Latihan Soal Pkn Dan Bahasa Indonesia Tema 8 Kelas 3

25 Questions | Attempts: 752
Share

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Pkn Dan Bahasa Indonesia Tema 8 Kelas 3 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Gambar yang menunjukkan lambang organisasi pramuka di Indonesia adalah ....
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini! 1. Buah kelapa dapat bertahan lama jika disiram air tiap hari 2. Buah kelapa atau nyiur tumbuh dengan beberapa batang kuat 3. Bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan baik dari ujung sampai akarnya 4. pohon kelapa hanya tumbuh di Indonesia Pernyataan yang tepat tentang lambang pramuka di  tunjukkan oleh nomor ....
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Kejayaan dan keagungan dalam lambang negara Indonesia ditunjukkan oleh ....
  • A. 

   Warna kemeasan

  • B. 

   Burung garuda

  • C. 

   Perisai di dada

  • D. 

   Paruh tajam

 • 4. 
  Jumlah bulu sayap pada Burung Garuda Pancasila menggambarkan ...
  • A. 

   Tanggal kemerdekaan

  • B. 

   Bulan kemerdekaan

  • C. 

   Tahun kemerdekaan

  • D. 

   Pejuang kemerdekaan

 • 5. 
  Lirik "Untuk Indonesia Raya" dalam Lagu Indonesia Raya memiliki makna ....
  • A. 

   Tiap warga merupakan rakyat yang merdeka

  • B. 

   Pemerintah menkjadi tujuan kegiatan warga

  • C. 

   Tiap usaha dilakukan untuk kemajuan bersama

  • D. 

   Hasil bumi tidak boleh dijual ke luar negeri

 • 6. 
  Semboyan bangsa indonesia yang terdapat pada Burung Garuda Pancasila menggambarkan ...
  • A. 

   Kekuatan

  • B. 

   Keagungan

  • C. 

   Persatuan

  • D. 

   Kejayaan

 • 7. 
  Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membangun. Tenaga dan pembangunan dalam lambang negara diibaratkan melalui
  • A. 

   Sayap, paruh, cakar dan ekor

  • B. 

   Warna keemasan

  • C. 

   Perisai di dada

  • D. 

   Bhinneka Tunggal Ika

 • 8. 
  Garis hitam tebal pada perisai lambang negara Indonesia menggambarkan ... 
  • A. 

   Jalan lurus pembangunan

  • B. 

   Letak Indonesia

  • C. 

   Kebhinnekaan

  • D. 

   Kejayaan

 • 9. 
  Indonesia memiliki dasar negara yang dapat kita ketahui dengn memahami lambang negara. Dasar negara tersebut terletak pada bagian ... 
  • A. 

   Perisai

  • B. 

   Cakar

  • C. 

   Bulu

  • D. 

   Kepala

 • 10. 
  Kata yang memiliki arti beragam dalam semboyan bangsa Indonesia adalah ....
  • A. 

   Bhinneka

  • B. 

   Tunggal

  • C. 

   Ika

  • D. 

   Bhin

 • 11. 
  Warna uang terdapat pada sayap burung garuda pancasila memiliki arti .... 
  • A. 

   Kesucian

  • B. 

   Keberania

  • C. 

   Kemegahan

  • D. 

   Ketulusan

 • 12. 
  Warna pohon beringin rerdapat pada lambang Garuda Pancasila memiliki arti ....
  • A. 

   Keabadian

  • B. 

   Keberanian

  • C. 

   Kemakmuran

  • D. 

   Kebaikan

 • 13. 
  Kemurnian dalam lambang Garuda Pancasila disimbolkan warna ....
  • A. 

   Putih

  • B. 

   Hijau

  • C. 

   Kuning

  • D. 

   Hitam

 • 14. 
  Tiap daerah memiliki simbol masing-masing. Simbol daerah mencerminkan ... 
  • A. 

   Kekayaan alam

  • B. 

   Kedamaian

  • C. 

   Ciri khas

  • D. 

   Keragaman

 • 15. 
  Perbedaan dalam kelompok, sebaiknya diselesaikan dengan ...
  • A. 

   Adu kekuatan

  • B. 

   Musyawarah

  • C. 

   Perdebatan

  • D. 

   Berdoa

 • 16. 
  Kita bebas mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Pendapat yang kita kemukakan seharusnya ...
  • A. 

   Diterima ketua rapat

  • B. 

   Sama dengan pendapat orang lain

  • C. 

   Tidak menyinggung perasaan orang lain

  • D. 

   Menjadi hasil keputusan rapat

 • 17. 
  Sila ke empat pancasila ditunjukkan dengan lambang ....
  • A. 

   Bintang

  • B. 

   Rantai

  • C. 

   Pohon beringin

  • D. 

   Kepala banteng

 • 18. 
  Simbol pada gambar menunjukkan TKU untuk ...
  • A. 

   Siaga mula

  • B. 

   Siaga bantu

  • C. 

   Penggalang ramu

  • D. 

   Penggalang rakit

 • 19. 
  Sila pertama pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal ....
  • A. 

   Hubungan dalam masyarakat

  • B. 

   Kegiatan kenegaraan

  • C. 

   Agama dan keyakinan

  • D. 

   Bela negara

 • 20. 
  Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas. kalimat di atas memiliki makna ....
  • A. 

   Dalam menjalankan ibadah, anggota pramuka selalu tepat waktu

  • B. 

   Mau berteman dengan siapa saja

  • C. 

   Anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi

  • D. 

   Menghargai perbedaan pendapat

 • 21. 
  Seorang anggota pramuka harus mampu melakukan penyesuaian diri. Kalimat di atas sesuai dengan makna pernyataan ....
  • A. 

   Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja

  • B. 

   Tunas kelapa tumbuh lurus ke atas

  • C. 

   Tiap bagian pohon kelapa memiliki manfaat

  • D. 

   Pohon kelapa tidak mudah roboh

 • 22. 
  Gambar berikut menunjukkan kecakapan khusus yang dimiliki seorang anggota pramuka, yaitu ....
  • A. 

   Kesehatan

  • B. 

   Menjahit

  • C. 

   Memasak

  • D. 

   Berkebun

 • 23. 
  Kegiatan siskamling berhubungan dengan salah satu kecakapan anggota premuka yaitu ....
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  Gambar tersebut menunjukkan contoh pengamalan pancasila, yaitu sila ke ....
  • A. 

   Kedua

  • B. 

   Ketiga

  • C. 

   Keempat

  • D. 

   Kelima

 • 25. 
  Sikap di bawah ini yang menunjukkan pengamalan sila ke 5 pancasila adalah . ..
  • A. 

   Mengikuti lomba puisi

  • B. 

   Bangga sebagai bangsa indonesia

  • C. 

   Menjaga nama baik dan negara

  • D. 

   Menghargai karya orang lain

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.