Η εποχή του χαλκού - Ιστορία Α' Γυμνασίου

30 | Total Attempts: 5198

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η εποχή του χαλκού - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο Β'


Questions and Answers
 • 1. 
  Η εποχή του χαλκού περιλαμβάνει την 3η και 2η χιλιετία π.Χ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Σε κάθε κυκλαδίτικο οικισμό υπήρχε ένα είδος κεντρικής εξουσίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Μετά την καταστροφή των μινωικών ανακτόρων στις Κυκλάδες επικρατούν οι Μυκηναίοι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. είναι γνωστός με το όνομα Μυκηναϊκός πολιτισμός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Oι Μινωίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα γραφής, τη Γραμμική Β.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο ταύρος είναι το ζώο που παίζει σημαντικό ρόλο στη μινωική θρησκεία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Τα ωραιότερα αγγεία στη Μινωική Κρήτη είναι τα πολύχρωμα καμαραϊκά αγγεία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το εμπόριο αποτελεί τη στέρεη οικονομική βάση των Μυκηναίων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στην κορυφή της μυκηναϊκής κοινωνίας βρίσκεται ο άναξ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ο Ερρίκος Σλήμαν ανέσκαψε στην Ακρόπολη των Μυκηνών:
  • A. 

   τα ωραιότερα αγγεία της εποχής του χαλκού

  • B. 

   τους πλούσιους βασιλικούς τάφους

  • C. 

   τα πλούσια βασιλικά ανάκτορα

 • 12. 
  Τα ανάκτορα της μυκηναϊκής Ελλάδας ήταν:
  • A. 

   πολυδύναμα διοικητικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

  • B. 

   θρησκευτικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

  • C. 

   μεγάλα λατρευτικά κέντρα των διαφόρων επικρατειών

 • 13. 
  Οι Μυκηναίοι διακρίθηκαν στους τομείς:
  • A. 

   της αγγειοπλαστικής και της μικροτεχνίας

  • B. 

   της ελεφαντουργίας, της λιθοτεχνίας και της μεταλλουργίας

  • C. 

   της ζωγραφικής και της γλυπτικής

 • 14. 
  Πρώτος στην ιεραρχία της μυκηναϊκής κοινωνίας είναι ο άναξ και ακολουθούν:
  • A. 

   οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι

  • B. 

   οι δήμοι

  • C. 

   οι διάφοροι αυλικοί και το ιερατείο

 • 15. 
  Στα 1200 π.Χ. παρατηρείται:
  • A. 

   αιφνίδια κάμψη της μυκηναϊκής δύναμης και καταστροφή ακροπόλεων και οικισμών

  • B. 

   αιφνίδια άνθηση της μυκηναϊκής δύναμης

  • C. 

   σταδιακή ανάπτυξη των μυκηναϊκών ανακτόρων

 • 16. 
  Η θεά με την ονομασία "Πότνια" (= σεβάσμια) κατέχει σπουδαία θέση:
  • A. 

   στην αιγυπτιακή θρησκεία

  • B. 

   στη μυκηναϊκή θρησκεία

  • C. 

   στη μινωική θρησκεία

 • 17. 
  Tα "κυκλώπεια" τείχη, με τα οποία οχυρώνονται τα ανάκτορα, χτίζονται από:
  • A. 

   τους Μινωίτες

  • B. 

   τους Κυκλαδίτες

  • C. 

   τους Μυκηναίους

 • 18. 
  Ο "θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες αποτελεί:
  • A. 

   έναν από τους περίφημους θολωτούς τάφους

  • B. 

   ένα από τα περίφημα μυκηναϊκά ανάκτορα

  • C. 

   ένα από τα σπουδαιότερα μυκηναϊκά κέντρα

 • 19. 
  Οι Μυκηναίοι βασιλιάδες και ευγενείς διατηρούσαν στενή επικοινωνία με:
  • A. 

   τα παράλια της Μικράς Ασίας

  • B. 

   τις χώρες της Δύσης

  • C. 

   τις χώρες της Ανατολής και της Αιγύπτου

 • 20. 
  Τα πολύχρωμα καμαραϊκά αγγεία κατασκευάζονταν:
  • A. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων της Ζάκρου

  • B. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων των Μυκηνών

  • C. 

   στα εργαστήρια των ανακτόρων της Κνωσού και της Φαιστού

 • 21. 
  Πρότυπο για την ανάπτυξη της μυκηναϊκής γραφής υπήρξε:
  • A. 

   η Γραμμική Α

  • B. 

   η Γραμμική Β

  • C. 

   τα ιερογλυφικά

 • 22. 
  Τα μινωικά ανάκτορα:
  • A. 

   δεν ήταν οχυρωμένα

  • B. 

   ήταν οχυρωμένα

  • C. 

   ήταν οχυρωμένα με τα γνωστά "κυκλώπεια" τείχη

 • 23. 
  Η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής του μινωικού πολιτισμού ήταν:
  • A. 

   η περίοδος των νέων ανακτόρων

  • B. 

   η περίοδος των πρώτων ανακτόρων

  • C. 

   η περίοδος από το 1450 π.Χ. έως το 1370 π.Χ.

 • 24. 
  Τα μαρμάρινα ειδώλια της εποχής του χαλκού αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δημιούργημα:
  • A. 

   της μυκηναϊκής τέχνης

  • B. 

   της κυκλαδικής τέχνης

  • C. 

   της μινωικής τέχνης

 • 25. 
  Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού ήταν:
  • A. 

   η ανάπτυξη άλλων μεγάλων πολιτισμών στην Ευρώπη της 3ης και 2ης χιλιετίας

  • B. 

   η αρμονική συμβίωση των Κυκλαδιτών

  • C. 

   το ήπιο κλίμα και η προνομιακή γεωγραφική θέση των Κυκλάδων

Back to Top Back to top