Matematika Kelas Xi Sma

6 Questions | Total Attempts: 257

SettingsSettingsSettings
Matematika Kelas Xi Sma - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Upload your response
 • 2. 
  Nilai x yang memenuhi persamaan x2-6x+9=0...
  • A. 

   3

  • B. 

   -3

  • C. 

   3 atau -3

  • D. 

   -3 atu 1

  • E. 

   1 atau 3

 • 3. 
  Jika(x+a)(x-3)= x2+6x-27 maka a sama dengan...
  • A. 

   -9

  • B. 

   -2

  • C. 

   2

  • D. 

   3

  • E. 

   9

 • 4. 
  Akar-akar persamaan kuadrat 6x2-5x+1=0 adalah...
  • A. 

   -1/(3 ) dan - 1/2

  • B. 

   1 dan 6

  • C. 

   -1/(3 ) dan 1/2

  • D. 

   1/(3 ) dan 1/2

  • E. 

   1 dan 1/6

 • 5. 
  Himpunan penyelesaian dari persamaan 3x2+x-2=0 adalah...
  • A. 

   {-2/3,1}

  • B. 

   {-2/3,-1}

  • C. 

   {2/3,-3}

  • D. 

   {-1,2/3}

  • E. 

   {-9,-5/16}

 • 6. 
  Persamaan kuadrat yang mempunyai titik balik (1,-4) dan melalui titik(2,-3) adalah...
  • A. 

   Y=X2 - 2x -4

  • B. 

   Y=2X2 - x -5

  • C. 

   Y=X2 - 2x -7

  • D. 

   Y=X2 - 2x -3

  • E. 

   Y=2X2 - 2x -7

 • 7. 
  Persamaan kuadrat yang akar-akarnya -2/3 dan 5/2 adalah...
  • A. 

   6x2-11x+30=0

  • B. 

    6x2-11x-15=0

  • C. 

    6x2-11x-10=0

  • D. 

    6x2+11x-7=0

  • E. 

    6x2+11x+10=0

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.