Αναπαραγωγή - Βιολογία Α' Γυμνασίου

100 | Total Attempts: 4866

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 -

Βιολογία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η αναπαραγωγή είναι απαραίτητη για την συνέχιση της ζωής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όλοι οι οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς ζευγάρωμα με την μονογονία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Μονογονικά αναπαράγονται:
  • A. 

   τα θηλαστικά.

  • B. 

   τα πτηνά.

  • C. 

   οι μονοκύτταροι οργανισμοί.

  • D. 

   ορισμένα φυτά.

 • 4. 
  Οι οργανισμοί που ζευγαρώνουν αναπαράγονται με αμφιγονία. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Στην μονογονική αναπαραγωγή συμμετέχουν άτομα αρσενικού με θηλυκού γένους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Τόσο το αρσενικό όσο και το θηλυκό φύλο παράγουν γαμέτες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι γαμέτες των διαφορετικών φύλων, γονιμοποιούνται και σχηματίζουν το ζυγωτό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Κατά την μονογονία πριν την διχοτόμηση διαιρείται το γενετικό υλικό του οργανισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Κατά την διχοτόμηση προκύπτουν δυο οργανισμοί ελαφρώς διαφοροποιημένοι μεταξύ τους και με τον αρχικό οργανισμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το κύτταρο που προκύπτει με τη γονιμοποίηση είναι:
  • A. 

   ο γαμέτης.

  • B. 

   το ωάριο.

  • C. 

   το ζυγωτό.

  • D. 

   το μιτοχόνδριο.

 • 11. 
  Ένα αρσενικό ζώο έχει:
  • A. 

   ωάρια.

  • B. 

   ζυγωτό.

  • C. 

   γαμέτη.

  • D. 

   σπερματοζωάρια.

 • 12. 
  Ένα θηλυκό ζώο έχει:
  • A. 

   σπερματοζωάρια.

  • B. 

   ζυγωτό.

  • C. 

   ωάρια.

  • D. 

   γαμέτη.

 • 13. 
  Τα  φυτά αναπαράγονται μόνο με αμφιγονική αναπαραγωγή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Κάποια είδη φυτών μπορούν να αναπαραχθούν και με αμφιγονία και μονογονία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 15. 
  Τα φυτά με άνθη αναπαράγονται μονογονικά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Οι γαμέτες των ανθόφυτων είναι τα άνθη τους. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Τα άνθη των φυτών χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Το αρσενικό άνθος έχει μόνο ύπερο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Οι στήμονες αποτελούνται από νήμα και ανθήρες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Ο ύπερος αποτελείται από:
  • A. 

   στίγμα, στύλο, ανθήρες.

  • B. 

   νήμα, στύλο, ωοθήκη.

  • C. 

   στίγμα, στύλο, γυρεόκοκκους.

  • D. 

   στίγμα, στύλο, ωοθήκες.

 • 21. 
  Οι στήμονες αποτελούνται από:
  • A. 

   στύλο, ανθήρες.

  • B. 

   νήμα, ανθήρες.

  • C. 

   νήμα, σπερματικές βλάστες.

  • D. 

   νήμα, γυρεόκοκκους.

 • 22. 
  Όταν ένα φυτό έχει αρσενικά, θηλυκά ή τέλεια άνθη στο ίδιο φυτό, ονομάζεται δίοικο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 23. 
  Η γονιμοποίηση στα φυτά γίνεται με την διαδικασία της επικονίασης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 24. 
  Η επικονίαση:
  • A. 

   πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ανέμου και των εντόμων.

  • B. 

   είναι η μεταφορά από τους γυρεόκοκκους από το στίγμα στους ανθήρες.

  • C. 

   είναι η μεταφορά από τους γυρεόκοκκους από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου.

 • 25. 
  Τα έντονα χρώματα στα φυτά διευκολύνουν την επικονίαση με τη βοήθεια των εντόμων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top