Filipino 3 : Kasaysayan Ng Panitikang Pilipino

10 | Total Attempts: 963

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Filipino 3 : Kasaysayan Ng Panitikang Pilipino

Panuto: Suriin ang bawat aytem sa at tukuyin ang tamang sagot ayon sa hinihingi ng bawat bilang.


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin sa sumusunod ang patunay na naimpluwensyahan ng Kastila sa panitikang Pilipino?
  • A. 

   Florenta at Laura

  • B. 

   Matud Nila

  • C. 

   Haiku

  • D. 

   Dula

 • 2. 
  Siya ang kinilalang pinakatanyag na mananalumpati noong Panahon ng Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.
  • A. 

   Miguel Sebastian

  • B. 

   Jose Nepomuceno

  • C. 

   Claro M Recto

  • D. 

   Fernando Amorsolo

 • 3. 
  Sa aling taon unang ginawa ang pelikulang Zamboanga?
  • A. 

   1932

  • B. 

   1934

  • C. 

   1937

  • D. 

   1947

 • 4. 
  Ang panahong ito ang kinilalang Gintong Panahon ng Panitikang Filipino.
  • A. 

   Pananakop ng Amerikano

  • B. 

   Pananakop ng Hapon

  • C. 

   Pananakop ng Kastila

  • D. 

   Panahon ng Himagsikan

 • 5. 
  Pinakaunang Pilipino na sumulat ng novela sa Ingles:
  • A. 

   Hermogenes Ilagan

  • B. 

   Jose Nepumuceno

  • C. 

   Zoilo Galang

  • D. 

   Jose Rizal

 • 6. 
  Sila ang kinilalang unang mga aktor pandula sa Pilipinas:
  • A. 

   Arkeologo

  • B. 

   Babaylan

  • C. 

   Prayle

  • D. 

   Manunulat

 • 7. 
  Isang dulang may paksang pananampalataya:
  • A. 

   Duplo

  • B. 

   Pasyon

  • C. 

   Tibag

  • D. 

   Karagatan

 • 8. 
  Tema ng “Urbana at Felisa” ni Padre Modesto de Castro:
  • A. 

   Kabutihang-asal

  • B. 

   Pagkakaibigan

  • C. 

   Panrelihiyon

  • D. 

   Pagsusulatan

 • 9. 
  Petsa ng unang paglathala ng propagandistang pahayagang La Solidaridad:
  • A. 

   Pebrero 17, 1889

  • B. 

   Pebrero 18, 1889

  • C. 

   Pebrero 19, 1889

  • D. 

   Pebrero 20, 1889

 • 10. 
  May-akda ng pinakaunang pelikulang Pilipino na ‘Dalagang Bukid’:
  • A. 

   Hermogenes Ilagan

  • B. 

   Jose Nepumuceno

  • C. 

   Aurelio Tolentino

  • D. 

   Rogelio Sikat

Back to Top Back to top