Kripto 2, Drugi Kol

102 Questions | Total Attempts: 501

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kripto 2, Drugi Kol

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naredba: keytool - export -alias DSAsertifikat -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore -rfc -file /c:\Users\sadamovic\Desktop\DSAsertifikat.b64
  • A. 

   Pregled genrisanih sertifikata u skladistu

  • B. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • C. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • D. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • G. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • H. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 2. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Problem autentifikacije nije moguce resiti sa digitalnim potpisom

  • B. 

   Problem autentifikacije je moguce resiti sa digitalnim potpisom

  • C. 

   Problem autentifikacije je prakticno neresiv

 • 3. 
  Sta podrazumeva dokaziva racunarska bezbednost?
  • A. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neogranicenim vremenskim resursima

  • B. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne vremenske i racunarske resurse

  • C. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne kljuceve i racunarske algoritme

 • 4. 
  Naredba: keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 -alias parKljuceva -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore\DSAsertifikat.b64
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • C. 

   Izvoz RSA sertifikata  u DER formatu

  • D. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • E. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • F. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

 • 5. 
  Pozivom metoda getPublic().getEncoded() nad instancom KeyPair, metod ce vratiti:
  • A. 

   Privatni kljuc u binarnom formatu

  • B. 

   Privatni kljuc u Base 64

  • C. 

   Tajni kljuc u binarnom formatu

  • D. 

   Javni kljuc u Base64 formatu

  • E. 

   Javni kljuc u formatu niz bajtova

 • 6. 
  Naredba: keytool -export -alias RSAsertifikat -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore -file /c:\Users\sadamovic\Desktop\RSAsertifikat.der
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • C. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • D. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • G. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 7. 
  Autentifikacija i tajnost su:
  • A. 

   Prakticno nekompatabilni

  • B. 

   Teorijski kompatabilni

  • C. 

   Prakticno kompatabilne

  • D. 

   Teorijski nekompatabilni

 • 8. 
  Sta podrazumeva racunarska ili prakticna bezbednost?
  • A. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima sifrat

  • B. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima otvoreni tekst

  • C. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima specificne ogranicene vremenske i racunarske resurse

  • D. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neograniceno vreme i racunarske resurse

 • 9. 
  Sta podrazumeva Senonov pseudo ideal tajnog komuniciranja?
  • A. 

   Posiljalac - TRNG - primalac

  • B. 

   Primalac - PRNG - posiljalac

  • C. 

   Posiljalac - PRNG - primalac

 • 10. 
  Bez poznavanja kljuca perfektne sifre:
  • A. 

   Sa svakim kljucem mozemo doci do otvorenog teksta

  • B. 

   Svaki sifrat podjednko verovatno moze odgovarati bilo kom otvorenom tesktu

  • C. 

   Svaki otvoreni tekst podjednako verovatno moze odgovarati bilo kom kljucu

 • 11. 
  Da bismo garantovali autentifikaciju, verovatnoca PI mora biti mala, a to znaci da uzajamna informacija izmedju sifrata i kljuca mora biti velika. S druge strane znamo da bismo obezbedili apsolutnu tajnost mora vaziti I(C;M)=0, sto je oprecno zahtevu autentifikacije:
  • A. 

   Tvrdnja nije tacna

  • B. 

   Tvrdnja je tacna

 • 12. 
  Primer iz prakse za otvaranje sefa sa dva kljuca, lansiranje rakete zahteva tri autorizacije  i sl, je primer za scenario:
  • A. 

   Perfektne tajnosti

  • B. 

   Tajnog komuniciranja

  • C. 

   Deljenje tajni

 • 13. 
  Ako su autentifikacija i tajnost dva nezavisna servisa, u tom slucaju kriptografski sistemi za apsolutnu tajnost:
  • A. 

   Mogu obezbediti autenticnost

  • B. 

   Ne mogu obezbediti autenticnost

 • 14. 
  Nakon razmene serijskog kljuca preko PFS, Alisa i Bob:
  • A. 

   Ne mogu da rekonstruisu tajne parametre Difi-Helmana

  • B. 

   Mogu da rekonstruisu tajne parametre Difi-Helmana

  • C. 

   Mogu da rekonstruisu pod uslovom da su koristili i RSA

 • 15. 
  Naredba: keytool -list -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • C. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • D. 

   Izvoz RSA sertisikata u DER formatu

  • E. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • F. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 16. 
  Pozivom verify() nad instancom klase Signature:
  • A. 

   Verifikovan je digitalni potpis

  • B. 

   Podatak je digitalno potpisan

  • C. 

   Generisan je elektronski potpis

  • D. 

   Podatak je sifrovan sa RSA

  • E. 

   Generisan je otisak poruke

 • 17. 
  Metoda getFormat() nad klasom X509EncodedKeySpec daje:
  • A. 

   Format i javnog i privatnog kljuca

  • B. 

   Format javnog kljuca

  • C. 

   Format privatnog kljuca

  • D. 

   Algoritam sifrovanja

 • 18. 
  One-time pad sifra:
  • A. 

   Veoma je prakticna za upotrebu u brzim racunarskim komunikacijama

  • B. 

   Predstavlja bezuslovno bezbedan kripto sistem

  • C. 

   Koristi tajne algoritme za sifrovanje podataka

  • D. 

   Nista od navedenog

  • E. 

   Veoma je neprakticna za upotrebu u racunarskim mrezama

  • F. 

   Koristi se na mestima gde se zahteva visok nivo zastite

 • 19. 
  Za implementaciju PFS u zastitni protokol, koristi se:
  • A. 

   Digitalni potpis

  • B. 

   Difi-Helman

  • C. 

   Forteza

  • D. 

   Kerberos

  • E. 

   TTP

 • 20. 
  Sta podrazumeva  dokaziva bezuslovna bezbednost?
  • A. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neogranicenim vremenskim resursima

  • B. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne vremenske i racunarske resurse

  • C. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje sifrate i racunarske algoritme

  • D. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne kljuceve i racunarske algoritme

 • 21. 
  Klasu PKCS8EncodedKeySpec koristimo za:
  • A. 

   Ucitavanje privatnog kljuca

  • B. 

   Ucitavanje javnog kljuca

  • C. 

   Generisanje para kljuceva prema X.509 formatu

  • D. 

   Generisanje sertifikata X.509 standarda

 • 22. 
  Autentifikacija podrazumeva:
  • A. 

   Proveru da je poruka poslata od druge osobe na osnovu CRC

  • B. 

   Proveru da je poruka komprimovana

  • C. 

   Proveru da je poruka hesovana

  • D. 

   Proveru da li je primljeni kriptogram poslat od autorizovane osobe

 • 23. 
  Ako je sifrat One-time pad-a C=1000, a kljuc K=1111. sta je P?
  • A. 

   P=1100

  • B. 

   P=0111

  • C. 

   P=01100

  • D. 

   Nista od ponudjenog

  • E. 

   P=0010

  • F. 

   P=0110

 • 24. 
  Kriptosistem je perfektno tajan ako sifrat ne otkriva informaciju o:
  • A. 

   S-BOX-u

  • B. 

   Kriptografu

  • C. 

   Kljucu

  • D. 

   Drugom sifratu

  • E. 

   Otvorenom tekstu

  • F. 

   Algoritmu

  • G. 

   Inicijalnom vektoru

 • 25. 
  Naredba: keytool -genkey -alias DSAsertifikat -v -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore
  • A. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • B. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • C. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis

  • D. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • G. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • H. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • I. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

 • 26. 
  Kod scenarija za deljenje tajni:
  • A. 

   Nije moguce rekonstruisati kljuc bez jednog dela kljuca

  • B. 

   Moguce rekonstruisati kljuc bez jednog dela kljuca

 • 27. 
  Izaberite kriptografske protokole:
  • A. 

   IP

  • B. 

   DES

  • C. 

   Kerberos

  • D. 

   GSM

  • E. 

   TTP

  • F. 

   IPSek

  • G. 

   SSL

  • H. 

   AES

 • 28. 
  Izabrati pravilno koriscenu notaciju za opisani slucaj?
  • A. 

   Desifrovati poruku M sa Alisinim privatnim kljucem : {C}Alisa d

  • B. 

   Sifrovati poruku M sa Alisinim javnim kljucem: [M]Alisa N,e

  • C. 

   Digitalno potpisati poruku sa Bobovim privatnim kljucem: {C}Bob d

  • D. 

   Desifrovati poruku sa Bobovim javnim kljucem : {C}Bob d

  • E. 

   Potpisati poruku M sa Alisinim privatnim kljucem: [M]Alisa d

 • 29. 
  Koje operacione scenarije ukljucuje nominovana bezbednost?
  • A. 

   Performanse algoritma

  • B. 

   Informacije poznate korisnicima sistema

  • C. 

   Sve fizicke pretpostavke, u odnosu na ono sto korisnici sistema mogu da urade

  • D. 

   Provera svih kriptoloskih kljuceva

  • E. 

   Otpornost sistema na odredjene napade

  • F. 

   Informacije poznate napadacu

 • 30. 
  Sifarski sistem je bezuslovno bezbedan ako:
  • A. 

   Je sifrat nastao na nepoznatom jeziku

  • B. 

   Nista od ponudjenod

  • C. 

   Ne moze da bude razbijen ni uz pomoc neogranicenih racunarskih resursa

  • D. 

   Je algoritam javan a kljuc tajan

  • E. 

   Je kljuc genrisan na slucajan nacin

 • 31. 
  Izaberite tacnu definiciju perfektne sifre?
  • A. 

   Postoji kljuc koji preslikava svaku poruku u bilo koji sifrat sa jednakom verovatnocom

  • B. 

   Postoji kljuc koji preslikava svaku poruku u jedan sifrat sa specificnom verovatnocom

  • C. 

   Postoji kljuc koji preslikava svaku poruku u bilo koji sifrat sa razlicitom verovatnocom

 • 32. 
  Na slici je prikazana sema:
  • A. 

   Pseudo sitema za tajno komuniciranje

  • B. 

   Opstog asimetricnog sistema tajnog komuniciranja

  • C. 

   Opstog simetricnog sistema javnog komuniciranja

  • D. 

   Za upotrebu zastitnih tehnika kodovanja

  • E. 

   Opstog simetricnog sistema tajnog komuniciranja

 • 33. 
  Sta predstavlja protokol na slici?
  • A. 

   Razmenu sesijskog kljuca sa uzajmnom autentifikacijom

  • B. 

   Razmenu sesijskog kljuca preko javnog kljuca

  • C. 

   Razmenu sesijskog kljuca bez uzajmne autentifikacije

 • 34. 
  U dizajnu protokola sa slike:
  • A. 

   Kljuc K je sifrovan sa R pa potpisan

  • B. 

   Kljuc K je sifrovan

  • C. 

   Kljuc K je digitalno potpisan

 • 35. 
  Karakteristike koje sifre su prikazane na slici?
  • A. 

   Racunarski sifarski algoritam

  • B. 

   Cisto slucajni gnerator

  • C. 

   Perfektni sifarski algoritam

  • D. 

   Pseudo slucajni genrator

 • 36. 
  Dizajn kog protokola je prikazan na slici?
  • A. 

   Za uzajamnu autentifikaciju sa javnim kljucem

  • B. 

   Za uzajamnu autentifikaciju sa simetricnim kljucem

  • C. 

   Za jednostavnu autentifikaciju sa simetricnim kljucem

 • 37. 
  Na sledecem java fragmentu koda prikazan je proces: 
  • A. 

   Genrisanje para kljuceva

  • B. 

   Generisanja java keystore-a

  • C. 

   Generisanje instance za RSA algoritam

  • D. 

   Memorisanja genrisanog kriptoloskog kljuca

  • E. 

   Promene lozinke java keystore-a

  • F. 

   Ucitavanja kljuca

 • 38. 
  Na sledecem fragmentu java koda instance klase KeyPair sadrzi:
  • A. 

   Samo privatni kljuc

  • B. 

   Simetricni privatni i javni kljuc

  • C. 

   Samo simetricni kljuc

  • D. 

   Privatni i javni kljuc

  • E. 

   Javni kljuc i javni eksponent

 • 39. 
  Koji scenario je prikazan na slici?
  • A. 

   Bob potpisuje poruku i salje Alisi

  • B. 

   Bob autentifikuje Alisu sa simetricnim kljucem

  • C. 

   Alisa autentifikuje Boba sa asimetricnim kljucem

  • D. 

   Alisa potpisuje poruku i salje Bobu

 • 40. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je:
  • A. 

   Proces generisanja para kljuceva preko KePairGenerator java klase za RSA algoritam

  • B. 

   Proces generisanja para kljuceva preko KeyPair java klase za RSA algoritam velicine 1024 bita

  • C. 

   Proces generisanja para kljuceva preko KePair java klase za RSA algoritam

 • 41. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je proces:
  • A. 

   Digitalnog potpisivanja sa RSA algoritmom

  • B. 

   Desiforvanja sa RSA algoritmom

  • C. 

   Sifrovanja sa RSA algoritmom

  • D. 

   Verifikovanja digitalnog potpisa

 • 42. 
  Koji kriptografski protokol je prikazan na slici?
  • A. 

   Protokol za jednostranu autentifikaciju koji ne implementira PFS

  • B. 

   Protokol samo za obostranu autentifikaciju

  • C. 

   Protokol za autentifikaciju sa simetricnim kljucem

  • D. 

   Protokol za obostranu autentifikaciju koji implementira PFS

 • 43. 
  Prikazani protkol na slici obezbedjuje:
  • A. 

   Razmenu privatnog kljuca

  • B. 

   Razmenu simetricnog kljuca

  • C. 

   Autentifikaciju Boba

  • D. 

   Uzajamnu autentifikaciju

  • E. 

   Autentifikaciju Alise

 • 44. 
  Koji napadi su moguci na protkol sa slike:
  • A. 

   Mogucnost za kompromitovanje baze podataka sa  lozinkama

  • B. 

   Mogucnost za otkrivanje lozinke

  • C. 

   Mogucnost ponovnog slanja

 • 45. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je proces:
  • A. 

   Cuvanja sifrata u nizu bajtova

  • B. 

   Proces sifrovanja AES algoritmom

  • C. 

   Inicijalizacija inicijalnog vektora

  • D. 

   Proces desifrovanja AES algoritmom

 • 46. 
  Izabrati tacnu tvrdnju?
  • A. 

   Problem autentifikacije je moguce resiti sa digitalnim potpisom

  • B. 

   Problem autentifikacije je prakticno neresiv

  • C. 

   Problem autentifikacije nije moguce resiti sa digitalnim potpisom

 • 47. 
  U protokolu za autentifikaciju sa vremenskim pecatom prvo:
  • A. 

   Desifrujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i sifrujemo

  • B. 

   Potpisujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i sifrujemo

  • C. 

   Sifrujemo, zatim racunamo T vremenski pecat i potpisujemo

 • 48. 
  Izaberi algoritam koji se moze koristiti za autentifikaciju asimetricnim kriptografskim funkcijama?
  • A. 

   DES

  • B. 

   Difi-Helman

  • C. 

   RSA

  • D. 

   AES

 • 49. 
  U protokolu na slici:  
  • A. 

   Bob mora da zna otisak lozinke

  • B. 

   Alisa mora da zna lozinku

  • C. 

   Alisa ne mora da zna lozinku

  • D. 

   Bob mora da zna lozinku

  • E. 

   Bob ne mora da zna lozinku

 • 50. 
  Osnovni uslovi koji reba da budu ispunjeni za pravilnu implementacju One-time pad sifre su:
  • A. 

   Poruka treba da bude kompresovana

  • B. 

   Entropija kljuca H=0,5

  • C. 

   Kljuc se sme ponavljati

  • D. 

   Kljuc se ne sme ponavljati

  • E. 

   Kljuc mora biti iste duzine kao i poruka

  • F. 

   Nista od ponudjenog

  • G. 

   Entropija kljuca H=1

 • 51. 
  Cesto kaze da je dokaziva racunarska bezbednost:
  • A. 

   Nemoguca ili mit

  • B. 

   Moguca

  • C. 

   Relativna u odnosu na napadaca

 • 52. 
  Naredba: -keytool -certreq -v -alias parKljuceva - keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore -file /c:\Users\sadamovic\Desktop\zahtev.csr
  • A. 

   Pregled generisanih sertifakata u skladistu

  • B. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • C. 

   Kreiranja zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • D. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • E. 

   Prikaz sadrzaja sertifakata

  • F. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • G. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • H. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

 • 53. 
  Naredba: -keytool -genkey -alias -RSAsertifikat  -v - keyalg RSA -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore
  • A. 

   Pregled generisanih sertifakata u skladistu

  • B. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • C. 

   Kreiranja zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • D. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • E. 

   Prikaz sadrzaja sertifakata

  • F. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • G. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • H. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

 • 54. 
  Autentifikacija je servis bezbednosti kojim se osigurava da je:
  • A. 

   Sifrat nastao sa upotrebom pravog kljuca K

  • B. 

   Poruka poslata od strane autorizovane osobe

  • C. 

   Poruka poslata sifrovana od strane druge osobe

  • D. 

   Poruka poslata od druge osobe

 • 55. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je proces:
  • A. 

   Cuvanja sifrata u nizu bajtova

  • B. 

   Proces sifrovanja AES algoritmom

  • C. 

   Inicijalizacija inicijalnog vektora

  • D. 

   Proces desifrovanja AES algoritmom

 • 56. 
  U dizajnu protokola na slici: 
  • A. 

   Bob moze da se predstavi kao Trudi

  • B. 

   Trudi ne moze da se predstavi kao Alisa

  • C. 

   Nista od pondjenog

  • D. 

   Trudi moze da se predstavi kao Bob

 • 57. 
  Scenario sa deljenjem tajni podrazumeva da je potrebno vise:
  • A. 

   Kljuceva za autorizaciju

  • B. 

   Osoba za rekonstrukciju kljuca

  • C. 

   Sifrata

  • D. 

   Otvorenih tekstova

  • E. 

   Kljuceva za autentifikaciju

 • 58. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je proces:
  • A. 

   Cuvanje sifrata u nizu bajtova

  • B. 

   Inicijalizacija inicijalnog vektora

  • C. 

   Proces sifrovanja AES algoritmom

  • D. 

   Proces desifrovanja AES algoritmom

 • 59. 
  U protokolu za autentifikaciju sa javnim kljucem:
  • A. 

   Trudi moze da natera Alisu da desifruje bilo sta!

  • B. 

   Trudi ne moze da natera Alisu da desifruje bilo sta!

 • 60. 
  Sta na grafiku oznacava plava horizonatalna isprekidana linija? 
  • A. 

   Algoritam zastite

  • B. 

   Entropiju kljuca

  • C. 

   Tezak problem

  • D. 

   Cilj napadaca

  • E. 

   Granicu napadaca

  • F. 

   Bezuslovnu sigurnost

 • 61. 
  Cesto se kaze da je dokaziva bezuslovna bezbednost:
  • A. 

   Moguca

  • B. 

   Tesko ostvariva

  • C. 

   Relativna u odnosu na napadaca

  • D. 

   Mit

  • E. 

   Nemoguca

 • 62. 
  Efikasnost kod zastitnih protokola podrazumeva:
  • A. 

   Razvoj po NIST standardu

  • B. 

   Radi cak i kada se promeni okruzenje

  • C. 

   Minimizacija propusnog opsega

  • D. 

   Mora raditi i kada napadac pokusava da ga prekine

  • E. 

   Razvoj ANSI standardu

  • F. 

   Minimizacija kasnjenja

  • G. 

   Minimizacija racunarskih zahteva posebno u pogledu skupih operacija vezanih za javne kljuceve

 • 63. 
  Preko konstruktora klase Signature.getInstance("SHA1withRSA") mozemo:
  • A. 

   Izracunati otisak poruke

  • B. 

   Verifikovati digitalni potpis

  • C. 

   Desifrovati sa RSA algoritmom

  • D. 

   Sifrovati sa RSA algoritmom

  • E. 

   Digitalno potpisati poruku

 • 64. 
  Dizajn protokola sa slike je:
  • A. 

   Potpuno bezbedan

  • B. 

   Umereno bezbedan

  • C. 

   Alisa i Bob koriste simetricni kljuc za autentifikaciju 

  • D. 

   Nije bezbedan jer Trudi moze da desifruje potpis

  • E. 

   Nije bezbedan jer Alisa koristi  privatni kljuc za sifrovanje

 • 65. 
  Izaberi algoritam koji se moze koristit za autentifikaciju simetricnim kriptografskim funkcijama?
  • A. 

   RSA

  • B. 

   DES

  • C. 

   AES

 • 66. 
  Pozivom metoda getPrivate() nad instancom KeyPair, metod ce vratiti:
  • A. 

   Javni i privatni kljuc 

  • B. 

   Simetricni kljuc

  • C. 

   Privatni kljuc

  • D. 

   Javni eksponent

  • E. 

   Javni kljuc

 • 67. 
  Izraz I(M;C)=0, garantuje da sifrat ne otkriva informaciju o:
  • A. 

   Duzini kljuca

  • B. 

   Kriptografu

  • C. 

   Otvorenom tekstu

  • D. 

   Sifratu

  • E. 

   Kljucu

  • F. 

   Inicijalnom vektoru

 • 68. 
  Koje dve vrste bezbednosti razlikuje Senon?
  • A. 

   Racunarsku

  • B. 

   Bezuslovnu

  • C. 

   Matematicku

  • D. 

   Asimetricnu

  • E. 

   Kriptografsku

  • F. 

   Simetricnu

 • 69. 
  U protokolu za autentifikaciju sa simetricnim kljucem:
  • A. 

   Alisa i Bob unapred razmenjuju simetricni kljuc

  • B. 

   Alisa i Bob ne moraju da dele iste klljuceve

  • C. 

   Alisa i Bob unapred razmenjuju hes vrednosti kljuca

 • 70. 
  Na sledecem fragmentu java koda prikazan je proces:
  • A. 

   Verifikovanja digitalnog potpisa

  • B. 

   Digitalnog potpisa sa RSA algoritmom

  • C. 

   Sifrovanja sa RSA algoritmom

  • D. 

   Desifrovanja sa RSA algoritmom

 • 71. 
  Na sledecem java fragmentu koda prikazan je proces:
  • A. 

   Generisanja instance za RSA algoritam

  • B. 

   Ucitavanje kljuca

  • C. 

   Generisanja para kljuceva

  • D. 

   Generisanje java keystore-a

  • E. 

   Promene lozinke java keystore-a

  • F. 

   Memorisanje generisanog kriptoloskog kljuca

 • 72. 
  Izaberite karakteristike One-time pad sifre:
  • A. 

   Nista od ponudjenog

  • B. 

   Sifrat ne govori nista o kljucu

  • C. 

   Poruka ne govori nista o sifratu

  • D. 

   Kljuc ne govori nista o poruci

  • E. 

   Sifrat ne govori nista o poruci

 • 73. 
  Na sledecem java fragmentu prikazan je proces:
  • A. 

   Generisanja instance za RSA algoritam

  • B. 

   Generisanje java keystore-a

  • C. 

   Ucitavanje kljuca

  • D. 

   Generisanje para kljuceva

  • E. 

   Memorisanja generisanog kriptoloskog kljuca

  • F. 

   Promene lozinke  java keystore-a

 • 74. 
  Pozivom sign() nad instancom klase Signature:
  • A. 

   Generisan je otisak poruke

  • B. 

   Podatak je sifrovan sa RSA

  • C. 

   Generisan je elektronski potpis

  • D. 

   Podatak je digitalno potpisan

  • E. 

   Verifikovan je potpis

 • 75. 
  Koji protkol je prikazan na slici?
  • A. 

   Autentifikacija sa simetricnim kljucem

  • B. 

   Autentifikacija sa simetricnim i asimetricnim kljucem

  • C. 

   Autentifikacija sa asimetricnim kljucem

 • 76. 
  Sta podrazumeva  Senonov ideal tajnog komuniciranja?
  • A. 

   Posiljalac - TRNG  - primalac

  • B. 

   Posiljalac - PRNG  - primalac

  • C. 

   Primalac - TRNG - posiljalac

 • 77. 
  PFS podrazumeva:
  • A. 

   Simetricni kljuc koji se koristi jednokratno ali se cuva u arhivu na bezbedan nacin

  • B. 

   Sesijski kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • C. 

   Privatni kljuc koji se koristi jednokratno, a zatim trajno unistava

  • D. 

   Sesijski kljuc, i moze da se koristi vise puta

 • 78. 
  Perfektna tajnost (PFS) podrazumeva da Trudi:
  • A. 

   Ne moze da sazna privatni kljuc

  • B. 

   Ne moze kasnije da sifruje snimljeni sifrat

  • C. 

   Ne moze sa jednim kljucem K desifrovati sve snimljene sifrate

  • D. 

   Ne moze saznati kljuc ukoliko ima u posedu Alisin racunar

 • 79. 
  Vremenski pecat je najcesce koriscen u:
  • A. 

   SSL

  • B. 

   IPSec

  • C. 

   Kerberosu

 • 80. 
  Protokol za autentifikaciju može zahtevati uspostavu
  • A. 

   Javnog ključa

  • B. 

   Asimetričnog ključa

  • C. 

   Sesijskog ključa

 • 81. 
  Klasu X509EncodedKeySpec koristimo za
  • A. 

   Učitivanje javnog ključa

  • B. 

   Učitavanje privatnog ključa

  • C. 

   Generisanje para ključeva prema X.509 formatu

  • D. 

   Generisanje sertifikata X.509 standarda

 • 82. 
  Šta podrazumeva bezuslovna ili teorijska bezbednost?
  • A. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima poznat otvoreni tekst

  • B. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima specifične ograničene vremenske i računarske resurse

  • C. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima isti otvoreni tekst

  • D. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaže neograničeno vreme i računarske resurse

  • E. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima šifrat

 • 83. 
  Koje pravilo važi za bezuslovno bezbedne šifre?
  • A. 

   Metodom pretrage svih javnih ključeva svi šifrati su jednako verovatni.

  • B. 

   Metodom pretrage svih privatnih ključeva sve dobijene poruke su jednako verovatne.

  • C. 

   Metodom pretrage svih ključeva nisu sve poruke jednako verovatne.

  • D. 

   Metodom pretrage svih tajnih ključeva sve dobijene poruke su jednako verovatne.

  • E. 

   Metodom pretrage svih ključeva svi šifrati su jednako verovatni.

 • 84. 
  TCP protokol
  • A. 

   Samo u slučaju ako je autentifikacija u LAN okruženju (zbog manjeg broja IP adresa)

  • B. 

   Je namenjen za autentifikaciju na mreži

  • C. 

   Nije namenjen za autentifikaciju na mreži

 • 85. 
  Protokoli za uzajamnu autentifikaciju sa simetričnim ključevima
  • A. 

   Nisu uvek bezbedni, ponekad je moguć napad

  • B. 

   Potpuno su bezbedni ako koristimo javne ključeve

  • C. 

   Nisu nikad bezbedni

  • D. 

   Potpuno su bezbedni ako koristimo privatne ključeve

 • 86. 
  Autentifikacija preko mreže je daleko kompleksnija, razlog tome je:
  • A. 

   Napadač može posedovati isti privatni ključ

  • B. 

   Mogući su i pasivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

  • C. 

   Napadač može pasivno da observira poruke

  • D. 

   Mogući su i aktivni napadi (umetanje, brisanje, promena poruke)

  • E. 

   Napadač može da ponovo reprodukuje poruku

  • F. 

   Napadač može pasivno da izmeni poruku

 • 87. 
  Jedini uslov za bezbedan rad Vajnerovog Wire-Tap kanala je:
  • A. 

   Da napadac prociscenu verziju signala legitimnog prijemnika?

  • B. 

   Da napadac prima zasumljenu verziju signala legitimnog prijemnika

  • C. 

   Da napadac snima signale od oba korisnika

 • 88. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Random generator slucajnih binarnih sekvenci

  • B. 

   Dogovor o javnom kljucu preko tajne diskusije

  • C. 

   Dogovor o javnom kljucu preko javne diskusije

  • D. 

   Dogovor o tajnom kljucu preko javne diskusije

 • 89. 
  Satelitski scenario je:
  • A. 

   Nemoguc za realizaciju u bilo kom slucaju

  • B. 

   Moguc ako je greska napadaca manja od greske legitimnih ucesnika u protokolu

  • C. 

   Nemoguc ako je greska napadaca manja od greske legitimnih ucesnika u protokolu

 • 90. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Senonov perfektni kanal za sifrovanje

  • B. 

   Sema za generisanje slucajnih kljuceva

  • C. 

   Vajnerov Wire-Tap kanal

  • D. 

   Protocol za sifrovanje

 • 91. 
  Cemu je jednak kapacitet tajnosti Vajnerovog kanala?
  • A. 

   Jednak je 0 ako je kanal predajne strane bolji od kanala prijemne strane I napadaca

  • B. 

   Razlicit je od nule ako je kanal napadaca bolji od kanala predajne I prijemne strane

  • C. 

   Jednak je 0 ako je kanal napadaca bolji od kanala legitimnih strana

 • 92. 
  Vajnerov Wire-Tap kanal je protocol za razmenu:
  • A. 

   Parametara DH protokola

  • B. 

   Sifrovanih podataka

  • C. 

   Poruka

  • D. 

   Javnih kljuceva

  • E. 

   Simetricnih kljuceva

  • F. 

   Asimetricnih kljuceva

 • 93. 
  Satelitski scenario nije moguc kada je:
  • A. 

   Greska predajne strane veca od greske prijemne strane

  • B. 

   Greska napadaca 0

  • C. 

   Greska prijemne strane manja od greske napadaca

  • D. 

   Greska prijemne strane veca od greske predajne strane

 • 94. 
  Satelitski scenatio sluzi za razmenu:
  • A. 

   Sifrata javnim kanalom

  • B. 

   Tajnog kljuca preko javnog kanala

  • C. 

   Javnog kljuca preko tajnog kanala

  • D. 

   Binarnih sekvenci

 • 95. 
  Koja faza protokola je prikazana na slici?
  • A. 

   Generisanje kljuca

  • B. 

   Pojacavanje privatnosti

  • C. 

   Pojacavanje prisustva

  • D. 

   Destilacija prednosti

  • E. 

   Usaglasavanje informacije

 • 96. 
  Brzina tajnog kljuca je:
  • A. 

   Minimilna brzina pri kojoj se A I B dogovore o tajnom kljucu S

  • B. 

   Maksimalna brzina pri kojoj se A I B dogovore o tajnom kljucu S

  • C. 

   Maksimalna brzina pri kojoj se A I B dogovore o javnom kljucu S

  • D. 

   Minimalna brzina pri kojoj se A I B dogovore o javnom kljucu S

 • 97. 
  Satelitski scenario je protokol koji se sastoji iz:
  • A. 

   4 faze

  • B. 

   5 faza

  • C. 

   Zavisi od broja ucesnika u scenariju

  • D. 

   3 faze

  • E. 

   6 faza

 • 98. 
  Koliko faza protokola je prikazano na slici:
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 99. 
  Izaberi sve faze satelitskog scenarija:
  • A. 

   Pojacavanje privatnosti

  • B. 

   Usaglasavanje informacije

  • C. 

   Uoblicavanje redudanse

  • D. 

   Zastita integriteta poruke

  • E. 

   Destilacija prednosti

  • F. 

   Sinhronizacija greske

 • 100. 
  Tehnika koja se koristi za proces segmentacije je:
  • A. 

   Hafov algoritam

  • B. 

   Senonov algoritam

  • C. 

   Hafmanov algoritam

 • 101. 
  U procesu za kodovanje irisa koristi se:
  • A. 

   Hafovi vejvleti

  • B. 

   Gabor vejvleti

  • C. 

   Hafmanovi vejvleti

 • 102. 
  Da bismo garantovali autentifikaciju, verovatnoca PI mora biti velika, a to znaci da uzajamna informacija izmedju sifrata i kljuca mora biti velika. S druge strane znamo da bismo obezbedili apsolutnu tajnost mora vaziti I(C;M)=0, sto je oprecno zahtevu autentifikacije:
  • A. 

   Tvrdnja nije tacna

  • B. 

   Tvrdnja je tacna