แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

10 Questions | Total Attempts: 8725

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย - Quiz

สวัสดีนักเรียนที่น่ารัก ุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้ สู่แบบทดสอบออนไลน์วิชาภ ษไทย  ของครูนุชิดานะคะ กรุณาพิมพ์ชื่อจริงลงใน  ; your  name  แล้วคลิ๊ก  start  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบนะค   คะแนนผ่าน  60%  นะคะ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดมีความหาย ตรงกับคำว่า "กินปูนร้อนท้อง"
  • A. 

   ก. คนทำผิดมักกระวนกระวายใจ

  • B. 

   ข. คนทำผิดมักจะชอบแก้ตัว

  • C. 

   ค. คนทำผิดมักจะแสดงอาการพิรุธออกมา

  • D. 

   ง. คนทำผิดมักจะเผลอบอกโดยไม่รู้ตัว

 • 2. 
  2. เขาเป็นคนมีอำนาจ สามารถชี้ต้นตาย ปลายเป็น ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ก. ใช้ให้ตายให้เป็นได้

  • B. 

   ข. ทำอะไรก็ได้

  • C. 

   ค. มีอำนาจคับฟ้า

  • D. 

   ง. ว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น

 • 3. 
  3. การทำอะไรไปล่วงหน้า ทั้งๆที่ไม่ทราบถึงผลลัพธ์ กล่าวเป็นสำนวนอุปมา อย่างไร
  • A. 

   ก. น้ำลอดใต้ทราย

  • B. 

   ข. หวังน้ำบ่อหน้า

  • C. 

   ค. หว่านพืชหวังผล

  • D. 

   ง. ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก

 • 4. 
  4. "ปัดสวะให้พ้นตัว" มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ก. การเตือนให้รู้จักรักษาความสะอาดทั้งในบ้านและนอกบ้าน

  • B. 

   ข. การมีนิสัยมักง่าย ปัดภาระให้พ้นตัว

  • C. 

   ค. การไม่รับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ง. การรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนเพราะการนั้น

 • 5. 
  5. "สิ่งที่เป็นภัยอยู่ใกล้ตัว" ใช้สำนวนว่าอย่างไร
  • A. 

   ก. หนีเสือปะจระเข้

  • B. 

   ข. ขว้างงูไม่พ้นคอ

  • C. 

   ค. หนามยอกอก

  • D. 

   ง. ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่าเมียรัก

 • 6. 
  6. "คนที่ทำสิ่งใดโดยวิธีรุนแรง" กล่าวเป็นสำนวนได้อย่างไร
  • A. 

   ก. น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง

  • B. 

   ข. หักด้ามพร้าด้วยเข่า

  • C. 

   ค. ตัดไปหัวลม

  • D. 

   ง. ขิงก็ราข่าก็แรง

 • 7. 
  7. "หาความเดือดร้อนใส่ตัวเองโดยใช่เหตุ" กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร
  • A. 

   ก. เอาเนื้อมาสู้เสือ

  • B. 

   ข. เอามือซุกหีบ

  • C. 

   ค. เอาเนื้อไปแลกกับหนัง

  • D. 

   ง. เอาทองไปรู่กระเบื้อง

 • 8. 
  8. สำนวนใด "มุ่งสอนผู้หญิงโดยเฉพาะ"
  • A. 

   ก. ชิงสุกก่อนห่าม

  • B. 

   ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ

  • C. 

   ค. น้ำตาลใกล้มด

  • D. 

   ง. กินน้ำใต้ศอก

 • 9. 
  9. "พูดให้เขวไปนอกเรื่อง" ตรงกับสำนวนข้อใด
  • A. 

   ก. ชักใบให้เรือเสีย

  • B. 

   ข. ชักน้ำเข้าลึก

  • C. 

   ค. ชักศึกเข้าบ้าน

  • D. 

   ง. ชักแม่น้ำทั้งห้า

 • 10. 
  10. ข้อใดมีความหมายว่า "ไม่ยอมถอย"
  • A. 

   ก. ถึงพริกถึงขิง

  • B. 

   ข. ถึงไหนถึงกัน

  • C. 

   ค. ถึงเนื้อถึงตัว

  • D. 

   ง. ลงไม้ลงมือ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.