Belöningstrappan: Sit And Go

15 Questions | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Belöningstrappan: Sit And Go - Quiz

Detta är quizzen för Sit and Go-delen av Belöningstrappan. När du klarat av quizzen, får du som belöning delta i en utlottning i vårt forum. Förklaring på färger: ♥ = hjärter ♦ = ruter ♣ = klöver ♠ = spader Lycka till önskar PokerStrategy. Com!


Questions and Answers
 • 1. 
  Du har 8♣ 7♣ och floppen är: K Spade 9♣ 6♣ . Vad är oddsen för att du träffar draget på nästa gata? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?
  • A. 

   32:17 (~2:1)

  • B. 

   47:15 (~3:1)

  • C. 

   32:15 (~2:1)

  • D. 

   47:17 (~3:1)

 • 2. 
  Du har J♥ T♥ och floppen är: K♣ Q♣ 7♦ . Hur många outs har du? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 3. 
  I den tidiga fasen av en SnG är du i en limpad flervägspott och du träffar nötfärgdraget på floppen (9 outs). Potten är $100, en spelare före dig satsar och en annan synar, alla andra lägger sig. Vad är den högsta satsning du kan syna om du inte räknar med implicita odds? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?
  • A. 

   $30

  • B. 

   $45

  • C. 

   $65

  • D. 

   $100

 • 4. 
  Hur ska du spela dina drag i mittenfasen av en SnG? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?
  • A. 

   Om du får de rätta oddsen synar du så att potten hålls nere. Du spelar bara aggresivt om du träffat

  • B. 

   Du spelar aldrig drag i den här fasen av en SnG.

  • C. 

   Beroende på pottstorleken är det sällan lönsamt att syna en höjning med ett drag. Antingen går du all in innan floppen för att maximera din fold equity eller så lägger du dig.

  • D. 

   I mittenfasen måste du spela dina drag aggressivt, så du går all in varje gång.

 • 5. 
  I vilken fas av en SnG spelar positionen störst roll när du spelar ett drag? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?
  • A. 

   I den tidiga fasen

  • B. 

   I mittenfasen

  • C. 

   I den sena fasen

  • D. 

   Det är lika viktigt i alla faser

 • 6. 
  Du höjde innan floppen, men tyvärr så missade din hand floppen. När är det mest lönsamt att göra en fortsättningssatsning ändå? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?
  • A. 

   Mot flera motståndare, eftersom du representerar en starkare hand då

  • B. 

   Mot en motståndare, i position

  • C. 

   Mot en motståndare, ur position

  • D. 

   Du bör inte göra någon förtsättningsstsning alls när du missat floppen

 • 7. 
  Du höjde innan floppen och träffade topp paret med topp kicker på en flopp med stegdrag och färgdrag. Förutom dig är det två spelare i potten, du är först att agera. Hur spelar du handen bäst i det här läget? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?
  • A. 

   Du checkar för att gillra en fälla

  • B. 

   Du satsar 1/2 pott, eftersom ett högre satsning verkar skrämmande

  • C. 

   Du satsar minst 2/3 pott för värde och skydd

  • D. 

   Du gör en översatsning för att för att få dragen att lägga sig

 • 8. 
  När är det viktigast att skydda din hand? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?
  • A. 

   När de gemensamma korten är dragvänliga och din hand är sårbar

  • B. 

   När du träffat bästa möjliga hand (nötterna) mot en spelare

  • C. 

   Med en medelmåttig hand för att få en bättre hand att lägga sig

  • D. 

   Med ett väldigt starkt drag, i position

 • 9. 
  När blir du bunden till potten? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?
  • A. 

   När du känner att din hand är så stark att du inte kan lägga dig

  • B. 

   När du går all in

  • C. 

   När du träffar ett monsterdrag på floppen

  • D. 

   När dina kvarvarande marker är så få i förhållande till potten att du inte kan lägga dig

 • 10. 
  Vad bör Hero göra? Hero är BB med A♣ K♥ Blinds: t50/t100 Hero: t1500 BB: t950 Preflop: 6 lägger sig, Hero höjer till t250, 1 lägger sig, BB synar Floppen: A♦ K♦ 8♦ BB checkar, Hero synar t350, BB synar. Turn (t1250): J♦ BB satsar t350 och är all-in... Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?
  • A. 

   Lägg dig, det är uppenbart att du är slagen

  • B. 

   Du måste syna, eftersom satsningen på floppen gjorde dig bunden till potten

  • C. 

   Du lägger dig eller synar beroende på din motståndares image

  • D. 

   Du lägger dig eller synar beroende på din image

 • 11. 
  Om du är preflopp-aggressor vilken är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till i ditt spel efter floppen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier
  • A. 

   Din position och din image

  • B. 

   Din handstyrka och flopptexturen

  • C. 

   Flopptexturen och antalet motståndare

  • D. 

   Antalet motståndare och din position

 • 12. 
  I den tidiga fasen av en SnG så höjer UTG och du synar på BU med JJ. Floppen är torr, T-hög flopp. Din motståndare satsar. Vilket är ditt bästa val i den här situationen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier
  • A. 

   Höj, eftersom vi har ett överpar och förmodligen den bästa handen

  • B. 

   Syna för att hålla potten nere, mot UTG som höjer kan du bara slå en bluff

  • C. 

   Lägg dig, för det är troligt att din motståndare bara satsar med en triss eller ett överpar

  • D. 

   All in, så att vi inte får några svåra beslut senare i handen

 • 13. 
  I den tidiga fasen av en SnG så checkar vi på BB i en limpad flervägspott. När satsar vi på floppen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier
  • A. 

   Med en stark hand, minst två par

  • B. 

   Med ett topp par, helst med en bra kicker

  • C. 

   Med vilket par som helst

  • D. 

   Med ett starkt drag för att representera en färdig hand

 • 14. 
  Vilka faktorer bör du ta hänsyn till när du inte är preflopp-aggressorn? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier
  • A. 

   Flopptexturen

  • B. 

   Din image

  • C. 

   Antal motståndare och din position

  • D. 

   Alla ovanstående

 • 15. 
  Vad bör Hero göra? Hero är BU med A♥ J♣ Blinds: t10/t20 UTG: t1500 Hero: t1500 BB: t 1500 Preflop: Preflop: UTG synar, 5 lägger sig, Hero synar, BB checkar Floppen: 6♦ 5♦ 3♦ Hero checkar, BB checkar, UTG checkar Turn (t30): A♣ Hero checkar, BB checkar, UTG satsar t30 Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier
  • A. 

   Du höjer och försöker gå all in

  • B. 

   Du synar och försöker få en billig showdown

  • C. 

   Du höjer och lägger dig mot en återhöjning

  • D. 

   Du lägger dig, för en UTG som limpar har troligtvis ett litet par på handen och har troligtvis träffat en triss

Back to Top Back to top