Modulis "Įvadas į Profesiją"

30 Questions | Total Attempts: 342

SettingsSettingsSettings
Modulis "vadas Profesij" - Quiz

Testas įsivertinti gebėjimas prieš pradedant mokytis


Questions and Answers
 • 1. 
  Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti?
  • A. 

   Įvadinnį ir pirminį darbo vietoje;

  • B. 

   Einamąjį ir periodinį;

  • C. 

   Papildomą ir specialųjį.

 • 2. 
  Ką vadiname bronzomis?
  • A. 

   Vario lydiniai su cinku;

  • B. 

   Aliuminio lydiniai su variu, magniu, manganu;

  • C. 

   Vario lydiniai su alavu, aliuminiu, siliciu, manganu, švinu, beriliu;

  • D. 

   Aliuminio lydiniai su siliciu.

 • 3. 
  Kokia yra suvirinimo lanko temperatūra?
  • A. 

   15000-18000 C

  • B. 

   3000-4000 C

  • C. 

   5000-8000 C

  • D. 

   2000-3000 C

 • 4. 
  Kaip skirstomos suvirinimo siūlės pagal padėtį erdvėje?
  • A. 

   Įgaubtas, išgaubtas, normalias;

  • B. 

   Žemutines, vertikalias, horizontalias, lubines;

  • C. 

   Ištisines, nutrauktinas;

  • D. 

   Galines, šonines, įstrižas, kombinuotas.

 • 5. 
  Silpniausia suvirinimo siūlės vieta yra
  • A. 

   Normalizacijos srityje;

  • B. 

   Perkaitimo srityje;

  • C. 

   Nepilno išsilydymo metalo srityje;

  • D. 

   Rekristalizacijos srityje.

 • 6. 
  Kaip parenkamas suvirinimo srovės stiprumas, suvirinant rankniu lankiniu būdu (MMA)?
  • A. 

   Pagal elektrodo skersmenį;

  • B. 

   Pagal plieno markę;

  • C. 

   Pagal suvirinimo srovės rūšį;

  • D. 

   Pagal suvirinimo greitį.

 • 7. 
  Kokį suvirinimo būdą nurodo šis žymėjimas - MAG?
  • A. 

   Lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais;

  • B. 

   Pusautomatinį suvirinimą aktyviųjų dujų aplinkoje;

  • C. 

   Pusautomatinį suvirinimą inertinių dujų aplinkoje

 • 8. 
  Ką vadiname suvirinta jungtimi?
  • A. 

   Sujungimą, gautą lydant;

  • B. 

   Neišardomą sujungimą, gautą suvirinant;

  • C. 

   Sujungimą, gautą įkaitinus metalą iki lydymosi temperatūros.

 • 9. 
  Kokią jungtį vadiname sandūrine?
  • A. 

   Kai sujungiami elementai išdėstyti vienoje plokštumoje;

  • B. 

   Kai jungiami elementai kertasi statmenai;

  • C. 

   Kai jungiami elementai užleidžiami vienas ant kito.

 • 10. 
  Ką vadiname suvirinimo lanku?
  • A. 

   Elektros srovės tekėjima laidininku;

  • B. 

   Galingą, ilgalaikį ir stabilų elektros išlydį tarp dviejų elektrodų;

  • C. 

   Žaibinė elektros iškrova tarp srovės nuėmimo

 • 11. 
  Kokia pagrindinė deformacijų atsiradimo priežastis?
  • A. 

   Metalo sluoksniai nevienodai įkaista ir nevienodai plečiasi, o šaldami traukiasi;

  • B. 

   Metalo sluoksniai tik traukiasi;

  • C. 

   Metalo sluoksniai tik plečiasi.

 • 12. 
  Kaip skirstomi suvirinimo defektai?
  • A. 

   Į išorinius ir vidinius;

  • B. 

   Matomus ir nematomus;

  • C. 

   Pagal siūlės plotį ir ilgį.

 • 13. 
  Kokia apsauginių dujų paskirtis?
  • A. 

   Apsaugoti suvirintoją nuo apsinuodijimų;

  • B. 

   Apsaugoti suvirinimo lanką, kad neužgestų;

  • C. 

   Apsaugoti skystą siūlės metalą nuo išorėje esančių kenksmingų priemaišų.

 • 14. 
  Kokios dujos naudojamos kaip apsauginės suvirinant MAG būdu?
  • A. 

   Deguonis;

  • B. 

   Anglies dioksidas (CO2);

  • C. 

   Acitilenas;

  • D. 

   Argonas.

 • 15. 
  Koks cheminis elementas yra žalinga priemaiša pliene?
  • A. 

   Manganas (Mn);

  • B. 

   Siera (S)

  • C. 

   Silicis (Si)

 • 16. 
  Ką vadiname grūdinimu?
  • A. 

   Plieno kaitinimas iki reikiamos temperatūros ir greitas aušinimas;

  • B. 

   Plieno kaitinimas iki reikiamos temperatūros ir lėtas aušinimas;

  • C. 

   Plieno kaitinimas ir aušinimas krosnyje.

 • 17. 
  Kurie iš šių suvirinimo defektų priskiriami vidiniams?
  • A. 

   Krateriai;

  • B. 

   Įpjovos;

  • C. 

   Poros.

 • 18. 
  Kuris iš kokybės kontrolės būdų priskiriamas tikrinimui suardant?
  • A. 

   Tikrinimas tempiant;

  • B. 

   Peršvietimas rentgeno spinduliais;

  • C. 

   Apžiūrimoji kontrolė.

 • 19. 
  Kokia srove galima virinti lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu argono dujų aplinkoje?
  • A. 

   Nuolatine ir kintama srove;

  • B. 

   Tik nuolatine srove;

  • C. 

   Tik kintama srove;

 • 20. 
  Kaip paruošiami nelydūs volframo elektrodai plieno suvirinimui?
  • A. 

   Elektrodo galas nusmailinamas 2D ilgiu;

  • B. 

   Elektrodo galas turi būti gerai užlygintas-plokščias;

  • C. 

   Elektrodo galas nusklembiamas plokščiu kampu.

 • 21. 
  Koks metalas geriausiai pjaunamas deguonimi?
  • A. 

   Aliuminis;

  • B. 

   Varis;

  • C. 

   Ketus;

  • D. 

   Mažaanglis plienas;

  • E. 

   Titanas.

 • 22. 
  Kokia ventiliacija turi būti suvirintojo darbo vietoje?
  • A. 

   Natūrali;

  • B. 

   Ištraukiamoji ir tiekiamoji;

  • C. 

   Vietinė ištraukiamoji.

 • 23. 
  Kurios iš šių savybių yra metalų ir jų lydinių mechaninėmis savybėmis?
  • A. 

   Spalva, tankumas, lydumas;

  • B. 

   Stiprumas, kietumas, tamprumas;

  • C. 

   Kalumas, takumas, suvirinamumas.

 • 24. 
  Kaip anglingieji plienai skirstomi pagal anglies kiekį?
  • A. 

   Į mažai anglingus (iki 0,25% С), vidutinio anglingumo (0,25%-0-6% C), labai anglingus (daugiau 0,6% C);

  • B. 

   Į mažai anglingus (iki 0,25% C) ir anglingus (daugiau 0,25% C);

  • C. 

   Į neanglingus (0,0% C) ir anglingus (0,1-2,0 % C).

 • 25. 
  Kaip skirstomi plienai pagal paskirtį?
  • A. 

   Į konstrukcinius ir nekonstrukcinius;

  • B. 

   Į statybinius ir įranknius;

  • C. 

   Į konstrukcinius, įranknius ir specialiuosius plienus.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.