Ipt - Ispit 2. Deo

212 Questions | Attempts: 706
Share

SettingsSettingsSettings
Ipt - Ispit 2. Deo - Quiz

IPT - Ispit 2. deo.


Questions and Answers
 • 1. 
  Korisnik sedi za računarom A i uočava Ipv6 podešavanja na računaru: sopstvenu adresu FE80::A i adresu podrazumevanog mrežnog prolaza FE80::1.
  • Drugi korisnik sedi za računarom B na drugom segmentu mreže i uočava sopstvenu adresu FE80::B.
  • Korisnik za računarom A unosi ping FE80::B i ne dobija odgovor.
  • U čemu je problem?
  • A. 

   Host B nema podešen podrazumevani mrežni prolaz

  • B. 

   Adresa hosta B nije ispravna za segment u kome se nalazi

  • C. 

   Ruter nema ispravnu IPv6 tabelu rutiranja

  • D. 

   Za međusobnu komunikaciju računar A i B moraju da koriste globalne adrese

 • 2. 
  Koji od zapisa bi se mogao koristiti kao komprimovani zapis sledeće IPv6 adrese:
  • 2001:0000:0DB8:1101:0000:0000:0000:0020?
  • A. 

   2001:0:0DB8:1101:::0020

  • B. 

   2001:0:DB8:1101::20

  • C. 

   2001::0DB8:1101::0020

  • D. 

   Ova adresa ne može da se zapiše u komprimovanom obliku

 • 3. 
  Od koliko heksadecimalnih cifara se sastoji IPv6 adresa?
  • A. 

   8

  • B. 

   16

  • C. 

   32

  • D. 

   128

 • 4. 
  Koja od navedenih IPv6 adresa nije ispravna?
  • A. 

   2001:0DB8:ACAD::1

  • B. 

   FE80::1

  • C. 

   2001:DB8:ACAD:1:1234:5678:ABCD:9EF

  • D. 

   2001:::DB8:1234:FE00

 • 5. 
  Administrator mreže je hostovima na nekoliko mreža svoje lokacije dodelio adrese iz opsega FC00::/7 – FDFF::/7, bez konsultacija sa svojim posrednikom usluga. Hostovi sa ovim adresama uspešno komuniciraju ali ne mogu da koriste Internet. Šta od sledećeg je tačno?
  • A. 

   Ovo su jedinstvene lokalne adrese za komunikaciju unutar jedne lokacije

  • B. 

   Ovo su adrese lokalne veze (link – local) za komunikaciju unutar segmenta

  • C. 

   Ovo su privatne IPv6 adrese za komunikaciju unutar jedne mreže (private IPv6)

  • D. 

   Ovo su neregularne adrese dodeljene bez konsultacija sa posrednikom usluga i zato hostovi ne mogu da koriste Internet

 • 6. 
  Kolika je dužina IPv6 adresnog polja?
  • A. 

   8 bita

  • B. 

   128 bita

  • C. 

   32 bita

  • D. 

   64 bita

 • 7. 
  Na Windows 7 radnoj stanici su uočene sledeće informacije:
  • MAC adresa: 08:00:27:19:68:7b,
  • IPv6 adresa: fe80::1850:90c7:3b28:6457.
  • Šta se može zaključiti na osnovu identifikatora interfejsa u IPv6 adresi?
  • A. 

   Identifikator interfejsa je dobijen od DHCPv6 servera

  • B. 

   Identifikator interfejsa je generisan na osnovu MAC adrese

  • C. 

   Identifikator interfejsa je dobijen od rutera

  • D. 

   Windows 7 koristi proširenje radi privatnosti adresa

 • 8. 
  IPv6 paketi sa istom oznakom toka:
  • A. 

   Predstavljaju niz paketa za koje je aktivna TCP kontrola toka

  • B. 

   Predstavljaju niz paketa ka istoj distanci koje treba rutirati različitim putanjama radi raspodele opterećenja

  • C. 

   Predstavljaju niz paketa koji prenose TCP segmente

  • D. 

   Predstavljaju niz paketa koji imaju iste atribute i potrebno ih je obraditi na isti način

 • 9. 
  Koja od navedenih IPv6 adresa nije ispravna?
  • A. 

   2001::DB8::1234:FE00

  • B. 

   FE80::1

  • C. 

   2001:DB8:ACAD:1:1234:5678:ABCD:9EF

  • D. 

   2001:0DB8::1

 • 10. 
  Ako izuzmemo lokalnu petlju (C>* ::1/128), zašto ruter ima 4 dodatne direktno priključene mreže?
  • A. 

   To su dodatne statičke rute

  • B. 

   Svaki interfejs rutera ima dve IPv6 adrese (lokalnu i globalnu)

  • C. 

   Ruter ima 4 interfejsa

  • D. 

   Ne znam

 • 11. 
  Zašto postoje dve IPv6 adrese globalnog opsega?
  • A. 

   Stanica ima dva adaptera

  • B. 

   Jedna se koristi samo dok administrator ručno ne podesi drugu

  • C. 

   Jedna je generisana na osnovu EUI – 64 a druga nasumično

  • D. 

   Jedna je statička a druga dinamička

 • 12. 
  Ko unosi oznaku toka u zaglavlje IPv6 paketa?
  • A. 

   Odredišni host

  • B. 

   IPv6 ruteri

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Izvorišni host

 • 13. 
  IPv6 mrežni prefiks (adresa mreže) je
  • 2001:DB8:1:1::/64,
  • hardverska adresa eternet interfejsa je: FC:99:47:75:CE:E0.
  • Ako se u mreži koristi SLAAC, odnosno autokonfiguracija adresa sa EUI – 64 procesom, da li se može znati šta će na kraju host koristiti kao svoju globlanu adresu?
  • A. 

   2001:DB8:1:1:FE99:47FF:FE75:CEE0/64

  • B. 

   2001:DB8:1:1::EUI64/64

  • C. 

   2001:DB8:1:1::/64

  • D. 

   Samo DHCPv6 u ovoj situaciji može da dodeli adresu

  • E. 

   FE80:: FE99:47FF:FE75:CEE0/64

  • F. 

   Adresu dodeljuje SLAAC server

 • 14. 
  Korisnik je proveravao podešavanja svog računara i ustanovio da računar sa hardverskom adresom adaptera 00:25:22:7c:e7:29 ima podešenu i IPv6 adresu fe80::225:22ff:fe7c:e729 i ako on sam nije vršio podešavanja IPv6 adrese. O čemu se tu radi?
  • A. 

   To je globalna IPv6 adresa pribavljena na osnovu autokonfiguracije i EUI procesa

  • B. 

   To je automatski generisana adresa lokalne veze za komunikaciju na lokalnom mrežnom segmentu

  • C. 

   To je globalna IPv6 adresa pribavljena od DHCPv6 servera za IPv6 protokol koja je rezervisana za datu hardversku adresu

  • D. 

   To je kao i hardverska adresa, fabrički ugrađena IPv6 adresa za komunikaciju sa ostalim IPv6 hostovima

 • 15. 
  • Koji od zapisa bi se mogao koristiti kao komprimovani zapis sledeće IPv6 adrese: 2001:000E:0DB8:0101:0000:0001:0000:0020?
  • A. 

   2001:E:0DB8:101::1:0020

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   2001:E:DB8:101:0:1:0:20

  • D. 

   2001:0E:0DB8:0101:::20

 • 16. 
  Na Linux radnoj stanici uočene su sledeće informacije:
  • MAC adresa: 08:00:27:a7:9c:eb,
  • IPv6 adresa: fe80::a00:27ff:fea7:9ceb/64.
  • Šta se može zaključiti na osnovu identifikatora interfejsa u IPv6 adresi?
  • A. 

   Identifikator interfejsa je dobijen od DHCPv6 servera

  • B. 

   Identifikator interfejsa je nasumično generisan

  • C. 

   Identifikator interfejsa je dobijen od rutera

  • D. 

   Identifikator interfejsa je generisan na osnovu EUI – 64 procesa

 • 17. 
  Na slici je prikazano:
  • A. 

   Zaglavlje IPv6 protokola

  • B. 

   Zaglavlje IPv3 protokola

  • C. 

   Zaglavlje IPv4 protokola

  • D. 

   Zaglavlje IPv5 protokola

 • 18. 
  Koja od navedenih IPv6 adresa spada u adrese lokalne veze (link – local)?
  • A. 

   FEC0:0DB8::10

  • B. 

   FE80::1

  • C. 

   2001:DB8:ACAD::1

  • D. 

   FC00:1234:FE

 • 19. 
  Adresno polje IPv6 protokola je:
  • A. 

   16 bajtova

  • B. 

   4 bajta

  • C. 

   32 bajta

  • D. 

   48 bajtova

 • 20. 
  Koja od navedenih IPv6 adresa spada u globalne unikast adrese?
  • A. 

   FEC0:0DB8::10

  • B. 

   FE80::1

  • C. 

   FC00:1234:FE

  • D. 

   2001:1234:5678::1

 • 21. 
  Maksimalna dužina IPv4 paketa je:
  • A. 

   65 535 bajtova

  • B. 

   30 767 bajtova

  • C. 

   131 869 bajtova

  • D. 

   262 143 bajtova

 • 22. 
  Prilikom generisanja EUI – 64 potrebna su 2 parametra:
  • A. 

   Za generisanja EUI – 64 potrebna su 3 parametra

  • B. 

   48 – bitna eternet MAC adresa i predefinisanih 16 bita

  • C. 

   48 – bitna eternet MAC adresa i predefinisanih 24 bita

  • D. 

   48 – bitna eternet MAC adresa i predefinisanih 32 bita

 • 23. 
  Unikast adresa je:
  • A. 

   Identifikator je grupe interfejsa

  • B. 

   Identifikator je jednog iz grupe interfejsa

  • C. 

   Identifikator je jednog interfejsa

  • D. 

   Identifikator svih čvorova u mreži

 • 24. 
  Klasa C na prva tri mesta ima:
  • A. 

   010

  • B. 

   101

  • C. 

   001

  • D. 

   110

 • 25. 
  IP protokol je:
  • A. 

   Bez uspostave veze

  • B. 

   Sa uspostavom veze

  • C. 

   Zavisi od klase, postoji i jedna i druga vrsta

  • D. 

   Zavisi od formata zaglavlja

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.