K4 Jawa Semester 2

26 Questions | Total Attempts: 563

SettingsSettingsSettings
K4 Jawa Semester 2 - Quiz

Soal soal dari tantri kelas 4 s/d bab 6


Questions and Answers
 • 1. 
  Kaendahan nagari indonesia ora mung alame, nangingn uga ing kabudyan,lan kesenian. salah siji tuladha kaendahane seni lan salaras karo bocah-bocah  sing seneng dolanan yaiku...
  • A. 

   Tembang dolanan 

  • B. 

   Tembang campur sari 

  • C. 

   Tembang macapat 

  • D. 

   Tembang lagam

 • 2. 
  Tujuan utama lan isine tembang  dolanan sejatine kanggo menehi  piwulang  marang bocah bocah  ngenani ...
  • A. 

   Budi pekerti 

  • B. 

   Ilmu pengetahuan 

  • C. 

   Olah raga 

  • D. 

   Ketrampilan

 • 3. 
  Salah siji cirine tembang dolanan yaiku ...
  • A. 

   Ukarane cekak lan prasaja 

  • B. 

   Ukarane endah lan angel 

  • C. 

   Ukarane dawa dawa

  • D. 

   Cengkok utawa lagune angel 

 • 4. 
    Lumbung desa pra tani padha makarya  ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang  ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang tembang ing dhuwur judule ...
  • A. 

   Para tani 

  • B. 

   Lumbung desa 

  • C. 

   Swara lesung 

  • D. 

   Nutu pari 

 • 5. 
    Lumbung desa pra tani padha makarya  ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang  ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang tembang ing dhuwur dumadi saka ... baris. 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 6. 
    Lumbung desa pra tani padha makarya  ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang  ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang piranti kanggo ngolah pari dadi beras ing tembang ing dhuwur yaiku...
  • A. 

   Lesung lan alu 

  • B. 

   Mesin selep

  • C. 

   Mesin giling 

  • D. 

   Lumpang watu 

 • 7. 
  "yen wus mateng nuli madhang",  tembung madhang basa krama aluse...
  • A. 

   Dhahar 

  • B. 

   Nedhi 

  • C. 

   Nedha 

  • D. 

   Mangan 

 • 8. 
  Inti saka tembang ing dhuwur yaiku yen kepingin keturutan karepe yaiku mangan ...
  • A. 

   Kudu nyambut gawe 

  • B. 

   Njaluk wong wae

  • C. 

   Njagane wong tuwa 

  • D. 

   Tuku ing warung 

 • 9. 
  Nilai budi pekerjti saka tembang ing dhuwur sing bisa dijupuk yaiku ...
  • A. 

   Kurmat kinurmatan 

  • B. 

   Gotong royong 

  • C. 

   Jujur 

  • D. 

   Mandir 

 • 10. 
  Aksara jawa cacahe ana ..
  • A. 

   20

  • B. 

   21

  • C. 

   14

  • D. 

   16

 • 11. 
  Sandhangan ing aksara jawa diklompokake dadi ...
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 12. 
  Wulu yaiku sandangan kanggo swara....
  • A. 

   I

  • B. 

   U

  • C. 

   E

  • D. 

   O

 • 13. 
  Tembung "metu" iku yen nganggo aksara jawa migunakake sandhangan swara...
  • A. 

   Pepet lan suku 

  • B. 

   Pepet lan wulu

  • C. 

   Taling lan wulu 

  • D. 

   Taling lan suku

 • 14. 
  Layar yaikut sadhangan sigeg gantine aksara sigeg...
  • A. 

   R

  • B. 

   Ng

  • C. 

   H

  • D. 

   Y

 • 15. 
  Sandangan wignyan  wujud e...
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Sandangan layar  wujud e...
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Sandangan cecak  wujud e...
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  Sandangan pangku  wujud e...
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 19. 
  Sandangan wyanjana cakra wujud e... gunane sesulihan panjingan ra
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 20. 
  Sandangan wyanjana keret wujud e...gunane sesulihan cakra lan pepet
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 21. 
  Sandangan wyanjana pengkal wujud e...gunane sesulihan panjingan ya. contoh kyai
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.