Islam Quiz (Deel 7)

20 Questions | Attempts: 2779
Share

SettingsSettingsSettings
Islam Quiz (Deel 7) - Quiz

Alaikoem salaam! Leuk dat je meedoet aan de quiz. Er zijn 20 vragen die je kunt beantwoorden. Deel de quiz en mocht het je leuk lijken? Maak dan vooral ook een quiz aan en deel die weer met iedereen. Zo kunnen we toch nog wat nuttigs doen :). Succes!


Questions and Answers
 • 1. 
  Welk kind van de Profeet Mohammed (saw) stierf pas na de dood van de Profeet Mohammed (saw)?
  • A. 

   Fatima (ra)

  • B. 

   Ruqayyah (ra)

  • C. 

   Qasim (ra)

  • D. 

   Ibrahim (ra)

 • 2. 
  Wat is Laylat ul qadr?
  • A. 

   De nacht waarop de Profeet Mohammed (saw) de Hemelvaart verrichte. 

  • B. 

   De nacht waarop de Profeet Mohammed (saw) de eerste openbaring van Djibriel kreeg.

  • C. 

   De nacht waarop de gehele Koran werd geopenbaard aan de Profeet Mohammed (saw).

  • D. 

   De nacht waarin de Profeet Mohammed (saw) stierf.

 • 3. 
  Wanneer dient Zakat al fitr gegeven te worden?
  • A. 

   Na de maand Ramadan

  • B. 

   Na de maand Sha'abaan.

  • C. 

   Tijdens de laatste dagen van de Ramadan, voorafgaand aan het Suikerfeest.

  • D. 

   Drie dagen voor het Offerfeest.

 • 4. 
  Hoe wordt de 2,5% zakaat genoemd die jaarlijks gegeven dient te worden (indien mogelijk)?
  • A. 

   Zakaat al fitr

  • B. 

   Zakaat al Mal

  • C. 

   Zakaat al Noor

  • D. 

   Sadaqah

 • 5. 
  Welke profeet sprak als baby?
  • A. 

   Nouh (as)

  • B. 

   Mousa (as)

  • C. 

   Isa (as)

  • D. 

   Ibrahim (as)

 • 6. 
  Wat is GEEN voorwaarde van het voltrekken van een Islamitisch geldig huwelijk?
  • A. 

   Instemming van de bruid en de bruidegom.

  • B. 

   Instemming van de voogd. 

  • C. 

   De aanwezigheid van twee getuigen.

  • D. 

   De aanwezigheid van een Imaam. 

 • 7. 
  Welk gebed reciteert de Imaam NIET hardop?
  • A. 

   Fajr

  • B. 

   Asr

  • C. 

   Maghreb

  • D. 

   Ishaa

 • 8. 
  Hoe heet de tweede oproep tot het gebed (vlak voor het starten)?
  • A. 

   Adhan

  • B. 

   Tashhud

  • C. 

   El-ieqama

  • D. 

   El-Takbier

 • 9. 
  Welke vlucht wordt aangeduid als 'Hidjra'?
  • A. 

   De migratie van de Profeet Mohammed (saw) van Medina naar Mekka om vervolging te voorkomen.

  • B. 

   De verstoting van Adam (as) uit de hemel naar de aarde.

  • C. 

   De migratie van de Profeet Mohammed (saw) van Mekka naar Medina om vervolging te voorkomen.

  • D. 

   De migratie van Mousa (as) van Egypte naar Palestina om Firaun te ontvluchten.

 • 10. 
  Hoe vaak rende Hajar (vrouw van Ibrahim as) van de berg Safa naar Marwa en terug? 
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 11. 
  Waarom rende Hajar (ra) tussen de bergen Safa en Marwa?
  • A. 

   Om water te zoeken voor Ismael (as).

  • B. 

   Om Ibrahim (as) te zoeken.

  • C. 

   Uit wanhoop omdat Ismael (as) verdwenen was. 

  • D. 

   Omdat ze bang was gevolgd te worden door Quraish. 

 • 12. 
  Op hoeveel plekken in de Koran wordt een Sajda aanbevolen?
  • A. 

   10

  • B. 

   12

  • C. 

   14

  • D. 

   16

 • 13. 
  Wat vertelden de broers van Yusuf (as) aan hun vader toen ze zonder Yusuf (as) terugkeerden?
  • A. 

   Dat hij is ontvoerd.

  • B. 

   Dat hij in een put is gevallen.

  • C. 

   Dat hij is opgegeten door een wolf.

  • D. 

   Dat hij omgekomen is tijdens een zandstorm in de woestijn.

 • 14. 
  Wat deed Khidr (de wijze man die Mousa as volgde in Sura al Kahf)? 
  • A. 

   Een schip met arme mensen ernstig beschadigen.

  • B. 

   Een oude man doden.

  • C. 

   Mousa (as) mishandelen.

  • D. 

   Een slaaf van de Firoun vrijkopen. 

 • 15. 
  Waarom beschadigde Khidr het schip met de arme mensen?
  • A. 

   Khidr wilde de arme mensen laten verdrinken zodat hij het schip kon beroven.

  • B. 

   Er was een koning die alle goede schepen kaapte en Khidr wilde niet dat het schip van de arme mensen gekaapt zou worden.

  • C. 

   Khidr deed dit omdat hij een droom had dat de arme mensen direct naar Janat el Firdous zouden gaan als zij op zee zouden sterven.

  • D. 

   Khidr deed dit per ongeluk. 

 • 16. 
  Welk verplichte gebed kan ingekort worden wanneer je op reis bent?
  • A. 

   Fajr

  • B. 

   Duhr

  • C. 

   Maghreb

  • D. 

   Witr

 • 17. 
  Van welke twee profeten zijn de dromen die zij hadden in de Koran genoemd?
  • A. 

   Mohammed (saw) en Isa (as)

  • B. 

   Mohammed (saw) en Mousa (as)

  • C. 

   Yunus (as) en Nouh (as)

  • D. 

   Yusuf (as) en Ibrahim (as)

 • 18. 
  Op welke dagen is het aangeraden om te vasten?
  • A. 

   Maandag en dinsdag

  • B. 

   Dinsdag en donderdag

  • C. 

   Donderdag en vrijdag

  • D. 

   Maandag en donderdag

 • 19. 
  Wie heeft de Kaaba gebouwd? 
  • A. 

   Omar ibn Khattab (ra)

  • B. 

   Abu Bakr (ra)

  • C. 

   Mohammed (saw)

  • D. 

   Ibrahim (as)

 • 20. 
  Hoeveel vragen per Islam quiz vind jij het prettigst (alle antwoorden zijn goed, deze vraag telt niet mee bij de eindscore)?
  • A. 

   10 vragen

  • B. 

   20 vragen

  • C. 

   30 vragen

  • D. 

   50 vragen

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.