ข้อสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล

10 | Total Attempts: 6194

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล - Quiz

แบบทดสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต น


Questions and Answers
 • 1. 
  การกำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการทำสิ่งใดต่อไปนี้
  • A. 

   ปรบมือ

  • B. 

   ผิวปาก

  • C. 

   เคาะหิน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติใด 
  • A. 

   กรีกโบราณ

  • B. 

   ละตินโบราณ

  • C. 

   โรมันโบราณ

  • D. 

   อียิปต์โบราณ

 • 3. 
  การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกมีกี่ชนิด
  • A. 

   1 ชนิด

  • B. 

   2 ชนิด

  • C. 

   3 ชนิด

  • D. 

   4 ชนิด

 • 4. 
  ไวโอลิน จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทใด
  • A. 

   ประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า

  • B. 

   เครื่องทองเหลือง

  • C. 

   เครื่องสาย

  • D. 

   เครื่องเคาะ

 • 5. 
  ทรัมเป็ต จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทใด
  • A. 

   ประเภทเครื่องสาย

  • B. 

   เครื่องเป่าทองเหลือง

  • C. 

   เครื่องตี

  • D. 

   เครื่องเคาะ

 • 6. 
  การรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เพึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค Middle age คือระหว่างศตวรรษที่เท่าไหร่
  • A. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 3-4

  • B. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 5-6

  • C. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 7-8

  • D. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 9-10

 • 7. 
  ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรา ในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง ในถ้ำ ในโพรงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ เช่นรู้จักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขา และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง การร้องรำทำเพลงในยุคนั้นทำไปเพื่อสิ่งใด
  • A. 

   อ้อนวอนบรรพบุรุษ

  • B. 

   อ้อนวอนพระเจ้า

  • C. 

   อ้อนวอนหัวหน้าเผ่า

  • D. 

   อ้อนวอนบุคลสำคัญในเผ่า

 • 8. 
  ในศตวรรษที่เท่าไหร่ มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา
  • A. 

   ในศตวรรษที่ 9

  • B. 

   ในศตวรรษที่ 10

  • C. 

   ในศตวรรษที่ 11

  • D. 

   ในศตวรรษที่ 12

 • 9. 
  ประวัติดนตรีตะวันตกซึ่งแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้กี่สมัย
  • A. 

   ได้ 6 สมัย

  • B. 

   ได้ 7 สมัย

  • C. 

   ได้ 8 สมัย

  • D. 

   ได้ 9 สมัย

 • 10. 
  The Classical Period มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   สมัยรีเนซองส์

  • B. 

   สมัยบาโรก

  • C. 

   สมัยคลาสสิก

  • D. 

   สมัยโรแมนติก

Back to Top Back to top