Soal Matematika Kelas 2 Sd Bab 2 Penjumlahan - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 2579

SettingsSettingsSettings
Soal Matematika Kelas 2 Sd Bab 2 Penjumlahan - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  36 = 30 + ....
  • A. 

   3

  • B. 

   10

  • C. 

   6

 • 2. 
  52 = .... + 2
  • A. 

   5

  • B. 

   50

  • C. 

   500

 • 3. 
  234 = .... + 30 + 4
  • A. 

   200

  • B. 

   20

  • C. 

   2

 • 4. 
  430 = 400 + 30 + ....
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   0

 • 5. 
  41 + 27 = ....
  • A. 

   68

  • B. 

   69

  • C. 

   67

 • 6. 
  75 + 24 = ....
  • A. 

   98

  • B. 

   89

  • C. 

   99

 • 7. 
  Rasyid membeli 45 buku dan Riki membeli 44 buku. Jumlah buku yang mereka berdua beli adalah ....
  • A. 

   89

  • B. 

   88

  • C. 

   79

 • 8. 
  44 + 38 = ....
  • A. 

   81

  • B. 

   82

  • C. 

   83

 • 9. 
  75 + 19 = ....
  • A. 

   94

  • B. 

   95

  • C. 

   84

 • 10. 
  47 + 46 = ....
  • A. 

   83

  • B. 

   93

  • C. 

   73

 • 11. 
  Bayu punya 25 kelereng dan Rino punya 48 kelereng. Jumlah semua kereng mereka berdua adalah ....
  • A. 

   73 kelereng

  • B. 

   72 kelereng

  • C. 

   63 kelereng

 • 12. 
   Sinta berat badannya 25 dan Rani berat badannya 39. Jumlah berat badan mereka berdua adalah ....
  • A. 

   65

  • B. 

   64

  • C. 

   54

 • 13. 
  Ayah membeli 46 jeruk dan Ibu membeli 44 jeruk. Jumlah semua jeruk yang dibeli ayah dan ibu adalah ....
  • A. 

   80 jeruk

  • B. 

   89 jeruk

  • C. 

   90 jeruk

 • 14. 
  23 + 55 + 31 = ...
  • A. 

   109

  • B. 

   108

  • C. 

   119

 • 15. 
  47 + 45 + 39 = ....
  • A. 

   121

  • B. 

   131

  • C. 

   130

 • 16. 
  Deni membeli 24 kelereng Riko membeli 45 kelereng Bayu membeli 34 kelereng Jumlah semua kelereng mereka bertiga adalah ....
  • A. 

   113

  • B. 

   93

  • C. 

   103

 • 17. 
  Ayah membeli 20 apel Ibu membeli 75 jeruk Kakak membeli 46 salak Jumlah semua buah yang mereka beli adalah ....
  • A. 

   141

  • B. 

   142

  • C. 

   140

 • 18. 
  235 + 88 = ....
  • A. 

   322

  • B. 

   323

  • C. 

   324

 • 19. 
   321 + 99 = ....
  • A. 

   420

  • B. 

   421

  • C. 

   422

 • 20. 
  245 + 182 = ....
  • A. 

   426

  • B. 

   427

  • C. 

   327

 • 21. 
  319 + 194 = ....
  • A. 

   512

  • B. 

   513

  • C. 

   413

 • 22. 
  Pak Ahmad memanen 123 buah semangka Pak Rudi memanen 89 buah semangka Jumlah semua buah yang dipanen Pak Ahmad dan Pak Rudi adalah ....
  • A. 

   211

  • B. 

   312

  • C. 

   212

 • 23. 
  Pak Joni berternak 205 ayam Ia juga bertenak 185 bebek Jumlah hewan yang diternak Pak Joni adalah ....
  • A. 

   390

  • B. 

   380

  • C. 

   490

 • 24. 
  Susi mempunyai tinggi 125 cm Santi mempunyai tinggi 146 cm Jumlah tinggi mereka berdua adalah ....
  • A. 

   272

  • B. 

   261

  • C. 

   271

 • 25. 
  Beni mendapat total nilai lomba 217 Sinta mendapat total nilai lomba 199 Jumlah total nilai yang mereka dapat berdua adalah ....
  • A. 

   416

  • B. 

   316

  • C. 

   317

Back to Top Back to top