Αναπαραγωγή - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 139,593
: 100 | Attempts: 8,119

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 

  Η αναπαραγωγή είναι απαραίτητη για την συνέχιση της ζωής.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 114

  Rate this question:

 • 2. 

  Όλοι οι οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς ζευγάρωμα με την μονογονία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ορισμένοι οργανισμοί και όχι όλοι.

  Rate this question:

 • 3. 

  Μονογονικά αναπαράγονται:

  • A.

   τα θηλαστικά.

  • B.

   τα πτηνά.

  • C.

   οι μονοκύτταροι οργανισμοί.

  • D.

   ορισμένα φυτά.

  Correct Answer(s)
  C. οι μονοκύτταροι οργανισμοί.
  D. ορισμένα φυτά.
  Explanation
  Τα θηλαστικά και τα πτηνά αναπαράγονται με ζευγάρωμα.

  Rate this question:

 • 4. 

  Οι οργανισμοί που ζευγαρώνουν αναπαράγονται με αμφιγονία. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 114

  Rate this question:

 • 5. 

  Στην μονογονική αναπαραγωγή συμμετέχουν άτομα αρσενικού με θηλυκού γένους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στην αμφιγονική αναπαραγωγή ζευγαρώνουν άτομα αρσενικού και θηλυκού γένους.

  Rate this question:

 • 6. 

  Τόσο το αρσενικό όσο και το θηλυκό φύλο παράγουν γαμέτες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Στα σπονδυλωτά ονομάζονται σπερματοζωάρια και ωάρια αντίστοιχα.

  Rate this question:

 • 7. 

  Οι γαμέτες των διαφορετικών φύλων, γονιμοποιούνται και σχηματίζουν το ζυγωτό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 114

  Rate this question:

 • 8. 

  Κατά την μονογονία πριν την διχοτόμηση διαιρείται το γενετικό υλικό του οργανισμού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 115

  Rate this question:

 • 9. 

  Κατά την διχοτόμηση προκύπτουν δυο οργανισμοί ελαφρώς διαφοροποιημένοι μεταξύ τους και με τον αρχικό οργανισμό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Προκύπτουν δυο οργανισμοί ακριβώς πανομοιότυποι με τον αρχικό.

  Rate this question:

 • 10. 

  Το κύτταρο που προκύπτει με τη γονιμοποίηση είναι:

  • A.

   ο γαμέτης.

  • B.

   το ωάριο.

  • C.

   το ζυγωτό.

  • D.

   το μιτοχόνδριο.

  Correct Answer
  C. το ζυγωτό.
  Explanation
  Με τη γονιμοποίηση των δυο γαμετών προκύπτει το ζυγωτό.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ένα αρσενικό ζώο έχει:

  • A.

   ωάρια.

  • B.

   ζυγωτό.

  • C.

   γαμέτη.

  • D.

   σπερματοζωάρια.

  Correct Answer
  D. σπερματοζωάρια.
  Explanation
  Οι γαμέτες του αρσενικού ατόμου χαρακτηρίζονται ως σπερματοζωάρια.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ένα θηλυκό ζώο έχει:

  • A.

   σπερματοζωάρια.

  • B.

   ζυγωτό.

  • C.

   ωάρια.

  • D.

   γαμέτη.

  Correct Answer
  C. ωάρια.
  Explanation
  Οι γαμέτες του θηλυκού ατόμου χαρακτηρίζονται ως ωάρια.

  Rate this question:

 • 13. 

  Τα  φυτά αναπαράγονται μόνο με αμφιγονική αναπαραγωγή.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κάποια φυτά αναπαράγονται και μονογονικά.

  Rate this question:

 • 14. 

  Κάποια είδη φυτών μπορούν να αναπαραχθούν και με αμφιγονία και μονογονία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η πατάτα παραδείγματος χάριν μπορεί να αναπαραχθεί και με τους δυο τρόπους.

  Rate this question:

 • 15. 

  Τα φυτά με άνθη αναπαράγονται μονογονικά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα ανθόφυτα αναπαράγονται με αμφιγονία.

  Rate this question:

 • 16. 

  Οι γαμέτες των ανθόφυτων είναι τα άνθη τους. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το άνθος αποτελεί το αναπαραγωγικό όργανο του φυτού, δηλαδή παράγει τους γαμέτες του.

  Rate this question:

 • 17. 

  Τα άνθη των φυτών χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Χωρίζονται σε αρσενικό, θηλυκό ή τέλειο άνθος.

  Rate this question:

 • 18. 

  Το αρσενικό άνθος έχει μόνο ύπερο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το αρσενικό έχει μόνο στήμονες.

  Rate this question:

 • 19. 

  Οι στήμονες αποτελούνται από νήμα και ανθήρες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 116

  Rate this question:

 • 20. 

  Ο ύπερος αποτελείται από:

  • A.

   στίγμα, στύλο, ανθήρες.

  • B.

   νήμα, στύλο, ωοθήκη.

  • C.

   στίγμα, στύλο, γυρεόκοκκους.

  • D.

   στίγμα, στύλο, ωοθήκες.

  Correct Answer
  D. στίγμα, στύλο, ωοθήκες.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 116

  Rate this question:

 • 21. 

  Οι στήμονες αποτελούνται από:

  • A.

   στύλο, ανθήρες.

  • B.

   νήμα, ανθήρες.

  • C.

   νήμα, σπερματικές βλάστες.

  • D.

   νήμα, γυρεόκοκκους.

  Correct Answer
  B. νήμα, ανθήρες.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 116

  Rate this question:

 • 22. 

  Όταν ένα φυτό έχει αρσενικά, θηλυκά ή τέλεια άνθη στο ίδιο φυτό, ονομάζεται δίοικο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Χαρακτηρίζεται ως μόνοικο.

  Rate this question:

 • 23. 

  Η γονιμοποίηση στα φυτά γίνεται με την διαδικασία της επικονίασης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 117

  Rate this question:

 • 24. 

  Η επικονίαση:

  • A.

   πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ανέμου και των εντόμων.

  • B.

   είναι η μεταφορά από τους γυρεόκοκκους από το στίγμα στους ανθήρες.

  • C.

   είναι η μεταφορά από τους γυρεόκοκκους από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου.

  Correct Answer(s)
  A. πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ανέμου και των εντόμων.
  C. είναι η μεταφορά από τους γυρεόκοκκους από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 117

  Rate this question:

 • 25. 

  Τα έντονα χρώματα στα φυτά διευκολύνουν την επικονίαση με τη βοήθεια των εντόμων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Τα έντονα χρώματα στα φυτά είναι αυτά που προσελκύουν τα έντομα, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλουν στην επικονίαση.

  Rate this question:

 • 26. 

  Τα άνθη με νήμα στημόνων, μεγάλο στύλο και ύπερο μεγάλου μήκους βοηθούνται από τον άνεμο για την επικονίαση τους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Όταν ο στύλος είναι μεγάλος και προεξέχει είναι πιο εύκολο να παρασυρθούν από τον αέρα οι γαμέτες του.

  Rate this question:

 • 27. 

  Με την επικονίαση αναπτύσσεται μία προεκβολή που φθάνει στους γυρεόκοκκους.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Με την επικονίαση ο γυρεόκοκκος φθάνει στο στίγμα του υπέρου.

  Rate this question:

 • 28. 

  Η γονιμοποίηση στα φυτά γίνεται στην σπερματική βλάστη.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 118

  Rate this question:

 • 29. 

  Ο καρπός σχηματίζεται καθώς μεταβάλλεται η ωοθήκη μετά την γονιμοποίηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 118

  Rate this question:

 • 30. 

  Κάθε καρπός περικλείει αποκλειστικά ένα σπέρμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στον καρπό περικλείονται ένα ή περισσότερα σπέρματα.

  Rate this question:

 • 31. 

  Τα σπέρματα που δεν περιβάλλονται από καρπό λέγονται αγγειόσπερμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το σωστό όνομα είναι γυμνόσπερμα.

  Rate this question:

 • 32. 

  Τα ασπόνδυλα αναπαράγονται μόνο με αμφιγονία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Μπορούν να αναπαραχθούν και με μονογονία.

  Rate this question:

 • 33. 

  Ο αρσενικός γαμέτης στα ζώα είναι μεγαλύτερος από το ωάριο και κινείται με τη βοήθεια του μαστιγίου του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο αρσενικός γαμέτης στα ζώα είναι μικρότερος από το ωάριο.

  Rate this question:

 • 34. 

  Το ωάριο στα ζώα είναι αυτό που περιέχει τις κατάλληλες θρεπτικές ουσίες για το ζυγωτό και τις μετέπειτα διαιρέσεις του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 119

  Rate this question:

 • 35. 

  Στα γονοχωριστικά ζώα το αρσενικό και το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Υπάρχουν χωριστά στο αρσενικό και στο θηλυκό άτομο αντίστοιχα.

  Rate this question:

 • 36. 

  Στα γονοχωριστικά ζώα η γονιμοποίηση μπορεί να είναι ή εσωτερική ή εξωτερική.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 119

  Rate this question:

 • 37. 

  Ζωοτόκα είναι τα ζώα που κρατάνε τα αυγά μέσα στο σώμα τους έως ότου εκκολαφθούν και από το σώμα τους βγαίνουν μικρά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αυτά ονομάζονται ωοζωοτόκα.

  Rate this question:

 • 38. 

  Οι ιδανικότερες συνθήκες για να γεννηθούν νεογνά είναι κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 119

  Rate this question:

 • 39. 

  Από τη στιγμή που το σαλιγκάρι είναι ζώο ερμαφρόδιτο, προτιμά την αυτογονιμοποίηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αν και είναι ζώο ερμαφρόδιτο αποφεύγει την αυτογονιμοποίηση.

  Rate this question:

 • 40. 

  Η ύδρα αναπαράγεται με την εκβλάστηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 120

  Rate this question:

 • 41. 

  Ο γεωσκώληκας κατά το ζευγάρωμα έρχεται σε επαφή με τον άλλον πλευρικά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Έρχεται σε πλευρική επαφή για να αναπαραχθεί αμφιγονικά.

  Rate this question:

 • 42. 

  Τα δίθυρα αν και ερμαφρόδιτα δεν αυτογονιμοποιούνται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Τα δίθυρα είναι ζώα γονοχωριστικά.

  Rate this question:

 • 43. 

  Τα ψάρια και τα αμφίβια γονιμοποιούνται εξωτερικά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Τα αμφίβια συγκεκριμένα με εναγκαλισμό.

  Rate this question:

 • 44. 

  Γυρίνοι είναι τα μικρά των:

  • A.

   θηλαστικών.

  • B.

   αμφιβίων.

  • C.

   ερπετών.

  • D.

   πτηνών.

  Correct Answer
  B. αμφιβίων.
  Explanation
  Γυρίνοι είναι τα μικρά των αμφιβίων και είναι αποκλειστικά υδρόβια μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως.

  Rate this question:

 • 45. 

  Μπορεί πολλά σπερματοζωάρια να σπεύδουν να γονιμοποιήσουν το ωάριο και συνήθως ένα να τα καταφέρνει, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που περισσότερα από ένα τα καταφέρνουν.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Αποκλειστικά ένα σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το ωάριο.

  Rate this question:

 • 46. 

  Το όσχεο:

  • A.

   περιβάλλει τους όρχεις.

  • B.

   περιβάλλει τα σπερματοζωάρια.

  • C.

   εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία για παραγωγή σπερματοζωαρίων.

  Correct Answer(s)
  A. περιβάλλει τους όρχεις.
  C. εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία για παραγωγή σπερματοζωαρίων.
  Explanation
  Οι όρχεις περιβάλλονται και προστατεύονται από το όσχεο, το οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων.

  Rate this question:

 • 47. 

  Τα σπερματοζωάρια:

  • A.

   αρχίζουν να παράγονται κατά την εφηβεία.

  • B.

   παράγονται από τους όρχεις.

  • C.

   οδηγούνται μέσω του σπερματικού πόρου στη σπερματοδόχο κύστη.

  • D.

   όλα τα παραπάνω.

  Correct Answer
  D. όλα τα παραπάνω.
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 124

  Rate this question:

 • 48. 

  Η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι συνεχής και αν δεν γίνει εκσπερμάτωση απορροφώνται.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σχολικό Βιβλίο Σελ. 123

  Rate this question:

 • 49. 

  Ωάρια αρχίζουν και παράγονται κατά την εφηβεία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ανώριμα ωάρια υπάρχουν στις ωοθήκες των κοριτσιών από την γέννηση τους.

  Rate this question:

 • 50. 

  Η ωρίμανση των ωαρίων αρχίζει μετά την γέννηση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η ωρίμανση αρχίζει κατά την εφηβεία.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.