(2.) Swedish Hl. Paper 2, Techniques, Knowledge Of Works.

18 Questions | Attempts: 60
Share

SettingsSettingsSettings
Work Quizzes & Trivia

Quiz on Swedish paper 1 writing techniques & knowledge of works.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilken av följande är korrekt?
  • A. 

   Dvärgen (1945)

  • B. 

   Det Går An (1839)

  • C. 

   Kristin Lavransdotter - Brudkronan (1920)

  • D. 

   Jerusalen. I Dalarne. (1901)

 • 2. 
  Stava den kvinnliga huvudpersonens namn i "Det går an"
 • 3. 
  I engelska paper 2 är det viktigt att adressera uppgiften/frågan i varje stycke. I svenska paper 2 är det inte lika viktigt - att ge bakgrundsinformation om romanerna i ett stycke och sedan gå in på frågan i senare stycken är ofta en bra struktur.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  "Dvärgen" som roman bör kanske inte betecknas som en allegori. "Dvärgen" som person kan däremot ses som en ...
  • A. 

   Allegori

  • B. 

   Allegorisk symbol

  • C. 

   Allegorisk gestalt

 • 5. 
  "Nämligen" Är ordet ovan rättstavat?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 6. 
  Skriv ned namnet på den höge och mörke väckelsepredikanten i "Jerusalem. I Dalarne"
 • 7. 
  VIlket efternamn är felstavat?
  • A. 

   Lagerlöf

  • B. 

   Almquist

  • C. 

   Lagerkvist

  • D. 

   Undset

 • 8. 
  Vad av följande vore troligtvis inte ett relevant diskussionsämne vad beträffar "Dvärgen"?
  • A. 

   Jagets begränsning

  • B. 

   Blind ondska

  • C. 

   Karakterisering genom dialog

  • D. 

   Arkaisk form

 • 9. 
  "Kristin Lavransdotter. Brudkronan" är första delen ur en [...] av Sigrid Undset"
 • 10. 
  Stava till namnet på den symbolladdade båten i "Det går an"
 • 11. 
  Vilken av följande romanformer passar inte in på "Dvärgen"?
  • A. 

   Jagroman

  • B. 

   Tendensroman

  • C. 

   Dagboksroman

  • D. 

   Historisk roman

 • 12. 
  "Följdaktligen" Är ordet ovan rättstavat?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 13. 
  Vad heter gården där Kristin Lavransdotter växer upp? (svaret är ett ord, står det att det ska vara tre ord är det felaktigt)
 • 14. 
  Vad heter Kristins mamma?
  • A. 

   Åshild

  • B. 

   Åsfrid

  • C. 

   Ragnhild

  • D. 

   Ragnfrid

 • 15. 
  Munken Broder [...] är den som känt alla Kristins faser i livet
 • 16. 
  I idéromanen/tendensromanen "Det går an" riktas kritik mot ...
  • A. 

   Rusdrycker

  • B. 

   Skråväsendet

  • C. 

   Kyrkan

  • D. 

   Borgare

 • 17. 
  Båten "Yngve Frey" symboliserar det moderna ...
 • 18. 
  Stor Ingmar Ingmarsson och Brita får inte bara en ful dotter som får namnet Karin Ingmarsdotter, utan också en ganska vacker dotter. Vad är hennes förnamn?
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.