Racunarske Mreze - Ispit

120 Questions | Total Attempts: 1454

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze - Ispit - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Пренос података у оба правца истовремено назива се:
  • A. 

   Полу-дуплекс

  • B. 

   Симплекс

  • C. 

   Потпуни дуплекс

  • D. 

   Не постоји могућност слања података у оба правца истовремено

 • 2. 
  Какав уређај треба да има радна станица да би се могла повезати на мрежу?
  • A. 

   Комуникациони софтвер

  • B. 

   Комутатор

  • C. 

   Мрежни адаптер

  • D. 

   Концентратор

 • 3. 
  Типови мрежа са комутацијом су:
  • A. 

   Мреже са комутацијом порука, станица, чворова

  • B. 

   Мреже са комутацијом канала, порука, пакета

  • C. 

   Мреже са комутацијом канала, пакета, фрекфенција

  • D. 

   Мреже са комутацијом канала, ћелија, чворова

 • 4. 
  Која је главна карактеристика технике приступа са виртуелним колима?
  • A. 

   Успостављање руте пре преноса података је обавезно

  • B. 

   Успостављање руте пре преноса податак није обавезно

  • C. 

   Одређивање конкретне руте у одговарајучем тренутку

  • D. 

   Мрежа са виртуелним колима не даје могућност успостабљања руте

 • 5. 
  Код комутације пакета постоје
  • A. 

   Датаграм и изнајмљене линије

  • B. 

   Виртуелно и перманентрно коло

  • C. 

   Виртуелно коло и датаграм

  • D. 

   Датаграм и ћелије

 • 6. 
  Који од наведених је пример мреже са комутацијом канала?
  • A. 

   Градска мрежа МАН

  • B. 

   Локална мрежа ЛАН

  • C. 

   Јавна телефонска мрежа

  • D. 

   Интернет

 • 7. 
  Који тип мрежа је свако са сваким БРОАДКАСТ?
  • A. 

   Магистрала

  • B. 

   Прстен

  • C. 

   Звезда

  • D. 

   Проширена звезда

 • 8. 
  Колико фаза код успостављања комуникација постоји у систему са комутацијом канала?
  • A. 

   4 фазе

  • B. 

   3 фазе

  • C. 

   2 фазе

  • D. 

   1 фазе

 • 9. 
  Локална мрежа је комуникациона мрежа која повезује странице
  • A. 

   У градском подручју

  • B. 

   У једној држави

  • C. 

   У згради или блоку зграда

  • D. 

   Између 2 графа

 • 10. 
  На чему се базирају савремени комуникациони системи?
  • A. 

   Базирају се на комутацији канала

  • B. 

   Базирају се на комутацији пакета

  • C. 

   Базирају се на комутацији порука

  • D. 

   Базирају се на комутацији ћелија

 • 11. 
  Које врсте комуникационих мрежа постоје ?
  • A. 

   Са комутацијом канала, порука, пакета

  • B. 

   Са детерминистичким, стохастичким и динамичко-модуларним приступом

  • C. 

   Комуникационе мреже затвореног и отвореног типа

  • D. 

   Јавне и приватне рачунарске мреже

 • 12. 
  Типична мрежа са комутацијом канала је:
  • A. 

   Телефонска мрежа

  • B. 

   Интернет

  • C. 

   Етернет локалне мреже

  • D. 

   Кабловски дистрибутивни систем

 • 13. 
  Комуникациону мрежу чине:
  • A. 

   Комуникациони софтвери

  • B. 

   Странице, чворови, традициони медијуми

  • C. 

   Различите врсте комуникационих медијума

  • D. 

   Различите врсте протокола који се користе у комуникацији

 • 14. 
  Интернет спада у мреже са комутацијом :
  • A. 

   Линија

  • B. 

   Пирука

  • C. 

   Пакета

  • D. 

   Ћелија

 • 15. 
  Који скуп представља примитиве услуга?
  • A. 

   Захтев, идентификација, формирање, података и чување

  • B. 

   Захтев, идентификација, одговор, потврда

  • C. 

   Алокација, комутација, одговор и чување података

  • D. 

   Захтев, идентификација, орговор и чуванје

 • 16. 
  Ако је чвор ван функције код мрежа са виртуелним колима:
  • A. 

   Пакети се мреусмеравају на друге чворове

  • B. 

   Поново се успоставља веза

  • C. 

   Врши се ретрансмисија пакета

  • D. 

   Подаци су изгубљени и не постоји могућност ретрансмисије

 • 17. 
  Који од наведених је пример типа мреже „свако са сваким“?
  • A. 

   Клијент – сервер

  • B. 

   USB конекција

  • C. 

   Радио мрежа

  • D. 

   Сателитски пренос

 • 18. 
  Која је главна одлика комутације канала?
  • A. 

   За све време трајања везе заузет је канал између две станице

  • B. 

   За време трајања везе заузима се само део канала између све странице

  • C. 

   За време трајања везе, истовремено више страница користи канал

  • D. 

   Канал је унапред подељен на подканале, и станицама се додељује одређени фрекфенцијски опсег

 • 19. 
  Ако је чвор ван функције код мрежа са датаграмом:
  • A. 

   Пакети се преусмеравају

  • B. 

   Поново се успоставлја веза

  • C. 

   Врси се ретрансмисија

  • D. 

   Подаци су изгубљени и не постоји могућност ретрансмисије

 • 20. 
  Информација настаје када се подаци:
  • A. 

   Конвертују из аналогног у дигитални сигнал

  • B. 

   Пренесу

  • C. 

   Форматирају на начин погодан за комуникацију

  • D. 

   Интерпретирају

 • 21. 
  Како се означавају приступне тачке услуге?
  • A. 

   PDU

  • B. 

   SAP

  • C. 

   SDU

  • D. 

   NAP

 • 22. 
  Који се скуп комуникационих протокола користи на интернету?
  • A. 

   WINS

  • B. 

   TCP/IP

  • C. 

   HTTP

  • D. 

   FTP

 • 23. 
  Који референтни модел је стандардизован од стране ISO одганизације?
  • A. 

   Х.25

  • B. 

   TCP/IP

  • C. 

   OSI

  • D. 

   IPX

 • 24. 
  Главна карактеристика физичког слоја је:
  • A. 

   Велика позданост и имуност на настанак грешке

  • B. 

   Физички протокол

  • C. 

   Механичка, електрична, функционална и процедурална

  • D. 

   Физички слој одређује да ли је потребна успостава везе

 • 25. 
  Протокол је скуп правила који омогућава размену података између:
  • A. 

   Апсолутно идентичних рачунара

  • B. 

   Две парњак целине

  • C. 

   Два слоја на истом систему

  • D. 

   Два оперативна система на различитим рачунарима