Soal Kepegawaian Kelas Xii Otkp Bab 2

20 Questions | Total Attempts: 4743

SettingsSettingsSettings
Soal Kepegawaian Kelas Xii Otkp Bab 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Undang-undang yang mengatur pokok-pokok kepegawaian adalah...
  • A. 

   Undang-undang No. 43 Tahun 1999

  • B. 

   Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974

  • C. 

   Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

  • D. 

   Undang-undang No. 40 Tahun 1999

  • E. 

   Undang-undang No. 44 Tahun 1998

 • 2. 
  Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 berisi tentang...
  • A. 

   Pokok-pokok Kepegawaian

  • B. 

   Pembatasan Kegiatan Pegawai

  • C. 

   Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil

  • D. 

   Pertimbangan Kepegawaian

  • E. 

   Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 • 3. 
  Kenaikan pangkat merupakan salah satu...
  • A. 

   Kewajiban pegawai

  • B. 

   Hak pegawai

  • C. 

   Tunjangan pegawai

  • D. 

   Bonus pegawai

  • E. 

   Syarat menjadi pegawai

 • 4. 
  Kewajiban terkait kedudukan PNS ditetapkan dalam...
  • A. 

   UU No. 7 Tahun 1974

  • B. 

   UU No. 9 Tahun 1974

  • C. 

   UU No. 8 Tahun 1974

  • D. 

   UU No. 6 Tahun 1974

  • E. 

   UU No. 8 Tahun 1975

 • 5. 
  Segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan definisi dari...
  • A. 

   Sistem karir terbuka

  • B. 

   Sistem karir tertutup

  • C. 

   Kewajiban

  • D. 

   Hak

  • E. 

   Larangan

 • 6. 
  Sistem kepegawaian di mana untuk menduduki suatu jabatan yang kosong dalam suatu unit organisasi, berlaku untuk tiap warga negara yang memiliki skill, kecakapan, dan pengalaman untuk jabatan itu merupakan definisi..
  • A. 

   Sistem karir tertutup

  • B. 

   Sistem karir terbuka

  • C. 

   Sistem prestasi kerja

  • D. 

   Instansi

  • E. 

   Lembaga administrasi negara

 • 7. 
  Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya disebut...
  • A. 

   Kesetiaan

  • B. 

   Tanggungjawab

  • C. 

   Kerjasama

  • D. 

   Ketaatan

  • E. 

   Prestasi Kerja

 • 8. 
  Dalam PP Pasal 3 No. 30 Tahun  1980 mengatur tentang...
  • A. 

   Hak dan kewajiban PNS

  • B. 

   Pensiun

  • C. 

   Cuti

  • D. 

   Jaminan Keselamatan Kerja

  • E. 

   Peraturan Disiplin PNS

 • 9. 
  Disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun...
  • A. 

   2010

  • B. 

   2011

  • C. 

   2012

  • D. 

   2013

  • E. 

   2009

 • 10. 
  Tata cara penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan adalah...
  • A. 

   Pemeriksaan

  • B. 

   Pemanggilan Pemeriksaan

  • C. 

   Penjatuhan Hukuman

  • D. 

   Sidang

  • E. 

   Peninjauan berkas

 • 11. 
  Berikut yang bukan syarat kerja lembur adalah...
  • A. 

   Ada perintah tertulis

  • B. 

   Pekerja setuju untuk melaksanakan kerja lembur

  • C. 

   Adanya rincian pelaksanaan kerja lembur

  • D. 

   Adanya bukti tanda tangan kedua belah pihak

  • E. 

   Pemberian gaji sesuai dengan perhitungan yang benar

 • 12. 
  Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah...
  • A. 

   Harian

  • B. 

   Mingguan

  • C. 

   Bulanan

  • D. 

   Tahunan

  • E. 

   Tahunan dan Bulanan

 • 13. 
  Berikut cara menghitung upah sejam yang tepat adalah...
  • A. 

   1/ 173 x upah sebulan

  • B. 

   1/ 173 x upah seminggu

  • C. 

   1/ 173 x upah setahun

  • D. 

   1/ 173 x upah sehari

  • E. 

   1/ 173 x upah sepekan

 • 14. 
  Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja maka upah jam kerja pertama dibayar sebesar...
  • A. 

   1.5 x upah seminggu

  • B. 

   1.5 x upah setahun

  • C. 

   1.5 x upah sepekan

  • D. 

   1.5 x upah sejam

  • E. 

   1.5 x upah sehari

 • 15. 
  Berikut ini adalah 4 unsur dari definisi pegawai negeri, kecuali...
  • A. 

   Memenuhi syarat tertentu

  • B. 

   Diserahi kebebasan untuk menentukan tugas sesuai dengan keperluan

  • C. 

   Diangkat oleh pejabat yang berwenang

  • D. 

   Digaji

  • E. 

   Cuti

 • 16. 
  Jika setiap unsur DP3 bernilai baik, kenaikan pangkat reguler, adalah biasanya dalam jangka...
  • A. 

   3.5 tahun

  • B. 

   2 tahun

  • C. 

   3  tahun

  • D. 

   4 tahun

  • E. 

   5 tahun

 • 17. 
  Sistem pembinaan yang dilakukan secara subjektif hanya melihat orangnya bukan kecakapan, mulai dikembangkan di AS tahun 1829 masa pemerintahan Andrew Jackson merupakan sistem...
  • A. 

   Patronage system ( sistem kawan )

  • B. 

   Spoil system ( bersifat politis )

  • C. 

   Karrier system ( sistem karir )

  • D. 

   Nepotisme sistem

  • E. 

   Family system

 • 18. 
  Mentaati peraturan tentang keanggotaan partai politik nerupakan salah satu...
  • A. 

   Kewajiban pegawai

  • B. 

   Hak pegawai

  • C. 

   Tunjangan pegawai

  • D. 

   Bonus pegawai

  • E. 

   Syarat menjadi pegawai

 • 19. 
  Menyalah gunakan wewenang merupakan salah satu...
  • A. 

   Kewajiban pegawai

  • B. 

   Hak pegawai

  • C. 

   Larangan  pegawai

  • D. 

   Bonus pegawai

  • E. 

   Syarat menjadi pegawai

 • 20. 
  Kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya disebut...
  • A. 

   Kesetiaan

  • B. 

   Tanggungjawab

  • C. 

   Kerjasama

  • D. 

   Ketaatan

  • E. 

   Prestasi Kerja

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.