Evaluare 1. Bazele Antreprenoriatului

22 Questions | Total Attempts: 1025

SettingsSettingsSettings
Evaluare 1. Bazele Antreprenoriatului - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Spiritul antreprenorialse este caracteristic persoanelor:
  • A. 

   încrezute în sine, capabile să rezolve repede problemele curente, adaptabile la schimbări;

  • B. 

   Creative, receptive și cu o puternică motivație intrinsecă, cu un scop bine determinat.

  • C. 

   Curajoase, interesate de tot ce este nou, cu capacități bune de adaptare la schimbări;

  • D. 

   Receptive, adaptabile la schimbări, care văd oportunități când ceilalți văd probleme;

 • 2. 
  Antreprenoriatul este o activitate :
  • A. 

   De fabricare a producției;

  • B. 

   De executare a lucrărilor;

  • C. 

   De prestare a serviciilor;

  • D. 

   Toate răspunsurile sunt corecte. 

 • 3. 
  Capacitatea antreprenorului de a continua în ciuda obstacolelor şi instabilităţii se numeşte:
  • A. 

   Inițiativă;

  • B. 

   Încredere;

  • C. 

   Perseverență;

  • D. 

   Creativitate;

 • 4. 
  La trăsăturile unui antreprenor fără succes NU se atribuie:
  • A. 

   Lăcomia;

  • B. 

   Lipsa de răbdare;

  • C. 

   Responsabilitatea;

  • D. 

   Incorectitudinea;

 • 5. 
  Republica Moldova întreprinderea cu numărul de angajaţi cuprins între 10 şi 49 de persoane se atribuie la:
  • A. 

   întreprindere micro;

  • B. 

   întreprindere mică;

  • C. 

   întreprindere medie;

  • D. 

   întreprindere mare;

 • 6. 
  Printre motivele importante ce stau la baza lansării afacerii proprii se enumără:
  • A. 

   Câștigul financiar suplimentar;

  • B. 

   Autorealizarea pe plan profesional;

  • C. 

   Dorința de a fi sie șef;

  • D. 

   Toate sunt corecte;

 • 7. 
  Care pot fi posibilele bariere în calea iniţierii unei afaceri:
  • A. 

   Piaţa potenţială e prea mare, iar cheltuielile de lansare sunt mici;

  • B. 

   Piaţa potenţială e prea mică, iar cheltuielile de lansare sunt mari;

  • C. 

   Produsul riscului învechirii este mare, iar costul produsului este mic;

  • D. 

   Produsul riscului învechirii este mic, iar costul produsului este mare;

 • 8. 
  Primul pas în inițierea unei afaceri este:
  • A. 

   Identificarea unui partener de afaceri;

  • B. 

   Elaborarea planului de afaceri;

  • C. 

   Selectarea ideii viabile de afaceri;

  • D. 

   Determinarea capitalului necesar pentru lansarea afacerii;

 • 9. 
  Activitatea de întreprinzător este reglemntată de:
  • A. 

   Antreprenorul care a lansat afacerea;

  • B. 

   ODIMM;

  • C. 

   Instituțiile de micro-finanțare;

  • D. 

   Către stat;

 • 10. 
  Antreprenorul desfășoară acel gen de activitate care:
  • A. 

   știe să facă, poate și îî place;

  • B. 

   îl recomandă cel mai bun prieten;

  • C. 

   Se regăsește în CAEM;

  • D. 

   I se permite prin decizia judecății;

 • 11. 
  Antreprenorii sunt persoane care găsesc oportunităţi acolo unde majoritatea văd doar probleme.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Deseori juriştii şi banchirii recomandă mai degrabă cumpărarea unei întreprinderi decât iniţierea unei afaceri noi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Oamenii iniţiază o afacere dintr-un singur motiv – posibilitatea asigurării unui venit stabil (îmbogăţirea).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Pentru a deschide o francisă este destul un capital minim.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Întreprinderile Micului Business activează doar ca persoane juridice.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Desfăşurarea activităţii în bază de patentă  necesită înregistrarea de stat şi obţinerea licenţei.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Un factor determinant la stabilirea gospodăriei ţărăneşti este faptul că o astfel de gospodărie efectuează producerea, prelucrarea primară şi desfacerea doar a produselor agricole proprii.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Întreprinderea indivifuală acţionează în procesul de activitate drept persoană juridică (are statut de persoană juridică).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Certificatul de înregistrare a întreprinderii se eliberează nemijlocit directorului întreprinderii.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Activitatea de întreprinzător este sursa de venit doar pentru întreprinzătorii desfăşoară o astfel de activitate.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Actele necesare pentru înregistrarea unei gospodării țărănești sunt:
  • A. 

   Actul de constituire;

  • B. 

   Actul de proprietate asupra lotului;

  • C. 

   Certificatul de înregistrare;

  • D. 

   Extrasul din registrul de stat;

  • E. 

   Adeverința de atribuire a codurilor statistice;

  • F. 

   Contractului de vânzare/cumpărare sau arendă pentru adresa juridică sau lotul de pămînt;

  • G. 

   Ordinul de angajare și buletinul contabilului șef;

  • H. 

   Chitanța de achitare a taxei de înregistrare;

  • I. 

   Decizia fondatorilor de la CÎS;

  • J. 

   Decizia privind înregustrarea persoanei juridice, de la CÎS;

 • 22. 
  Actele de  constituire a persoanei juridice sunt:
  • A. 

   Actul de constituire;

  • B. 

   Actul de proprietate asupra lotului;

  • C. 

   Certificatul de înregistrare;

  • D. 

   Extrasul din registrul de stat;

  • E. 

   Adeverința de atribuire a codurilor statistice;

  • F. 

   Contractului de vânzare/cumpărare sau arendă pentru adresa juridică sau lotul de pămînt;

  • G. 

   Ordinul de angajare și buletinul contabilului șef;

  • H. 

   Chitanța de achitare a taxei de înregistrare;

  • I. 

   Decizia fondatorilor de la CÎS;

  • J. 

   Decizia privind înregustrarea persoanei juridice, de la CÎS;

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.