ชุด 191 ภาวะผู้นำ

11 | Total Attempts: 4818

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ชุด 191 ภาวะผู้นำ - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 191 ภาวะผู้นำ  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ภาวะผู้นำ ตรงกับศัพท์ในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Trait Theories

  • B. 

   Leadership

  • C. 

   Leadership system

  • D. 

   Behavioral Theories

 • 2. 
  "ให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติและชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Trait Theories

  • B. 

   Behavioral Theories

  • C. 

   Situational or Contingency Leadership

  • D. 

   Transformational Leadership Theories

 • 3. 
  Trait  Theories ตรงกับใครมากที่สุด
  • A. 

   พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • B. 

   Kurt Lewin

  • C. 

   เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด

  • D. 

   Burns

 • 4. 
  ตามทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำของ Kurt  Lewin’ s Studies ข้อใดตรงกับสมรรถนะ TEAM WORK
  • A. 

   Autocratic Leaders

  • B. 

   Democratic Leaders

  • C. 

   Laissez- Faire Leaders

  • D. 

   Explortive – Authoritative

 • 5. 
  ผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีควรปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Participative – Democratic

  • B. 

   Consultative – Democratic

  • C. 

   Benevolent – Authoritative

  • D. 

   Explortive – Authoritative

 • 6. 
  ตามทฤษฎี ภาวะผู้นำของ Blake  and  Mouton มีปัจจับตามข้อใด
  • A. 

   คนและระบบ

  • B. 

   คนและผลผลิต

  • C. 

   คนและผลลัพธ์

  • D. 

   คนและผลสัมฤทธิ์

 • 7. 
  ทฤษฎีภาวะผู้นำของ Blake  and  Mouton’s managerial Grid ข้อใดตรงกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด
  • A. 

   แบบ 9,1

  • B. 

   แบบ 1,9

  • C. 

   แบบ 1,1

  • D. 

   แบบ 9,9

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ทฤษฎีตามสถานการณ์  (Situational or Contingency  Leadership)  
  • A. 

   3 – D Management Style

  • B. 

   Theory Z Organization

  • C. 

   Life – Cycle Theories

  • D. 

   Middle of The Road Management

 • 9. 
  " ครูโรงเรียนติวสอบดอทคอม เวลาทำงานจะต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคอยบอกและให้ความช่วยเหลือแทบทุกเรื่อง เพื่อความสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน " ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   M1

  • B. 

   M2

  • C. 

   M3

  • D. 

   M4

 • 10. 
  " โครงการแก้มลิง " เข้ากับ ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป  (Transformational  Leadership Theories) ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Transactional Leadership

  • B. 

   Transformational Leadership

  • C. 

   Moral Leadership

  • D. 

   Intellectual stimulation

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นักเรียนเป็นผู้นำครูได้

  • B. 

   ผู้บริหารที่ดีควรใช้อำนาจหน้าที่อย่างผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้นำ

  • C. 

   ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้นำเสมอ

  • D. 

   ครูและผู้บริหารที่ดีต้องมีทั้งภาวะผู้นำก่อนจึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้

Back to Top Back to top