ข้อสอบสุขศึกษา ม. 3

40 | Attempts: 12069
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบสุขศึกษา ม. 3 - Quiz

1. ใส่ ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ (โดยไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่ นาย สางสาว เด็กชาย เด็กหญิง) 2.ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบ อย่างตั้งใจ และยึดมั่นในคุณธรรมด้าน วามซื่อสัตย์


Questions and Answers
 • 1. 
  บุคคลใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในวัยทอง
  • A. 

   ป้าสายพิณขี้บ่น

  • B. 

   ป้าสุดา มีอายุ ๔๕ ปี

  • C. 

   ลุงสมาน มีอายุ ๖๐ ปี

  • D. 

   ลุงสมหวังมักหงุดหงิดบ่อย

 • 2. 
  ผู้สูงอายุมักมีกระดูกที่บางและเปราะง่าย เนื่องจากสาเหตุข้อใด
  • A. 

   ขาดวิตามินดี

  • B. 

   กระดูกสันหลังโค้งงอ

  • C. 

   กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง

  • D. 

   การดูดซึมของแคลเซียมลดลง

 • 3. 
  คนวัยสูงอายุมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน เพราะสาเหตุใด
  • A. 

   ฮอร์โมนอินซูลินลดลง

  • B. 

   ร่างกายสะสมน้ำตาลมากขึ้น

  • C. 

   มักชอบรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล

  • D. 

   ร่างกายทำงานน้อยลง จึงทำให้ขับน้ำตาลออกมาได้น้อย

 • 4. 
  โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
  • A. 

   โรคหัด

  • B. 

   โรคไข้จับสั่น

  • C. 

   โรคเบาหวาน

  • D. 

   โรคมือ เท้า ปากเปื่อย

 • 5. 
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์มีกี่ประการ อะไรบ้าง
  • A. 

   ๒ ประการ ได้แก่ ตนเอง และครอบครัว

  • B. 

   ๓ ประการ ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว และสังคม

  • C. 

   ๔ ประการ ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว สังคม และชุมชน

  • D. 

   ๕ ประการ ได้แก่ ตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

 • 6. 
  ตามหลักสากลผู้สูงอายุจะต้องมีอายุเท่าใดขึ้นไป
  • A. 

   ๕๙ ปีขึ้นไป

  • B. 

   ๖๐ ปีขึ้นไป

  • C. 

   ๖๑ ปีขึ้นไป

  • D. 

   ๖๕ ปีขึ้นไป

 • 7. 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นชายและหญิงในข้อใดที่ตรงกัน  
  • A. 

   ใจเย็น รอบคอบ

  • B. 

   อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

  • C. 

   มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินวัย

  • D. 

   มีเหตุผลในการแก้ปัญหามากขึ้น

 • 8. 
  กิจกรรมใดที่วัยรุ่นควรปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  • A. 

   เล่นกีฬาเป็นประจำ

  • B. 

   ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ

  • C. 

   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • D. 

   ขยัน และตั้งใจเรียนหนังสือเสมอ

 • 9. 
  อารมณ์ทางเพศของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสิ่งใด
  • A. 

   ธรรมชาติ

  • B. 

   ฮอร์โมนเพศ

  • C. 

   การกระตุ้นจากสิ่งเร้า

  • D. 

   ฮอร์โมนเพศ และการกระตุ้นจากสิ่งเร้า

 • 10. 
  ข้อใดเป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
  • A. 

   เก็บกดอารมณ์ไว้

  • B. 

   เที่ยวผู้หญิงขายบริการ

  • C. 

   ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

  • D. 

   สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

 • 11. 
  ข้อใดเป็นความหมายของสัมพันธภาพ
  • A. 

   จิ๊บกับจอยเป็นนักร้องเหมือนกัน

  • B. 

   แหม่มกับสาวเป็นนางงามรุ่นเดียวกัน

  • C. 

   แมนกับโจเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก

  • D. 

   เหมียวกับหมายเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกัน

 • 12. 
  ข้อใดเป็นความมุ่งหมายหลักของการสร้างสัมพันธภาพ
  • A. 

   เพื่อให้มีคนรัก

  • B. 

   เพื่อลดความเครียด

  • C. 

   เพื่อความอยู่รอดในสังคม

  • D. 

   เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการอยู่ร่วมกัน

 • 13. 
  มนุษยสัมพันธ์ของมนุษย์จะมีจุดเริ่มต้นที่ใด
  • A. 

   เพื่อน

  • B. 

   ตนเอง

  • C. 

   ญาติพี่น้อง

  • D. 

   พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 • 14. 
  บุคคลในวัยเจริญพันธุ์จะมีอายุอยู่ในช่วงใด  
  • A. 

   ๑๒ - ๑๓ ปี

  • B. 

   ๑๓ - ๒๐ ปี

  • C. 

   ๑๔ - ๒๕ ปี

  • D. 

   ๑๕ - ๔๕ ปี

 • 15. 
  การตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานมีประโยชน์อย่างไร
  • A. 

   หาความผิดปกติของร่างกาย

  • B. 

   ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย

  • C. 

   ตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  • D. 

   ตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของเลือดว่าสามารถมีบุตรได้หรือไม่

 • 16. 
  ทักษะในการเตือนเพื่อนข้อใดมีความสำคัญที่สุด  
  • A. 

   การพูด

  • B. 

   การช่วยเหลือ

  • C. 

   การปฏิบัติตน

  • D. 

   การใช้กิริยาท่าทาง

 • 17. 
  สถานการณ์ใดที่มีโอกาสเสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด  
  • A. 

   อยู่ที่บ้าน

  • B. 

   อยู่ในผับ สถานเริงรมย์

  • C. 

   อยู่ในรถส่วนตัว

  • D. 

   อยู่ในหอพักตามลำพัง

 • 18. 
  สื่อชนิดใดที่มีส่วนทำให้เกิดอาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด
  • A. 

   วีซีดีลามก

  • B. 

   ภาพลามก

  • C. 

   หนังสือลามก อนาจาร

  • D. 

   ภาพยนตร์ไทยที่มีฉากไม่เหมาะสม

 • 19. 
  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมักก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร
  • A. 

   การข่มขืน

  • B. 

   การลวนลาม

  • C. 

   การล่วงละเมิดทางเพศ

  • D. 

   การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

 • 20. 
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ระมัดระวังตนเอง

  • B. 

   พกพาอาวุธติดตัว

  • C. 

   เรียนศิลปการป้องกันตนเอง

  • D. 

   แต่งกายรัดกุม ไม่เปิดเผยสัดส่วน

 • 21. 
  ขณะเดินทาง วิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด  
  • A. 

   ไม่อยู่ในที่เปลี่ยว

  • B. 

   นั่งรถโดยสารประจำทาง

  • C. 

   หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว

  • D. 

   หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียว

 • 22. 
  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง มีน้ำตาลมาก ในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อสุขภาพใน     วัยผู้ใหญ่หรือไม่ เพราะอะไร
  • A. 

   ส่งผล เพราะสุขภาพจะไม่ดีตั้งแต่วัยรุ่น

  • B. 

   ส่งผล เพราะเป็นการสะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

  • C. 

   ไม่ส่งผล เพราะร่างกายของวัยรุ่นจะขับไขมันและน้ำตาลได้ดี

  • D. 

   ไม่ส่งผล เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไขมันและน้ำตาลจะสลายหมดแล้ว

 • 23. 
  ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรงดอาหารข้อใด         
  • A. 

   ขนมปัง

  • B. 

   น้ำอัดลม

  • C. 

   สับปะรด

  • D. 

   มักกะโรนี

 • 24. 
  อาการของโรคความดันโลหิตสูงมักแสดงออกมาอย่างไร
  • A. 

   ตัวร้อน ไอบ่อย

  • B. 

   เจ็บหน้าอก ตัวบวม

  • C. 

   แน่นอึดอัด แขนขาอ่อนแรง

  • D. 

   ปวดศีรษะ วิงเวียน นอนไม่หลับ

 • 25. 
  ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากความอ้วนมากที่สุด
  • A. 

   บุคลิกภาพไม่ดี

  • B. 

   เกิดความน้อยใจ

  • C. 

   ขาดความมั่นใจในตนเอง

  • D. 

   มีโอกาสเป็นโรคต่างๆ หลายโรค

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.