ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย ติวสอบดอทคอม

63 Questions | Total Attempts: 681

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ทั่ ไป โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • A. 

   7 สาระ 12 มาตรฐาน

  • B. 

   8 สาระ 13 มาตรฐาน

  • C. 

   7 สาระ 13 มาตรฐาน

  • D. 

   8 สาระ 12 มาตรฐาน

 • 2. 
  บิดาแห่งอนุกรมวิธานคือใคร
  • A. 

   ชาลส์ ดาร์วิน

  • B. 

   แอลเฟรด รัสเซล วอลแลนซ์

  • C. 

   สแตนลีย์ มิลเลอร์

  • D. 

   คาโรลัส ลินเนียส

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ชื่อของสิ่งมีชีวิต มี 2 ชนิด

  • B. 

   Common name คือ ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป

  • C. 

   Scientific name ลินเนียสเป็นผู้เริ่มใช้เป็นคนแรก

  • D. 

   ชื่อแรกเป็นชื่อ สปีชีส์ ชื่อที่2 เป็นชื่อ จีนัส

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
  • A. 

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - genus - species

  • B. 

   Kingdom - phylum/division - order - class - family - genus - species

  • C. 

   Kingdom - phylum/division - class - family- order - genus - species

  • D. 

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - species - genus

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
  • A. 

   Kingdom Monera เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต

  • B. 

   Kingdom Protista เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีลักษณะของพืชหรือสัตว์ อย่างชัดเจน

  • C. 

   เซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบที่พบเป็นส่วนใหญ่ในพืชทุกชนิด

  • D. 

   Kingdom Fungi มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น

 • 6. 
  สิ่งใดไม่มีในนิวเคลียส
  • A. 

   Nuclear envelope

  • B. 

   Ribosomal subunit

  • C. 

   Chromosome

  • D. 

   Cytoskeletal

 • 7. 
  ส่วนใดของเซลล์ทำหน้าที่เหมือนโกดังเก็บสินค้าก่อนส่งออก
  • A. 

   Lysosome

  • B. 

   Golgi apparatus

  • C. 

   Peroxisome

  • D. 

   Vacuole

 • 8. 
  C6H12O6 + O2 CO2 + H2O + พลังงาน  ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใดของเซลล์
  • A. 

   Mitochondria

  • B. 

   Chloroplasts

  • C. 

   Cytoskeleton

  • D. 

   Microtubule

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรพืช
  • A. 

   ไบรโอไฟตา

  • B. 

   โพรตีสตา

  • C. 

   ไซโลไฟตา

  • D. 

   เทอโรไฟตา

 • 10. 
  เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวแนวขนาน กลีบดอกมีจำนวน 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากฝอย 
  • A. 

   ข้าวโพด

  • B. 

   ถั่ว

  • C. 

   พริก

  • D. 

   มะม่วง

 • 11. 
  ข้อใดไม่มีใน The female organs
  • A. 

   Ovaries

  • B. 

   Stigma

  • C. 

   Style

  • D. 

   Androecium

 • 12. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ double fertilization
  • A. 

   นิวเคลียส

  • B. 

   โพลาร์นิวเคลียสไอ

  • C. 

   ไซโกต

  • D. 

   Cross Pollination

 • 13. 
  ส่วนใดของเมล็ดจะกลายเป็นลำต้น
  • A. 

   Cotyledon

  • B. 

   Epicoty

  • C. 

   Hypocoty

  • D. 

   ( Radicle

 • 14. 
  ผลของชมพู่ที่คนเราทานเข้าไปพัฒนามาจากส่วนใด
  • A. 

   ไข่

  • B. 

   รังไข่

  • C. 

   ฐานรองดอก

  • D. 

   ก้านชูดอก

 • 15. 
  ผลไม่ข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ลิ้นจี่

  • B. 

   เงาะ

  • C. 

   ลำไย

  • D. 

   สตรอเบอรี่

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระดูกของคนเรา
  • A. 

   ในกะโหลกศีรษะ (skull) (22 ชิ้น)

  • B. 

   ในหูชั้นกลาง (6 ชิ้น)

  • C. 

   ในทรวงอก (25 ชิ้น)

  • D. 

   ในเท้า (50 ชิ้น)

 • 17. 
  ทำหน้าที่นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ 
  • A. 

   Circulatory System

  • B. 

   Respiratory System

  • C. 

   Nervous System

  • D. 

   Excretory System

 • 18. 
  ความดันที่เกิดจากการหดตัวของหัวใจด้านล่างซ้าย เพื่อฉีดโลหิตออกจากหัวใจ
  • A. 

   Systolic Pressure

  • B. 

   Diastolic Pressure

  • C. 

   Pulse Pressure

  • D. 

   Hipotention

 • 19. 
  ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวพา ออกซิเจนไปตามกระแสเลือด
  • A. 

   ฮีโมโกลบิน

  • B. 

   เม็ดเลือดขาว

  • C. 

   เพลตเลต

  • D. 

   พลาสม่า

 • 20. 
  กะบังลมจะเลื่อนต่ำลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในบริเวณรอบ ๆ ปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกหลอดลม และไปยังถุงลมปอด 
  • A. 

   Inspiration

  • B. 

   Expiration

  • C. 

   Respiratory System

  • D. 

   Mucous membrane

 • 21. 
  จากภาพส่วนใดทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์
  • A. 

   Dendrite

  • B. 

   Axon

  • C. 

   Node of Ranvier

  • D. 

   Sensory neuron

 • 22. 
  ความหิวเกิดจากส่วนใดของสมองสั่งการ
  • A. 

   Hypothalamus

  • B. 

   Cerebrum

  • C. 

   Cerebellum

  • D. 

   Medulla oblongata

 • 23. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับซิมพาเทติก
  • A. 

   ขยายรูม่านตา

  • B. 

   ยับยั้งการหลั่งน้ำลาย

  • C. 

   ขยายหลอดลมปอด

  • D. 

   ลดการเต้นของหัวใจ

 • 24. 
  ส่วนใดของไตทำหน้าที่กรองของเสีย
  • A. 

   วิลลัส

  • B. 

   แอกซอน

  • C. 

   โกลเมอรูลัส

  • D. 

   โบว์แมนส์แคปซูล

 • 25. 
  ฝาแฝดที่มีรูปร่างลักษณะอาจไม่เหมือนกันเลย เป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศ และอาจมีเลือดหมู่เดียวกันหรือคนละหมู่ก็ได้ 
  • A. 

   Fraternal Twins

  • B. 

   Identical Twins

  • C. 

   Siamese Twins

  • D. 

   Bunker

 • 26. 
  โรคหัดเยอรมันเกิดจากเชื้อใด
  • A. 

   ไวรัส

  • B. 

   แบคทีเรีย

  • C. 

   ยา

  • D. 

   อะมีบา

 • 27. 
  โรคไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเสมอไป
  • A. 

   โรคธาลัสซีเมีย

  • B. 

   เอดส์

  • C. 

   โรคปัญญาอ่อน

  • D. 

   ผิวเผือก

 • 28. 
  บัคเตรี เห็ด รา ยีสต์ ฟังไจ  จัดอยู่ในกลุ่มใดของระบบนิเวศมากที่สุด
  • A. 

   ผู้ผลิต

  • B. 

   ผู้บริโภค

  • C. 

   ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร

  • D. 

   ผู้ย่อยสลาย

 • 29. 
   สาหร่ายสีเขียว → หอยขม → พยาธิใบไม้ → นก
  • A. 

   Mix food chain

  • B. 

   Predation food chain

  • C. 

   Parasitism food chain

  • D. 

   Decomposition food chain

 • 30. 
  สัตว์ในข้อใดจัดเป็น Complete Metamorphosis
  • A. 

   ยุง

  • B. 

   จิ้งโจ้น้ำ

  • C. 

   ชีปะขาม

  • D. 

   แมลงปอ

 • 31. 
  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศข้อใดเป็นแบบ Protocooperation
  • A. 

   ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล

  • B. 

   โพรโทซัวในลำไส้ปลวก

  • C. 

   ปลาฉลามกับเหาฉลาม

  • D. 

   พยาธิ ในร่างกายสัตว์

 • 32. 
  การประชุมภาวะโลกร้อน CO2 ที่ประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวข้องกับสารใดมากที่สุดในระบบ
  • A. 

   คาร์บอนไดออกไซด์

  • B. 

   ไดไฮโดรเจนออกไซด์

  • C. 

   คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

  • D. 

   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 • 33. 
  เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำ ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นาน
  • A. 

   ดินเหนียว

  • B. 

   ดินร่วม

  • C. 

   ดินทราย

  • D. 

   ดินประสิว

 • 34. 
  หินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava) 
  • A. 

   หินอัคนี

  • B. 

   หินตะกอน

  • C. 

   หินแปร

  • D. 

   หินหนืด

 • 35. 
  ข้อใดคือ Evergreen Forest
  • A. 

   Tropical Evergreen Forest

  • B. 

   Deciduous Dipterocarp Forest

  • C. 

   Savanna Forest

  • D. 

   Rubber Forest

 • 36. 
  ไม้ตะเคียนน่าจะพบมากที่สุดในป่าแบบใด
  • A. 

   ป่าดิบชื้น

  • B. 

   ป่าดิบแล้ง

  • C. 

   ป่าดิบเขา

  • D. 

   ป่าพรุ

 • 37. 
  สัตว์ป่าสงวนที่กี่ชนิด
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   14

  • D. 

   15

 • 38. 
  ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน 8 ชนิดล่าสุด
  • A. 

   เนื้อทราย

  • B. 

   นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

  • C. 

   กูปรี

  • D. 

   นกแต้วแล้วท้องดำ

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง
  • A. 

   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  • B. 

   นก

  • C. 

   สัตว์เลื้อยคลาน

  • D. 

   ปลาทะเล

 • 40. 
  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอะตอม
  • A. 

   อิเล็กตรอน

  • B. 

   โปรตรอน

  • C. 

   นิวตรอน

  • D. 

   นิวคลีตรอน

 • 41. 
  เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด
  • A. 

   รัทเทอร์ฟอร์ด

  • B. 

   นิวตัน

  • C. 

   ทอมสัน

  • D. 

   นิลส์โยว์

 • 42. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   อิเล็กตรอน มีมวลมากกว่าโปรตรอนแต่มีประจุเท่ากับโปรตรอน

  • B. 

   อิเล็กตรอน (Electron) สัญลักษณ์ e - มีแระจุลบ และมีมวลน้อยมาก

  • C. 

   โปรตอน สัญลักษณ์ p + มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเล็กตรอน ( เกือบ 2,000 เท่า)

  • D. 

   นิวตรอน สัญลักษณ์ n มีประจุเป็นศูนย์ และมีมวลมากพอๆ กับโปรตอน

 • 43. 
  ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน
  • A. 

   เลขอะตอม

  • B. 

   เลขมวล

  • C. 

   สัญลักษณ์ของธาตุ

  • D. 

   สัญลักษณ์นิวเคลียร์

 • 44. 
  การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) มีเลขอะตอม 20 เป็นไปตามข้อใด 
  • A. 

   2 , 8 , 8 , 2

  • B. 

   2 , 8 , 10

  • C. 

   2 , 8 , 2 , 8

  • D. 

   10 , 10

 • 45. 
  ธาตุตามข้อใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด
  • A. 

   Li

  • B. 

   Na

  • C. 

   Sr

  • D. 

   Cs

 • 46. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   อะตอมเมื่อมีการรับและเสียอิเล็กตรอนอะตอมจะกลายเป็นไอออน

  • B. 

   อะตอมและไอออนมีขนาดลดลงจากบนลงล่าง

  • C. 

   อะตอมของโลหะจะเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก

  • D. 

   อะตอมของอโลหะนั้นส่วนใหญ่จะรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาและเกิดเป็นไอออน ลบ

 • 47. 
  งหาเลขออกซิเดชันของ Mn ในเปอร์แมงกาเนตไอออน  
  • A. 

   +3

  • B. 

   -3

  • C. 

   +7

  • D. 

   -7

 • 48. 
  สาร A โลหะที่อ่อน สะท้อนแสงได้ดี และไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ภาวะมาตรฐาน และสามารถสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดแล้วกลายเป็นไอออน +1  สาร A น่าจะหมายถึง
  • A. 

   Alkali Metal

  • B. 

   Alkali Earth Metal

  • C. 

   Metalloid

  • D. 

   Noble Gas

 • 49. 
  สาร B เป็นธาตุที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูง แต่น้อยกว่าโลหะหมู่ 1 มีความหนาแน่น, ความแข็ง, จุดเดือด และจุดหลอมเหลว สูงกว่าธาตุหมู่ 1 เป็นไอออนที่มีประจุ +2 สาร B น่าจะเป็น
  • A. 

   Alkali Earth Metal

  • B. 

   Metalloid

  • C. 

   Noble Gas

  • D. 

   Actinide

 • 50. 
  สาร C มีลักษณะเหมือนโลหะ แต่เปราะและนำไฟฟ้าได้ไม่ดี ใช้ในการผลิตโลหะผสม, สารชีวภาพ, ตัวเร่งปฏิกิริยา, สารทนไฟ, แก้วและใยแก้วนำแสง สาร C คือ
  • A. 

   Metalloid

  • B. 

   Noble Gas

  • C. 

   Actinide

  • D. 

   โลหะหลังทรานซิชั่น

 • 51. 
  สาร D ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นแก๊สอะตอมคู่ที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา สาร D น่าจะเป็น
  • A. 

   Noble Gas

  • B. 

   Actinide

  • C. 

   โลหะหลังทรานซิชั่น

  • D. 

   Transition Elements

 • 52. 
  สาร F ธาตุทุกตัวในอนุกรมมีเลขอะตอมสูง และเป็นธาตุหายาก ธาตุทุกตัวในอนุกรมแอกทิไนด์อยู่ใน บล็อก-f ยกเว้นลอว์เรนเซียม ธาตุทุกตัวในอนุกรมแอกทิไนด์เป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขอะตอมสูง มีครึ่งชีวิตสั้น สาร F คือ
  • A. 

   Non-Metals

  • B. 

   Transition Elements

  • C. 

   Actinide

  • D. 

   Actinide

 • 53. 
  สาร G อยู่ระหว่างธาตุกึ่งโลหะ(metalloids)และธาตุโลหะทรานซิชัน(transition metals)มีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าโลหะแอลคาไล(alkali metals) และ โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท(alkaline earth metals)มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำกว่าโลหะทรานซิชัน สาร G น่าจะเป็น
  • A. 

   Actinide

  • B. 

   Noble Gas

  • C. 

   Transition Elements

  • D. 

   โลหะหลังทรานซิชั่น

 • 54. 
  สาร G เป็นโลหะ แต่มีความเป็นโลหะน้อยกว่าธาตุหมู่ IA และ IIA มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ยกเว้นปรอทที่เป็นของเหลว มีจุดหลอมเหลว จุดเดือด และความหนาแน่นสูงนำไฟฟ้าได้ดี ซึ่งในโลหะทรานซิชัน ธาตุที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือ เงิน (คาบ 5) และรองลงมาคือ ทอง-มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 ยกเว้นธาตุโครเมียม และทองแดง ที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น 1 มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 และอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำ สาร G คือ
  • A. 

   Noble Gas

  • B. 

   Actinide

  • C. 

   Non-Metals

  • D. 

   Transition Elements

 • 55. 
  สาร H ทุกตัวจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ (highly electronegative) โดยการรับอิเล็กตรอน (valence electrons) จากอะตอมของธาตุอื่น เป็น ฉนวนไฟฟ้า หรือ กึ่งตัวนำไฟฟ้า แตกตัวในสารละลาย ให้ประจุลบ ออกไซด์เป็นกรด มีวาเลนซ์เพียง 2 อะตอม (diatomic)  สาร H คือ
  • A. 

   Halogens

  • B. 

   Actinide

  • C. 

   Transition Elements

  • D. 

   Non-Metals

 • 56. 
  ข้อใดไม่ใช่ธาตุกัมมันตรังสี
  • A. 

   Pb

  • B. 

   Bi

  • C. 

   Po

  • D. 

   At

 • 57. 
  ข้อใดไม่ใช่กัมมันภาพรังสี
  • A. 

   อัลฟา

  • B. 

   ซิกมา

  • C. 

   เบตา

  • D. 

   แกมมา

 • 58. 
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเข้าเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่า และมีการคายความร้อนออกมา 
  • A. 

   Fussion reaction

  • B. 

   Fission reaction

  • C. 

   Atomic bomb

  • D. 

   Matal reaction

 • 59. 
  Hydrogen bomb เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาใดมากที่สุด
  • A. 

   Fission reaction

  • B. 

   Fussion reaction

  • C. 

   Atomic bomb

  • D. 

   Car bomp

 • 60. 
  ธาตุกัมมันตรังสีตัวใดช่วยในการรักษษมะเร็งได้
  • A. 

   C - 14

  • B. 

   P - 32

  • C. 

   Ra - 226

  • D. 

   Co-60

 • 61. 
  ทองคำบริสุทธิ์จริงมีค่ากี่กะรัต
  • A. 

   10

  • B. 

   14

  • C. 

   20

  • D. 

   24

 • 62. 
  ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือ
  • A. 

   Cu

  • B. 

   Ag

  • C. 

   Co

  • D. 

   As

 • 63. 
  ความแรงของตัวออกซิไดซ์ ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   F2 > Cl2 > Br2 > I2

  • B. 

   F2 < Cl2 < Br2 < I2

  • C. 

   F2 > Cl2 < Br2 > I2

  • D. 

   F2 < Cl2 > Br2 < I2