ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย ติวสอบดอทคอม

63 Questions | Attempts: 1630
Share

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ทั่ ไป โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • A. 

   7 สาระ 12 มาตรฐาน

  • B. 

   8 สาระ 13 มาตรฐาน

  • C. 

   7 สาระ 13 มาตรฐาน

  • D. 

   8 สาระ 12 มาตรฐาน

 • 2. 
  บิดาแห่งอนุกรมวิธานคือใคร
  • A. 

   ชาลส์ ดาร์วิน

  • B. 

   แอลเฟรด รัสเซล วอลแลนซ์

  • C. 

   สแตนลีย์ มิลเลอร์

  • D. 

   คาโรลัส ลินเนียส

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ชื่อของสิ่งมีชีวิต มี 2 ชนิด

  • B. 

   Common name คือ ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป

  • C. 

   Scientific name ลินเนียสเป็นผู้เริ่มใช้เป็นคนแรก

  • D. 

   ชื่อแรกเป็นชื่อ สปีชีส์ ชื่อที่2 เป็นชื่อ จีนัส

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
  • A. 

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - genus - species

  • B. 

   Kingdom - phylum/division - order - class - family - genus - species

  • C. 

   Kingdom - phylum/division - class - family- order - genus - species

  • D. 

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - species - genus

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
  • A. 

   Kingdom Monera เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต

  • B. 

   Kingdom Protista เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีลักษณะของพืชหรือสัตว์ อย่างชัดเจน

  • C. 

   เซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบที่พบเป็นส่วนใหญ่ในพืชทุกชนิด

  • D. 

   Kingdom Fungi มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น

 • 6. 
  สิ่งใดไม่มีในนิวเคลียส
  • A. 

   Nuclear envelope

  • B. 

   Ribosomal subunit

  • C. 

   Chromosome

  • D. 

   Cytoskeletal

 • 7. 
  ส่วนใดของเซลล์ทำหน้าที่เหมือนโกดังเก็บสินค้าก่อนส่งออก
  • A. 

   Lysosome

  • B. 

   Golgi apparatus

  • C. 

   Peroxisome

  • D. 

   Vacuole

 • 8. 
  C6H12O6 + O2 CO2 + H2O + พลังงาน  ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใดของเซลล์
  • A. 

   Mitochondria

  • B. 

   Chloroplasts

  • C. 

   Cytoskeleton

  • D. 

   Microtubule

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรพืช
  • A. 

   ไบรโอไฟตา

  • B. 

   โพรตีสตา

  • C. 

   ไซโลไฟตา

  • D. 

   เทอโรไฟตา

 • 10. 
  เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวแนวขนาน กลีบดอกมีจำนวน 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากฝอย 
  • A. 

   ข้าวโพด

  • B. 

   ถั่ว

  • C. 

   พริก

  • D. 

   มะม่วง

 • 11. 
  ข้อใดไม่มีใน The female organs
  • A. 

   Ovaries

  • B. 

   Stigma

  • C. 

   Style

  • D. 

   Androecium

 • 12. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ double fertilization
  • A. 

   นิวเคลียส

  • B. 

   โพลาร์นิวเคลียสไอ

  • C. 

   ไซโกต

  • D. 

   Cross Pollination

 • 13. 
  ส่วนใดของเมล็ดจะกลายเป็นลำต้น
  • A. 

   Cotyledon

  • B. 

   Epicoty

  • C. 

   Hypocoty

  • D. 

   ( Radicle

 • 14. 
  ผลของชมพู่ที่คนเราทานเข้าไปพัฒนามาจากส่วนใด
  • A. 

   ไข่

  • B. 

   รังไข่

  • C. 

   ฐานรองดอก

  • D. 

   ก้านชูดอก

 • 15. 
  ผลไม่ข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ลิ้นจี่

  • B. 

   เงาะ

  • C. 

   ลำไย

  • D. 

   สตรอเบอรี่

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระดูกของคนเรา
  • A. 

   ในกะโหลกศีรษะ (skull) (22 ชิ้น)

  • B. 

   ในหูชั้นกลาง (6 ชิ้น)

  • C. 

   ในทรวงอก (25 ชิ้น)

  • D. 

   ในเท้า (50 ชิ้น)

 • 17. 
  ทำหน้าที่นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ 
  • A. 

   Circulatory System

  • B. 

   Respiratory System

  • C. 

   Nervous System

  • D. 

   Excretory System

 • 18. 
  ความดันที่เกิดจากการหดตัวของหัวใจด้านล่างซ้าย เพื่อฉีดโลหิตออกจากหัวใจ
  • A. 

   Systolic Pressure

  • B. 

   Diastolic Pressure

  • C. 

   Pulse Pressure

  • D. 

   Hipotention

 • 19. 
  ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวพา ออกซิเจนไปตามกระแสเลือด
  • A. 

   ฮีโมโกลบิน

  • B. 

   เม็ดเลือดขาว

  • C. 

   เพลตเลต

  • D. 

   พลาสม่า

 • 20. 
  กะบังลมจะเลื่อนต่ำลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในบริเวณรอบ ๆ ปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกหลอดลม และไปยังถุงลมปอด 
  • A. 

   Inspiration

  • B. 

   Expiration

  • C. 

   Respiratory System

  • D. 

   Mucous membrane

 • 21. 
  จากภาพส่วนใดทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์
  • A. 

   Dendrite

  • B. 

   Axon

  • C. 

   Node of Ranvier

  • D. 

   Sensory neuron

 • 22. 
  ความหิวเกิดจากส่วนใดของสมองสั่งการ
  • A. 

   Hypothalamus

  • B. 

   Cerebrum

  • C. 

   Cerebellum

  • D. 

   Medulla oblongata

 • 23. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับซิมพาเทติก
  • A. 

   ขยายรูม่านตา

  • B. 

   ยับยั้งการหลั่งน้ำลาย

  • C. 

   ขยายหลอดลมปอด

  • D. 

   ลดการเต้นของหัวใจ

 • 24. 
  ส่วนใดของไตทำหน้าที่กรองของเสีย
  • A. 

   วิลลัส

  • B. 

   แอกซอน

  • C. 

   โกลเมอรูลัส

  • D. 

   โบว์แมนส์แคปซูล

 • 25. 
  ฝาแฝดที่มีรูปร่างลักษณะอาจไม่เหมือนกันเลย เป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศ และอาจมีเลือดหมู่เดียวกันหรือคนละหมู่ก็ได้ 
  • A. 

   Fraternal Twins

  • B. 

   Identical Twins

  • C. 

   Siamese Twins

  • D. 

   Bunker

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.