ข้อสอบ รอบรู้ทั่วไป ชุด 314 โอลิมปิก 2016 โดย ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 145,013
Questions: 19 | Attempts: 2,611

SettingsSettingsSettings
  314 2016  - Quiz

ข้อสอบ ชุด 314 โอลิมปิก 2016  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com.


Questions and Answers
 • 1. 

  กีฬาโอลิมปิก 2016 จัดขึ้นที่ใด

  • A.

   บราซิล

  • B.

   ฝรั่งเศส

  • C.

   เยอรมัน

  • D.

   อังกฤษ

  Correct Answer
  A. บราซิล
  Explanation
  The 2016 Olympic Games were held in Brazil.

  Rate this question:

 • 2. 

  กีฬาโอลิมปิก 2016 จัดเป็นครั้งที่เท่าไร

  • A.

   30

  • B.

   31

  • C.

   32

  • D.

   33

  Correct Answer
  B. 31
  Explanation
  The correct answer is 31. The question is asking how many times the Olympic Games were held in 2016. Since the question is specific to the 2016 Olympics, we can assume that the answer is not the total number of Olympic Games ever held. Therefore, the only logical answer is 31, indicating that the 2016 Olympics were the 31st edition of the Games.

  Rate this question:

 • 3. 

  คำขวัญกีฬาโอลิมปิก 2016 มีว่าอย่างไร

  • A.

   โลกใบเก่า

  • B.

   โลกใบใหม่

  • C.

   โลกใบเก่า เรารักกัน

  • D.

   โลกใบใหม่ หัวใจเดียวกัน

  Correct Answer
  B. โลกใบใหม่
  Explanation
  The correct answer is "โลกใบใหม่" (A new world). This suggests that the slogan for the 2016 Olympic Games was "A new world." This phrase likely represents the idea of starting fresh and creating a new beginning for the world of sports and competition. It may also imply the hope for positive change and progress in the sporting community.

  Rate this question:

 • 4. 

  กีฬาที่จัดในโอลิมปิก 2016 มีกี่ชนิดกีฬา

  • A.

   28

  • B.

   29

  • C.

   31

  • D.

   32

  Correct Answer
  A. 28
  Explanation
  The correct answer is 28. In the 2016 Olympics, there were a total of 28 different types of sports.

  Rate this question:

 • 5. 

  กีฬาชนิดใดที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิก 2016 รอบสุดท้าย

  • A.

   มวยสากลสมัครเล่น

  • B.

   บาสเกตบอล

  • C.

   แบตมินตัน

  • D.

   เทควันโด

  Correct Answer
  B. บาสเกตบอล
  Explanation
  Basketball is the correct answer because Thailand did not participate in the final round of the Olympic Games in 2016 for basketball.

  Rate this question:

 • 6. 

  สีใดไม่มีในสัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิก 2016

  • A.

   เหลือง

  • B.

   ขาว

  • C.

   น้ำเงิน

  • D.

   เขียว

  Correct Answer
  B. ขาว
  Explanation
  The color "white" is not present in the 2016 Olympic Games symbol.

  Rate this question:

 • 7. 

  สัญลักษณ์ของโอลิมปิก 2016 เหมือนข้อใด

  • A.

   แตร

  • B.

   กลอง

  • C.

   คน

  • D.

   ภูเขา

  Correct Answer
  C. คน
  Explanation
  The correct answer is "คน" (person). The symbol of the 2016 Olympics represents a person, which is commonly used to signify the spirit of the games and the participation of athletes from around the world.

  Rate this question:

 • 8. 

  สนามกีฬาหลักในกีฬาโอลิมปิก 2016 คือ

  • A.

   อเมซอน อารีน่า มาเนาส์

  • B.

   เซาเปาลู อารีน่า เซาเปาลู

  • C.

   มารากานัง

  • D.

   ฟงชีนอวา อารีน่า ซัลวาดอร์

  Correct Answer
  C. มารากานัง
  Explanation
  The correct answer is "มารากานัง". This answer is correct because "มารากานัง" is the main stadium in the 2016 Olympics. The other options mentioned in the question are not the main stadium.

  Rate this question:

 • 9. 

  ประเทศและเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก 2016 เป็นตามข้อใดตามลำดับ

  • A.

   309 , 209

  • B.

   209 , 309

  • C.

   306 , 207

  • D.

   207 , 306

  Correct Answer
  D. 207 , 306
  Explanation
  The correct answer is 207, 306.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดเรียงลำดับเหรียญทองโอลิมปิก 2016 สามลำดับแรก

  • A.

   สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร , จีน

  • B.

   สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา , จัน

  • C.

   สหรัฐอเมริกา , จีน , สหราชอาณาจักร

  • D.

   บราซิล , สหรัฐอเมริกา , จีน

  Correct Answer
  A. สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร , จีน
  Explanation
  The correct answer is "สหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร , จีน" because it is the only option where the United States (สหรัฐอเมริกา) is listed first, followed by the United Kingdom (สหราชอาณาจักร), and then China (จีน). The other options have a different order or include additional countries.

  Rate this question:

 • 11. 

  ประเทศไทยได้เหรียญจากกีฬาโอลิมปิก 2016 ตามข้อใด

  • A.

   2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิอน 2 เหรียญทองแดง

  • B.

   2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิอน 1 เหรียญทองแดง

  • C.

   2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิอน 2 เหรียญทองแดง

  • D.

   1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิอน 3 เหรียญทองแดง

  Correct Answer
  A. 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิอน 2 เหรียญทองแดง
  Explanation
  Thailand won a total of 2 gold medals, 2 silver medals, and 2 bronze medals in the 2016 Olympics.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดคือกีฬาที่ประเทศไทยได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016

  • A.

   มวยสากล , ยกน้ำหนัก

  • B.

   ยกน้ำหนัก , เทควันโด

  • C.

   เทควันโด , มวยสากล

  • D.

   กอล์ฟ , ยกน้ำหนัก

  Correct Answer
  B. ยกน้ำหนัก , เทควันโด
  Explanation
  Thailand won medals in weightlifting and taekwondo at the 2016 Olympics.

  Rate this question:

 • 13. 

  ประเทศไทยได้ลำดับที่เท่าไรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016

  • A.

   35

  • B.

   36

  • C.

   37

  • D.

   38

  Correct Answer
  A. 35
  Explanation
  In the 2016 Olympic Games, Thailand ranked 35th in the overall medal standings.

  Rate this question:

 • 14. 

  ประเทศที่ได้เหรียญและลำดับเท่ากับประเทศไทยในโอลิมปิก 2016 คือ

  • A.

   เบลเยี่ยม

  • B.

   สโลวาเกีย

  • C.

   เกาหลีเหนือ

  • D.

   เกาหลีไต้

  Correct Answer
  A. เบลเยี่ยม
  Explanation
  Belgium is the country that won medals and had the same ranking as Thailand in the 2016 Olympics.

  Rate this question:

 • 15. 

  เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2020 คือชาติใด

  • A.

   จีน

  • B.

   ญี่ปุ่น

  • C.

   เกาหลีเหนือ

  • D.

   สเปน

  Correct Answer
  B. ญี่ปุ่น
  Explanation
  The correct answer is "ญี่ปุ่น" because Japan is the host country for the 2020 Olympic Games.

  Rate this question:

 • 16. 

  คำขวัญกีฬาโอลิมปิก 2020 มีว่าอย่างไร

  • A.

   โลกใบใหม่

  • B.

   โลกใบใหม่ หัวใจเดียวกัน

  • C.

   ค้นพบอนาคต

  • D.

   ก้าวไปในอนาคตด้วยกัน

  Correct Answer
  C. ค้นพบอนาคต
  Explanation
  The correct answer suggests that the slogan for the 2020 Olympic Games is "ค้นพบอนาคต" which translates to "Discover the future". This slogan implies that the Olympic Games are not just about the present, but also about exploring and uncovering what lies ahead. It encourages athletes and spectators to embrace the spirit of discovery and to look towards the future with optimism and excitement.

  Rate this question:

 • 17. 

  เมืองเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2020 คือเมืองใด

  • A.

   ริโอดิจาเนโร

  • B.

   โตเกียว

  • C.

   มาดริด

  • D.

   กรุงโรม

  Correct Answer
  B. โตเกียว
  Explanation
  Tokyo is the host city for the 2020 Olympic Games.

  Rate this question:

 • 18. 

  ข้อใดไม่ใช่กีฬาใหม่ที่ถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิก 2020

  • A.

   เบสบอล

  • B.

   ซอฟ์ทบอล

  • C.

   สเกตบอร์ด

  • D.

   กอล์ฟ

  Correct Answer
  D. กอล์ฟ
  Explanation
  Golf is not a new sport included in the 2020 Olympics.

  Rate this question:

 • 19. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 21, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.