarece încurajează economisirea și descurajează cheltuielile. Reducerea ratei dobânzii este o consecință a deflației și nu o cauză directă.

  Rate this question:

 • 38. 

  Dintre inconvenientele monedei unice formulate de criticii monedei europene, enumerăm:

  • A.

   Transparența tranzacțiilor ( transparența prețurilor – avantaj direct )

  • B.

   Creșterea ratelor dobânzilor ( creșterea prețurilor )

  • C.

   Criteriile de convergență din Tratatul de la Maastricht asigură premisele unei inflații scăzute, dar determină și o creștere economică redusă, critica vizând în primul rând restricția referitoare la nivelul maxim al deficitului bugetar

  • D.

   Reglementările privitoare la UEM și la moneda unică adoptate la Maastricht sunt nerealiste, fiind rezultatul unei conjuncturi economice și financiar-valutare favorabile de la începutul deceniului nouă

  • E.

   Pierderea autonomiei politicii monetare și valutare

  Correct Answer(s)
  C. Criteriile de convergență din Tratatul de la Maastricht asigură premisele unei inflații scăzute, dar determină și o creștere economică redusă, critica vizând în primul rând restricția referitoare la nivelul maxim al deficitului bugetar
  D. Reglementările privitoare la UEM și la moneda unică adoptate la Maastricht sunt nerealiste, fiind rezultatul unei conjuncturi economice și financiar-valutare favorabile de la începutul deceniului nouă
  E. Pierderea autonomiei politicii monetare și valutare
  Explanation
  The correct answer highlights the criticisms of the European currency, including the fact that the convergence criteria in the Maastricht Treaty ensure low inflation but also result in reduced economic growth. Critics also argue that the regulations regarding the Economic and Monetary Union (UEM) and the single currency adopted at Maastricht are unrealistic and were influenced by favorable economic and financial conditions in the early 1990s. Additionally, the loss of autonomy in monetary and currency policies is seen as a disadvantage.

  Rate this question:

 • 39. 

  Linia de credit simplă se caracterizează prin:

  • A.

   Beneficiază de o consemnare într-un documente scris, convenit de bancă ( linia de credit confirmată )

  • B.

   Este limita maximă a creditului ce se acceptă a se acorda într-un cadru general prestabilit

  • C.

   Pune în evidență un mecanism de creditare cu autoîncărcare pe măsură ce creditele anterioare au fost rambursate (linia de credit revolving)

  Correct Answer
  B. Este limita maximă a creditului ce se acceptă a se acorda într-un cadru general prestabilit
  Explanation
  A simple credit line is characterized by the maximum limit of credit that can be granted within a predetermined framework. This means that the borrower can access credit up to a certain limit that has been agreed upon in advance.

  Rate this question:

 • 40. 

  În condițiile actuale, pentru studierea structurii activității băncilor este necesar, cu deosebire, să se aibă în vedere trei procese de produndă semnificație:

  • A.

   Restructurarea de ansamblu a activității bancare în țările care înregistrează tranziția de la economia centralizată la cea de piață

  • B.

   Accentuarea procesului de concurență în economiile occidentale pe fondul integării economice și monetare

  • C.

   Poziția băncilor ca intermediari financiari cu caracter specific

  • D.

   Transferarea activității piețelor financiare spre activitatea bancară

  Correct Answer(s)
  A. Restructurarea de ansamblu a activității bancare în țările care înregistrează tranziția de la economia centralizată la cea de piață
  B. Accentuarea procesului de concurență în economiile occidentale pe fondul integării economice și monetare
  C. Poziția băncilor ca intermediari financiari cu caracter specific
  Explanation
  The correct answer includes three processes of significant importance for studying the structure of banking activity. These processes are:
  1. Overall restructuring of banking activity in countries transitioning from a centralized to a market economy.
  2. Increased competition in Western economies due to economic and monetary integration.
  3. The role of banks as financial intermediaries with specific characteristics.

  Rate this question:

 • 41. 

  În concepția monetaristă:

  • A.

   Cererea de monedă este instabilă (concepția lui Keynes)

  • B.

   Moneda este un activ al patrimoniului agenților economici

  • C.

   Cererea de monedă depinde, în primul rând, de venitul permanent

  • D.

   Cererea de monedă este considerată stabilă

  Correct Answer(s)
  B. Moneda este un activ al patrimoniului agenților economici
  C. Cererea de monedă depinde, în primul rând, de venitul permanent
  D. Cererea de monedă este considerată stabilă
  Explanation
  In the monetarist view, money is seen as an asset of economic agents' wealth, and the demand for money is primarily determined by their permanent income. Additionally, the demand for money is considered to be stable.

  Rate this question:

 • 42. 

  Inexistența inflației în condițiile monedelor cu valoare intrinsecă se explică prin:

  • A.

   Posibilitatea resorbirii excesului de monedă în circulație

  • B.

   Mecanismul auto-reglare a masei monetare în circulație

  • C.

   Imposibilitatea apariției unui exces de masă monetară în circulație

  • D.

   Căile adecvate de combatere a acesteia

  Correct Answer(s)
  A. Posibilitatea resorbirii excesului de monedă în circulație
  B. Mecanismul auto-reglare a masei monetare în circulație
  C. Imposibilitatea apariției unui exces de masă monetară în circulație
  Explanation
  Inexistența inflației în condițiile monedelor cu valoare intrinsecă se explică prin posibilitatea resorbirii excesului de monedă în circulație, mecanismul auto-reglare a masei monetare în circulație și imposibilitatea apariției unui exces de masă monetară în circulație. Acestea sunt căi adecvate de combatere a inflației, deoarece într-un sistem monetar cu valoare intrinsecă, monedele pot fi retrase din circulație atunci când există un exces, iar masa monetară se poate regla în mod automat pentru a evita apariția unui exces. Astfel, inflația este prevenită și menținută la un nivel scăzut.

  Rate this question:

 • 43. 

  Băncile comerciale își constituie provizioane în vederea:

  • A.

   Capitalizării prin majorarea capitalului social ( se referă la fondul de rezervă )

  • B.

   Realizării de plasamente pe piața financiară

  • C.

   Acordării creditelor

  • D.

   Menținerii unui anumit plafon al lichidității

  Correct Answer
  D. Menținerii unui anumit plafon al lichidității
  Explanation
  Băncile comerciale își constituie provizioane în vederea menținerii unui anumit plafon al lichidității. This means that commercial banks set aside provisions in order to maintain a certain level of liquidity. By doing so, banks ensure that they have enough cash and liquid assets on hand to meet their financial obligations and handle any unexpected demands for withdrawals or payments. This helps to safeguard the stability and solvency of the bank, and ensures that it can continue to operate effectively in the market.

  Rate this question:

 • 44. 

  Slaba eficiență a mecanismelor de refinanțare a băncilor comerciale de către Banca Națională a României, în perioada 1989-2000, s-a datorat următorilor factori:

  • A.

   Utilizarea pe scară redusă a creditului comercial ( se referă la efectele de comerț)

  • B.

   Insuficiența cantității și a gamei reduse de titluri utilizate pe piața monetară

  • C.

   Gradul redus de convertibilitate a monedei naționale ( grad redus de diversificare a titlurilor pieței )

  • D.

   Existența plăților restante și a blocajului financiar din economie

  • E.

   Insuficienta dezvoltare a sectorului economic privat

  Correct Answer(s)
  A. Utilizarea pe scară redusă a creditului comercial ( se referă la efectele de comerț)
  B. Insuficiența cantității și a gamei reduse de titluri utilizate pe piața monetară
  D. Existența plăților restante și a blocajului financiar din economie
  E. Insuficienta dezvoltare a sectorului economic privat
  Explanation
  The low efficiency of the refinancing mechanisms of commercial banks by the National Bank of Romania between 1989-2000 can be attributed to several factors. Firstly, there was a limited use of commercial credit, which refers to the effects of trade. This means that the banks were not utilizing credit as much as they should have been. Secondly, there was a shortage of quantity and a limited range of securities used in the monetary market. This lack of variety in securities hindered the effectiveness of the refinancing mechanisms. Additionally, there were outstanding payments and financial blockages in the economy, which further affected the efficiency of the refinancing mechanisms. Lastly, the underdevelopment of the private sector also played a role in the low efficiency of the mechanisms.

  Rate this question:

 • 45. 

  În cazul cecului apar ca protagoniști:

  • A.

   3 părți

  • B.

   2 părți

  • C.

   4 părți

  Correct Answer
  A. 3 părți
  Explanation
  The correct answer is 3 părți because a cec (cheque) typically involves three parties: the drawer (the person who writes the cheque), the payee (the person who receives the money), and the bank (which processes the cheque and transfers the funds). Each of these parties plays a role in the transaction, making it a three-part process.

  Rate this question:

 • 46. 

  Între cauzele inflației regăsim:

  • A.

   Transformarea monedei active în monedă pasivă ( se referă la scăderea vitezei de circulație a banilor - o cauză a deflației )

  • B.

   Dezechilibrul dintre cerere și oferta de bunuri și servicii

  • C.

   Oferta mai mare decât cererea ( cererea excesivă față de oferta insuficientă )

  • D.

   Creșterea generalizată a prețurilor ( consecință )

  Correct Answer
  B. Dezechilibrul dintre cerere și oferta de bunuri și servicii
  Explanation
  The correct answer is "Dezechilibrul dintre cerere și oferta de bunuri și servicii" (The imbalance between the demand and supply of goods and services). This is because when the demand for goods and services exceeds the supply, it leads to an increase in prices, resulting in inflation.

  Rate this question:

 • 47. 

  Creditul de scont este primit de:

  • A.

   Bancă

  • B.

   Beneficiar

  • C.

   Trăgător

  • D.

   Tras

  Correct Answer
  A. Bancă
  Explanation
  The correct answer is "Bancă" because the creditul de scont, which translates to discount credit, is received by the bank. In financial terms, discount credit refers to the amount of money that a bank provides to a customer at a discounted rate. Therefore, it is the bank that provides this credit to the customer, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 48. 

  Între consecințele deflației trebuie incluse:

  • A.

   Reducerea salariilor

  • B.

   Scăderea puterii de cumpărare a banilor (creșterea puterii de cumpărare )

  • C.

   Scăderea generalizată și de durată a prețurilor

  Correct Answer
  C. Scăderea generalizată și de durată a prețurilor
  Explanation
  Deflația se referă la o scădere generalizată și de durată a prețurilor. Aceasta poate duce la o creștere a puterii de cumpărare a banilor, deoarece bunurile și serviciile devin mai ieftine. Cu toate acestea, deflația poate avea și consecințe negative, cum ar fi reducerea salariilor. Atunci când prețurile scad, companiile pot avea venituri mai mici și pot fi nevoite să reducă costurile, inclusiv prin scăderea salariilor angajaților.

  Rate this question:

 • 49. 

  În cazul cecului, inițiativa plății aparține:

  • A.

   Băncii

  • B.

   Debitorului

  • C.

   Creditorului

  Correct Answer(s)
  A. Băncii
  B. Debitorului
  Explanation
  The correct answer is "Băncii, Debitorului." In the case of a check, the initiative of payment can belong to either the bank or the debtor. The bank has the responsibility to process and authorize the payment if the necessary funds are available in the debtor's account. On the other hand, the debtor can also take the initiative to present the check to the bank for payment. Both parties play a role in the payment process of a check.

  Rate this question:

 • 50. 

  Girul reprezintă:

  • A.

   O plată în sensul stingerii obligației de plată

  • B.

   O andosare

  • C.

   O ameliorare a calității titlului de credit, dându-i garanții suplimentare

  Correct Answer(s)
  A. O plată în sensul stingerii obligației de plată
  B. O andosare
  C. O ameliorare a calității titlului de credit, dându-i garanții suplimentare
  Explanation
  The correct answer is a combination of all three options: a payment in the sense of extinguishing the payment obligation, an endorsement, and an improvement of the quality of the credit title by providing additional guarantees.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.