Η Αίγυπτος - Ιστορία Α' Λυκείου

64 | Total Attempts: 2360

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η Αίγυπτος - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής, Η Αίγυπτος


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της Αιγύπτου ήταν ο Νείλος. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Πέρα από την πράσινη λωρίδα που δημιουργεί ο Νείλος υπάρχουν εύφορες εκτάσεις. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η Αίγυπτος ήταν άγονη χώρα και για αυτό δεν εξελίχθηκε. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στα νότια της χώρας υπήρχαν βραχώδεις εκτάσεις χωρίς δένδρα. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η Αίγυπτος χωριζόταν σε δύο τμήματα, την Άνω Αίγυπτο που ήταν το βόρειο τμήμα, και την Κάτω Αίγυπτο που ήταν το νότιο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η χερσόνησος του Σινά εξασφάλιζε στους Αιγύπτιους την επικοινωνία με τους ξένους αλλά ήταν και το σημείο από όπου επιτίθονταν οι εχθροί της. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το πότισμα των χωραφιών και η διαρκής συντήρηση των αυλακιών απαιτούσε από τον φαραώ να εποπτεύει τη διαδικασία μέσω των βασιλικών του υπαλλήλων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι Αιγύπτιοι στις όχθες του Νείλου μάζευαν σιτάρι, κριθάρι και λινάρι. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το εμπόριο των Αιγυπτίων βασιζόταν αποκλειστικά στην εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Τα μηχανήματα του κράτους λειτουργούσαν επειδή υπήρχαν μορφωμένοι υπάλληλοι. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ο αιγυπτιακός λαός βάσιζε τις ελπίδες του στον φαραώ, επειδή
  • A. 

   ήταν απροσπέλαστος.

  • B. 

   η θέλησή του ήταν ο νόμος για τους υπηκόους.

  • C. 

   η επιτυχία των συλλογικών προσπαθειών σχετιζόταν με τον μονάρχη.

  • D. 

   ενσάρκωνε τον επίγειο θεό και το κράτος.

 • 12. 
  Στην αιγυπτιακή κοινωνία υπήρχε κοινωνική ευελιξία, διότι
  • A. 

   οι δούλοι μπορούσαν να είναι ιδιωτικοί ή κρατικοί.

  • B. 

   μπορούσε κάποιος να αλλάξει κοινωνική τάξη.

  • C. 

   το σύστημα των κοινωνικών τάξεων ήταν κλειστό.

  • D. 

   οι αξιωματούχοι ήταν μερικές φορές ταπεινωμένοι.

 • 13. 
  Στην προδυναστική περίοδο της Αιγύπτου
  • A. 

   η Άνω και η Κάτω Αίγυπτος ήταν τα δύο τμήματα του ενιαίου βασιλείου.

  • B. 

   ο ηγεμόνας της Άνω Αιγύπτου ήταν ο μοναδικός βασιλιάς.

  • C. 

   υπήρχαν δύο βασίλεια που συνενώθηκαν.

  • D. 

   υπήρχαν πολλές φυλές που συνενώθηκαν.

 • 14. 
  Οι περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η αιγυπτιακή ιστορία είναι:
  • A. 

   η προδυναστική, το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο και το Νέο Βασίλειο.

  • B. 

   το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο και το Νέο Βασίλειο.

  • C. 

   το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο, το Νέο Βασίλειο και η Ξένη Κατάκτηση.

  • D. 

   η προδυναστική, το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο, το Νέο Βασίλειο και η Ξένη Κατάκτηση.

 • 15. 
  Ο λαός της Αιγύπτου
  • A. 

   ήταν δούλοι και εργάζονταν σκληρά.

  • B. 

   ήταν γεωργοί και έμποροι.

  • C. 

   είχε ως αποκλειστική ενασχόληση την καλλιέργεια της γης υπό την επίβλεψη των βασιλικών υπαλλήλων.

  • D. 

   καλλιεργούσαν τα χωράφια και παράλληλα εκτελούσαν τα μεγάλα έργα των φαραώ.

 • 16. 
  Η πολιτική οργάνωση των αρχαίων Αιγυπτίων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί:
  • A. 

   συγκεντρωτική αλλά ευέλικτη.

  • B. 

   συγκεντρωτική και αυστηρή.

  • C. 

   ευέλικτη και θεοκρατική.

  • D. 

   συγκεντρωτική και θεοκρατική.

 • 17. 
  Κατά την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου
  • A. 

   οι Αιγύπτιοι κατέκτησαν τη Συρία.

  • B. 

   οι Αιγύπτιοι έχτισαν τις πυραμίδες στη Γκίζα.

  • C. 

   οι Αιγύπτιοι κατέκτησαν τη Νουβία και τη χερσόνησο του Σινά.

  • D. 

   οι Αιγύπτιοι είχαν ως πρωτεύουσα τη Μέμφιδα.

 • 18. 
  Κατά την περίοδο του Μέσου Βασιλείου 
  • A. 

   οι Αιγύπτιοι επιδόθηκαν στα οικοδομικά και γεωργικά έργα.

  • B. 

   οι Αιγύπτιοι κατακτήθηκαν από τους Υξώς.

  • C. 

   οι Αιγύπτιοι εφηύραν το πολεμικό άρμα.

  • D. 

   είχαν πολλούς φαραώ.

 • 19. 
  Κατά τη διάρκεια του Νέου Βασιλείου
  • A. 

   το αιγυπτιακό κράτος είχε πρωτεύουσα τη Θήβα.

  • B. 

   σημαντικότερος φαραώ αναδείχθηκε ο Ακενατών.

  • C. 

   και επί της βασιλείας του Ραμσή Β΄ οι Χετταίοι έγιναν φόρου υποτελείς στους Αιγυπτίους.

  • D. 

   η μάχη του Καντές ήταν αδιαμφισβήτητα μία αιγυπτιακή νίκη.

 • 20. 
  Οι Έλληνες
  • A. 

   ήταν ο δεύτερος λαός που κατέκτησε τους Αιγυπτίους.

  • B. 

   ανέπτυξαν σχέσεις με τους Αιγυπτίους φαραώ από τον 7ο αι. π.Χ.

  • C. 

   μισθοφόροι εντάχθηκαν στο σώμα των βασιλικών σωματοφυλάκων κατά τον 6ο αι. π.Χ.

  • D. 

   κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Άμαση μπορούσαν να ασκούν εμπόριο μόνο στη Ναύκρατι.

 • 21. 
  Οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν τους θεούς τους με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ζώου. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 22. 
  Ο φαραώ ήταν ο εκπρόσωπος όλων των θεοτήτων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 23. 
  Ο Αμένοφις Δ΄ ήταν η ενσάρκωση του θεού Ακενατών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Οι Αιγύπτιοι συνήθιζαν να καίνε τους νεκρούς τους, επειδή φοβούνταν τις κακουχίες στη μετά θάνατον ζωή. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 25. 
  Οι γραφείς μάθαιναν την ιερογλυφική γραφή μόνο στα παιδιά τους. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top