Modulis "Įvadas į Profesiją"

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Daumantas
D
Daumantas
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 813
Questions: 30 | Attempts: 494

SettingsSettingsSettings
Modulis "vadas Profesij" - Quiz

Testas įsivertinti gebėjimas prieš pradedant mokytis


Questions and Answers
 • 1. 

  Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti?

  • A.

   Įvadinnį ir pirminį darbo vietoje;

  • B.

   Einamąjį ir periodinį;

  • C.

   Papildomą ir specialųjį.

  Correct Answer
  A. Įvadinnį ir pirminį darbo vietoje;
  Explanation
  You want to tell them what will meet their needs, not everything you know.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ką vadiname bronzomis?

  • A.

   Vario lydiniai su cinku;

  • B.

   Aliuminio lydiniai su variu, magniu, manganu;

  • C.

   Vario lydiniai su alavu, aliuminiu, siliciu, manganu, švinu, beriliu;

  • D.

   Aliuminio lydiniai su siliciu.

  Correct Answer
  C. Vario lydiniai su alavu, aliuminiu, siliciu, manganu, švinu, beriliu;
  Explanation
  Bronzė yra vario lydinys su alavu, aliuminiu, siliciumi, manganu, švinu ir beriliu.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kokia yra suvirinimo lanko temperatūra?

  • A.

   15000-18000 C

  • B.

   3000-4000 C

  • C.

   5000-8000 C

  • D.

   2000-3000 C

  Correct Answer
  C. 5000-8000 C
  Explanation
  The correct answer is 5000-8000 C. This range represents the temperature of the welding arc. Welding arcs typically reach temperatures between 5000 and 8000 degrees Celsius, which is hot enough to melt and fuse metal together. This high temperature is necessary for the welding process to be effective and create a strong bond between the materials being joined.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kaip skirstomos suvirinimo siūlės pagal padėtį erdvėje?

  • A.

   Įgaubtas, išgaubtas, normalias;

  • B.

   Žemutines, vertikalias, horizontalias, lubines;

  • C.

   Ištisines, nutrauktinas;

  • D.

   Galines, šonines, įstrižas, kombinuotas.

  Correct Answer
  B. Žemutines, vertikalias, horizontalias, lubines;
  Explanation
  The correct answer states that welding joints can be categorized based on their position in space. These categories include lower, vertical, horizontal, and overhead joints.

  Rate this question:

 • 5. 

  Silpniausia suvirinimo siūlės vieta yra

  • A.

   Normalizacijos srityje;

  • B.

   Perkaitimo srityje;

  • C.

   Nepilno išsilydymo metalo srityje;

  • D.

   Rekristalizacijos srityje.

  Correct Answer
  B. Perkaitimo srityje;
  Explanation
  The correct answer is "Perkaitimo srityje" (in the overheating zone). This means that the weakest point of the welding seam is in the area where the metal has been overheated. Overheating can lead to structural weaknesses and reduce the overall strength of the weld.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kaip parenkamas suvirinimo srovės stiprumas, suvirinant rankniu lankiniu būdu (MMA)?

  • A.

   Pagal elektrodo skersmenį;

  • B.

   Pagal plieno markę;

  • C.

   Pagal suvirinimo srovės rūšį;

  • D.

   Pagal suvirinimo greitį.

  Correct Answer
  A. Pagal elektrodo skersmenį;
  Explanation
  The correct answer is "Pagal elektrodo skersmenį" (According to the electrode diameter). When welding with MMA (Manual Metal Arc) process, the current strength is selected based on the diameter of the electrode being used. Different electrode diameters require different current strengths to ensure proper penetration and weld quality.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kokį suvirinimo būdą nurodo šis žymėjimas - MAG?

  • A.

   Lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais;

  • B.

   Pusautomatinį suvirinimą aktyviųjų dujų aplinkoje;

  • C.

   Pusautomatinį suvirinimą inertinių dujų aplinkoje

  Correct Answer
  B. Pusautomatinį suvirinimą aktyviųjų dujų aplinkoje;
  Explanation
  The marking "MAG" indicates the semi-automatic welding process in an active gas environment.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ką vadiname suvirinta jungtimi?

  • A.

   Sujungimą, gautą lydant;

  • B.

   Neišardomą sujungimą, gautą suvirinant;

  • C.

   Sujungimą, gautą įkaitinus metalą iki lydymosi temperatūros.

  Correct Answer
  B. Neišardomą sujungimą, gautą suvirinant;
 • 9. 

  Kokią jungtį vadiname sandūrine?

  • A.

   Kai sujungiami elementai išdėstyti vienoje plokštumoje;

  • B.

   Kai jungiami elementai kertasi statmenai;

  • C.

   Kai jungiami elementai užleidžiami vienas ant kito.

  Correct Answer
  A. Kai sujungiami elementai išdėstyti vienoje plokštumoje;
  Explanation
  A sandūrinė jungtis refers to when elements are arranged in a single plane.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ką vadiname suvirinimo lanku?

  • A.

   Elektros srovės tekėjima laidininku;

  • B.

   Galingą, ilgalaikį ir stabilų elektros išlydį tarp dviejų elektrodų;

  • C.

   Žaibinė elektros iškrova tarp srovės nuėmimo

  Correct Answer
  B. Galingą, ilgalaikį ir stabilų elektros išlydį tarp dviejų elektrodų;
  Explanation
  The correct answer is "Galingą, ilgalaikį ir stabilų elektros išlydį tarp dviejų elektrodų." This answer describes the characteristics of an arc welding process, where a powerful and stable electric discharge is maintained between two electrodes to create a high-temperature arc that melts and fuses metal.

  Rate this question:

 • 11. 

  Kokia pagrindinė deformacijų atsiradimo priežastis?

  • A.

   Metalo sluoksniai nevienodai įkaista ir nevienodai plečiasi, o šaldami traukiasi;

  • B.

   Metalo sluoksniai tik traukiasi;

  • C.

   Metalo sluoksniai tik plečiasi.

  Correct Answer
  A. Metalo sluoksniai nevienodai įkaista ir nevienodai plečiasi, o šaldami traukiasi;
  Explanation
  The main cause of deformation is that metal layers heat and expand unevenly, while contracting unevenly when cooled.

  Rate this question:

 • 12. 

  Kaip skirstomi suvirinimo defektai?

  • A.

   Į išorinius ir vidinius;

  • B.

   Matomus ir nematomus;

  • C.

   Pagal siūlės plotį ir ilgį.

  Correct Answer
  A. Į išorinius ir vidinius;
  Explanation
  Defektai suvirinime gali būti skirstomi į išorinius ir vidinius. Išoriniai defektai yra matomi iš išorės ir gali būti lengvai pastebimi, pavyzdžiui, plyšiai arba įbrėžimai ant suvirinimo paviršiaus. Vidiniai defektai yra nematomūs iš išorės ir gali būti aptikti tik naudojant specialius tyrimo metodus, tokius kaip rentgeno ar ultragarsinės kontrolės. Be to, defektai gali būti skirstomi pagal suvirinimo siūlės plotį ir ilgį, taip pat pagal jų pobūdį ir poveikį suvirinimo sąnariui.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kokia apsauginių dujų paskirtis?

  • A.

   Apsaugoti suvirintoją nuo apsinuodijimų;

  • B.

   Apsaugoti suvirinimo lanką, kad neužgestų;

  • C.

   Apsaugoti skystą siūlės metalą nuo išorėje esančių kenksmingų priemaišų.

  Correct Answer
  C. Apsaugoti skystą siūlės metalą nuo išorėje esančių kenksmingų priemaišų.
  Explanation
  The purpose of protective gases is to protect the liquid weld metal from harmful substances present in the atmosphere.

  Rate this question:

 • 14. 

  Kokios dujos naudojamos kaip apsauginės suvirinant MAG būdu?

  • A.

   Deguonis;

  • B.

   Anglies dioksidas (CO2);

  • C.

   Acitilenas;

  • D.

   Argonas.

  Correct Answer
  B. Anglies dioksidas (CO2);
  Explanation
  Anglies dioksidas (CO2) yra naudojamas kaip apsauginė dujų suvirinant MAG būdu. Tai yra dėl to, kad CO2 yra nebranduolinė, inertinė dujos, kuri apsaugo suvirinimo zoną nuo atmosferos deguonių. CO2 taip pat padeda išlaikyti tinkamą temperatūrą suvirinimo metu ir užtikrina geresnį metalo apsaugą nuo oksidacijos.

  Rate this question:

 • 15. 

  Koks cheminis elementas yra žalinga priemaiša pliene?

  • A.

   Manganas (Mn);

  • B.

   Siera (S)

  • C.

   Silicis (Si)

  Correct Answer
  B. Siera (S)
  Explanation
  Siera (S) yra žalinga priemaiša pliene, nes ji sukelia pažeidimus ir sumažina plieno stiprumą bei tvirtumą. Siera sukelia plienei trapumą ir lengvai sužeidžia plieno struktūrą, dėl ko plieno gaminiai gali būti lengvai sulaužyti arba sugadinti. Todėl siera yra neigiamai vertinama ir siekiama ją kuo labiau sumažinti plieno gamyboje.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ką vadiname grūdinimu?

  • A.

   Plieno kaitinimas iki reikiamos temperatūros ir greitas aušinimas;

  • B.

   Plieno kaitinimas iki reikiamos temperatūros ir lėtas aušinimas;

  • C.

   Plieno kaitinimas ir aušinimas krosnyje.

  Correct Answer
  A. Plieno kaitinimas iki reikiamos temperatūros ir greitas aušinimas;
  Explanation
  Grūdinimas yra procesas, kuriame plienas kaitinamas iki tam tikros temperatūros ir tada greitai aušinamas. Tai padeda pagerinti plieno savybes, tokiu būdu padidinant jo tvirtumą ir atsparumą. Lėtas aušinimas arba kaitinimas ir aušinimas krosnyje nėra tinkami atsakymai, nes grūdinimo procesas reikalauja greito aušinimo, o ne lėto aušinimo ar krosnyje atliekamo kaitinimo ir aušinimo.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kurie iš šių suvirinimo defektų priskiriami vidiniams?

  • A.

   Krateriai;

  • B.

   Įpjovos;

  • C.

   Poros.

  Correct Answer
  C. Poros.
  Explanation
  The question is asking which of the listed options is classified as an internal welding defect. The correct answer is "Poros." Poros refers to the presence of small voids or gas pockets within the welded joint, which can weaken the structure and compromise its integrity. Krateriai (craters) and Įpjovos (notches) are not specific to internal defects and can occur on the surface as well.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kuris iš kokybės kontrolės būdų priskiriamas tikrinimui suardant?

  • A.

   Tikrinimas tempiant;

  • B.

   Peršvietimas rentgeno spinduliais;

  • C.

   Apžiūrimoji kontrolė.

  Correct Answer
  A. Tikrinimas tempiant;
  Explanation
  The correct answer is "Tikrinimas tempiant." In quality control, the method of checking by applying tension or force to the object is called "tikrinimas tempiant." This method involves testing the strength and durability of the object by subjecting it to various levels of tension or force to ensure that it meets the required standards.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kokia srove galima virinti lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu argono dujų aplinkoje?

  • A.

   Nuolatine ir kintama srove;

  • B.

   Tik nuolatine srove;

  • C.

   Tik kintama srove;

  Correct Answer
  A. Nuolatine ir kintama srove;
  Explanation
  The correct answer is "Nuolatine ir kintama srove" which means "DC and AC current" in English. This means that it is possible to weld with both direct current (DC) and alternating current (AC) in an argon gas environment using a non-consumable tungsten electrode.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kaip paruošiami nelydūs volframo elektrodai plieno suvirinimui?

  • A.

   Elektrodo galas nusmailinamas 2D ilgiu;

  • B.

   Elektrodo galas turi būti gerai užlygintas-plokščias;

  • C.

   Elektrodo galas nusklembiamas plokščiu kampu.

  Correct Answer
  A. Elektrodo galas nusmailinamas 2D ilgiu;
  Explanation
  The correct answer is "The electrode tip is tapered 2D in length." This means that the tip of the electrode is gradually narrowed down to a point over a distance of 2D (twice the electrode diameter). This tapering helps to concentrate the heat at the tip and create a focused arc for more precise and efficient welding.

  Rate this question:

 • 21. 

  Koks metalas geriausiai pjaunamas deguonimi?

  • A.

   Aliuminis;

  • B.

   Varis;

  • C.

   Ketus;

  • D.

   Mažaanglis plienas;

  • E.

   Titanas.

  Correct Answer
  D. Mažaanglis plienas;
  Explanation
  The correct answer is "Mažaanglis plienas" because it is the only option that is a type of steel. The other options are aluminum, copper, ketus (unknown material), and titanium, which are not types of steel.

  Rate this question:

 • 22. 

  Kokia ventiliacija turi būti suvirintojo darbo vietoje?

  • A.

   Natūrali;

  • B.

   Ištraukiamoji ir tiekiamoji;

  • C.

   Vietinė ištraukiamoji.

  Correct Answer
  B. Ištraukiamoji ir tiekiamoji;
  Explanation
  The correct answer is "Ištraukiamoji ir tiekiamoji." In this question, the ventilation required for a welder's workplace is being asked. "Ištraukiamoji ir tiekiamoji" translates to "exhaust and supply" in English. This means that both exhaust ventilation and supply ventilation are necessary for a welder's workplace to ensure proper air circulation and removal of fumes and contaminants.

  Rate this question:

 • 23. 

  Kurios iš šių savybių yra metalų ir jų lydinių mechaninėmis savybėmis?

  • A.

   Spalva, tankumas, lydumas;

  • B.

   Stiprumas, kietumas, tamprumas;

  • C.

   Kalumas, takumas, suvirinamumas.

  Correct Answer
  B. Stiprumas, kietumas, tamprumas;
  Explanation
  The correct answer is "Stiprumas, kietumas, tamprumas." These three properties, strength, hardness, and toughness, are mechanical properties of metals and their alloys. Strength refers to the ability of a material to withstand an applied force without breaking or deforming. Hardness is the resistance of a material to indentation or scratching. Toughness is the ability of a material to absorb energy and deform plastically before fracturing. These properties are important in determining the suitability of metals for various applications, such as structural components or tools.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kaip anglingieji plienai skirstomi pagal anglies kiekį?

  • A.

   Į mažai anglingus (iki 0,25% С), vidutinio anglingumo (0,25%-0-6% C), labai anglingus (daugiau 0,6% C);

  • B.

   Į mažai anglingus (iki 0,25% C) ir anglingus (daugiau 0,25% C);

  • C.

   Į neanglingus (0,0% C) ir anglingus (0,1-2,0 % C).

  Correct Answer
  A. Į mažai anglingus (iki 0,25% С), vidutinio anglingumo (0,25%-0-6% C), labai anglingus (daugiau 0,6% C);
  Explanation
  The correct answer provides a classification of carbon steel based on the carbon content. It categorizes carbon steel into three groups: low carbon steel (up to 0.25% C), medium carbon steel (0.25% - 0.6% C), and high carbon steel (above 0.6% C). This classification helps in understanding the properties and uses of different types of carbon steel based on their carbon content.

  Rate this question:

 • 25. 

  Kaip skirstomi plienai pagal paskirtį?

  • A.

   Į konstrukcinius ir nekonstrukcinius;

  • B.

   Į statybinius ir įranknius;

  • C.

   Į konstrukcinius, įranknius ir specialiuosius plienus.

  Correct Answer
  C. Į konstrukcinius, įranknius ir specialiuosius plienus.
  Explanation
  The correct answer is "Į konstrukcinius, įranknius ir specialiuosius plienus." This answer states that steel is divided into three categories based on its purpose: construction, tools, and special steels. This categorization helps to differentiate and classify steel based on its specific applications and properties.

  Rate this question:

 • 26. 

  Kurie iš šių plienų yra gerai suvirinami?

  • A.

   S275J2G3, C40, C45, C50 (Cekv.=0,35-0,45);

  • B.

   S275JO, C30, C35, C35R (Cekv.=0,25-0,35);

  • C.

   C60, C65, C70 (Cekv.≥0,45)

  • D.

   S185, S235JR, C22, C25 (Cekv.≤0,25).

  Correct Answer
  D. S185, S235JR, C22, C25 (Cekv.≤0,25).
  Explanation
  The given answer states that S185, S235JR, C22, C25 are well weldable steels with a carbon equivalent (Cekv) value less than or equal to 0.25. This means that these steels have a low carbon content and are suitable for welding without significant issues such as cracking or distortion. The other steel grades mentioned have either higher carbon content or a higher carbon equivalent value, indicating that they may have poorer weldability compared to the steels mentioned in the answer.

  Rate this question:

 • 27. 

  Kokie gali būti lydžių elektrodų glaistų tipai pagal tai, kokių rūšių medžiagos vyrauja jų sudėtyje, pagal ISO?

  • A.

   Rūgštinis (A), šarminis (Š), rutilo (R), bazinis (B);

  • B.

   Rūgštinis (A), šarminis (Š), rutilo (R), bazinis (B), celiulozinis (C);

  • C.

   Rūgštinis (A), rutilo (R), storas rutilo (RR), bazinis (B), celiuliozinis (C), rutilo-rūgštinis (AR), kitoks (S).

  Correct Answer
  C. Rūgštinis (A), rutilo (R), storas rutilo (RR), bazinis (B), celiuliozinis (C), rutilo-rūgštinis (AR), kitoks (S).
  Explanation
  The correct answer includes all the possible types of electrode coatings based on the predominant materials in their composition, according to ISO. These types include acid (A), basic (B), rutile (R), cellulose (C), thick rutile (RR), acid-rutile (AR), and other (S).

  Rate this question:

 • 28. 

  Kam reikalingi dujų reduktoriai?

  • A.

   Mažinti dujų slėgį, reguliuoti ir palaikyti pastovų darbinį dujų slėgį;

  • B.

   Apsaugoti balionus nuo atbulinių liepsnos smūgių;

  • C.

   Nustatyti dujų kiekį balione.

  Correct Answer
  A. Mažinti dujų slėgį, reguliuoti ir palaikyti pastovų darbinį dujų slėgį;
  Explanation
  Dujų reduktoriai yra reikalingi norint mažinti dujų slėgį ir reguliuoti bei palaikyti pastovų darbinį dujų slėgį. Tai ypač svarbu tam, kad dujos būtų saugiai naudojamos ir jų slėgis būtų tinkamai kontroliuojamas. Be to, dujų reduktoriai taip pat gali apsaugoti balionus nuo atbulinių liepsnos smūgių ir padėti nustatyti dujų kiekį balione.

  Rate this question:

 • 29. 

  Iš ko gaunamas deguonis?

  • A.

   Acitileno;

  • B.

   Oro;

  • C.

   Gamtinių dujų.

  Correct Answer
  B. Oro;
  Explanation
  The correct answer is "Oro" which means "Air" in Lithuanian. The question is asking what gas is being referred to, and the options given are "Acetylene," "Air," and "Natural gases." Since "Oro" translates to "Air," it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ką sužinome atlikę suvirintos jungties tempimo bandymą?

  • A.

   Suvirintos siūlės stiprumą, terminio poveikio zonos stiprumą ir pagrindinio metalo stiprumą.

  • B.

   Suvirintos siūlės stiprumą, terminio poveikio zonos stiprumą, pagrindinio metalo stiprumą ir vidaus porų kiekį.

  • C.

   Suvirintos siūlės stiprumą, terminio poveikio zonos stiprumą, pagrindinio metalo stiprumą ir apsauginių dujų rūšį.

  Correct Answer
  A. Suvirintos siūlės stiprumą, terminio poveikio zonos stiprumą ir pagrindinio metalo stiprumą.
  Explanation
  The correct answer includes the strength of the welded joint, the strength of the heat-affected zone, and the strength of the base metal. These are important factors to consider when evaluating the quality and integrity of a welded connection.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.