Kripto 2, Drugi Kol

102 Questions | Attempts: 952

SettingsSettingsSettings
Kripto 2, Drugi Kol - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Naredba: keytool - export -alias DSAsertifikat -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore -rfc -file /c:\Users\sadamovic\Desktop\DSAsertifikat.b64
  • A. 

   Pregled genrisanih sertifikata u skladistu

  • B. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • C. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • D. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • G. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • H. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 2. 
  Izaberite tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Problem autentifikacije nije moguce resiti sa digitalnim potpisom

  • B. 

   Problem autentifikacije je moguce resiti sa digitalnim potpisom

  • C. 

   Problem autentifikacije je prakticno neresiv

 • 3. 
  Sta podrazumeva dokaziva racunarska bezbednost?
  • A. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neogranicenim vremenskim resursima

  • B. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne vremenske i racunarske resurse

  • C. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne kljuceve i racunarske algoritme

 • 4. 
  Naredba: keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 -alias parKljuceva -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore\DSAsertifikat.b64
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

  • C. 

   Izvoz RSA sertifikata  u DER formatu

  • D. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • E. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • F. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

 • 5. 
  Pozivom metoda getPublic().getEncoded() nad instancom KeyPair, metod ce vratiti:
  • A. 

   Privatni kljuc u binarnom formatu

  • B. 

   Privatni kljuc u Base 64

  • C. 

   Tajni kljuc u binarnom formatu

  • D. 

   Javni kljuc u Base64 formatu

  • E. 

   Javni kljuc u formatu niz bajtova

 • 6. 
  Naredba: keytool -export -alias RSAsertifikat -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore -file /c:\Users\sadamovic\Desktop\RSAsertifikat.der
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • C. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • D. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • G. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 7. 
  Autentifikacija i tajnost su:
  • A. 

   Prakticno nekompatabilni

  • B. 

   Teorijski kompatabilni

  • C. 

   Prakticno kompatabilne

  • D. 

   Teorijski nekompatabilni

 • 8. 
  Sta podrazumeva racunarska ili prakticna bezbednost?
  • A. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima sifrat

  • B. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima otvoreni tekst

  • C. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji ima specificne ogranicene vremenske i racunarske resurse

  • D. 

   Bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neograniceno vreme i racunarske resurse

 • 9. 
  Sta podrazumeva Senonov pseudo ideal tajnog komuniciranja?
  • A. 

   Posiljalac - TRNG - primalac

  • B. 

   Primalac - PRNG - posiljalac

  • C. 

   Posiljalac - PRNG - primalac

 • 10. 
  Bez poznavanja kljuca perfektne sifre:
  • A. 

   Sa svakim kljucem mozemo doci do otvorenog teksta

  • B. 

   Svaki sifrat podjednko verovatno moze odgovarati bilo kom otvorenom tesktu

  • C. 

   Svaki otvoreni tekst podjednako verovatno moze odgovarati bilo kom kljucu

 • 11. 
  Da bismo garantovali autentifikaciju, verovatnoca PI mora biti mala, a to znaci da uzajamna informacija izmedju sifrata i kljuca mora biti velika. S druge strane znamo da bismo obezbedili apsolutnu tajnost mora vaziti I(C;M)=0, sto je oprecno zahtevu autentifikacije:
  • A. 

   Tvrdnja nije tacna

  • B. 

   Tvrdnja je tacna

 • 12. 
  Primer iz prakse za otvaranje sefa sa dva kljuca, lansiranje rakete zahteva tri autorizacije  i sl, je primer za scenario:
  • A. 

   Perfektne tajnosti

  • B. 

   Tajnog komuniciranja

  • C. 

   Deljenje tajni

 • 13. 
  Ako su autentifikacija i tajnost dva nezavisna servisa, u tom slucaju kriptografski sistemi za apsolutnu tajnost:
  • A. 

   Mogu obezbediti autenticnost

  • B. 

   Ne mogu obezbediti autenticnost

 • 14. 
  Nakon razmene serijskog kljuca preko PFS, Alisa i Bob:
  • A. 

   Ne mogu da rekonstruisu tajne parametre Difi-Helmana

  • B. 

   Mogu da rekonstruisu tajne parametre Difi-Helmana

  • C. 

   Mogu da rekonstruisu pod uslovom da su koristili i RSA

 • 15. 
  Naredba: keytool -list -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore
  • A. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • B. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • C. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • D. 

   Izvoz RSA sertisikata u DER formatu

  • E. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis od strane CA

  • F. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

 • 16. 
  Pozivom verify() nad instancom klase Signature:
  • A. 

   Verifikovan je digitalni potpis

  • B. 

   Podatak je digitalno potpisan

  • C. 

   Generisan je elektronski potpis

  • D. 

   Podatak je sifrovan sa RSA

  • E. 

   Generisan je otisak poruke

 • 17. 
  Metoda getFormat() nad klasom X509EncodedKeySpec daje:
  • A. 

   Format i javnog i privatnog kljuca

  • B. 

   Format javnog kljuca

  • C. 

   Format privatnog kljuca

  • D. 

   Algoritam sifrovanja

 • 18. 
  One-time pad sifra:
  • A. 

   Veoma je prakticna za upotrebu u brzim racunarskim komunikacijama

  • B. 

   Predstavlja bezuslovno bezbedan kripto sistem

  • C. 

   Koristi tajne algoritme za sifrovanje podataka

  • D. 

   Nista od navedenog

  • E. 

   Veoma je neprakticna za upotrebu u racunarskim mrezama

  • F. 

   Koristi se na mestima gde se zahteva visok nivo zastite

 • 19. 
  Za implementaciju PFS u zastitni protokol, koristi se:
  • A. 

   Digitalni potpis

  • B. 

   Difi-Helman

  • C. 

   Forteza

  • D. 

   Kerberos

  • E. 

   TTP

 • 20. 
  Sta podrazumeva  dokaziva bezuslovna bezbednost?
  • A. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji raspolaze neogranicenim vremenskim resursima

  • B. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne vremenske i racunarske resurse

  • C. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje sifrate i racunarske algoritme

  • D. 

   Da se za zadati kriptografski sistem moze rigorozno dokazati nominovana bezbednost u odnosu na protivnika koji poseduje specificne kljuceve i racunarske algoritme

 • 21. 
  Klasu PKCS8EncodedKeySpec koristimo za:
  • A. 

   Ucitavanje privatnog kljuca

  • B. 

   Ucitavanje javnog kljuca

  • C. 

   Generisanje para kljuceva prema X.509 formatu

  • D. 

   Generisanje sertifikata X.509 standarda

 • 22. 
  Autentifikacija podrazumeva:
  • A. 

   Proveru da je poruka poslata od druge osobe na osnovu CRC

  • B. 

   Proveru da je poruka komprimovana

  • C. 

   Proveru da je poruka hesovana

  • D. 

   Proveru da li je primljeni kriptogram poslat od autorizovane osobe

 • 23. 
  Ako je sifrat One-time pad-a C=1000, a kljuc K=1111. sta je P?
  • A. 

   P=1100

  • B. 

   P=0111

  • C. 

   P=01100

  • D. 

   Nista od ponudjenog

  • E. 

   P=0010

  • F. 

   P=0110

 • 24. 
  Kriptosistem je perfektno tajan ako sifrat ne otkriva informaciju o:
  • A. 

   S-BOX-u

  • B. 

   Kriptografu

  • C. 

   Kljucu

  • D. 

   Drugom sifratu

  • E. 

   Otvorenom tekstu

  • F. 

   Algoritmu

  • G. 

   Inicijalnom vektoru

 • 25. 
  Naredba: keytool -genkey -alias DSAsertifikat -v -keystore /c:\Users\sadamovic\Desktop\skladiste.keystore
  • A. 

   Generisanje para kljuceva (privatni i javni)

  • B. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • C. 

   Kreiranje zahteva za digitalni potpis

  • D. 

   Izvoz DSA sertifikata u BASE64 formatu

  • E. 

   Pregled generisanih sertifikata u skladistu

  • F. 

   Izvoz RSA sertifikata u DER formatu

  • G. 

   Generisanje RSA sertifikata

  • H. 

   Prikaz sadrzaja sertifikata

  • I. 

   Generisanje DSA sertifikata za digitalni potpis

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.