Racunarske Mreze - I Kolokvijum

113 Questions | Total Attempts: 2671

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze - I Kolokvijum - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Protokol razgranatog stabla (eng. Spanning Tree Protocol, STP) koristi se za:
  • A. 

   Prevodjenje IP adresa u MAC adrese

  • B. 

   Otkrivanje da li je koriscen cross-over ili strait-through kabl

  • C. 

   Eliminisanje redundantnih veza

  • D. 

   Agregaciju visestrukih veza

 • 2. 
  Pravila po kojima se odvijaju komunikacije u racunarskim mrezama nazivaju se:
  • A. 

   Stekovi

  • B. 

   Protokoli

  • C. 

   OSI modeli

  • D. 

   Okviri

  • E. 

   Paketi

  • F. 

   TCP/IP modeli

 • 3. 
  Uzrok gresaka u telekomunikacionim kanalima kod koga se signali iz dva nezavisna toka podataka kombinuju I stvaraju nov signal ( koji upada u frekvenciju koja je rezervisana za drugi signal) nazivaju se:
  • A. 

   Beli gausov sum

  • B. 

   Citer

  • C. 

   Preslusavanje

  • D. 

   Impulsni sum

  • E. 

   Exo

  • F. 

   Harmonijska izoblicenja

  • G. 

   Intermodulacioni sum

 • 4. 
  Uvodjenje klasa mreza (1981. Godina) dovelo je do:
  • A. 

   Odredjivanja velicine mreze na osnovu prvih bitova adrese

  • B. 

   Potrebe za uvodjenjem mrezne maske

  • C. 

   Smanjenja broja slobodnih adresa

  • D. 

   Privremenog prekida u radu internet mreze

 • 5. 
  Sledeci Eternet mrezni uredjaji ne moraju da imaju memoriju:
  • A. 

   Mostovi

  • B. 

   Komutatori

  • C. 

   Razvodnici

  • D. 

   Ripiteri

  • E. 

   Ruteri

 • 6. 
  Klase mreznih adresa su zamenjene besklasnim adresovanjem:
  • A. 

   1981. Godine

  • B. 

   1993. Godine

  • C. 

   2011. Godine

  • D. 

   2001. Godine

 • 7. 
  Na sledecoj slici prikazana je topologija:
  • A. 

   Mes

  • B. 

   Prsten

  • C. 

   Zvezda

  • D. 

   Tacka-tacka

  • E. 

   Magistrala

 • 8. 
  Termin “visestruko udmoljavanje” (eng. Multihoming) odnosi se na:
  • A. 

   Dodeljivanje visestrukih mreznih kartica serveru

  • B. 

   Agregiranje visestrukih veza izmedju komutatora

  • C. 

   Uclanjivanje vise racunara u jednu racunarsku mrezu

  • D. 

   Povezivanje racunara sa dve racunarske mreze

  • E. 

   Slanje paketa visestrukim primaocima (multicast)

 • 9. 
  Eternet mreze zasnovane na kablovima sa upredenim paricama I komutatorima sledecem rezimu rada:
  • A. 

   Puni-simpleks

  • B. 

   Polu-dupleks

  • C. 

   Polu-simpleks

  • D. 

   Simpleks

  • E. 

   Puni-dupleks

 • 10. 
  Racunarske mreze koje koriste eternet razvodnike I kablove sa upredenim paricama koriste sledecu logicku topologiju:
  • A. 

   Tacka-tacka

  • B. 

   Zvezda

  • C. 

   Prsten

  • D. 

   Mes

  • E. 

   Magistrala

 • 11. 
  Slojevit model racunarskih telekomunikacija, koji je razvila ISO organizacija, naziva se:
  • A. 

   Open Systems Interconnection

  • B. 

   Transmission Control Protocol / Internet Protocol

  • C. 

   Open System Internetworking

  • D. 

   Internet protocol

  • E. 

   Tele-Communication Protocol / Internet Protocol

 • 12. 
  Skracenica ADSL oznacava:
  • A. 

   Aggregated digital subscriber line

  • B. 

   Assymetric digital subscriber line

  • C. 

   Analog digital subscriber line

 • 13. 
  Osnovni elementi opsteg modela komunikacionog sistema su:
  • A. 

   Bezicni I zicni prenos

  • B. 

   Prenosni sistem

  • C. 

   Predajnik

  • D. 

   Odrediste

  • E. 

   Nacin kodovanja

  • F. 

   Prijemnik

  • G. 

   Izvor

 • 14. 
  Racunarske telekomunikacije predstavljaju:
  • A. 

   Osnovu za urusavanje ljudske komunikacije

  • B. 

   Sustinski napredak u ljudskoj komunikaciji

  • C. 

   Tehnoloski napredak u ljudskoj komunikaciji

  • D. 

   Sistem koji nije vezan za ljudsku komunikaciju

 • 15. 
  Uredjaj koji bi se mogao okarakterisati kao “viseportni digitalni pojacivac signala je”:
  • A. 

   Most

  • B. 

   Razvodnik

  • C. 

   Komutator

  • D. 

   Ruter

  • E. 

   Ripiter

 • 16. 
  Ukoliko zelimo da podatke saljemo u manjim jedinicama, koje treba da na odrediste stignu u istom redosledu, resenje je:
  • A. 

   Virtualna veza

  • B. 

   Komutacija veza

  • C. 

   Komutacija paketa

 • 17. 
  Iskljuciva disjunkcija je jedna od logickih operacija koje se koriste u radu sa Internet protokolom. Njenim koriscenjem se prvenstveno omogucava utvrdjivanje:
  • A. 

   Pozicija na kojoj se bitovi dva niza razlikuju

  • B. 

   Optimalne putanje izmedju vise mogucih

  • C. 

   Broj skokova izmedju posiljaoca I primaoca

  • D. 

   Komunikacione putanje (rute) koje treba iskljuciti kao moguce

 • 18. 
  Racunarske mreze koje koriste Eternet razvodnike I kablove sa upredenim paricama koriste sledecu fizicku topologiju:
  • A. 

   Magistrala

  • B. 

   Tacka-tacka

  • C. 

   Prsten

  • D. 

   Zvezda

  • E. 

   Mes

 • 19. 
  Proces koji se odvija kad TCP komunicira sa IP je:
  • A. 

   Inkapsulacija

  • B. 

   Sinhronizacija

  • C. 

   Handshaking

  • D. 

   Dekapsulacija

  • E. 

   Uspostavljanje veze

 • 20. 
  Protokol za razresavanje adrese (eng. Address Resolution Protocol, ARP) je protokol zaduzen za:
  • A. 

   Prevodjenje simbolickih adresa u logicke

  • B. 

   Prevodjenje fizickih adresa u logicke

  • C. 

   Prevodjenje simbolickih adresa u fizicke

  • D. 

   Prevodjenje fizickih adresa u logicke

  • E. 

   Prevodjenje logickih adresa u fizicke

  • F. 

   Prevodjenje simbolickih adresa u logicke

 • 21. 
  Sistem koji koristi kodove koji sadrze dovoljno redudanse da se greske na komunikacionom kanalu mogu na prijemu detektovati I ispraviti, bez ponovnog slanja, naziva se:
  • A. 

   Ciklicna redundantna provera

  • B. 

   Parnost

  • C. 

   Korekcija greske unapred

  • D. 

   Kontolna suma

  • E. 

   Polinomijalna redundantna provera

 • 22. 
  Na sledecoj slici prikazana je topologija:
  • A. 

   Prsten

  • B. 

   Zvezda

  • C. 

   Mes

  • D. 

   Magistrala

  • E. 

   Tacka-tacka

 • 23. 
  Osnovni slojevi kod hijerarhijskog modela za projektovanje privatnih mreza su:
  • A. 

   Distribucija

  • B. 

   Jezgro

  • C. 

   Fizicki

  • D. 

   Razgranato stablo

  • E. 

   Pristup

  • F. 

   Mrezni

  • G. 

   Veza podataka

 • 24. 
  Internet protokol funksionise:
  • A. 

   Sa uspostavljanjem I bez raskida veze

  • B. 

   Sa uspostavljanjem I raskidom veze

  • C. 

   Bez uspostavljanja I raskida veze

 • 25. 
  U delove adrese Internet protokola cetvrte verzije spadaju:
  • A. 

   Deo koji odredjuje fizicku adresu

  • B. 

   Deo koji odredjuje verziju protokola

  • C. 

   Deo koji odredjuje clana mreze

  • D. 

   Deo koji odredjuje preostalo vreme postojanja paketa

  • E. 

   Deo koji odredjuje mrezu

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.