Η εποχή του χαλκού - Ιστορία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 124,364
: 30 | Attempts: 7,278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η εποχή του χαλκού - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο Β'


Questions and Answers
 • 1. 

  Η εποχή του χαλκού περιλαμβάνει την 3η και 2η χιλιετία π.Χ.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 21 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 2. 

  Σε κάθε κυκλαδίτικο οικισμό υπήρχε ένα είδος κεντρικής εξουσίας.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Κάθε οικισμός αναπτυσσόταν αυτόνομα και δεν υπήρχε κανένα είδος κεντρικής εξουσίας.

  Rate this question:

 • 3. 

  Μετά την καταστροφή των μινωικών ανακτόρων στις Κυκλάδες επικρατούν οι Μυκηναίοι.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 21 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 4. 

  Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. είναι γνωστός με το όνομα Μυκηναϊκός πολιτισμός.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη είναι γνωστός με το όνομα Μινωικός πολιτισμός.

  Rate this question:

 • 5. 

  Η εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 23 σχολικό βιβλίο.

  Rate this question:

 • 6. 

  Oι Μινωίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα γραφής, τη Γραμμική Β.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Το νέο σύστημα γραφής της μινωικής Κρήτης ήταν η Γραμμική Α.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ο ταύρος είναι το ζώο που παίζει σημαντικό ρόλο στη μινωική θρησκεία.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 26 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 8. 

  Τα ωραιότερα αγγεία στη Μινωική Κρήτη είναι τα πολύχρωμα καμαραϊκά αγγεία.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 27 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 9. 

  Το εμπόριο αποτελεί τη στέρεη οικονομική βάση των Μυκηναίων.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν την οικονομική βάση των Μυκηναίων.

  Rate this question:

 • 10. 

  Στην κορυφή της μυκηναϊκής κοινωνίας βρίσκεται ο άναξ.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Σελ. 30 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 11. 

  Ο Ερρίκος Σλήμαν ανέσκαψε στην Ακρόπολη των Μυκηνών:

  • A. 

   τα ωραιότερα αγγεία της εποχής του χαλκού

  • B. 

   τους πλούσιους βασιλικούς τάφους

  • C. 

   τα πλούσια βασιλικά ανάκτορα

  Correct Answer
  B. τους πλούσιους βασιλικούς τάφους
  Explanation
  Σελ. 29 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 12. 

  Τα ανάκτορα της μυκηναϊκής Ελλάδας ήταν:

  • A. 

   πολυδύναμα διοικητικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

  • B. 

   θρησκευτικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

  • C. 

   μεγάλα λατρευτικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

  Correct Answer
  A. πολυδύναμα διοικητικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών
  Explanation
  Σελ. 29 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 13. 

  Οι Μυκηναίοι διακρίθηκαν στους τομείς:

  • A. 

   της αγγειοπλαστικής και της μικροτεχνίας

  • B. 

   της ελεφαντουργίας, της λιθοτεχνίας και της μεταλλουργίας

  • C. 

   της ζωγραφικής και της γλυπτικής

  Correct Answer
  B. της ελεφαντουργίας, της λιθοτεχνίας και της μεταλλουργίας
  Explanation
  Σελ. 30 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 14. 

  Πρώτος στην ιεραρχία της μυκηναϊκής κοινωνίας είναι ο άναξ και ακολουθούν:

  • A. 

   οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι

  • B. 

   οι δήμοι

  • C. 

   οι διάφοροι αυλικοί και το ιερατείο

  Correct Answer
  C. οι διάφοροι αυλικοί και το ιερατείο
  Explanation
  Σελ. 31 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 15. 

  Στα 1200 π.Χ. παρατηρείται:

  • A. 

   αιφνίδια κάμψη της μυκηναϊκής δύναμης και καταστροφή ακροπόλεων και οικισμών

  • B. 

   αιφνίδια άνθηση της μυκηναϊκής δύναμης

  • C. 

   σταδιακή ανάπτυξη των μυκηναϊκών ανακτόρων

  Correct Answer
  A. αιφνίδια κάμψη της μυκηναϊκής δύναμης και καταστροφή ακροπόλεων και οικισμών
  Explanation
  Σελ. 32 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 16. 

  Η θεά με την ονομασία "Πότνια" (= σεβάσμια) κατέχει σπουδαία θέση:

  • A. 

   στην αιγυπτιακή θρησκεία

  • B. 

   στη μυκηναϊκή θρησκεία

  • C. 

   στη μινωική θρησκεία

  Correct Answer
  B. στη μυκηναϊκή θρησκεία
  Explanation
  Σελ. 33 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 17. 

  Tα "κυκλώπεια" τείχη, με τα οποία οχυρώνονται τα ανάκτορα, χτίζονται από:

  • A. 

   τους Μινωίτες

  • B. 

   τους Κυκλαδίτες

  • C. 

   τους Μυκηναίους

  Correct Answer
  C. τους Μυκηναίους
  Explanation
  Σελ. 33 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 18. 

  Ο "θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες αποτελεί:

  • A. 

   έναν από τους περίφημους θολωτούς τάφους

  • B. 

   ένα από τα περίφημα μυκηναϊκά ανάκτορα

  • C. 

   ένα από τα σπουδαιότερα μυκηναϊκά κέντρα

  Correct Answer
  A. έναν από τους περίφημους θολωτούς τάφους
  Explanation
  Σελ. 33 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 19. 

  Οι Μυκηναίοι βασιλιάδες και ευγενείς διατηρούσαν στενή επικοινωνία με:

  • A. 

   τα παράλια της Μικράς Ασίας

  • B. 

   τις χώρες της Δύσης

  • C. 

   τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου

  Correct Answer
  C. τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου
  Explanation
  Σελ. 34 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 20. 

  Τα πολύχρωμα καμαραϊκά αγγεία κατασκευάζονταν:

  • A. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων της Ζάκρου

  • B. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων των Μυκηνών

  • C. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων της Κνωσού και της Φαιστού

  Correct Answer
  C. στα εργαστήρια των ανακτόρων της Κνωσού και της Φαιστού
  Explanation
  Σελ. 27 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 21. 

  Πρότυπο για την ανάπτυξη της μυκηναϊκής γραφής υπήρξε:

  • A. 

   η Γραμμική Α

  • B. 

   η Γραμμική Β

  • C. 

   τα ιερογλυφικά

  Correct Answer
  A. η Γραμμική Α
  Explanation
  Σελ. 25 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 22. 

  Τα μινωικά ανάκτορα:

  • A. 

   δεν ήταν οχυρωμένα

  • B. 

   ήταν οχυρωμένα

  • C. 

   ήταν οχυρωμένα με τα γνωστά "κυκλώπεια" τείχη

  Correct Answer
  A. δεν ήταν οχυρωμένα
  Explanation
  Σελ. 24 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 23. 

  Η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής του μινωικού πολιτισμού ήταν:

  • A. 

   η περίοδος των νέων ανακτόρων

  • B. 

   η περίοδος των πρώτων ανακτόρων

  • C. 

   η περίοδος από το 1450 π.Χ. έως το 1370 π.Χ.

  Correct Answer
  A. η περίοδος των νέων ανακτόρων
  Explanation
  Σελ. 23 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 24. 

  Τα μαρμάρινα ειδώλια της εποχής του χαλκού αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα:

  • A. 

   της μυκηναϊκής τέχνης

  • B. 

   της κυκλαδικής τέχνης

  • C. 

   της μινωικής τέχνης

  Correct Answer
  B. της κυκλαδικής τέχνης
  Explanation
  Σελ. 22 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

 • 25. 

  Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού ήταν:

  • A. 

   η ανάπτυξη άλλων μεγάλων πολιτισμών στην Ευρώπη της 3ης και 2ης χιλιετίας

  • B. 

   η αρμονική συμβίωση των Κυκλαδιτών

  • C. 

   το ήπιο κλίμα και η προνομιακή γεωγραφική θέση των Κυκλάδων

  Correct Answer
  C. το ήπιο κλίμα και η προνομιακή γεωγραφική θέση των Κυκλάδων
  Explanation
  Σελ. 21 σχολικό βιβλίο

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.