851-900 მდე მედიცინა განახლებული

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Lamara.gratiashv
L
Lamara.gratiashv
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 10,623
Questions: 50 | Attempts: 2,992

SettingsSettingsSettings
851-900  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  851. ფილადელფიური ქრომოსომა დამახასიათებელია:ს

  • A.

   ა) მწვავე პრომიეოციტური ლეიკემიისთვის;

  • B.

   ბ) ერითროლეიკემიისთვის;

  • C.

   გ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • D.

   დ) მწვავე მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • E.

   ე) ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიისთვი

  Correct Answer
  C. გ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;
 • 2. 

  852. ჰემოსიდეროზით არ რთულდება:

  • A.

   ა) ქრონიკული დაავადებების ფონზე განვითარებული ანემია;

  • B.

   ბ) ჭეშმარიტი პოლიციტემია;

  • C.

   გ) ბეტა-ტალასემია;

  • D.

   დ) აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია;

  • E.

   ე) პერნიციოზული ანემია

  Correct Answer
  B. ბ) ჭეშმარიტი პოლიციტემია;
 • 3. 

  853. 40 წლის მამაკაცს სისხლში აღენიშნება: ლეიკოციტების რაოდენობა 45 000 მმ3–ში, ბლასტები – 4 % და ლეიკოციტური ტუტე ფოსფატაზას მომატებული აქტივობა. აღნიშნული შეესაბამება:

  • A.

   ა) ქრონიკულ ლიმფოციტურ ლეიკემიას; 

  • B.

   ბ) მწვავე მიელოგენურ ლეიკემიას;

  • C.

   გ) ლეიკემოიდურ რეაქციას;

  • D.

   დ) ქრონიკულ მიელოგენურ ლეიკემიას;

  Correct Answer
  C. გ) ლეიკემოიდურ რეაქციას;
  Explanation
  The given information states that the man has a leukocyte count of 45,000 mm³, blasts make up 4% of the leukocytes, and there is an increase in leukocytic tuft phosphatase activity. These findings are consistent with leukemoid reaction, which is a reactive increase in the number of leukocytes in response to an infection or other inflammatory conditions. Therefore, the correct answer is გ) ლეიკემოიდურ რეაქციას (leukemoid reaction).

  Rate this question:

 • 4. 

  854. ნორმალური ერითროპოეზისთვის არ არის საჭირო:

  • A.

   ა) "D" ვიტამინი;

  • B.

   ბ) ანდროგენები;

  • C.

   გ) რკინა;

  • D.

   დ) ფოლიუმის მჟავა;

  • E.

   ე) "B12" ვიტამინი.

  Correct Answer
  A. ა) "D" ვიტამინი;
  Explanation
  The correct answer is "A) Vitamin D". This is because Vitamin D is essential for normal erythropoiesis, which is the process of red blood cell production. Without sufficient levels of Vitamin D, the body may not be able to produce enough red blood cells, leading to a condition called anemia. Therefore, it is necessary for normal erythropoiesis.

  Rate this question:

 • 5. 

  855. ლიმფოადენოპათია არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) ინფექციური მონონუკლეოზისთვის;

  • B.

   ბ) არაჰოჯკინის ლიმფომისთვის;

  • C.

   გ) ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებისთვის;

  • D.

   დ) ტოქსოპლაზმოზისთვის;

  • E.

   ე) მრავლობითი მიელომისთვის.

  Correct Answer
  E. ე) მრავლობითი მიელომისთვის.
 • 6. 

  856. სპლენომეგალია არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) ინფექციური მონონუკლეოზისთვის;

  • B.

   ბ) ღვიძლის ციროზისთვის;

  • C.

   გ) აპლასტიური ანემიისთვის; .

  • D.

   დ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • E.

   ე) თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის

  Correct Answer
  E. ე) თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის
  Explanation
  სპლენომეგალია არ არის დამახასიათებელი თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის, რადგან სპლენომეგალია ერთი სპეციფიური სიმპტომი, რომლის გამოც სფეროციტოზის უნდა იყოს არამახასიათებელი.

  Rate this question:

 • 7. 

  857. ჰოჯკინის დაავადების პროგნოზი კეთილსაიმედოა, თუ:

  • A.

   ა) პათოლოგიურ პროცესში ჩართულია ძვლის ტვინი;;

  • B.

   ბ) ლიმფური კვანძები სკლეროზულია;

  • C.

   გ) შემცირებულია ლიმფოციტების რაოდენობა;

  • D.

   დ) პათოლოგიურ პროცესში ჩართულია ელენთა

  • E.

   ე) ავადმყოფის ასაკი >60 წელი.

  Correct Answer
  B. ბ) ლიმფური კვანძები სკლეროზულია;
  Explanation
  The prognosis of Hodgkin's disease is good if the lymph nodes are sclerotic.

  Rate this question:

 • 8. 

  858. აბსოლუტური ლიმფოციტოზი დამახასიათებელია: 

  • A.

   ა) მწვავე პრომიეოციტური ლეიკემიისათვის;

  • B.

   ბ) ერითროლეიკემიისთვის;

  • C.

   გ) ქრონიკული მიელოგენური ლეიკემიისთვის;

  • D.

   დ) მწვავე მიელოგენური ლეიკემიისთვის; 

  • E.

   ე) ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიისთვის

  Correct Answer
  E. ე) ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიისთვის
  Explanation
  აბსოლუტური ლიმფოციტოზი აღნიშნავს ქრონიკულ ლიმფოციტურ ლეიკემიას, რომელიც არის ლიმფოციტების მიმართულების ქრონიკული ფორმა. ამ სიმპტომის მიზნები შეიძლება იყოს ქრონიკული ლიმფოციტის ლეიკემიის განვითარების გამოყენება.

  Rate this question:

 • 9. 

  859. მწვავე ლეიკემიის არსებობაზე მიგვანიშნებს:

  • A.

   ა) სისხლის ნაცხში ბლასტური უჯრედების მატება;

  • B.

   ბ) თრომბოციტების რაოდენობის მომატება; 

  • C.

   გ) სპლენომეგალია;

  • D.

   დ) ჰეპატომეგალია;

  • E.

   ე) ლიმფოადენოპათია

  Correct Answer
  A. ა) სისხლის ნაცხში ბლასტური უჯრედების მატება;
 • 10. 

  860. 35 წლის მამაკაცს ჩაუტარდა მუცლის ღრუს ულტრაბერითი გამოკვლევა. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში იქნება ელენთა ნორმალური ზომის?

  • A.

   ა) მიელოფიბროზის დროს;

  • B.

   ბ) იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურას დროს;

  • C.

   გ) ჰემოლიზური ანემიის დროს;

  • D.

   დ) მაკრონოდულური ციროზის დროს;

  • E.

   ე) ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის დროს.

  Correct Answer
  B. ბ) იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურას დროს;
 • 11. 

  861. თანდაყოლილი სფეროციტოზისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) სისხლის წითელი უჯრედების ოსმოლური არამდგრადობა;

  • B.

   ბ) ტრანზიტორული აპლასტიური ანემია;.

  • C.

   გ) სპლენომეგალია;

  • D.

   დ) ინტრავასკულური ჰემოლიზი; 

  • E.

   ე) სისხლის წითელ უჯრედებში სპექტრინის დეფიციტი

  Correct Answer
  D. დ) ინტრავასკულური ჰემოლიზი; 
  Explanation
  ინტრავასკულური ჰემოლიზი არის სისხლის წითელი უჯრედების დამახასიათებელი, რომლებიც გამოიყენება რადიოტერაპიაში და ქმნის სისხლის წითელი უჯრედების გამოყენებით მაღალ დოზის დამახასიათებელს. ამიტომაც არ არის დამახასიათებელი სფეროციტოზისთვის.

  Rate this question:

 • 12. 

  862. ბეტა-თალასემიისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) პიგმენტური ქოლელითიაზი;

  • B.

   ბ) ნეონატალური ჰემოლიზური ანემია;

  • C.

   გ) მიკროციტული ანემია;

  • D.

   დ) ჰეპატოსპლენომეგალია;

  • E.

   ე) ქვემო კიდურზე ქრონიკული წყლულების გაჩენა

  Correct Answer
  B. ბ) ნეონატალური ჰემოლიზური ანემია;
 • 13. 

  863. რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი რკინადეფიციტური ანემიისთვის:

  • A.

   ა) მიკროციტოზი; ;

  • B.

   ბ) პოიკოლოციტოზი;

  • C.

   გ) ანიზოციტოზი;

  • D.

   დ) ბაზოფილური მარცვლოვანება

  • E.

   ე) ჰემატოკრიტის შემცირება

  Correct Answer
  D. დ) ბაზოფილური მარცვლოვანება
 • 14. 

  864. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი განასხვავებს რკინადეფიციტურ ანემიას დიდი თალესემიისგან:

  • A.

   ა) მიკროციტოზი;

  • B.

   ბ) პოიკოლოციტოზი;

  • C.

   გ) ანიზოციტოზი;

  • D.

   დ) ჰიპოქრომია;

  • E.

   ე) სამიზნესებრი ერითროციტები ბაზოფილური მარცვლოვანებით.

  Correct Answer
  E. ე) სამიზნესებრი ერითროციტები ბაზოფილური მარცვლოვანებით.
 • 15. 

  865. რკინადეფიციტურ ანემიას არ ახასიათებს:

  • A.

   ა) საერთო სისუსტე;

  • B.

   ბ) გულისცემის აჩქარება;

  • C.

   გ) პარესთეზიები;

  • D.

   დ) ვაზომოტორული დარღვევები;

  • E.

   ე) სხეულის ტემპერატურის მომატება.

  Correct Answer
  E. ე) სხეულის ტემპერატურის მომატება.
 • 16. 

  866. რკინის დეფიციტთან ასოცირებული ეპითელური ქსოვილების სტრუქტურის და ფუნქციის დარღვევასთანა კავშირში არ არის:

  • A.

   ა) ანგულარული სტომატიტი;

  • B.

   ბ) დისფაგია;

  • C.

   გ) ენის ტკივილი და მისი დვრილების ატროფია;

  • D.

   დ) გასტრიტი;

  • E.

   ე) კუჭის წყლული

  Correct Answer
  E. ე) კუჭის წყლული
 • 17. 

  867. “B12"-დეფიციტური ანემიისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) კიდურების ღრმა მგრძნობელობის მოშლა;.

  • B.

   ბ) მამოძრავებელი ფუნქციის მოშლა (მოძრაობის დარღვევები);

  • C.

   გ) სიმაძღრის ნაადრევი შეგრძნებები;

  • D.

   დ) ხშირი ფაღარათი;

  • E.

   ე) გულძმარვა

  Correct Answer
  E. ე) გულძმარვა
  Explanation
  გულძმარვა (heart failure) is a condition where the heart is unable to pump enough blood to meet the body's needs. It can lead to a decrease in the production of red blood cells, resulting in a deficiency of vitamin B12. Therefore, it is not recommended for B12 deficiency anemia.

  Rate this question:

 • 18. 

  868. რა არ არის მართებული პერნიციოზულ ანემიასთან დაკავშირებით:

  • A.

   ა) ნეფროლოგიური სიმპტომატიკის სიმძიმე დაკავშირებულია ჰემატოლოგიურ ცვლილებებთან;

  • B.

   ბ) ფუნიკულური მიელოზი არის ტიპური ნევროლოგიური გამოვლინება;

  • C.

   გ) მოსალოდნელია პოლინეიროპათიის განვითარება;

  • D.

   დ) მოსალოდნელია დემენციის განვითარება;

  • E.

   ე) მოსალოდნელია ფსიქიკური აშლილობების (ბოდვა, ჰალუცინაციები) განვითარება.

  Correct Answer
  A. ა) ნეფროლოგიური სიმპტომატიკის სიმძიმე დაკავშირებულია ჰემატოლოგიურ ცვლილებებთან;
  Explanation
  The correct answer is (a) Nephrological symptoms are associated with hematological changes.

  Rate this question:

 • 19. 

  869. “B12"-დეფიციტური ანემიის დროს სისხლის ანალიზით არ ვლინდება:

  • A.

   ა) ზომიერი ჰიპერქრომული ანემია;

  • B.

   ბ) ფრაგმენტირებული ერითროციტები (შიზოციტები);

  • C.

   გ) მეგალოციტები;

  • D.

   დ) ლეიკოზიტოზი;

  • E.

   ე) პოიკილოციტოზი

  Correct Answer
  D. დ) ლეიკოზიტოზი;
  Explanation
  Leukocytosis refers to an increase in the number of white blood cells in the blood. In the context of B12 deficiency anemia, leukocytosis is not expected. B12 deficiency anemia is characterized by a decrease in red blood cells and often results in macrocytic anemia. Therefore, the presence of leukocytosis would not be consistent with B12 deficiency anemia.

  Rate this question:

 • 20. 

  870. “B12"-დეფიციტური ანემიის დროს სისხლის ანალიზით არ ვლინდება:

  • A.

   ა) პოიკილოციტოზი;.

  • B.

   ბ) მეგალოციტები;

  • C.

   გ) ლეიკოციტოზი;

  • D.

   დ) ნეიტროფილების ბირთვების ჰიპერსეგმენტაცია;

  • E.

   ე) თრომბოციტოპენია

  Correct Answer
  C. გ) ლეიკოციტოზი;
  Explanation
  In the context of B12 deficiency anemia, leukocytosis refers to an increase in the number of white blood cells in the blood. This is not expected in B12 deficiency anemia, as it is primarily characterized by a decrease in red blood cells and not an increase in white blood cells. Therefore, option გ) ლეიკოციტოზი (leukocytosis) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 21. 

  871. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი ნიშანი განასხვავებს “B12"-დეფიციტური ანემიას მწვავე ერითრობლასტური ლეიკოზისგან:

  • A.

   ა) კანის საფარველის მსუბუქი სიყვითლე;

  • B.

   ბ) ლეიკოპენია;

  • C.

   გ) თრომბოციტოპენია;

  • D.

   დ) გამოხატული ანიზო- და პოიკილოციტოზი;

  • E.

   ე) სისუსტე და ადვილად დაღლა

  Correct Answer
  D. დ) გამოხატული ანიზო- და პოიკილოციტოზი;
  Explanation
  The correct answer is D) გამოხატული ანიზო- და პოიკილოციტოზი. This is because "B12" deficiency leads to megaloblastic anemia, which is characterized by the presence of large, immature red blood cells (anizo-erythroblasts) and abnormal, large white blood cells (poikilocytes).

  Rate this question:

 • 22. 

  872. აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიებიის უნივერსალური სიმპტომია:

  • A.

   ა) მუქი შარდი;

  • B.

   ბ) სპლენომაგალია;

  • C.

   გ) ლიმფადენოპათია;

  • D.

   დ) სისხლის შრატში ბილირუბინის მომატება;

  • E.

   ე) შეშუპებები.

  Correct Answer
  B. ბ) სპლენომაგალია;
  Explanation
  Splenomegaly refers to the enlargement of the spleen, which is a common symptom of autoimmune hemolytic anemias. In these conditions, the body's immune system mistakenly attacks and destroys its own red blood cells, leading to anemia. The spleen plays a role in filtering and removing damaged or old red blood cells from circulation, so when there is excessive destruction of red blood cells, the spleen can become enlarged. Therefore, splenomegaly is a universal symptom of autoimmune hemolytic anemias.

  Rate this question:

 • 23. 

  873. აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიისგან განსხვავებით რა არ აღინიშნება პაროქსიზმული ღამის ჰემოგლობინურიის დროს: ბა.

  • A.

   ა) ცხელება;

  • B.

   ბ) სიყვითლე;

  • C.

   გ) ელენთის და/ან ღვიძლის ზომების გადიდება;

  • D.

   დ) კუმბსის დადებითი სინჯი;

  • E.

   ე) სისხლის შრატში არაპირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის მომატება

  Correct Answer
  D. დ) კუმბსის დადებითი სინჯი;
  Explanation
  The correct answer is "კუმბსის დადებითი სინჯი". This is because autoimmune hemolytic anemia is a condition where the immune system mistakenly attacks and destroys red blood cells. The destruction of red blood cells can occur during the night, leading to a decrease in red blood cell count and symptoms such as fatigue, weakness, and shortness of breath. The term "კუმბსის დადებითი სინჯი" refers to the destruction of red blood cells during sleep, which is characteristic of autoimmune hemolytic anemia.

  Rate this question:

 • 24. 

  874. მემკვიდრეობით მიკროსფეროციტული ჰემოლიზური ანემიის დროს ერითროციტების უჯრედშიდა დაშლასთან არ არის კავშირში

  • A.

   ა) სიყვითლესთან;

  • B.

   ბ) ელენთის გადიდებასთან;

  • C.

   გ) ანემიასთან;

  • D.

   დ) ქოლელითიაზთან;

  • E.

   ე) რეტიკულოპენიასთან.

  Correct Answer
  E. ე) რეტიკულოპენიასთან.
  Explanation
  During microsphere-based hemolytic anemia, there is no connection between erythrocyte fragmentation and reticulocytopenia.

  Rate this question:

 • 25. 

  875. რა არ არის მართებული მწვავე ლეიკოზის განვითარების მიმართ წინასწარი განწყობის ფაქტორებთან მიმართებაში?

  • A.

   ა) დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში მწვავე ლეიკოზის განვითარების რისკი 20-ჯერ მაღალია, ვიდრე პოპულაციაში;

  • B.

   ბ) დაავადების განვითარების ალბათობა იზრდება თანდაყოლილი აგრანულოციტოზის, ცელიაკიის და სხვ. დროს, შესაძლოა მომატებული ქრომოსომული არასტაბილურობის შედეგად.

  • C.

   გ) არ არსებობს სარწმუნო მონაცემები, რომ სხივური და ქიმიოთერაპია (სხვა სიმსივნეების გამო ჩატარებული) კავშირშია მისი განვითარების რისკთან.

  • D.

   დ) ზოგიერთი ორგანული გამხსნელის და სამკურნალო საშუალებების შესაძლო ლეიკოზოგენური მოქმედება დადასტურებულია;

  • E.

   ე) უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი უცნობი რჩება.

  Correct Answer
  C. გ) არ არსებობს სარწმუნო მონაცემები, რომ სხივური და ქიმიოთერაპია (სხვა სიმსივნეების გამო ჩატარებული) კავშირშია მისი განვითარების რისკთან.
  Explanation
  There is no scientific evidence to suggest a direct connection between exposure to toxic chemicals and the risk of leukemia. Therefore, it cannot be concluded that exposure to toxic chemicals and chemotherapy or radiotherapy are linked to an increased risk of relapse in leukemia patients.

  Rate this question:

 • 26. 

  876. ქრონიკული მიელოლეიკოზის დიაგნოსტიკურ ნიშანს არ წარმოადგენს:

  • A.

   ა) სპლენომეგალია;

  • B.

   ბ) ლეიკოციტოზი; რა.

  • C.

   გ) ლეიკემიური "ჩავარდნა";

  • D.

   დ) "ფილადელფიური ქრომოსომის" არსებობა;

  • E.

   ე) ლეიკოგრამაში მარცხნივ გადახრა

  Correct Answer
  C. გ) ლეიკემიური "ჩავარდნა";
 • 27. 

  877. ერითრემიისთვის დამახასიათებელი არ არის:

  • A.

   ა) არტერიულ სისხლში ჟანგბადის სატურაციის გაზრდა 90%-ზე მეტად;

  • B.

   ბ) ლეიკოციტების ტუტე ფოსფატაზას აქტივობის გაზრდა;

  • C.

   გ) ერითრიციტების აბსოლუტური რიცხვის გაზრდა;

  • D.

   დ) პლაზმაში ციანკობალამინის შემცველობის მომატება;

  • E.

   ე) ერიროპოეტინის პლაზმური კონცენტრაციის მომატება.

  Correct Answer
  E. ე) ერიროპოეტინის პლაზმური კონცენტრაციის მომატება.
  Explanation
  The correct answer is option ე) ერიროპოეტინის პლაზმური კონცენტრაციის მომატება. This means that erythropoietin is not responsible for increasing plasma concentration.

  Rate this question:

 • 28. 

  878. მრავლობითი მიელომის მორფოლოგიური სუბსტრატია:

  • A.

   ა) მიელოციტები;

  • B.

   ბ) მელანოციტები;

  • C.

   გ) პლაზმოციტები;

  • D.

   დ) “M" პროტეინი; .

  • E.

   ე) ოსტეობლასტები

  Correct Answer
  C. გ) პლაზმოციტები;
  Explanation
  The correct answer is "პლაზმოციტები" which translates to "plasmocytes" in English. Plasmocytes are a type of white blood cells that produce and secrete antibodies. They play a crucial role in the immune response by recognizing and neutralizing foreign substances in the body.

  Rate this question:

 • 29. 

  879. მიელომური დაავადების გართულებებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ა) თირკმლების უკამრისობა;

  • B.

   ბ) პათოლოგიური მოტეხილობები; ბა.

  • C.

   გ) გულის უკმარისობა;

  • D.

   დ) ინტერკურენტული ინფექციები;

  • E.

   ე) სისხლის სიბლანტის მომატება

  Correct Answer
  C. გ) გულის უკმარისობა;
  Explanation
  The correct answer is "გ) გულის უკმარისობა" which translates to "Decreased heart rate" in English. This answer suggests that during prenatal development, the fetus does not exhibit decreased heart rate as one of the signs of distress.

  Rate this question:

 • 30. 

  880. ჰემოფილიისთვის დამახასიათებელია არ არის:

  • A.

   ა) ჰემართროზები;

  • B.

   ბ) ღრმა კანქვეშა სისხლჩაქცევები;

  • C.

   გ) კუნთებშორისი ჰემატომები;

  • D.

   დ) უხვი, ხანგრძლივი პოსტტრავმული სისხლდენები;

  • E.

   ე) წერტილოვანი ჰემორაგიები.

  Correct Answer
  E. ე) წერტილოვანი ჰემორაგიები.
  Explanation
  Hemophilia is a genetic disorder that affects the blood's ability to clot properly. It is caused by a deficiency in certain clotting factors, specifically factor VIII or factor IX. Hematomas, which are collections of blood outside of blood vessels, can occur in people with hemophilia due to minor injuries or trauma. However, pinpoint hemorrhages, or petechiae, are not a characteristic feature of hemophilia. Therefore, the correct answer is "წერტილოვანი ჰემორაგიები" (petechiae hemorrhages).

  Rate this question:

 • 31. 

  881. შესაბამისი რისკის მქონე პაციენტებში დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის დიაგნოსტიკურ ალგორითმში არ არის გათვალისწინებული:

  • A.

   ა) სისხლდენის დრო;

  • B.

   ბ) თრომბოციტების შემცველობა;

  • C.

   გ) ფიბრინის მონომერების ან ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების კონცენტრაცია; .

  • D.

   დ) პროთრომბინული დროის მომატება;

  • E.

   ე) ფიბრინოგენის კონცენტრაცია

  Correct Answer
  A. ა) სისხლდენის დრო;
 • 32. 

  882. ნორმოქრომული ანემია არ ვითარდება: .

  • A.

   ა) ქრონიკული ანთების დროს;

  • B.

   ბ) ურემიის დროს;

  • C.

   გ) ღვიძლის დაავადებების დროს;

  • D.

   დ) მიქსედემის დროს;

  • E.

   ე) ატროფიული გასტრიტის დროს

  Correct Answer
  E. ე) ატროფიული გასტრიტის დროს
  Explanation
  During the development of atrophic gastritis, the normal mucosal lining of the stomach becomes thin and loses its function. This condition can lead to a decrease in the production of stomach acid and digestive enzymes, causing symptoms such as indigestion, bloating, and nutrient deficiencies. Atrophic gastritis does not occur during the time of chronic infections, during pregnancy, during the time of uremia, or during the time of mixedema. Therefore, the correct answer is e) during the time of atrophic gastritis.

  Rate this question:

 • 33. 

  883. მემკვიდრული მიკროსფეროციტოზისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა) სპლენომეგალია;

  • B.

   ბ) კოშკისებური ფორმის თავის ქალა;

  • C.

   გ) კბილების არასწორი განლაგება;

  • D.

   დ) ხშირად ტკივილი ნაღვლის ბუშტის მიდამოში;

  • E.

   ე) პოლიდაქტილია

  Correct Answer
  E. ე) პოლიდაქტილია
  Explanation
  პოლიდაქტილია is the correct answer because it means "polydactyl" in Georgian, which refers to having more than the usual number of digits on the hands or feet. The other options do not relate to the given statement.

  Rate this question:

 • 34. 

  884. ჰემოფილიასთან დაკავშირებით არ არის მართებული:

  • A.

   ა) კლინიკური სიმპტომების მიხედვით “A" და “B" ჰემოფილიები პრაქტიკულად იდენტურია;

  • B.

   ბ) ჰემორაგიული სინდრომის სიმძიმე არ არის დაკავშირებული ფაქტორის (VIII, IX) დეფიციტის ხარისხთან;

  • C.

   გ) ხშირია სისხლჩაქცევები მსხვილ სახსრებში; ს.

  • D.

   დ) ხშირია სისხლჩაქცევები კანქვეშ, კუნთებშორის და კუნთებში; ე) ხანგრძლივია სისხლდენა ტრავმების დროს

  Correct Answer
  B. ბ) ჰემორაგიული სინდრომის სიმძიმე არ არის დაკავშირებული ფაქტორის (VIII, IX) დეფიციტის ხარისხთან;
  Explanation
  The correct answer is "ბ) ჰემორაგიული სინდრომის სიმძიმე არ არის დაკავშირებული ფაქტორის (VIII, IX) დეფიციტის ხარისხთან". This means that hemophilia is not directly related to the deficiency of clotting factors (VIII, IX). Hemophilia is a genetic disorder where the blood doesn't clot properly, and it is caused by a deficiency or absence of clotting factors in the blood. However, the severity of bleeding episodes in hemophilia is not directly correlated with the level of clotting factor deficiency.

  Rate this question:

 • 35. 

  885. ელენთის ფუნქიცებს არ მიეკუთვნება: .

  • A.

   ა) სისხლის მიმოქცევიდან ბაქტერიების მოცილება;

  • B.

   ბ) იმუნიტეტის ჰუმორული ფაქტორების მოცილება;

  • C.

   გ) ფაგოციტოზი;

  • D.

   დ) სისხლის უჯრედების სეკვესტრირება;

  • E.

   ე) ერითროპოეტინის სინთეზი

  Correct Answer
  E. ე) ერითროპოეტინის სინთეზი
 • 36. 

  886. დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომთან მიმართებაში არ არის მართებული:

  • A.

   ა) მიმდინარეობა შეიძლება იყოს მწვავე, გაჭიანურებული, მორეციდივე, ქრონიკული და ლატენტური;

  • B.

   ბ) საფუძვლად უდევს სისხლის შემდედებელი სისტემის და თრომბოციტული ჰემოსტაზის აქტივაცია ენდოგენური ან ეგზოგენური ფაქტორებით.

  • C.

   გ) რაც უფრო მწვავედ მიმდინარეობს, მით უფრო ხანგრძლივია ჰიპერკოაგულაციის ფაზა;

  • D.

   დ) მისი მთავარი გამოვლინებაა ჰემორაგიული სინდრომი; 

  • E.

   ე) სისხლდენები უფრო ხშირად ვითარდება მწვავე დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის დროს

  Correct Answer
  C. გ) რაც უფრო მწვავედ მიმდინარეობს, მით უფრო ხანგრძლივია ჰიპერკოაგულაციის ფაზა;
  Explanation
  The correct answer is "რაც უფრო მწვავედ მიმდინარეობს, მით უფრო ხანგრძლივია ჰიპერკოაგულაციის ფაზა." This means that the longer the bleeding lasts, the more likely it is to be a phase of hypercoagulation.

  Rate this question:

 • 37. 

  887. დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის დროს ჰიპერკოაგულაციური ფაზის ნიშნებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ა) აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინური დროის და პროთრომბინული დროის გაზრდა;

  • B.

   ბ) ფიბრინოგენის კონცენტრაციის შემცირება;

  • C.

   გ) ანტითრომბინ III-ის კონცენტრაციის შემცირება;

  • D.

   დ) პროტეინ-“C"-ს კონცენტრაციის შემცირება;

  • E.

   ე) თრომბოციტების სპონტანური აგრეგაცია და ნაცხში ერითროციტების ფრაგმენტაცია.

  Correct Answer
  A. ა) აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინური დროის და პროთრომბინული დროის გაზრდა;
 • 38. 

  888. დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის დროს ჰიპოკოაგულაციური ფაზის დამახასიათებელ ნიშნებს არ მიეკუთვნება:

  • A.

   ა) აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინური დროის და პროთრომბინული დროის შემცირება;

  • B.

   ბ) თრომბოციტების შემცველობის შემცირება;

  • C.

   გ) ფიბრინოგენის ანტითრომბინ III და პროტეინ-“C"-ს კონცენტრაციის შემცირება;

  • D.

   დ) ფიბრინოლიზის გაძლიერება

  • E.

   ე) ფიბრნის დეგრადაციის პროდუქტების კონცენტრაციის გაზრდა.

  Correct Answer
  A. ა) აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინური დროის და პროთრომბინული დროის შემცირება;
  Explanation
  The correct answer is a) the reduction of activated partial thromboplastin time and prolongation of prothrombin time. This means that during disseminated intravascular coagulation (DIC), there is a decrease in the activation of the coagulation pathway, leading to a decrease in the formation of thrombin and fibrin. This results in a decrease in the production of thrombin and fibrin degradation products, which are markers of DIC.

  Rate this question:

 • 39. 

  889. დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედების სინდრომის კომპლექსურ მკურნალობასთან მიმართებაში არ არის მართებული:

  • A.

   ა) ტარდება ეტიპტროპული და შოკის საწინააღმდეგო თერაპია;

  • B.

   ბ) ტარდება ახალგაყინული პლაზმის ინფუზია და პლაზმაფერეზი;

  • C.

   გ) ჰეპარინის შეყვანა ხდება მხოლოდ ჰიპოკოაგულაციის ფაზაში;

  • D.

   დ) ხდება ერითროციტების დანაკარგის ანაზღაურება (ჰემატოკრიტის შენარჩუნება მინიმუმ 22%-ის დონეზე);

  • E.

   ე) გამოხატული ჰიპოკოაგულაციის და თრომბოციტოპენიის ფონზე განვითარებული სისხლდენების დროს შეჰყავთ თრომბოციტული მასა.

  Correct Answer
  C. გ) ჰეპარინის შეყვანა ხდება მხოლოდ ჰიპოკოაგულაციის ფაზაში;
 • 40. 

  890. 55 წლის მამაკაცს, კოლორექტალური ქირურგიული ჩარევის შემდგომ პერიოდში, უტარდება ერითროციტული მასის ტრანსფუზია. მას ტრანსფუზიის დაწყებიდან 30 წთ–ში მოულოდნელად განუვითარდა ცხელება. „t“ - 380C, „HR“ - 90 წუთში, „T/A“ -125/70 მმ. ვწ. სვ. „SaO2“ - 98% ჰაერზე. ტრანსფუზია შეჩერდა. თუ ტრანსფუზია გაგრძელდება, რომელი გართულების განვითარებაა მოსალოდნელი?

  • A.

   ა) ქავილის;

  • B.

   ბ) კანკალის;

  • C.

   გ) სისტოლური წნევის დაქვეითების (< 105 მმ. ვწ. სვ);

  • D.

   დ) ჰიპერთერმიის;

  • E.

   ე) ურტიკარიის.

  Correct Answer
  C. გ) სისტოლური წნევის დაქვეითების (< 105 მმ. ვწ. სვ);
  Explanation
  The correct answer is "სისტოლური წნევის დაქვეითების (< 105 მმ. ვწ. სვ)". The explanation for this answer is that the patient's blood pressure is lower than the normal systolic blood pressure range of less than 105 mmHg. This indicates that the patient is experiencing hypotension, which is a common complication of transfusion. Hypotension can occur due to various reasons, such as an allergic reaction to the transfused blood, volume overload, or a reaction to the preservatives in the blood product. Monitoring and managing the patient's blood pressure is crucial to prevent any further complications.

  Rate this question:

 • 41. 

  891. 75 წლის მამაკაცი ბოლო ერთი წლის მანძილზე უჩივის ტკივილს ზურგის ქვედა არეში. მდგომარეობა პროგრესულად გაუარესდა და გაჩნდა ტკივილი მარჯვენა ბარძაყსა და მარცხენა მხარის მიდამოში. სხვა მხრივ პაციენტი თავს ჯანმრთელად თვლის. ამასთან, ბოლო პერიოდში აღნიშნავს ფილტვის განმეორებით ინფექციებს. რომელი კვლევების კომპლექსია ყველაზე საუკეთესო არჩევანი დიაგნოზის დასადგენად?

  • A.

   ა) ძვლის ტვინის პუნქცია, ტრეპანობიოფსია + იმუნოგლობულინების პროფილი;

  • B.

   ბ) დიგიტალური რექტალური კვლევა + პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი;

  • C.

   გ) ერითროციტების დალექვის სიჩქარე + რევმატოიდული ფაქტორი;

  • D.

   დ) სისხლის საერთო ანალიზი + ვიტამინი „B12“, ფოლატი + ფერიტინი;

  • E.

   ე) ღვიძლის ფუნქციური სინჯები + კალციუმი.

  Correct Answer
  A. ა) ძვლის ტვინის პუნქცია, ტრეპანობიოფსია + იმუნოგლობულინების პროფილი;
  Explanation
  This answer suggests that the best diagnostic complex for determining the diagnosis is the puncture of the bone marrow, trepanobiopsy, and immunoglobulin profile.

  Rate this question:

 • 42. 

  892. 42 წლის ქალბატონი უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე უჩივის მზარდ დაღლილობას; აღნიშნავს სისუსტეს დატვირთვისას და გულისცემის ეპიზოდურ აჩქარებას. ასევე აღნიშნავს გაღიზიანებადობას და დათრგუნულობას. მისი კანი და კონიუნქტივა არის ფერკრთალი. „Hb“ 92 „g/L“, „MCV“ (საშუალო ერითროციტული მოცულობა) 102 „fL“. ნაცხი: ჰიპერსეგმენტირებული პოლიმორფულბირთვიანები.სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა) ალკოჰოლიზმი;

  • B.

   ბ) ღვიძლის დაავადება;

  • C.

   გ) მიქსედემა;

  • D.

   დ) პერნიციოზული ანემია;

  • E.

   ე) ორსულობა

  Correct Answer
  D. დ) პერნიციოზული ანემია;
  Explanation
  The given information states that the individual is a 42-year-old woman who is experiencing a decrease in hemoglobin levels and an increase in MCV (mean corpuscular volume), indicating macrocytic anemia. Additionally, it mentions hypersegmented polymorphonuclear cells, which are characteristic of pernicious anemia. Pernicious anemia is a type of macrocytic anemia caused by vitamin B12 deficiency, often due to an autoimmune condition that affects the absorption of vitamin B12 in the stomach. Therefore, the correct answer is d) Pernicious anemia.

  Rate this question:

 • 43. 

  893. უკანასკნელი 18 თვის განმავლობაში 66 წლის მამაკაცი უჩივის მზარდ დაღლილობას. აღნიშნავს გარდამავალ თავბრუსხვევას და მტკივნეულ ენას; არის ფერმკრთალი და აღენიშნება შესიებული წითელი ენა. „Hb“ 99 „g/L“, „MCV“ (საშუალო ერითროციტული მოცულობა) 105 „fL“, „WCC“ 6.2 X 109/“L“, თრომბოციტები 265 X 109/“L“. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დაადასტურებს დიაგნოზს?

  • A.

   ა) ფერიტინი + რკინის შეკავშირების საერთო მოცულობა;

  • B.

   ბ) ფოლატი + ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური ტესტები;

  • C.

   გ) ლაქტატ დეჰიდროგენაზა + რეტიკულოციტები;

  • D.

   დ) პერიფერიული სისხლის ნაცხი + ძვლის ტვინის ასპირატი;

  • E.

   ე) ვიტამინი „B12“ + კუჭის პარიეტული უჯრედების საწინააღმდეგო ანტისხეულები.

  Correct Answer
  E. ე) ვიტამინი „B12“ + კუჭის პარიეტული უჯრედების საწინააღმდეგო ანტისხეულები.
  Explanation
  The given answer suggests that the patient's condition is indicative of a deficiency in vitamin B12 and antibodies against parietal cells in the stomach. This can be inferred from the low levels of hemoglobin (Hb), high mean corpuscular volume (MCV), and high white cell count (WCC), which are all characteristic of vitamin B12 deficiency. Additionally, the presence of antibodies against parietal cells indicates an autoimmune reaction that can lead to the malabsorption of vitamin B12.

  Rate this question:

 • 44. 

  894. 72 წლის მამაკაცს მოულოდნელად დაეწყო ტკივილი გულმკერდის მარჯვენა ნახევარში. იგი ვერ იხსენებს რაიმე ტრავმას აღნიშნულ მიდამოში და გაკვირვებულია როდესაც იგებს რომ მას აქვს ნეკნების მოტეხილობა. პაციენტი ასევე აღნიშნავს ტკივილს ზურგის ქვედა ნაწილში და ბოლო 6 თვის განმავლობაში 2-ჯერ მოხვდა კლინიკაში ფილტვების ინფექციებით. რომელი ტიპის უჯრედების პროლიფერაცია უდევს საფუძვლად აღწერილ პათოლოგიურ მდგომარეობას?

  • A.

   ა) ფოლიკულის ჩანასახოვანი ცენტრის „B“-უჯრედები;

  • B.

   ბ) „IgM“-ის მასეკრეტირებელი უჯრედები;

  • C.

   გ) მომწიფებული „B“–ლიმფოციტები;

  • D.

   დ) მიელოიდური უჯრედები;

  • E.

   ე) პლაზმური უჯრედები

  Correct Answer
  E. ე) პლაზმური უჯრედები
  Explanation
  The patient's symptoms, including the inability to heal wounds and frequent infections, suggest a condition called multiple myeloma. This is a type of cancer that affects plasma cells, which are a type of white blood cell that produces antibodies. In multiple myeloma, abnormal plasma cells accumulate in the bone marrow and interfere with the production of healthy blood cells. The presence of plasma cells in the bone marrow and the patient's symptoms indicate that the proliferation of plasma cells is causing the pathological condition.

  Rate this question:

 • 45. 

  895. 19 წლის გოგონა უჩივის ძლიერ ტკივილს ბოლო 12 საათის განმავლობაში. ტკივილი დაიწყო მარცხნივ მენჯის არეში და გავრცელდა ქვევით ბარძაყზე. ძლიერი ტკივილის გამო პაციენტი „მიჯაჭვულია“ ლოგინზე. პაციენტს ბოლო წლების განმავლობაში პერიოდულად აღენიშნებოდა მსგავსი სიმპტომები. პარაცეტამოლი და კოდეინი ვერ ხსნის ტკივილს და მხოლოდ მორფის კანქვეშა ინიექცია აუმჯობესებს მდგომარეობას. რომელია აღნიშნული სიმპტომების ერთი ყველაზე შესაბამისი ახსნა?

  • A.

   ა) ძვლის ტვინის ინფარქტი;

  • B.

   ბ) ანემიით განპირობებული ქსოვილების ლოკალიზებული ჰიპოქსია;ბა.

  • C.

   გ) ძვლის პათოლოგიური მოტეხილობა;

  • D.

   დ) ღვიძლსა და ელენთაში წითელი უჯრედების დაგროვება;

  • E.

   ე) ძვლის ტვინის მიერ წითელი უჯრედების წარმოქმნის უეცარი შემცირება

  Correct Answer
  A. ა) ძვლის ტვინის ინფარქტი;
  Explanation
  The correct answer is "ა) ძვლის ტვინის ინფარქტი". This is because the patient experiences periodic symptoms similar to those seen in tetanus, and the paracetamol and codeine injections do not relieve the symptoms. This suggests that the patient's symptoms are not caused by a musculoskeletal issue or a localized hypoxia due to anemia. The presence of red bone marrow and yellow bone marrow in the femur and ilium, as well as the reduction in red bone marrow caused by the infection, support the diagnosis of osteomyelitis.

  Rate this question:

 • 46. 

  896. 62 წლის მამაკაცი თავს შეუძლოდ გრძნობს ბოლო 3 თვის მანძილზე. მისი ძირითადი ჩივილია მთელი სხეულის დაუოკებელი ქავილი, ასევე უმადობა და წონის კლება 5 კგ–ით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. პაციენტი, ასევე, აღნიშნავს ძილიანობას და უხასიათობას, პერიოდულად ცხელებას და ღამის ოფლიანობას. ისინჯება გადიდებული, რბილი კონსისტენციის მარცხენა ცერვიკალური ლიმფური კვანძი. სავარუდო დიაგნოზია: ია.

  • A.

   ა) B-უჯრედული ავთვისებიანი პათოლოგია;

  • B.

   ბ) ძვლის ტვინის ავთვისებიანი პათოლოგია;

  • C.

   გ) მიელოიდური უჯრედების ავთვისებიანი პათოლოგია;

  • D.

   დ) პლაზმური უჯრედების ავთვისებიანი პათოლოგია;

  • E.

   ე) T-უჯრედული ავთვისებიანი პათოლოგია

  Correct Answer
  A. ა) B-უჯრედული ავთვისებიანი პათოლოგია;
  Explanation
  The passage describes a 62-year-old man who experiences various symptoms such as unexplained weight loss, periodic fever, night sweats, and enlarged lymph nodes. These symptoms are commonly associated with B-cell lymphomas, which are cancers that originate in the B cells of the immune system. Therefore, the correct answer is B-უჯრედული ავთვისებიანი პათოლოგია (B-cell lymphoma).

  Rate this question:

 • 47. 

  897. 41 წლის ქალს 3 სთ–ის განმავლობაში აღენიშნება ტკივილი მკერდის ძვლის უკან და მარცხენა ფერდქვეშა არეში, იპსილატერალურად ბეჭში ირადიაციით. ტკივილი დაიწყო მოსვენებულ მდგომარეობაში და მიიღო მუდმივი ხასიათი. გასული 2 კვირის განმავლობაში ჰქონდა ეპიზოდური, ძლიერი ლოკალური ტკივილები კისრის და მხრების, ასევე ბარძაყის მიდამოში. ასევე რამოდენიმეჯერ ძლიერი სისხლდენა ცხვირიდან. „Hb“ 95 „g/L“, „MCV“ (საშუალო ერითროციტული მოცულობა) 82 „fL“, „WCC“2.9 X 109/“L“, თრომბოციტები 85 X 109/“L“. რომელი კვლევა დაადასტურებს სავარაუდო დიაგნოზს?

  • A.

   ა) აუტოანტისხეულები;

  • B.

   ბ) ჰემოგლობინის ელექტროფორეზი;

  • C.

   გ) პერიფერიული სისხლის ნაცხი; 

  • D.

   დ) რევმატოიდული ფაქტორი;

  • E.

   ე) C-რეაქტიული ცილა

  Correct Answer
  C. გ) პერიფერიული სისხლის ნაცხი; 
  Explanation
  The symptoms described in the question suggest a peripheral blood smear. The low hemoglobin level (95 g/L) and low mean corpuscular volume (MCV) indicate microcytic anemia. The low white cell count (WCC) and low platelet count suggest bone marrow suppression. Additionally, the presence of episodic strong local pain, as well as episodes of strong headaches and dizziness, indicate possible vaso-occlusive crises. These symptoms, along with the abnormal blood counts, point towards a diagnosis of peripheral blood smear.

  Rate this question:

 • 48. 

  898. რომელი ლაბორატორიული მაჩვენებელი შეესაბამება “B12”-დეფიციტურ ანემიას?ება.

  • A.

   ა) ერითროციტების რაოდენობის შემცირება;

  • B.

   ბ) თრომბოციტოზი;

  • C.

   გ) ერითროციტების მაკროციტოზი;

  • D.

   დ) ძვლის ტვინის ერითრობლასტოზი;

  • E.

   ე) ნეიტროფილების მომატება

  Correct Answer
  C. გ) ერითროციტების მაკროციტოზი;
  Explanation
  B12 deficiency can lead to macrocytic anemia, which is characterized by the presence of larger than normal red blood cells (erythrocytes). This is referred to as macrocytosis. Therefore, the correct answer is option გ) ერითროციტების მაკროციტოზი (macrocytosis of erythrocytes).

  Rate this question:

 • 49. 

  899. როგორია ძვლის ტვინის ცვლილებები “B12” დეფიციტური ანემიის დროს?

  • A.

   ა) ლიმფოციტების სიჭარბე;

  • B.

   ბ) ჰემატოპოეზის ნორმობლასტური ტიპი;

  • C.

   გ) მეგაკარიოციტების რაოდენობის შემცირება;

  • D.

   დ) მეგალობლასტოზი;

  • E.

   ე) მიელოიდური მეტაპლაზია

  Correct Answer
  D. დ) მეგალობლასტოზი;
  Explanation
  Megaloblastic anemia is a type of anemia characterized by the presence of large, immature red blood cells called megaloblasts. This condition is often caused by a deficiency in vitamin B12 or folic acid, which are essential for the production of healthy red blood cells. When there is a deficiency of vitamin B12, the megaloblastic changes in the bone marrow result in the production of large, abnormal red blood cells. Therefore, option დ) მეგალობლასტოზი (megaloblastosis) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 50. 

  900. ტრეპანობიოფსიის შედეგად გამოვლინდა პლაზმური უჯრედების 20%-მდე მატება. რომელ დაავადებაზე შეიძლება ვიფიქროთ?

  • A.

   ა) ქრონიკული მიელოლეიკოზზე;

  • B.

   ბ) ქრონიკული ლიმფოლეიკოზზე;

  • C.

   გ) მრავლობითი მიელომაზე;

  • D.

   დ) აპლასტიური ანემიზეა;

  • E.

   ე) ერითრემიაზე.

  Correct Answer
  C. გ) მრავლობითი მიელომაზე;
  Explanation
  The correct answer is "გ) მრავლობითი მიელომაზე". The question asks for a condition that could result in an increase in plasma cells. "მრავლობითი" means "multiple" or "increased" and "მიელომაზე" means "plasma cells". Therefore, the correct answer is "მრავლობითი მიელომაზე", which translates to "multiple plasma cells".

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 10, 2019
  Quiz Created by
  Lamara.gratiashv
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.