Adab

10 Questions
Adab

Tuliskan jawapan yang betul di tempat kosong

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. Berilah _________ kepada orang muslim sebelum bertanya.
 • 2. 
  2. Bertanyalah dengan penuh ______________.
 • 3. 
  3. Kita hendaklah bertanya akan perkara yang ____________________.
 • 4. 
  4.  Kamu hendaklah meminta ________ sebelum bertanya kepada guru.
 • 5. 
  5. Selepas bertanya, hendaklah ucapkan _______________.
 • 6. 
  6. Kita dilarang bercakap dengan suara yang _____________.
 • 7. 
  7. Hendaklah memberi _____________________ kepada orang tua apabila mereka memerlukan bantuan.
 • 8. 
  8. Orang yang mengamalkan adab dengan orang tua akan mendapat _______________.
 • 9. 
  9. Kita hendaklahh mengucapkkan ___________ kepada keluarga si mati.
 • 10. 
  10. Kita digalakkan membaca _____________ dan mendoakan si mati.