Bezpłatny Test Sprawdzający Poziom Biegłości Językowej

50 Pyta | Total Attempts: 17814

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bezpłatny Test Sprawdzający Poziom Biegłości Językowej

Najpierw wpisz swoje imię w pole poniżej, następnie naciśnij START, rozpoczniesz test po którego rozwiązaniu dowiesz się wstępnie na jakim poziomie znasz język angielski. Kiedy zaznaczysz już odpowiedź na swoje pytanie wciśnij przycisk MOJA ODPOWIEDŹ aby przejść do następnego pytania. Na końcu testu pojawi się otrzymany przez Ciebie wynik, zobaczysz również gdzie zostały popełnione błędy i jakie odpowiedzi były poprawne. Testy online nie są kompletnym elementem sprawdzającym Twoją znajomość języka obcego. W MW Doradca Biznesowy sposób określenia Twojej znajomości opiera się na bezpłatnej rozmowie z metodykiem jak i teście. Jeśli chcesz z największą precyzją określić dokładny poziom znajomości języka angielskiego przyjdź do nas- zrobimy to bezpłatnie.


Questions and Answers
 • 1. 
  Paolo is from Rome. He ________ .
  • A. 

   Is Italy

  • B. 

   Is Italian

  • C. 

   From Italy

  • D. 

   Are Italian

 • 2. 
  _______ names are Tony and Marry.
  • A. 

   It's

  • B. 

   Ours

  • C. 

   Our

  • D. 

   Them

 • 3. 
  I _______ from Poland.
  • A. 

   'm come

  • B. 

   Coming

  • C. 

   Come

  • D. 

   Be come

 • 4. 
  Peter ____ up at 7 o'clock every morning.
  • A. 

   Is getting

  • B. 

   Geting

  • C. 

   Get

  • D. 

   Gets

 • 5. 
  Normally I finish work at 4, but this week I ____________ until 6 to earn a little bit more money.
  • A. 

   Worked

  • B. 

   Work

  • C. 

   Am working

  • D. 

   Had worked

 • 6. 
  Listen to those people. What language ________?
  • A. 

   Do they speak

  • B. 

   Are they speaking

  • C. 

   They speak

  • D. 

   They are speak

 • 7. 
  I can't understand why he _________ so selfish. He isn't usually like that.
  • A. 

   Is being

  • B. 

   Is

  • C. 

   Is to be

  • D. 

   Is be

 • 8. 
  Which of these can fly? (more than one answer is correct)
  • A. 

   A truck

  • B. 

   A bird

  • C. 

   A plain

  • D. 

   An oven

 • 9. 
  Which of these can you find in a bus? (more than one answer is correct)
  • A. 

   A seat

  • B. 

   A steering wheel

  • C. 

   A window

  • D. 

   A ticket machine

 • 10. 
  ____ you go out last night?
  • A. 

   Have

  • B. 

   Did

  • C. 

   Does

  • D. 

   Is

 • 11. 
  I was angry, because they _____ late.
  • A. 

   Were

  • B. 

   Was

  • C. 

   Been

  • D. 

   Has been

 • 12. 
  I _________ to Rome, but I want to go there next year.
  • A. 

   Never was

  • B. 

   Have never been

  • C. 

   Never gone

  • D. 

   Never go

 • 13. 
  My mother works in a school. ____ school is very big.
  • A. 

   A

  • B. 

   An

  • C. 

   -

  • D. 

   The

 • 14. 
  The children played ______ in the garden
  • A. 

   Happily

  • B. 

   Happy

  • C. 

   Happiness

  • D. 

   Happylely

 • 15. 
  We _____ to London, and then got to Paris by train.
  • A. 

   Fly

  • B. 

   Flown

  • C. 

   Flew

  • D. 

   Are flying

 • 16. 
  Kate's clothes are covered in paint. She_____________ the ceiling.
  • A. 

   Has been painting

  • B. 

   Have painted

  • C. 

   Painted

  • D. 

   Was painting

 • 17. 
  I_________ to Amanda about the problem and she agrees with me.
  • A. 

   Talked

  • B. 

   Talk

  • C. 

   Have been talking

  • D. 

   Was talking

 • 18. 
  I __________ a lot of people in a last few days.
  • A. 

   've met

  • B. 

   Met

  • C. 

   Am meeting

  • D. 

   Meet

 • 19. 
  I ______________ English for six months
  • A. 

   Have been learning

  • B. 

   Had learnt

  • C. 

   Am learning

  • D. 

   Learn

 • 20. 
  My uncle is a _________. He works for a newspaper
  • A. 

   Newsreader

  • B. 

   Journalist

  • C. 

   Lawyer

  • D. 

   Nurse

 • 21. 
  It's two years _____ I last seen Joe.
  • A. 

   Past

  • B. 

   From

  • C. 

   For

  • D. 

   Since

 • 22. 
  He lost his key, but now he __________ it.
  • A. 

   Found

  • B. 

   Did find

  • C. 

   Has found

  • D. 

   Find

 • 23. 
  Is Carla here, or ______ she left?
  • A. 

   Did

  • B. 

   Have

  • C. 

   Was

  • D. 

   Has

 • 24. 
  We weren't hungry. We ______ lunch
  • A. 

   Have just had

  • B. 

   Had just had

  • C. 

   Just did have

  • D. 

   Just had

 • 25. 
  At least the bus came. I _______________ for 20 minutes.
  • A. 

   Had been waiting

  • B. 

   Waited

  • C. 

   Was waiting

  • D. 

   Have waited

Back to Top Back to top