ข้อสอบชุดที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของดนตรี

10 | Total Attempts: 638

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบชุดที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของดนตรี - Quiz

ข้อสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่มีความสนใจทาง ้านดนตรี โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ


Questions and Answers
 • 1. 
  จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างมาก อยากทราบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาการด้านใด
  • A. 

   ความสูง

  • B. 

   สมองเด็ก

  • C. 

   จิตสำนึก

  • D. 

   จิตใจ

 • 2. 
  การศึกษาดนตรีได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาเด็ก โดยมีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อความรู้สึก ความจำ การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เกิดขึ้น เราเรียกสารนี้ว่า อะไร
  • A. 

   Neurotransmitter

  • B. 

   Mathematical

  • C. 

   Kinesthetic

  • D. 

   Intrapersonal

 • 3. 
  โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้ศึกษาและจำแนกความเก่งของคนไว้ได้กี่ประการ
  • A. 

   4 ประการ

  • B. 

   5 ประการ

  • C. 

   6 ประการ

  • D. 

   7 ประการ

 • 4. 
  การเล่นดนตรีและการเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับ กระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดจากความสมดุลของสมองทั้งสองซีก ทำให้สารชนิดใดหลั่งออกมาจากสมอง
  • A. 

   Mathematical

  • B. 

   Adrenalin

  • C. 

   Endorphin

  • D. 

   Inhibitory

 • 5. 
  ความเก่งของคนด้าน "musical/rhythmic" มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ด้านภาษา

  • B. 

   ด้านดนตรี/ จังหวะ

  • C. 

   ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

  • D. 

   ด้านการเคลื่อนไหว

 • 6. 
  มีงานวิจัยทางดนตรีหลายชิ้นในต่างประเทศพบว่า ถ้าเด็กทารกได้ฟังเพลงคลาสสิกที่คัดสรรแล้ว เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองเร็วกว่าเด็กปรกติ คือ ความสามารถทางการได้ยิน การใช้กล้ามเนื้อ การพูด การอ่าน ความมีสมาธิ การตอบสนองโดยทั่วไปดีกว่าเด็กปรกติ งานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อชื่อว่าอะไร
  • A. 

   Sonata Effect

  • B. 

   Quintet Effect

  • C. 

   Howard Effect

  • D. 

   Mozart Effect

 • 7. 
  "ด้านความรู้สึก/ความลึกซึ้งภายในจิตใจ" มีความหมายตรงกับข้อใด 
  • A. 

   Interpersonal

  • B. 

   Verbal/linguistic

  • C. 

   Visual/spatial

  • D. 

   Body/kinesthetic

 • 8. 
  นักวิชาการได้แนะนำให้เด็กเริ่มฟังดนตรีได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
  • A. 

   ในครรภ์มารดา

  • B. 

   ระดับชั้นอนุบาล

  • C. 

   ระดับชั้นประถม

  • D. 

   ระดับชั้นมัธยม

 • 9. 
  "วาเนสซ่า เมย์" ถือได้ว่าเป็นอัจริยะทางด้านดนตรีอีกคนหนึ่ง และมีความถนัดบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ 
  • A. 

   Violin

  • B. 

   Trumpet

  • C. 

   Flute

  • D. 

   Harp

 • 10. 
  งานวิจัยทางดนตรีได้พบว่า ถ้าเด็กทารกได้ฟังเพลงประเภทหนึ่งประจำๆ เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองเร็วกว่าเด็กปรกติ อยากทราบว่าเป็นเพลงชนิดใด
  • A. 

   Classic

  • B. 

   Popular

  • C. 

   Latin

  • D. 

   Jazz

Back to Top Back to top