ยุคต่างๆของดนตรีสากล

10 | Total Attempts: 573

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ยุคต่างๆของดนตรีสากล

แบบทดสอบวิชาดนตรีสากล เหมาะสำหรับผู้ที่มีความ นใจความรู้ทางด้านดนตรีห ือนักเรียนที่มีความสนใจ ในเรื่องราวของดนตรีตะวั ตก(โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)


Questions and Answers
 • 1. 
   ยุคนี้เป็นยุคแรก  วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ  จนมีแบบฉบับและหลักวิชาการดนตรีขึ้น  วงดนตรีอาชีพตามโบสถ์ ตามบ้านเจ้านาย และมีโรงเรียนสอนดนตรี มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750)

  • B. 

   Polyphonic Perio (ค.ศ. 1200-1650)

  • C. 

   Classical Period ( ค.ศ. 1750-1820 )

  • D. 

   Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 )

 • 2. 
   ยุคนี้เป็นยุคที่ดนตรีเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่  มีความรุ่งเรืองมากขึ้น  มีนักดนตรีเอก 3 ท่านคือ  HaydnGluck   และMozart  มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750)

  • B. 

   Classical Period ( ค.ศ. 1750-1820 )

  • C. 

   Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 )

  • D. 

   Modern Period ( ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน )

 • 3. 
  ยุคนี้วิชาดนตรีได้เป็นปึกแผ่น  มีแบบแผนการเจริญด้านนาฏดุริยางค์    มีมากขึ้น  มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอุปรากร  (โอเปร่า)  เกิดขึ้น  มีนักดนตรีเอกของโลก 2 ท่านคือ  J.S. Bach   และ    G.H.   Handen มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750)

  • B. 

   Classical Period ( ค.ศ. 1750-1820 )

  • C. 

   Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 )

  • D. 

   Modern Period ( ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน )

 • 4. 
   เป็นยุคที่ดนตรีเปลี่ยนแปลงไปมาก  ดนตรีประเภทแจ๊ส (Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750)

  • B. 

   Classical Period ( ค.ศ. 1750-1820 )

  • C. 

   Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 )

  • D. 

   Modern Period ( ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน )

 • 5. 
  ยุคนี้มีการใช้เสียงดนตรีที่เน้นถึงอารมณ์อย่างเด่นชัดเป็นยุคที่ดนตรีเจริญถึงขีดสุด เรียกว่ายุคทองของดนตรี นักดนตรีเช่น Beetoven และคนอื่นอีกมากมาย มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750)

  • B. 

   Classical Period ( ค.ศ. 1750-1820 )

  • C. 

   Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 )

  • D. 

   Modern Period ( ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน )

 • 6. 
   บทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาหรือที่เราเรียกว่าเพลงอะไร
  • A. 

   เพลงพิธีการ

  • B. 

   เพลงวัด

  • C. 

   เพลงธรรมชาติ

  • D. 

   เพลงเกียรติยศ

 • 7. 
   เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น  เพื่อเป็นการป้องกันการลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆแทนทำนอง  สัญลักษณ์ดังกล่าวคือ  ตัวโน้ต ( Note )  ท่านคิดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ ค.ศ ใด 
  • A. 

   เมื่อประมาณ ค.ศ. 500

  • B. 

   เมื่อประมาณ ค.ศ. 1000

  • C. 

   เมื่อประมาณ ค.ศ. 1500

  • D. 

   เมื่อประมาณ ค.ศ. 2000

 • 8. 
   โน้ตเพลงที่ใช้ในหลักวิชาดนตรีเบื้องต้น เช่น เสียงโด  เร  มี นั้น  เป็นคำสวดที่ประดิษฐ์มาจากภาษาอะไร 
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   ละติน

  • C. 

   สเปน

  • D. 

   จีน

 • 9. 
  มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ  เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา ท่านคิดว่าการประสานเสียงเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่
  • A. 

   ศตวรรษที่ 9

  • B. 

   ศตวรรษที่ 10

  • C. 

   ศตวรรษที่ 11

  • D. 

   ศตวรรษที่ 12

 • 10. 
   ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรานั่นเอง  ในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง  ในถ้ำ   ในโพรงไม้   แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ   เช่นรู้จักปรบมือ  เคาะหิน  เคาะไม้  เป่าปาก  เป่าเขา  และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง  การร้องรำทำเพลงไปเพื่อกิจกรรมอันใดต่อไปนี้
  • A. 

   อ้อนวอนเทวดา

  • B. 

   อ้อนวอนพ่อแม่

  • C. 

   อ้อนวอนผีสาง

  • D. 

   อ้อนวอนพระเจ้า