Hamro Godar Onine Quiz(Round 2)

34 Questions | Attempts: 58

SettingsSettingsSettings
Hamro Godar Onine Quiz(Round 2) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Please select the logo of Visa in the given image.
 • 2. 
  नेपाली भाषाको उत्पति कुन स्थान वा क्षेत्र बाट भएको छ?
  • A. 

   सिज्जा 

  • B. 

   गोरखा 

  • C. 

   सिन्धुपल्चोव्क

  • D. 

   भोजपुर 

 • 3. 
  नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ ?
  • A. 

   ब्रह्मी

  • B. 

   रन्जना 

  • C. 

   देवनागरी

  • D. 

   श्रीजङ्गा 

 • 4. 
  नेपालमा ATM सेवाको सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो?
  • A. 

   बैंक ओफ काठमाडौँ

  • B. 

   हिमालयन बैंक लिमिटेड 

  • C. 

   नबिल बैंक लिमिटेड 

  • D. 

   एवेरेस्ट बैंक लिमिटेड 

 • 5. 
  नेपाल को कुन जिल्लामा ostrich चारको ब्यवसाइक पालन भैरहेको छ ?
  • A. 

   कव्रेप्लान्चोव्क 

  • B. 

   रुपन्देही

  • C. 

   नवलपरासी 

  • D. 

   बाँके 

 • 6. 
  सार्क राष्ट्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको देश कुन हो?
  • A. 

   भुटान

  • B. 

   बंगलादेश

  • C. 

   मल्दिव्श

  • D. 

   पाकिस्तान 

 • 7. 
  ICC world twenty /20 क्रिकेट प्रतियोगिता [Blank]मा भएको थियो?
 • 8. 
  नेपालको सैनिक गान 'रातो र चन्द्र सुर्य.....' का रचनाकार को हुन्?
  • A. 

   लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 

  • B. 

   गोपालप्रसाद रिमाल 

  • C. 

   लेखनाथ पौड्याल 

  • D. 

   बालकृष्ण सम 

 • 9. 
  नेपालमा भुकम्प सुरक्षा दिवस कैले मनाईनछ?
  • A. 

   माघ २ गते

  • B. 

   फाल्गुन २ गते

  • C. 

   चैत्र २ गते

  • D. 

   बैशाख २ गते

 • 10. 
  The perimeter of triangle with lengths of sides 10m, 5m, 25m is[Blank]
 • 11. 
  What percentage is 80 liters out of 400 liters? [Blank]
 • 12. 
  नेपालको कुन हिमाल को नाम शंतिशिखर राखिएको छ?
  • A. 

   गणेश हिमाल

  • B. 

   सिंहलिला हिमाल 

  • C. 

   अम्द्ब्लम हिमाल 

  • D. 

   सर्जे हिमाल 

 • 13. 
  मरस्यन्ग्दी नदिको पौराणिक नाम के हो?
  • A. 

   कर्मधारा 

  • B. 

   शितप्रभा 

  • C. 

   भाद्रावती 

  • D. 

   पन्चेस्वारी 

 • 14. 
  नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग बि.सं. २०२८ मा गरिएको थियो। 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  '.MOV' extension refers usually to what kind of file?
  • A. 

   Image file 

  • B. 

   Animation/movie file 

  • C. 

   Audio 

  • D. 

   Ms office document

 • 16. 
  Https://www.hamrogodar.com - is an example of?
  • A. 

   URL

  • B. 

   An access code

  • C. 

   A directory 

  • D. 

   A server

 • 17. 
  What do you call a computer on a network that requests files from another computer?
  • A. 

   A client

  • B. 

   A Host

  • C. 

   A router

  • D. 

   A webserver

 • 18. 
  How much time will it take for an amount of Rs. 450 to yield Rs. 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest?
 • 19. 
  Which nation finally culminates prolonged meetings?
  • A. 

   China

  • B. 

   Pakistan

  • C. 

   Nepal

  • D. 

   Bangladesh

 • 20. 
  2022 FIFA World Cup will be held in which nation?
  • A. 

   Croatia

  • B. 

   Russia

  • C. 

   Qatar

  • D. 

   Belgium

 • 21. 
  Entomology is the science that studies
  • A. 

   Behavior of human beings

  • B. 

   Insects

  • C. 

   The origin and history of technical and scientific terms

  • D. 

   The formation of rocks

 • 22. 
  For which of the following disciplines is Nobel Prize awarded?
  • A. 

   Physics and Chemistry

  • B. 

   Physiology or Medicine

  • C. 

   Literature, Peace and Economics

  • D. 

   All of the above

 • 23. 
  Marathon is to race as hibernation is to
  • A. 

   Winter

  • B. 

   Bear

  • C. 

   Dream

  • D. 

   Sleep

 • 24. 
  The brain of any computer system is
  • A. 

   ALU

  • B. 

   Memory

  • C. 

   CPU

  • D. 

   Control unit

  • E. 

   None of the above

 • 25. 
  A person crosses a 600 m long street in 5 minutes. What is his speed in km per hour?
  • A. 

   3.6

  • B. 

   7.2

  • C. 

   8.4

  • D. 

   10

Back to Top Back to top