851-900 მდე მედიცინა განახლებული

50 Questions | Attempts: 2916
Share

SettingsSettingsSettings
851-900  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  851. ფილადელფიური ქრომოსომა დამახასიათებელია:ს
  • A. 

   ა) მწვავე პრომიეოციტური ლეიკემიისთვის;

  • B. 

   ბ) ერითროლეიკემიისთვის;

  • C. 

   გ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • D. 

   დ) მწვავე მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • E. 

   ე) ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიისთვი

 • 2. 
  852. ჰემოსიდეროზით არ რთულდება:
  • A. 

   ა) ქრონიკული დაავადებების ფონზე განვითარებული ანემია;

  • B. 

   ბ) ჭეშმარიტი პოლიციტემია;

  • C. 

   გ) ბეტა-ტალასემია;

  • D. 

   დ) აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია;

  • E. 

   ე) პერნიციოზული ანემია

 • 3. 
  853. 40 წლის მამაკაცს სისხლში აღენიშნება: ლეიკოციტების რაოდენობა 45 000 მმ3–ში, ბლასტები – 4 % და ლეიკოციტური ტუტე ფოსფატაზას მომატებული აქტივობა. აღნიშნული შეესაბამება:
  • A. 

   ა) ქრონიკულ ლიმფოციტურ ლეიკემიას; 

  • B. 

   ბ) მწვავე მიელოგენურ ლეიკემიას;

  • C. 

   გ) ლეიკემოიდურ რეაქციას;

  • D. 

   დ) ქრონიკულ მიელოგენურ ლეიკემიას;

 • 4. 
  854. ნორმალური ერითროპოეზისთვის არ არის საჭირო:
  • A. 

   ა) "D" ვიტამინი;

  • B. 

   ბ) ანდროგენები;

  • C. 

   გ) რკინა;

  • D. 

   დ) ფოლიუმის მჟავა;

  • E. 

   ე) "B12" ვიტამინი.

 • 5. 
  855. ლიმფოადენოპათია არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა) ინფექციური მონონუკლეოზისთვის;

  • B. 

   ბ) არაჰოჯკინის ლიმფომისთვის;

  • C. 

   გ) ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებისთვის;

  • D. 

   დ) ტოქსოპლაზმოზისთვის;

  • E. 

   ე) მრავლობითი მიელომისთვის.

 • 6. 
  856. სპლენომეგალია არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა) ინფექციური მონონუკლეოზისთვის;

  • B. 

   ბ) ღვიძლის ციროზისთვის;

  • C. 

   გ) აპლასტიური ანემიისთვის; .

  • D. 

   დ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • E. 

   ე) თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის

 • 7. 
  857. ჰოჯკინის დაავადების პროგნოზი კეთილსაიმედოა, თუ:
  • A. 

   ა) პათოლოგიურ პროცესში ჩართულია ძვლის ტვინი;;

  • B. 

   ბ) ლიმფური კვანძები სკლეროზულია;

  • C. 

   გ) შემცირებულია ლიმფოციტების რაოდენობა;

  • D. 

   დ) პათოლოგიურ პროცესში ჩართულია ელენთა

  • E. 

   ე) ავადმყოფის ასაკი >60 წელი.

 • 8. 
  858. აბსოლუტური ლიმფოციტოზი დამახასიათებელია: 
  • A. 

   ა) მწვავე პრომიეოციტური ლეიკემიისათვის;

  • B. 

   ბ) ერითროლეიკემიისთვის;

  • C. 

   გ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • D. 

   დ) მწვავე მიელოგენური ლეიკემიისთვის; 

  • E. 

   ე) ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიისთვის

 • 9. 
  859. მწვავე ლეიკემიის არსებობაზე მიგვანიშნებს:
  • A. 

   ა) სისხლის ნაცხში ბლასტური უჯრედების მატება;

  • B. 

   ბ) თრომბოციტების რაოდენობის მომატება; 

  • C. 

   გ) სპლენომეგალია;

  • D. 

   დ) ჰეპატომეგალია;

  • E. 

   ე) ლიმფოადენოპათია

 • 10. 
  860. 35 წლის მამაკაცს ჩაუტარდა მუცლის ღრუს ულტრაბერითი გამოკვლევა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში იქნება ელენთა ნორმალური ზომის?
  • A. 

   ა) მიელოფიბროზის დროს;

  • B. 

   ბ) იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურას დროს;

  • C. 

   გ) ჰემოლიზური ანემიის დროს;

  • D. 

   დ) მაკრონოდულური ციროზის დროს;

  • E. 

   ე) ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის დროს.

 • 11. 
  861. თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა) სისხლის წითელი უჯრედების ოსმოლური არამდგრადობა;

  • B. 

   ბ) ტრანზიტორული აპლასტიური ანემია;.

  • C. 

   გ) სპლენომეგალია;

  • D. 

   დ) ინტრავასკულური ჰემოლიზი; 

  • E. 

   ე) სისხლის წითელ უჯრედებში სპექტრინის დეფიციტი

 • 12. 
  862. ბეტა-თალასემიისთვის არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა) პიგმენტური ქოლელითიაზი;

  • B. 

   ბ) ნეონატალური ჰემოლიზური ანემია;

  • C. 

   გ) მიკროციტული ანემია;

  • D. 

   დ) ჰეპატოსპლენომეგალია;

  • E. 

   ე) ქვემო კიდურზე ქრონიკული წყლულების გაჩენა

 • 13. 
  863. რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი რკინადეფიციტური ანემიისთვის:
  • A. 

   ა) მიკროციტოზი; ;

  • B. 

   ბ) პოიკოლოციტოზი;

  • C. 

   გ) ანიზოციტოზი;

  • D. 

   დ) ბაზოფილური მარცვლოვანება

  • E. 

   ე) ჰემატოკრიტის შემცირება

 • 14. 
  864. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი განასხვავებს რკინადეფიციტურ ანემიას დიდი თალესემიისგან:
  • A. 

   ა) მიკროციტოზი;

  • B. 

   ბ) პოიკოლოციტოზი;

  • C. 

   გ) ანიზოციტოზი;

  • D. 

   დ) ჰიპოქრომია;

  • E. 

   ე) სამიზნესებრი ერითროციტები ბაზოფილური მარცვლოვანებით.

 • 15. 
  865. რკინადეფიციტურ ანემიას არ ახასიათებს:
  • A. 

   ა) საერთო სისუსტე;

  • B. 

   ბ) გულისცემის აჩქარება;

  • C. 

   გ) პარესთეზიები;

  • D. 

   დ) ვაზომოტორული დარღვევები;

  • E. 

   ე) სხეულის ტემპერატურის მომატება.

 • 16. 
  866. რკინის დეფიციტთან ასოცირებული ეპითელური ქსოვილების სტრუქტურის და ფუნქციის დარღვევასთანა კავშირში არ არის:
  • A. 

   ა) ანგულარული სტომატიტი;

  • B. 

   ბ) დისფაგია;

  • C. 

   გ) ენის ტკივილი და მისი დვრილების ატროფია;

  • D. 

   დ) გასტრიტი;

  • E. 

   ე) კუჭის წყლული

 • 17. 
  867. “B12"-დეფიციტური ანემიისთვის არ არის დამახასიათებელი:
  • A. 

   ა) კიდურების ღრმა მგრძნობელობის მოშლა;.

  • B. 

   ბ) მამოძრავებელი ფუნქციის მოშლა (მოძრაობის დარღვევები);

  • C. 

   გ) სიმაძღრის ნაადრევი შეგრძნებები;

  • D. 

   დ) ხშირი ფაღარათი;

  • E. 

   ე) გულძმარვა

 • 18. 
  868. რა არ არის მართებული პერნიციოზულ ანემიასთან დაკავშირებით:
  • A. 

   ა) ნეფროლოგიური სიმპტომატიკის სიმძიმე დაკავშირებულია ჰემატოლოგიურ ცვლილებებთან;

  • B. 

   ბ) ფუნიკულური მიელოზი არის ტიპური ნევროლოგიური გამოვლინება;

  • C. 

   გ) მოსალოდნელია პოლინეიროპათიის განვითარება;

  • D. 

   დ) მოსალოდნელია დემენციის განვითარება;

  • E. 

   ე) მოსალოდნელია ფსიქიკური აშლილობების (ბოდვა, ჰალუცინაციები) განვითარება.

 • 19. 
  869. “B12"-დეფიციტური ანემიის დროს სისხლის ანალიზით არ ვლინდება:
  • A. 

   ა) ზომიერი ჰიპერქრომული ანემია;

  • B. 

   ბ) ფრაგმენტირებული ერითროციტები (შიზოციტები);

  • C. 

   გ) მეგალოციტები;

  • D. 

   დ) ლეიკოზიტოზი;

  • E. 

   ე) პოიკილოციტოზი

 • 20. 
  870. “B12"-დეფიციტური ანემიის დროს სისხლის ანალიზით არ ვლინდება:
  • A. 

   ა) პოიკილოციტოზი;.

  • B. 

   ბ) მეგალოციტები;

  • C. 

   გ) ლეიკოციტოზი;

  • D. 

   დ) ნეიტროფილების ბირთვების ჰიპერსეგმენტაცია;

  • E. 

   ე) თრომბოციტოპენია

 • 21. 
  871. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი განასხვავებს “B12"-დეფიციტური ანემიას მწვავე ერითრობლასტური ლეიკოზისგან:
  • A. 

   ა) კანის საფარველის მსუბუქი სიყვითლე;

  • B. 

   ბ) ლეიკოპენია;

  • C. 

   გ) თრომბოციტოპენია;

  • D. 

   დ) გამოხატული ანიზო- და პოიკილოციტოზი;

  • E. 

   ე) სისუსტე და ადვილად დაღლა

 • 22. 
  872. აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიებიის უნივერსალური სიმპტომია:
  • A. 

   ა) მუქი შარდი;

  • B. 

   ბ) სპლენომაგალია;

  • C. 

   გ) ლიმფადენოპათია;

  • D. 

   დ) სისხლის შრატში ბილირუბინის მომატება;

  • E. 

   ე) შეშუპებები.

 • 23. 
  873. აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიისგან განსხვავებით რა არ აღინიშნება პაროქსიზმული ღამის ჰემოგლობინურიის დროს: ბა.
  • A. 

   ა) ცხელება;

  • B. 

   ბ) სიყვითლე;

  • C. 

   გ) ელენთის და/ან ღვიძლის ზომების გადიდება;

  • D. 

   დ) კუმბსის დადებითი სინჯი;

  • E. 

   ე) სისხლის შრატში არაპირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის მომატება

 • 24. 
  874. მემკვიდრეობით მიკროსფეროციტული ჰემოლიზური ანემიის დროს ერითროციტების უჯრედშიდა დაშლასთან არ არის კავშირში
  • A. 

   ა) სიყვითლესთან;

  • B. 

   ბ) ელენთის გადიდებასთან;

  • C. 

   გ) ანემიასთან;

  • D. 

   დ) ქოლელითიაზთან;

  • E. 

   ე) რეტიკულოპენიასთან.

 • 25. 
  875. რა არ არის მართებული მწვავე ლეიკოზის განვითარების მიმართ წინასწარი განწყობის ფაქტორებთან მიმართებაში?
  • A. 

   ა) დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში მწვავე ლეიკოზის განვითარების რისკი 20-ჯერ მაღალია, ვიდრე პოპულაციაში;

  • B. 

   ბ) დაავადების განვითარების ალბათობა იზრდება თანდაყოლილი აგრანულოციტოზის, ცელიაკიის და სხვ. დროს, შესაძლოა მომატებული ქრომოსომული არასტაბილურობის შედეგად.

  • C. 

   გ) არ არსებობს სარწმუნო მონაცემები, რომ სხივური და ქიმიოთერაპია (სხვა სიმსივნეების გამო ჩატარებული) კავშირშია მისი განვითარების რისკთან.

  • D. 

   დ) ზოგიერთი ორგანული გამხსნელის და სამკურნალო საშუალებების შესაძლო ლეიკოზოგენური მოქმედება დადასტურებულია;

  • E. 

   ე) უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი უცნობი რჩება.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.