Τεστ Πληροφορικής Δημοτικού - Τάξεις Ε'-ΣΤ'

15 | Attempts: 8692
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Τεστ Πληροφορικής Δημοτικού - Τάξεις Ε

Τεστ Πληροφορικής Δημοτικού - Τάξεις Ε'-ΣΤ'


Questions and Answers
 • 1. 
  Οτιδήποτε γράφουμε στην οθόνη λέγεται:
  • A. 

   κέρσορας

  • B. 

   κείμενο

  • C. 

   φάκελος

  • D. 

   αρχείο

 • 2. 
  Πώς λέγεται η ενέργεια που σας επιτρέπει να φύγετε από ένα πρόγραμμα;
  • A. 

   εκκίνηση

  • B. 

   αντιγραφή

  • C. 

   τερματισμός

  • D. 

   εκτύπωση

 • 3. 
  Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι οδηγίες που λένε στον υπολογιστή τι να κάνει;
  • A. 

   τα προγράμματα

  • B. 

   οι εντολές

  • C. 

   οι φάκελοι

  • D. 

   το λογισμικό

 • 4. 
  Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει να γράφουμε προτάσεις και να τις διορθώνουμε αν χρειαστεί λέγεται:
  • A. 

   πληκτρολόγιο

  • B. 

   επεξεργαστής κειμένου

  • C. 

   μενού

  • D. 

   εκτυπωτής

 • 5. 
  Πού μπορούμε να αποθηκεύσουμε αρχεία;
  • A. 

   Σε κείμενο

  • B. 

   Σε μενού

  • C. 

   Σε φάκελο

  • D. 

   Σε αρχείο

 • 6. 
  Πώς λέγεται αλλιώς όταν κλείνουμε και ξανανοίγουμε τον υπολογιστή;
  • A. 

   τερματισμός

  • B. 

   ακύρωση

  • C. 

   επανεκκίνηση

  • D. 

   αναμονή

 • 7. 
  Τι κάνει περισσότερο κακό στον υπολογιστή;
  • A. 

   Αν κλείσουμε την οθόνη από το κουμπί ενώ δουλεύει

  • B. 

   Αν τραβήξουμε την πρίζα ενώ ο υπολογιστής δουλεύει

  • C. 

   Αν πατάμε πολλά πλήκτρα μαζί στο πληκτρολόγιο

  • D. 

   Αν μας πέσει το ποντίκι στο πάτωμα

 • 8. 
  Από πού ΔΕΝ μπορεί να "διαβάσει" πληροφορίες (π.χ. μια φωτογραφία ή ένα κείμενο) ο υπολογιστής;
  • A. 

   Από CD

  • B. 

   Από το σκληρό του δίσκο

  • C. 

   Από τον επεξεργαστή του

  • D. 

   Από το ίντερνετ

 • 9. 
  Πώς αλλιώς λέγονται οι πληροφορίες;
  • A. 

   λέξεις

  • B. 

   αριθμοί

  • C. 

   δεδομένα

  • D. 

   κείμενα

 • 10. 
  Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι απαραίτητο για να δουλέψει ο υπολογιστής;
  • A. 

   μνήμη

  • B. 

   σκληρός δίσκος

  • C. 

   εκτυπωτής

  • D. 

   πληκτρολόγιο

 • 11. 
  Πού πάμε (συνήθως) για να κλείσουμε σωστά τα Windows;
  • A. 

   Αρχείο

  • B. 

   Έναρξη

  • C. 

   Επεξεργασία

  • D. 

   Ακύρωση

 • 12. 
  Τι είναι το ίντερνετ;
  • A. 

   Ένα σύνολο από προγράμματα

  • B. 

   Ένα δίκτυο υπολογιστών

  • C. 

   Μία ιστοσελίδα

  • D. 

   Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο (e-mail)

 • 13. 
  Τι είναι τα Windows XP, Windows 7 κ.λπ.; 
  • A. 

   Εφαρμογές γραφείου

  • B. 

   Προγράμματα

  • C. 

   Λειτουργικά συστήματα

  • D. 

   Αρχεία πολυμέσων

 • 14. 
  Αν κλείσουμε το πρόγραμμα του internet (από το "X" ή με άλλο τρόπο) μπορούμε αργότερα να δούμε τις σελίδες που είχαμε επισκεφτεί ή χάνονται;
  • A. 

   Οι σελίδες χάνονται, δεν μπορούμε να τις ξαναδούμε

  • B. 

   Οι σελίδες δε χάνονται και είναι δυνατόν να δούμε ποιες σελίδες είχαμε επισκεφτεί

 • 15. 
  Πώς επιλέγουμε τους κωδικούς μας σια διάφορα site;
  • A. 

   Διαλέγουμε έναν εύκολο κωδικό (π.χ. το όνομά μας) ώστε να τον θυμόμαστε εύκολα

  • B. 

   Διαλέγουμε έναν δύσκολο κωδικό και τον σημειώνουμε σε κάποιο φανερό σημείο για να μην τον ξεχνάμε

  • C. 

   Διαλέγουμε έναν δύσκολο κωδικό και τον σημειώνουμε σε κρυφό μέρος για να είναι ασφαλής

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.