Soal K13 Kelas 2 Sd Tema 1 Subtema 1 Hidup Rukun Di Rumah - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 5803

SettingsSettingsSettings
Soal K13 Kelas 2 Sd Tema 1 Subtema 1 Hidup Rukun Di Rumah - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Keluarga di rumah akan merasa nyaman jika hidup dengan ...
  • A. 

   Kacau

  • B. 

   Marah

  • C. 

   Rukun

 • 2. 
  Dengan kakak dan adik kita tidak boleh ...
  • A. 

   Bertengkar

  • B. 

   Damai

  • C. 

   Akur

 • 3. 
  Berkelahi dengan kakak atau adik adalah perbuatan yang ...
  • A. 

   Buruk

  • B. 

   Baik

  • C. 

   Mulia

 • 4. 
  Menjaga kerukunan di rumah harus dilakukan oleh ...
  • A. 

   Ayah dan ibu saja

  • B. 

   Kakak dan adik

  • C. 

   Semua keluarga

 • 5. 
  Hidup rukun akan menjadikan keluarga di rumah menjadi ...
  • A. 

   Kaya

  • B. 

   Bahagia

  • C. 

   Sedih

 • 6. 
  4 puluhan sama dengan ...
  • A. 

   400

  • B. 

   04

  • C. 

   40

 • 7. 
  70 sama dengan ...
  • A. 

   7 satuan

  • B. 

   7 puluhan

  • C. 

   7 ratusan

 • 8. 
  jumlah kubus di atas ada ....
  • A. 

   123

  • B. 

   135

  • C. 

   136

 • 9. 
  jumlah kubus dia atas ada ...
  • A. 

   158

  • B. 

   148

  • C. 

   168

 • 10. 
  Jumlah kubus di atas ada ...
  • A. 

   174

  • B. 

   185

  • C. 

   184

 • 11. 
   lambang dari negara kita Indonesia adalah ...
  • A. 

   Pohon beringin

  • B. 

   Garuda pancasila

  • C. 

   Gunung dan pelangi

 • 12. 
  Pancasila jumlah silanya ada ...
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

 • 13. 
  Sila pertama pancasila berbunyi ketuhanan yang maha ...
  • A. 

   Tunggal

  • B. 

   Esa

  • C. 

   Satu

 • 14. 
  Sila-sila dalam pancasila harus kita ...
  • A. 

   Terapkan

  • B. 

   Jauhi

  • C. 

   Takuti

 • 15. 
  Pancasila merupakan dasar ...
  • A. 

   Rumah

  • B. 

   Negara

  • C. 

   Sekolah

 • 16. 
  Jika berbuat kesalahan di rumah sebaiknya kita ...
  • A. 

   Minta uang

  • B. 

   Menangis

  • C. 

   Minta maaf

 • 17. 
  Bekerja sama membersihkan rumah dapat ... kerukunan.
  • A. 

   Menjaga

  • B. 

   Melarang

  • C. 

   Memecah

 • 18. 
  Sikap yang baik untuk menjaga kerukunan contohnya adalah ...
  • A. 

   Sombong

  • B. 

   Sopan

  • C. 

   Jahil

 • 19. 
  Anak yang sombong akan memiliki ...
  • A. 

   Banyak teman

  • B. 

   Satu teman

  • C. 

   Sedikit teman

 • 20. 
  Berlaku sombong adalah contoh perilaku yang ...
  • A. 

   Baik

  • B. 

   Pintar

  • C. 

   Buruk

 • 21. 
  243 dibaca ...
  • A. 

   Dua ratus empat tiga

  • B. 

   Dua ratus empat tiga

  • C. 

   Dua ratus empat puluh tiga

 • 22. 
  Lambang bilangan dari tiga ratus dua puluh enam adalah ...
  • A. 

   136

  • B. 

   3206

  • C. 

   326

 • 23. 
  Bilangan 89 mempunyai 8 puluhan dan 9 ...
  • A. 

   Ratusan

  • B. 

   Satuan

  • C. 

   Ribuan

 • 24. 
  Rani menjadi buah hati ibunya. Arti ungkapan buah hati adalah anak ...
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Kesayangan

  • C. 

   Kecil

 • 25. 
  Santi sering mendapat peringkat satu di kelas namun ia tetap rendah hati. Arti ungkapan rendah hati adalah tidak ...
  • A. 

   Sombong

  • B. 

   Baik

  • C. 

   Bodoh

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.