Statistica

40 Questions | Total Attempts: 4420

SettingsSettingsSettings
Statistica - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Estimatorul reprezintă:
  • A. 

   O valoare de forma 0=f(x1,x2,x3,...,Xn)

  • B. 

   O variabila aleatoare

  • C. 

   O valoare fixa si cunoscuta la nivelul unei populatii

 • 2. 
  In metoda ANOVA, variatia explicata ( VE ) masoara:
  • A. 

   Variatia sub influenta factorilor esentiali si aleatori ( intamplatori)

  • B. 

   Variatia sub influenta factorilor esentiali ( de grupare )

 • 3. 
  La aruncarea unui zar, probabilitatea de aparitie a unei fete  cu numar par este:
  • A. 

   0.33

  • B. 

   0.5

  • C. 

   0.66

 • 4. 
  Atunci cand se cunoaste dispersia (sigma la a doua), testarea ipotezelor asupra mediei unei populatii se face cu:
  • A. 

   Statistica Z

  • B. 

   Statistica t

  • C. 

   Statistica Fisher

 • 5. 
  Eficienta estimatorului vizeaza:
  • A. 

   Abaterea standard a estimatorului este minica

  • B. 

   Media estimatorului egala cu 0

  • C. 

   Dispersia estimatorului egala cu media estimatorului

  • D. 

   Option4

 • 6. 
  Nivelul vânzărilor unei firme a înregistrat în perioada 2010 - 2013 următoarea evoluţie: Anii 2010 2011 2012 2013 Volumul vânzărilor ( mld. lei ) 2 8 10 12
  • A. 

   Vânzările firmei au crescut în 2013 faţă de 2011 cu 50%

  • B. 

   Vânzările firmei au crescut în 2013 faţă de 2011 cu 150%

  • C. 

   Vânzările firmei au crescut în 2012 faţă de 2011 de 1,25 ori

  • D. 

   Vânzările firmei au crescut în medie cu 3,33 mld. lei pe an

 • 7. 
  Estimatorul este nedeplasat daca: ( acel 0 este teta din alfabetul grecesc)
  • A. 

   M(0)=0

  • B. 

   V(0)-->0 cand n-> N

  • C. 

   Are varianţa cea mai mică posibil faţă de varianţa oricărui alt estimator calculat pentru acelaşi eşantion

  • D. 

   Option4

 • 8. 
  Ipoteza statistica reprezinta:
  • A. 

   O presupunere cu privire la un parametru;

  • B. 

   O presupunere cu privire la legea de distributie a unei populatii;

  • C. 

   O teorie care se verifica statistic.

 • 9. 
  Media calculata la nivelul esantionului reprezinta:
  • A. 

   Un parametru;

  • B. 

   O estimatie;

  • C. 

   Un estimator;

 • 10. 
  La acelasi nivel de incredere si aceeasi varianta, pentru a mari precizia rezultatelor este necesar:
  • A. 

   Sa reducem eroarea de reprezentativitate;

  • B. 

   Sa marim volumul esantionului

  • C. 

   Sa lucram cu esantioane nealeatoare.

 • 11. 
  Precizia estimarii creste atunci cand
  • A. 

   Varianta esantionului este mica;

  • B. 

   Volumul esantionului creste;

  • C. 

   Varianta esantionului este mare.

 • 12. 
  Sporul mediu absolut arata:
  • A. 

   Modificarea relativa, pe unitatea de timp, inregistrata de un fenomen, intr-o anumita perioada de timp.

  • B. 

   De cate ori a crescut, nivelul unui fenomen, intr-o anumita perioada de timp;

  • C. 

   Modificarea medie absoluta, pe unitatea de timp, inregistrata de un fenomen, intr-o anumita perioada de timp.

 • 13. 
  In legatura cu eroarea de testare de tip I, sunt adevarate afirmatiile:
  • A. 

   Eroarea de testare de tip I reprezinta eroarea de a accepta ipoteza nula Ho, atunci cand in realitate aceasta este falsa.

  • B. 

   Eroarea de testare de tip I reprezinta eroarea de a respinge ipoteza nula Ho, atunci cand in realitate aceasta este adevarata.

  • C. 

   Probabilitatea asociata erorii de testare de tip I este numita prag de semnificatie si se noteaza cu α.

 • 14. 
  Pentru o variabilă X~N(10,4), P(9<X<11) este:
  • A. 

   0.383

  • B. 

   0.962

  • C. 

   0.454

  • D. 

   Option4

 • 15. 
  Demersul testării statistice cuprinde etapele:
  • A. 

   Formularea ipotezelor statistice;

  • B. 

   Regula de decizie;

  • C. 

   Alegerea valorii calculate a statisticii test

 • 16. 
  La același nivel de încredere si aceeași varianță, pentru a mări precizia rezultatelor este necesar:
  • A. 

   Să mărim volumul eșantionului;

  • B. 

   Să lucrăm cu eșantioane nealeatoare;

  • C. 

   Să reducem eroarea de reprezentativitate.

 • 17. 
  Estimația este:
  • A. 

   O valoare a estimatorului calculată la nivelul eșantionului observat;

  • B. 

   O valoare calculata pe baza datelor de sondaj;

  • C. 

   O statistică:

  • D. 

   O valoare fixă și cunoscută la nivelul unei populații.

 • 18. 
  Intr-un test statistic bilateral în care se folosește statistica t, considerând v numărul gradelor de libertate, ipoteza nulă se respinge dacă:
  • A. 

   Tcalculat>tα,v

  • B. 

   Tα/2 < |tcalculat|

  • C. 

   |tcalculat|>tα/2,v

 • 19. 
  Intr-un test statistic bilateral în care se folosește statistica t, considerând v numărul gradelor de libertate, ipoteza nulă nu se respinge dacă:
  • A. 

   Tcalculat>tα,v

  • B. 

   Tα/2 < |tcalculat|

  • C. 

   |tcalculat|

 • 20. 
  Pentru testarea diferenței dintre trei și mai multe medii ale unor populații se folosesc:
  • A. 

   Statistica Fisher;

  • B. 

   Metoda ANOVA;

  • C. 

   Statistica t.

 • 21. 
  În legătură cu eroarea de testare de tip II, sunt adevărate afirmațiile:
  • A. 

   Probabilitatea de producere a erorii de tip II se noteaza cu β;

  • B. 

   Eroarea de testare de tip II reprezintă eroarea de a accepta ipoteza nulă Ho atunci când ......

  • C. 

   Probabilitatea de producere a erorii de tip II se notează cu 1- β și măsoară puterea testului …..

  • D. 

   Option4

 • 22. 
  .Aplicand metoda ANOVA, s-au obținut următoarele rezultate: Sursa variației Suma pătratelor variației Grade de libertate Explicată(intergrupe) 300 4 Reziduală(intragrupe) 26 Totală 450 32 Variabila numerică este “Salariul”, iar variabila(factorul) de grupare este “Regiunea”.În această situație, se poate afirma că:
  • A. 

   Se garantează cu o probabilitate de 0.95 că factorul de grupare are o influență semnificativă asupra variației salariatului;

  • B. 

   Ipoteza Ho este u1=u2=u3=u4;

  • C. 

   Pentru un risc asumat de 5%, salariile diferă semnificativ pe regiuni;

  • D. 

   Valoarea calculată a statisticii F este 14.

 • 23. 
  Eroarea maxima admisibila arata:
  • A. 

   Marimea intervalului de incredere;

  • B. 

   Eroarea maxima de estimare pentru probabilitatea cea mai mica;

  • C. 

   Eroarea cu care estimam un parametru pentru o probabilitate fixata.

 • 24. 
  Dintr-o populatie de 10 studenti, se pot extrage aleator:
  • A. 

   Un numar infinit de esantioane;

  • B. 

   1000 de esantioane de 2 studenti, dupa schema cu revenire;

  • C. 

   100 de esantioane de 2 studenti, dupa schema cu revenire;

 • 25. 
  Functia de repartitie se defineste astfel: ( >= este semnul mai mare sau egal )
  • A. 

   F(x)=P(X>=x)

  • B. 

   F(x)=P(X=x)

  • C. 

   F(x)=P(X>x)

  • D. 

   F(x)=P(X

Back to Top Back to top