Baze Podataka Drugi Kol

60 Questions | Total Attempts: 512

SettingsSettingsSettings
Baze Podataka Drugi Kol - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Integritet entiteta je:
  • A. 

   Trojka (tip podataka,duzinapodataka, uslov)

  • B. 

   Nijedan deo niti ceo primarni kljuc ne mogu biti NULL

  • C. 

   Spoljni kljuc je podskup skupa primarnog kljuca

  • D. 

   Specialno ogranicenje domena, tako da obelezje moze imati i nedefinisanu vrednost

 • 2. 
  U kojoj je normalnoj formi relacija ako su sve vrednosti njenih atributa atomske
  • A. 

   Boyce Codd-ovoj normalnoj formi

  • B. 

   Prvoj normalnoj formi

  • C. 

   Trecoj normalnoj formi

  • D. 

   Ni u jednoj

 • 3. 
  Na slici je prikazana koj kardinalnost 
  • A. 

   1:M

  • B. 

   M:M

  • C. 

   1:1

  • D. 

   M:1

 • 4. 
  Entiteti su:
  • A. 

   Skup Baze

  • B. 

   Elementarni Objekti

  • C. 

   Tabele

  • D. 

   Skup tabela

 • 5. 
  Ako postoji korespondencija jedan prema vise od atributa A1 tebele A ka atributu B1 tabele B, onda:
  • A. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovara vise od jedne vrednosti atributa B

  • B. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovaraju nula, jedan ili vise vrednosti atributa B

  • C. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovara jedna vrednost atributa B

  • D. 

   Sakoj vrednosti atributa A odgovaraju jedna ili vise vrednosti atributa B

 • 6. 
  Slabi objekti koji samo egzistencijalno zavise od nekog cvrstog objekta
  • A. 

   Mogu, ali ne moraju imati slozeni primarni kljuc, ciji je deo kljuc cvrstog objekta

  • B. 

   Nemaju primarni kljuc

  • C. 

   Imaju slozeni primarni kljuc

  • D. 

   Imaju primarni kljuc u ciji sastav ne ulazi kljuc cvrstog objekta

 • 7. 
  Odnos broja objekata koji se povezuju je
  • A. 

   Kardinalnost

  • B. 

   Stepen veze

  • C. 

   Red veze

  • D. 

   Broj veze

 • 8. 
  Opsti oblik select upita glasi
  • A. 

   Select,From,Having,Order by,Group by,Where

  • B. 

   Select,From,Having,Group by,Where,Order by

  • C. 

   Select,From,Where,Order by,Group by,Having

  • D. 

   Select,From,Where,Group by,Having,Order by

 • 9. 
  Na slici je prikazana koja kardinalnost
  • A. 

   1:1

  • B. 

   M:M

  • C. 

   1:M

  • D. 

   3:3

 • 10. 
  Ako upiti nad tabelom radnik<idbr#,ime,posao>SELECT DISTINCT ime,posao From radnik;iSELECT ALL ime,posao From radnikvracaju jednak broj zapisa, onda vazi sledece
  • A. 

   U tabeli RADNIK ne postoje radnici sa istim poslom

  • B. 

   U tabeli RADNIK ne postoji vise radnika koji imaju isto ime i isti posao

  • C. 

   U tabeli RADNIK ne moze postojati vise radnika koji imaju isto ime

  • D. 

   U tabeli RADNIK postoji vise radnika koji imaju isto ime i posao

 • 11. 
  Imamo definisane objekte RACUN<brojracuna#, iznos,......> i STAVKA <brojstavke#, brojracuna#, kolicina,cijena,....>. Sta je od dole navedenog tacno u E-R modelu?
  • A. 

   RACUN je cvrsti objekat, a Stavka slabi

  • B. 

   I RACUN i STAVKA su slabi objekti

  • C. 

   RACUN i STAVKA su cvrsti objekti

  • D. 

   RACUN je slabi objekat, a STAVKA cvrsti

 • 12. 
  Data je tabela GRADANIN<matbr, ime, prezime, matbr2>. Atribut matbr predstavlja maticni broj osobe, a matbr2maticni broj bracnog druga osobe koja je opisana u jednom zapisu. Izmedu n-torki tabele GRADANIN postoje:
  • A. 

   Unarne veze1:N

  • B. 

   Unarne veze 1:1

  • C. 

   Binarne veze 1:1

  • D. 

   Unarne veze M:N

 • 13. 
  Skup svih vrednosti elementarnih obelezja koja se odnose na jedan objekat predstavlja
  • A. 

   Intenziju

  • B. 

   Zapis

  • C. 

   Polje

  • D. 

   Atribut

 • 14. 
  Svakom elementarnom obelezju pripisuje se
  • A. 

   Tacno jedan elementarni podatak

  • B. 

   Najmanje jedan elementarni podatak

  • C. 

   Tacno jedan zapis

  • D. 

   Tacno jedan atribut

 • 15. 
  Veze tipa M:N mogu se realizovati bez vezne tabele u:
  • A. 

   Hijerarhijskom modelu baze podataka

  • B. 

   Relacionom modelu baze podataka

  • C. 

   Mreznom modelu baze podataka

  • D. 

   Objektnom modelu baze podataka

 • 16. 
  Minimalna kardinalnost odreduje
  • A. 

   Neodreden broj instanci koji moraju da ucestvuju u vezi

  • B. 

   Maksimalan broj instanci entiteta kojimoraju da ucestvuju u vezi

  • C. 

   Minimalan broj instanci entiteta koji mogu a ne moraju da ucestvuju u vezi

  • D. 

   Minimalan broj instanci entiteta koji morajuda ucestvuju u vezi

 • 17. 
  Spoljni kljuc je podskup skupa primarnog kljuca je definicija za:
  • A. 

   Integritet atributa

  • B. 

   Integritet domena

  • C. 

   Integritet entiteta

  • D. 

   Referencijalni integritet

 • 18. 
  Realizacija informacionog sistema pocinje:
  • A. 

   Realizacijom komunikacionog modela prema korisnicima

  • B. 

   Fizickom realizacijom usvojenog modela baze podataka

  • C. 

   Bilo kojim postupkom

  • D. 

   Realizacijom aplikacionog dela baze podataka

 • 19. 
  Za distribuiranje baze podataka vezana je prvenstveno:
  • A. 

   Vertikalna normalizacija

  • B. 

   Dekompozicija

  • C. 

   Prva normalna forma

  • D. 

   Horizontalna normalizacija

 • 20. 
  Posmatraju se objekti RACUN i STAVKA nekog racuna. Objekat STAVKA zavisi od objekta RACUN
  • A. 

   Samo egzistencijalno

  • B. 

   Samo identifikacijski

  • C. 

   Nazavisna je od objekta RACUN

  • D. 

   Egzistencijalno i identifikacijski

 • 21. 
  Koja klauzula je uvek poslednja u SELECT bloku?
  • A. 

   HAVING

  • B. 

   GROUP BY

  • C. 

   WHILE

  • D. 

   ORDER BY

 • 22. 
  U naredbe jezika za definisanje podataka (Data Control Language ) spadaju
  • A. 

   Create table, drop view, commit work

  • B. 

   Create view, create index, create table

  • C. 

   Create table, create view, begin transaction

  • D. 

   Grant, revoke, rollback work

 • 23. 
  Imenovana virtuelna tabela cija se definicija cuva kao objekat u bazi se naziva
  • A. 

   Pogled

  • B. 

   Bazna

  • C. 

   Viruelna

  • D. 

   Fizicka

 • 24. 
  Domen atributa je
  • A. 

   Iskaz definisan jednom prostom recenicom

  • B. 

   Novi podatak koji poseduje relevantnu novinu, neko novosaznanje, a rezultat je obrada poznatih podataka

  • C. 

   Nesto sto postoji i sto se moze jednoznacno identifikovati

  • D. 

   Skup dozvoljenih vrednosti koje neki atribut moze uzeti

 • 25. 
  Kojom klauzolom je moguce izdvojiti samo neke atribute
  • A. 

   Select

  • B. 

   Where

  • C. 

   From

  • D. 

   Group by

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.