Η Αίγυπτος - Ιστορία Α' Λυκείου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 18,042
: 64 | Attempts: 5,315

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η Αίγυπτος - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής, Η Αίγυπτος


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της Αιγύπτου ήταν ο Νείλος. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 20 (Τη σπουδαιότητα του ποταμού... γη εύφορη).

  Rate this question:

 • 2. 

  Πέρα από την πράσινη λωρίδα που δημιουργεί ο Νείλος υπάρχουν εύφορες εκτάσεις. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 20 (Πέρα απ' αυτή τη λωρίδα... Ερυθρά θάλασσα).

  Rate this question:

 • 3. 

  Η Αίγυπτος ήταν άγονη χώρα και για αυτό δεν εξελίχθηκε. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 20 (Η άγονη… γη εύφορη). Η Αίγυπτος, αν και άγονη, εξελίχθηκε εξαιτίας των πλημμυρών του Νείλου.

  Rate this question:

 • 4. 

  Στα νότια της χώρας υπήρχαν βραχώδεις εκτάσεις χωρίς δένδρα. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 20 (Στα νότια της χώρας...ξυλεία).

  Rate this question:

 • 5. 

  Η Αίγυπτος χωριζόταν σε δύο τμήματα, την Άνω Αίγυπτο που ήταν το βόρειο τμήμα, και την Κάτω Αίγυπτο που ήταν το νότιο. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 20 (Η χώρα γεωγραφικά...Κάτω Αίγυπτος).

  Rate this question:

 • 6. 

  Η χερσόνησος του Σινά εξασφάλιζε στους Αιγύπτιους την επικοινωνία με τους ξένους αλλά ήταν και το σημείο από όπου επιτίθονταν οι εχθροί της. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 20-21 (Στο τμήμα αυτό εντοπίζεται...την Αίγυπτο).

  Rate this question:

 • 7. 

  Το πότισμα των χωραφιών και η διαρκής συντήρηση των αυλακιών απαιτούσε από τον φαραώ να εποπτεύει τη διαδικασία μέσω των βασιλικών του υπαλλήλων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 21-22 (Η οικονομία: Η άρδευση… φαραώ).

  Rate this question:

 • 8. 

  Οι Αιγύπτιοι στις όχθες του Νείλου μάζευαν σιτάρι, κριθάρι και λινάρι. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 21 (Η οικονομία: Στη γόνιμη… λωτούς). Οι Αιγύπτιοι καλλιεργούσαν σιτάρι, κριθάρι και λινάρι στις γόνιμες εκτάσεις που είχε δημιουργήσει ο Νείλος, αλλά από τις όχθες συνέλεγαν παπύρους και λωτούς.

  Rate this question:

 • 9. 

  Το εμπόριο των Αιγυπτίων βασιζόταν αποκλειστικά στην εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 22 (Η οικονομία: Το εμπόριο… αργύρου κ.ά.). Το εμπόριο βασιζόταν όχι μόνο στο πλεόνασμα των γεωργικών προϊόντων αλλά και του παπύρου και των μετάλλων.

  Rate this question:

 • 10. 

  Τα μηχανήματα του κράτους λειτουργούσαν επειδή υπήρχαν μορφωμένοι υπάλληλοι. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 22 (Η οικονομία: Η διοίκηση… του κράτους). Η κρατική μηχανή, δηλαδή το κράτος (όχι τα μηχανήματα), λειτουργούσε σωστά εξαιτίας της ύπαρξης μορφωμένων υπαλλήλων.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ο αιγυπτιακός λαός βάσιζε τις ελπίδες του στον φαραώ, επειδή

  • A.

   ήταν απροσπέλαστος.

  • B.

   η θέλησή του ήταν ο νόμος για τους υπηκόους.

  • C.

   η επιτυχία των συλλογικών προσπαθειών σχετιζόταν με τον μονάρχη.

  • D.

   ενσάρκωνε τον επίγειο θεό και το κράτος.

  Correct Answer
  D. ενσάρκωνε τον επίγειο θεό και το κράτος.
  Explanation
  - σ. 22 (Η κοινωνία: Στην κορυφή… προσπαθειών).

  Rate this question:

 • 12. 

  Στην αιγυπτιακή κοινωνία υπήρχε κοινωνική ευελιξία, διότι

  • A.

   οι δούλοι μπορούσαν να είναι ιδιωτικοί ή κρατικοί.

  • B.

   μπορούσε κάποιος να αλλάξει κοινωνική τάξη.

  • C.

   το σύστημα των κοινωνικών τάξεων ήταν κλειστό.

  • D.

   οι αξιωματούχοι ήταν μερικές φορές ταπεινωμένοι.

  Correct Answer
  B. μπορούσε κάποιος να αλλάξει κοινωνική τάξη.
  Explanation
  - σ. 23 (Η κοινωνία: Ιδιαίτερα στην περίοδο... στην άλλη).

  Rate this question:

 • 13. 

  Στην προδυναστική περίοδο της Αιγύπτου

  • A.

   η Άνω και η Κάτω Αίγυπτος ήταν τα δύο τμήματα του ενιαίου βασιλείου.

  • B.

   ο ηγεμόνας της Άνω Αιγύπτου ήταν ο μοναδικός βασιλιάς.

  • C.

   υπήρχαν δύο βασίλεια που συνενώθηκαν.

  • D.

   υπήρχαν πολλές φυλές που συνενώθηκαν.

  Correct Answer
  C. υπήρχαν δύο βασίλεια που συνενώθηκαν.
  Explanation
  - σ. 24 (Η προϊστορία: Η περίοδος… του Δέλτα).

  Rate this question:

 • 14. 

  Οι περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η αιγυπτιακή ιστορία είναι:

  • A.

   η προδυναστική, το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο και το Νέο Βασίλειο.

  • B.

   το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο και το Νέο Βασίλειο.

  • C.

   το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο, το Νέο Βασίλειο και η Ξένη Κατάκτηση.

  • D.

   η προδυναστική, το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο, το Νέο Βασίλειο και η Ξένη Κατάκτηση.

  Correct Answer
  B. το Αρχαίο Βασίλειο, το Μέσο Βασίλειο και το Νέο Βασίλειο.
  Explanation
  - σ. 23-26. Η προδυναστική περίοδος ανήκει στην προϊστορία της Αιγύπτου, όχι στην ιστορία, ενώ η ξένη κατάκτηση δεν εντάσσεται στην καθεαυτή αιγυπτιακή ιστορία, επειδή δεν υπήρχε ανεξάρτητο αιγυπτιακό κράτος με την εξαίρεση της Σαϊτικής δυναστείας (7ος-6ος αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 15. 

  Ο λαός της Αιγύπτου

  • A.

   ήταν δούλοι και εργάζονταν σκληρά.

  • B.

   ήταν γεωργοί και έμποροι.

  • C.

   είχε ως αποκλειστική ενασχόληση την καλλιέργεια της γης υπό την επίβλεψη των βασιλικών υπαλλήλων.

  • D.

   καλλιεργούσαν τα χωράφια και παράλληλα εκτελούσαν τα μεγάλα έργα των φαραώ.

  Correct Answer
  D. καλλιεργούσαν τα χωράφια και παράλληλα εκτελούσαν τα μεγάλα έργα των φαραώ.
  Explanation
  - σ. 21-22 (Η οικονομία: Η ζωή στην Αίγυπτο… κατασκεύαζαν οι φαραώ).

  Rate this question:

 • 16. 

  Η πολιτική οργάνωση των αρχαίων Αιγυπτίων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί:

  • A.

   συγκεντρωτική αλλά ευέλικτη.

  • B.

   συγκεντρωτική και αυστηρή.

  • C.

   ευέλικτη και θεοκρατική.

  • D.

   συγκεντρωτική και θεοκρατική.

  Correct Answer
  D. συγκεντρωτική και θεοκρατική.
  Explanation
  - σ. 22 (Η κοινωνία: Στην κορυφή… υπηκόους/ Η πολιτική οργάνωση: Η οργάνωση… θεοκρατικό). Ήταν συγκεντρωτική εξαιτίας της συγκέντρωσης όλων των εξουσιών στο πρόσωπο του φαραώ και θεοκρατική

  Rate this question:

 • 17. 

  Κατά την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου

  • A.

   οι Αιγύπτιοι κατέκτησαν τη Συρία.

  • B.

   οι Αιγύπτιοι έχτισαν τις πυραμίδες στη Γκίζα.

  • C.

   οι Αιγύπτιοι κατέκτησαν τη Νουβία και τη χερσόνησο του Σινά.

  • D.

   οι Αιγύπτιοι είχαν ως πρωτεύουσα τη Μέμφιδα.

  Correct Answer(s)
  B. οι Αιγύπτιοι έχτισαν τις πυραμίδες στη Γκίζα.
  C. οι Αιγύπτιοι κατέκτησαν τη Νουβία και τη χερσόνησο του Σινά.
  D. οι Αιγύπτιοι είχαν ως πρωτεύουσα τη Μέμφιδα.
  Explanation
  - σ. 24 (Το Αρχαίο Βασίλειο: Την περίοδο… Γκίζα). Η Συρία κατακτήθηκε κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου.

  Rate this question:

 • 18. 

  Κατά την περίοδο του Μέσου Βασιλείου 

  • A.

   οι Αιγύπτιοι επιδόθηκαν στα οικοδομικά και γεωργικά έργα.

  • B.

   οι Αιγύπτιοι κατακτήθηκαν από τους Υξώς.

  • C.

   οι Αιγύπτιοι εφηύραν το πολεμικό άρμα.

  • D.

   είχαν πολλούς φαραώ.

  Correct Answer(s)
  A. οι Αιγύπτιοι επιδόθηκαν στα οικοδομικά και γεωργικά έργα.
  B. οι Αιγύπτιοι κατακτήθηκαν από τους Υξώς.
  Explanation
  - σ. 25 (Το Μέσο Βασίλειο: Πιθανότατα… περίοδο). Οι Υξώς εφηύραν το πολεμικό άρμα και το χρησιμοποίησαν αργότερα οι Αιγύπτιοι.

  Rate this question:

 • 19. 

  Κατά τη διάρκεια του Νέου Βασιλείου

  • A.

   το αιγυπτιακό κράτος είχε πρωτεύουσα τη Θήβα.

  • B.

   σημαντικότερος φαραώ αναδείχθηκε ο Ακενατών.

  • C.

   και επί της βασιλείας του Ραμσή Β΄ οι Χετταίοι έγιναν φόρου υποτελείς στους Αιγυπτίους.

  • D.

   η μάχη του Καντές ήταν αδιαμφισβήτητα μία αιγυπτιακή νίκη.

  Correct Answer
  A. το αιγυπτιακό κράτος είχε πρωτεύουσα τη Θήβα.
  Explanation
  - σ. 26 (Το Νέο Βασίλειο: Τα περισσότερα ανάγλυφα… αποτελεσματικότερος). Η μάχη του Καντές θεωρείται ήττα των Αιγυπτίων.

  Rate this question:

 • 20. 

  Οι Έλληνες

  • A.

   ήταν ο δεύτερος λαός που κατέκτησε τους Αιγυπτίους.

  • B.

   ανέπτυξαν σχέσεις με τους Αιγυπτίους φαραώ από τον 7ο αι. π.Χ.

  • C.

   μισθοφόροι εντάχθηκαν στο σώμα των βασιλικών σωματοφυλάκων κατά τον 6ο αι. π.Χ.

  • D.

   κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Άμαση μπορούσαν να ασκούν εμπόριο μόνο στη Ναύκρατι.

  Correct Answer(s)
  B. ανέπτυξαν σχέσεις με τους Αιγυπτίους φαραώ από τον 7ο αι. π.Χ.
  C. μισθοφόροι εντάχθηκαν στο σώμα των βασιλικών σωματοφυλάκων κατά τον 6ο αι. π.Χ.
  Explanation
  - σ. 25-26 (Η ξένη κατάκτηση: Στο πρώτο μισό… σωματοφυλακή). Οι Έλληνες κατέκτησαν τους Αιγυπτίους μετά την ασσυριακή και την περσική κατάκτηση.

  Rate this question:

 • 21. 

  Οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν τους θεούς τους με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ζώου. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 27 (Η θρησκεία: Παρουσίαζαν… ζώου).

  Rate this question:

 • 22. 

  Ο φαραώ ήταν ο εκπρόσωπος όλων των θεοτήτων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 27 (Η θρησκεία: Ο μεγαλύτερος… στη γη). Ήταν μόνο του θεού Ρα.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ο Αμένοφις Δ΄ ήταν η ενσάρκωση του θεού Ακενατών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 27 (Η θρησκεία: Ο φαραώ Αμένοφις Δ΄… πολυθεΐα). Το όνομα Ακενατών είναι το προσωνύμιο του Αμένοφι Δ΄.

  Rate this question:

 • 24. 

  Οι Αιγύπτιοι συνήθιζαν να καίνε τους νεκρούς τους, επειδή φοβούνταν τις κακουχίες στη μετά θάνατον ζωή. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 27 ( Η θρησκεία: Ο κοπιώδης… μεταθανάτια ζωή). Οι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τους νεκρούς.

  Rate this question:

 • 25. 

  Οι γραφείς μάθαιναν την ιερογλυφική γραφή μόνο στα παιδιά τους. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 28 (Η γραφή: Ένας απλός πολίτης… κύρος). Το επάγγελμα δεν ήταν κληρονομικό. Οποιοσδήποτε απλός Αιγύπτιος μπορούσε να γίνει γραφέας.

  Rate this question:

 • 26. 

  Οι τεχνίτες που κατασκεύασαν τα μνημεία των φαραώ έμαθαν γραφή από τους γραφείς. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 28 (Η γραφή: Οι γραφείς κατέγραψαν… των γραφέων). Οι τεχνίτες σχεδίαζαν τα ιερογλυφικά στους τοίχους των μνημείων με την καθοδήγηση των γραφέων (δε μάθαιναν αναγκαστικά γραφή).

  Rate this question:

 • 27. 

  Η ιερογλυφική γραφή ήταν διαδεδομένη στους Αιγυπτίους πριν την 3η χιλ. π.Χ. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 28 (Η γραφή: Καθοριστική… στη γραφή). Η ιερογλυφική γραφή ήταν διαδεδομένη από την 4η χιλ. π.Χ.

  Rate this question:

 • 28. 

  Τα αιγυπτιακά κείμενα είναι λογοτεχνικά, με θρησκευτικό και λυρικό περιεχόμενο και λαϊκές αφηγήσεις.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 28-29 (Τα γράμματα: Τα περισσότερα… λαϊκές διηγήσεις). Τα αιγυπτιακά κείμενα ήταν περισσότερο αφηγήσεις των κατορθωμάτων των φαραώ.

  Rate this question:

 • 29. 

  Οι Αιγύπτιοι σταδιακά απέκτησαν εμπειρικές γνώσεις αστρονομίας, γεωμετρίας, μαθηματικών γενικά και ιατρικής. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 29 (Οι επιστήμες: Η παρακολούθηση… τον ελληνικό κόσμο).

  Rate this question:

 • 30. 

  Τα σημαντικότερα μνημεία αρχιτεκτονικής των Αιγυπτίων κατασκευάστηκαν στην Γκίζα, στο Λούξορ και στο Καρνάκ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 29 (Οι τέχνες: Οι πυραμίδες… της αρχιτεκτονικής).

  Rate this question:

 • 31. 

  Η βασική ενασχόληση των αρχαίων Αιγυπτίων ήταν

  • A.

   η συλλογή παπύρου και λωτού από τις όχθες του Νείλου.

  • B.

   η κτηνοτροφία.

  • C.

   το εμπόριο.

  • D.

   η καλλιέργεια της γης.

  Correct Answer
  D. η καλλιέργεια της γης.
  Explanation
  - σ. 21 (Η οικονομία: Η ζωή στην Αίγυπτο… τα κηπευτικά).

  Rate this question:

 • 32. 

  Ο φαραώ ήλεγχε

  • A.

   το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στην Αίγυπτο.

  • B.

   τη γεωργική παραγωγή και το εμπόριο.

  • C.

   τη βιοτεχνική παραγωγή και το εμπόριο.

  • D.

   όλους τους υπαλλήλους του κράτους.

  Correct Answer
  A. το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας στην Αίγυπτο.
  Explanation
  - σ. 21/22 (Η οικονομία: Η άρδευση… επίβλεψης του κράτους/Η συστηματική οργάνωση… ανήκε στο φαραώ/ Αρκετοί τεχνίτες… από το φαραώ).

  Rate this question:

 • 33. 

  Ο Αμένοφις Δ΄ απέτυχε στην προσπάθεια να επιβάλει τον μονοθεϊσμό, διότι

  • A.

   οι απλοί άνθρωποι δεν λάτρευαν τον θεό Ήλιο.

  • B.

   εναντιώθηκαν οι ιερείς.

  • C.

   οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στρέφονταν εναντίον του Άμμωνα.

  • D.

   προσπάθησε να γίνει ο μόνος εκπρόσωπος του θεού Ρα.

  Correct Answer
  B. εναντιώθηκαν οι ιερείς.
  Explanation
  - σ. 27 (Η θρησκεία: Η προσπάθειά του… σε αποτυχία). Η προσπάθειά του ήταν να γίνει ο Ρα ο μοναδικός θεός των Αιγυπτίων (όχι ο ίδιος ο μόνος εκπρόσωπός του).

  Rate this question:

 • 34. 

  Οι περιοχές που κατακτήθηκαν από τους Αιγυπτίους και με τη σωστή χρονική σειρά ήταν:

  • A.

   Νουβία - Σινά - Λιβύη - Συρία.

  • B.

   Νουβία - Συρία - Σινά - Λιβύη.

  • C.

   Νουβία - Σινά - Συρία.

  • D.

   Νουβία - Λιβύη - Συρία.

  Correct Answer
  A. Νουβία - Σινά - Λιβύη - Συρία.
  Explanation
  - σ. 24-25 (Το Αρχαίο Βασίλειο: Στα νότια καταλαμβάνουν… του Σινά/ Το Νέο Βασίλειο: Στα χρόνια της βασιλείας… στη Συρία). Η Λιβύη δεν κατακτήθηκε, έγιναν μόνο εκστρατείες των Αιγυπτίων.

  Rate this question:

 • 35. 

  Μεγάλα οικοδομικά έργα στην Αίγυπτο χτίζονται

  • A.

   μόνο κατά τη βασιλεία του Ραμσή Β΄.

  • B.

   κατά την περίοδο του Αρχαίου και του Μέσου Βασιλείου.

  • C.

   κατά την περίοδο του Αρχαίου και του Νέου Βασιλείου.

  • D.

   σε όλες τις περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας.

  Correct Answer
  D. σε όλες τις περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας.
  Explanation
  - σ. 24-25 (Το Αρχαίο Βασίλειο: Την εποχή της ακμής… Γκίζα/ Το Μέσο Βασίλειο: Ενέπνευσαν… εγγειοβελτιωτικών έργων/ Το Νέο Βασίλειο: Το 13ο αι. π.Χ.,… στο εξωτερικό).

  Rate this question:

 • 36. 

  Οι γραφείς είχαν κύρος στην αιγυπτιακή κοινωνία, διότι:

  • A.

   η διοίκηση είχε ανάγκη από μορφωμένους πολίτες και οι γραφείς ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.

  • B.

   η εκμάθηση της ιερογλυφικής γραφής προϋπέθετε ειδίκευση και συνεχή ενασχόληση.

  • C.

   καθοδηγούσαν τους τεχνίτες.

  • D.

   δεν ήταν ιερείς.

  Correct Answer(s)
  A. η διοίκηση είχε ανάγκη από μορφωμένους πολίτες και οι γραφείς ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.
  B. η εκμάθηση της ιερογλυφικής γραφής προϋπέθετε ειδίκευση και συνεχή ενασχόληση.
  Explanation
  - σ. 22/ 28 (Η κοινωνία: Στην κοινωνική ιεραρχία… των ισχυρών/ Η γραφή: Η επινόηση… επίπεδο και Ένας απλός πολίτης… κύρος).

  Rate this question:

 • 37. 

  Οι φαραώ διέτασσαν να καταγραφούν οι πράξεις τους και τα κατορθώματά τους

  • A.

   σε κείμενα που γράφονταν στους τοίχους των μνημείων.

  • B.

   σε κείμενα που έγραφαν οι γραφείς σε παπύρους.

  • C.

   μέσα από ζωγραφικές ή ανάγλυφες παραστάσεις που κάλυπταν μεγάλες επιφάνειες σε ναούς και τάφους.

  • D.

   από σύγχρονούς τους ιστορικούς.

  Correct Answer(s)
  A. σε κείμενα που γράφονταν στους τοίχους των μνημείων.
  B. σε κείμενα που έγραφαν οι γραφείς σε παπύρους.
  C. μέσα από ζωγραφικές ή ανάγλυφες παραστάσεις που κάλυπταν μεγάλες επιφάνειες σε ναούς και τάφους.
  Explanation
  - σ. 28/ 29.30 (Η γραφή: Οι γραφείς… των γραφέων/ Τα γράμματα: Τα περισσότερα αιγυπτιακά κείμενα… των φαραώ/ Οι τέχνες: Οι επιφάνειες… της καθημερινής ζωής).

  Rate this question:

 • 38. 

  Οι εκστρατείες των Αιγυπτίων στη Νουβία και στα νότια του βασιλείου τους

  • A.

   έγιναν και στις τρεις περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας.

  • B.

   έγιναν λόγω της ύπαρξης κοιτασμάτων χρυσού στις περιοχές αυτές.

  • C.

   απαιτούσαν σημαντική πολιτική και στρατιωτική οργάνωση.

  • D.

   είχαν ως συνέπεια την εξαγωγή χρυσού μέσω του εμπορίου.

  Correct Answer(s)
  A. έγιναν και στις τρεις περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας.
  B. έγιναν λόγω της ύπαρξης κοιτασμάτων χρυσού στις περιοχές αυτές.
  Explanation
  - σ. 24-25 (Το Αρχαίο Βασίλειο: Στα νότια… του Σινά/ Το Μέσο Βασίλειο: Τους πρώτους… τη Συρία/ Το Νέο Βασίλειο: Τα τελευταία χρόνια… των χρυσοφόρων περιοχών). Η πολιτική και στρατιωτική οργάνωση ήταν παράγοντας επιτυχίας των συγκεκριμένων εκστρατειών μόνο για την περίπτωση του Τούθμωσι Γ΄. Δεν αναφέρεται αν όλες οι εκστρατείες οδήγησαν σε αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

  Rate this question:

 • 39. 

  Οι σχέσεις των Αιγυπτίων με τους λαούς της Μεσοποταμίας

  • A.

   ήταν πάντα εχθρικές.

  • B.

   ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Μέσου Βασιλείου.

  • C.

   εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τούθμωσι Γ΄ και του Ραμσή Β΄.

  • D.

   κατά τον 6ο αι. π.Χ. ήταν φιλικές και οδήγησαν στην κατάκτηση από τους Πέρσες.

  Correct Answer(s)
  B. ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Μέσου Βασιλείου.
  C. εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τούθμωσι Γ΄ και του Ραμσή Β΄.
  D. κατά τον 6ο αι. π.Χ. ήταν φιλικές και οδήγησαν στην κατάκτηση από τους Πέρσες.
  Explanation
  - σ. 25-27 (Το Μέσο Βασίλειο: Ανέπτυξαν καλές… τους Κρήτες/ Το Νέο Βασίλειο: Στα χρόνια της βασιλείας… στη Συρία/ Τα περισσότερα ανάγλυφα… αποτελεσματικότερος/ Η ξένη κατάκτηση: Ο Άμασις υποστήριξε… των Περσών (539 π.Χ.). Σημείωση: οι Βαβυλώνιοι ήταν λαός της Μεσοποταμίας, σ. 15-16).

  Rate this question:

 • 40. 

  Η σημασία της θέσης των ιερέων στην αιγυπτιακή κοινωνία φαίνεται 

  • A.

   από την προσπάθειά τους να γίνουν κυρίαρχοι τον 11ο αι. π.Χ.

  • B.

   από την αντίδρασή τους στην προσπάθεια του Αμένοφι Δ΄ να επιβάλει τον μονοθεϊσμό.

  • C.

   από τη γνώση των ιερογλυφικών.

  • D.

   από το γεγονός ότι συγκροτούσαν μαζί με τους γραφείς την τάξη των ισχυρών.

  Correct Answer(s)
  A. από την προσπάθειά τους να γίνουν κυρίαρχοι τον 11ο αι. π.Χ.
  B. από την αντίδρασή τους στην προσπάθεια του Αμένοφι Δ΄ να επιβάλει τον μονοθεϊσμό.
  D. από το γεγονός ότι συγκροτούσαν μαζί με τους γραφείς την τάξη των ισχυρών.
  Explanation
  - σ. 22, 26 και 27 (Η κοινωνία: Στην κοινωνική ιεραρχία… των ισχυρών/ Το Νέο Βασίλειο: Τον 11ο αι. π.Χ…. στην εξουσία/ Η θρησκεία: Η προσπάθεια… σε αποτυχία).

  Rate this question:

 • 41. 

  Ο χαρακτηρισμός «δώρο του Νείλου» για την Αίγυπτο οφείλεται σε αρχαίο Έλληνα. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 20 (Η χώρα: Τη σπουδαιότητα… του Νείλου).

  Rate this question:

 • 42. 

  Εκατέρωθεν του Νείλου βρίσκονταν η Λιβυκή και η χερσόνησος του Σινά με την Ερυθρά Θάλασσα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 20 (Η χώρα: Πέρα απ’ αυτή τη λωρίδα… Ερυθρά θάλασσα).

  Rate this question:

 • 43. 

  Ο θεοκρατικός χαρακτήρας της οργάνωσης του κράτους οφείλεται στον καθοριστικό ρόλο που έπαιζε η θρησκεία στη ζωή των Αιγυπτίων. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 23 (Η πολιτική οργάνωση: Ο ρόλος… θεοκρατικό).

  Rate this question:

 • 44. 

  Στην Αίγυπτο όλοι οι πολίτες μπορούσαν να γίνουν επαγγελματίες στρατιωτικοί. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 22 (Η κοινωνία: Ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα… για καλλιέργεια). Το επάγγελμα ήταν κληρονομικό.

  Rate this question:

 • 45. 

  Ο ηγεμόνας που ένωσε τα δύο βασίλεια της Αιγύπτου στην προδυναστική εποχή λεγόταν Ραμσής. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 24 (Η προϊστορία: Η περίοδος… του Δέλτα). Ο φαραώ αυτός λεγόταν Μήνης.

  Rate this question:

 • 46. 

  Ο τίτλος που είχαν οι τελευταίοι ηγεμόνες των Υξώς ήταν «βασιλέας της Άνω και Κάτω Αιγύπτου». 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 25 (Το Μέσο Βασίλειο: Οι τελευταίοι ηγεμόνες… των Θηβών).

  Rate this question:

 • 47. 

  Ο Τούθμωσις Γ΄ έζησε τον αιώνα που άρχισε η περίοδος του Νέου Βασιλείου. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 25 (Το Νέο Βασίλειο: Στα χρόνια… του Τούθμωσι Γ΄ (15ος αι. π.Χ.).

  Rate this question:

 • 48. 

  Ο φαραώ-πολεμιστής που πήρε τον τίτλο «Μέγας» ήταν ο Ακενατών. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 26 (Το Νέο Βασίλειο: Το 13ο αι. π.Χ…. στο εξωτερικό).

  Rate this question:

 • 49. 

  Ο Ραμσής Β΄ έζησε τον 13ο αι. π.Χ. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  - σ. 25 (Το Νέο Βασίλειο: Το 13ο αι. π.Χ…. στο εξωτερικό).

  Rate this question:

 • 50. 

  Οι λαοί της θάλασσας ανάγκασαν τους Αιγυπτίους να εγκαταλείψουν τις ασιατικές τους κτήσεις κατά τον 11ο αι. π.Χ. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  - σ. 26 (Το Νέο Βασίλειο: Το 12ο αι. π.Χ…. κτήσεις).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.