Summative Test: Learning Strand 1 (Filipino)

60 | Attempts: 1651
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Summative Test: Learning Strand 1 (Filipino) - Quiz

Ang Summative Test na ito ay may 60 katanungan. Ito ay kinuha sa mga Learning Strand 1 Modules: Mga Sawikain at Salawikain Ang Panayam Ang Sarili Nating Wika Epektibong Komunikasyon Mag-Usap Tayo Panitikang Pilipino Basahing mabuti ang mga tanong. Iclick ang "button" ng letra ng napiling sagot. Ang pagsusulit na ito ay kailangang masagot sa loob ng 60 minuto o isang oras


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang idyoma o sawikain ay
  • A. 

   May kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito

  • B. 

   Isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingguwaheng Filipino

  • C. 

   May taglay na mga bagay na pangkultura: malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan

  • D. 

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas

 • 2. 
  Ang salawikain ay
  • A. 

   Isang uri ng bugtong

  • B. 

   Isang uri ng idyom

  • C. 

   Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi

  • D. 

   Birong may katotohanan

 • 3. 
  Alin sa mga ito ang idyoma?
  • A. 

   Nagbabatak ng buto

  • B. 

   Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa

  • C. 

   Ang magalang na sagot ay nakapapawi ng poot

  • D. 

   Pag di ukol ay di bubukol

 • 4. 
  Alin sa mga ito ang salawikain?
  • A. 

   Nagsaulian ng kandila

  • B. 

   May krus ang dila

  • C. 

   Mabulaklak ang dila

  • D. 

   Daig ng maagap ang masipag

 • 5. 
  Bakit importante ang sawikain at salawikain?
  • A. 

   Hindi naman importante ang mga ito.

  • B. 

   Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino

  • C. 

   Nakapapawi ng pagod ang mga ito kapag nabasa mo.

  • D. 

   Nakaaaliw ang mga ito.

 • 6. 
  Sabi ni Julia sa asawa, "Itaga mo ito sa bato. Kahit hindi nila ako tulungan, aangat ang ating kabuhayan."
  • A. 

   Mananaga si Julia

  • B. 

   Tutuparin ni Julia nang walang sala ang kanyang sinabi

  • C. 

   Pupukpukin ni Julia ang bato

  • D. 

   Tatagain ni Julia ang bato

 • 7. 
  Kung gusto mong  maglubid ng buhangin, huwag sa harap ng mga taong nakakikilala sa iyo dahil mabibisto ka nila.
  • A. 

   Magsabi ng katotohanan

  • B. 

   Magsinungaling

  • C. 

   Maglaro sa buhanginan

  • D. 

   Magpatiwakal

 • 8. 
  Bakit hindi ka makasagot diyan? Para kang natuka ng ahas, a.
  • A. 

   Namumutla

  • B. 

   Nangangati ang lalamunan

  • C. 

   May ahas na nakapasok sa bahay

  • D. 

   Hindi nakakibo; nawalan ng lakas na magsalita

 • 9. 
  Puro balitang kutsero ang naririnig ko sa kapitbahay nating iyan. Ayoko na tuloy maniwala sa kanya.
  • A. 

   Balitang sinabi ng kutsero

  • B. 

   Balitang walang katotohanan

  • C. 

   Balitang makatotohanan

  • D. 

   Balitang maganda

 • 10. 
  Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan.
  • A. 

   Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao

  • B. 

   Pinagsama-sama ang mga balat at tinalupan

  • C. 

   Nagkaigihan

  • D. 

   Nagkabati

 • 11. 
  Napauwi kaagad galing sa Estados Unidos si Ricardo dahil nabalitaan niyang ang asawa niya ay naglalaro ng apoy.
  • A. 

   nagluluto

  • B. 

   Nagpapainit

  • C. 

   Nasunugan

  • D. 

   Nagtataksil sa kanyang asawa

 • 12. 
  Bulang-gugo si Tompet dahil anak-mayaman siya.
  • A. 

   Mata-pobre

  • B. 

   Galante; laging handang gumasta

  • C. 

   Parating wala sa bahay

  • D. 

   Laging kasapi sa lipunan

 • 13. 
  Walang magawa ang mga kapitbahay naming makakati ang dila kaya’t maraming may galit sa kanila.
  • A. 

   May sakit sa dila

  • B. 

   Daldalero o daldalera

  • C. 

   May singaw

  • D. 

   Nakagat ang dila

 • 14. 
  Sa drama sa radyo, nasabi ni Don Felipe na malapit na ang pag-iisang dibdib ng kanyang anak na si Alejandro at ni Marinela. Ano ang ibig sabihin nito?
  • A. 

   Ikakasal na sina Alejandro at Marinela

  • B. 

   Magkaka-anak na sina Alejandro at Marinela

  • C. 

   Maghihiwalay na sina Alejandro at Marinela

  • D. 

   Magiging magnobyo na sina Alejandro at Marinela

 • 15. 
  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan. Ano ang ibig sabihin nito?
  • A. 

   Maliliit na mga bata

  • B. 

   Magugulong mga bata

  • C. 

   Malilikot na mga bata

  • D. 

   Salbaheng mga bata

 • 16. 
  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila. Ano ang ibig sabihin nito?
  • A. 

   Pugad ng kanilang ibon

  • B. 

   Pugad ng kanilang mga manok

  • C. 

   Sariling tahanan

  • D. 

   Sariling kuwarto

 • 17. 
  May utang na loob ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata. Ano ang utang na loob?
  • A. 

   Utang

  • B. 

   May pagbabayaran

  • C. 

   Utang na pera

  • D. 

   Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa

 • 18. 
  Ang mag-asawang Mark at Nita ay parang aso’t pusa. Bakit sila parang aso’t pusa?
  • A. 

   Hindi sila pantay ng laki

  • B. 

   Lagi silang nag-aaway

  • C. 

   Hindi sila nagbibigayan

  • D. 

   Lagi silang naghahabulan

 • 19. 
  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang.
  • A. 

   Palipat-lipat ng tirahan

  • B. 

   Nagbalot ng pagkain

  • C. 

   Binalot ang gamit

  • D. 

   naglayas

 • 20. 
  Hindi pinagbubuhatan ng kamay ng mag-asawa ang kanilang anak.
  • A. 

   Hindi pinagtatrabaho

  • B. 

   Hindi inaakay

  • C. 

   Hindi pinapalo o sinasaktan

  • D. 

   Hindi pinaghuhugas ng pinggan

 • 21. 
  Dahil sa nangyari, magbabagong-loob na raw si Nita pati na rin ang asawa niyang si Mark.
  • A. 

   Maliligo

  • B. 

   Magbabago o magpapalit ng ugali o kuro-kuro

  • C. 

   Magpapalit ng damit panloob

  • D. 

   Magbibihis

 • 22. 
  Habang maiksi ang kumot, matuto munang mamaluktot. Kung mahaba na at malapad, saka na mag-unat-unat.
  • A. 

   Hindi mo matatakpan ang paa mo kung maiksi ang kumot kaya bumili ka ng mahaba para hindi ka nakabaluktot.

  • B. 

   Lalamukin at giginawin ka kapag nagkumot ka ng maiksi.

  • C. 

   Kung ano ang mayroon ka ay pagkasyahin mo muna. Saka ka na lang gumasta nang malaki-laki kapag mas mayroon ka na ring mas maraming pera.

  • D. 

   Huwag kang matulad nang nakaunat ang paa mo kung maiksi rin naman ang kumot mo.

 • 23. 
  Hindi lahat ng kumikinang ay ginto Sapagkat may sarili ring kinang ang tanso.
  • A. 

   Mag-iingat ka parati at huwag magpapadala sa taong akala mo ay may mabuting kalooban. Maaaring ang taong iyon ay mabait lamang sa simula. Kilatisin mong mabuti kung ang sinasabi niya ay ang katotohanan.

  • B. 

   Huwag kang bibili ng alahas sa hindi mo kakilala. Baka ka maloko.

  • C. 

   Kung may mapulot kang makinang huwag ka kaagad mag-akalang ginto iyon. Baka mapeke ka lang.

  • D. 

   Ang ginto at tanso ay parehong makinang.

 • 24. 
  Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo’y pahirin mo muna.
  • A. 

   Tanggalin mo muna ang uling sa mukha mo bago mo tingnan ang uling sa mukha ng kaharap mo.

  • B. 

   Maghilamos ka muna bago ka makiharap sa ibang tao.

  • C. 

   Kakalat ang uling sa mukha ng ibang tao kapag ikaw ang nagpahid nito. Hayaan mong siya ang maglinis ng mukha niya.

  • D. 

   Bago ka magsalita nang kung anu-ano tungkol sa ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo’t baka mas marami kang kapintasan.

 • 25. 
  Matalino man ang matsing, napaglalalangan din.
  • A. 

   Ang mga matsing ay matalino ngunit mas matalino sa kanila ang ibang hayop.

  • B. 

   Kahit gaano ka man katuso o katalino, mayroon pa ring mas matalino o tuso kaysa sa iyo.

  • C. 

   Ang matsing ay matalinong hayop na ayaw malamangan.

  • D. 

   Kahit matalino ang matsing, puwede pa rin siyang maloko.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.