Μεταφορά και αποβολή ουσιών - Βιολογία Α' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 1023

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Μεταφορά και αποβολή ουσιών - Βιολογία Α

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όλοι οι οργανισμοί προσλαμβάνουν χρήσιμες ουσίες από το περιβάλλον και συγκρατούν τις άχρηστες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ένα κύτταρο ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Κατά την διάχυση, μόρια από αραιότερα διαλύματα μετακινούνται σε πυκνότερα διαλύματα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σκοπός της διάχυσης είναι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δυο διαλυμάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Κατά τη διάχυση, η μεταφορά των μορίων γίνεται ενεργητικά. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Με την ενεργή μεταφορά των μορίων εννοούμε ότι απαιτείται ενέργεια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι μονοκύτταροι οργανισμοί ανταλλάσσουν ουσίες με το περιβάλλον με διάχυση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Όπως έρχονται σε επαφή οι μονοκύτταροι οργανισμοί με το περιβάλλον, το ίδιο συμβαίνει και με τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Ότι μηχανισμούς ανταλλαγής ουσιών έχουν οι μονοκύτταροι οργανισμοί, τους ίδιους έχουν και τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top