แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5

20 | Total Attempts: 12724

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 .5 - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  องค์ประกอบที่สำคัญของคลื่น
  • A. 

   คาบ ความถี่

  • B. 

   คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น

  • C. 

   คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น

  • D. 

   คาบ ความถี่ อัตราเร็วคลื่น

 • 2. 
  คลื่นมีสมบัติตามข้อใด1. การสะท้อน   2. การหักเห   3. การแทรกสอด   4. การเลี้ยวเบน
  • A. 

   ข้อ 1 และ 2

  • B. 

   ข้อ 1, 2 และ 3

  • C. 

   ข้อ 3 และ ข้อ 4

  • D. 

   ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

 • 3. 
  การถ่ายทอดพลังงานออกจากแหล่งกำเนิดด้วยการสั่น เรียกว่า
  • A. 

   คลื่น

  • B. 

   ลม

  • C. 

   เสียง

  • D. 

   แสง

 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การเกิดคลื่นกล
  • A. 

   สะบัดเส้นลวด

  • B. 

   ตะโกนเรียกเพื่อน

  • C. 

   โยนก้อนหินลงในน้ำ

  • D. 

   ส่องไฟฉายไปยังที่มืด

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือคลื่นตามยาว
  • A. 

   คลื่นน้ำ

  • B. 

   คลื่นเสียง

  • C. 

   คลื่นแสง

  • D. 

   คลื่นจากการสะบัดเชือก

 • 6. 
  คลื่นที่เคลื่อนที่ได้โดยต้องมีการอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านเรียกว่าคลื่นใด
  • A. 

   คลื่นกล

  • B. 

   คลื่นแสง

  • C. 

   คลื่นวิทยุ

  • D. 

   คลื่นไมโครเวฟ

 • 7. 
  คลื่นที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเรียกว่าคลื่นใด
  • A. 

   คลื่นตามยาว

  • B. 

   คลื่นตามขวาง

  • C. 

   คลื่นไมโครเวฟ

  • D. 

   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • 8. 
   จุดใดต่อไปนี้ที่มีเฟสตรงกัน
  • A. 

   A และ C

  • B. 

   B และ E

  • C. 

   C และ G

  • D. 

   D และ G

 • 9. 
  จุดใดต่อไปนี้ที่เป็นจุดของสันคลื่นทั้งหมด
  • A. 

   F และ D

  • B. 

   A และ B

  • C. 

   F และ G

  • D. 

   B และ F

 • 10. 
  จุดคู่ใดต่อไปนี้เมื่อวัดระยะถึงกันแล้วจะมีความยาวคลื่น 1 ลูกคลื่น
  • A. 

   A และ E

  • B. 

   B และ D

  • C. 

   C และ E

  • D. 

   D และ F

 • 11. 
  จากรูปคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นมีความยาวคลื่นเท่าใด
  • A. 

   2 m

  • B. 

   4 m

  • C. 

   6 m

  • D. 

   8 m

 • 12. 
  จากรูปคลื่นน้ำมีความถี่เท่าใด
  • A. 

   0.2 Hz

  • B. 

   0.4Hz

  • C. 

   0.5 Hz

  • D. 

   0.6 Hz

 • 13. 
  คลื่นในข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
  • A. 

   คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ

  • B. 

   คลื่นนำ คลื่นในเส้นเชือก

  • C. 

   คลื่นดล คลื่นในสปริง

  • D. 

   แสง คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ รังสีแกมมา

 • 14. 
  ข้อเป็นคลื่นตามขวาง
  • A. 

   คลื่นเสียง

  • B. 

   คลื่นในสปริง

  • C. 

   คลื่นแม่เหล็ก

  • D. 

   คลื่นเสียง คลื่นในเส้นเชือก

 • 15. 
  ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น
  • A. 

   ความถี่

  • B. 

   ความยาวคลื่น

  • C. 

   แอมปลิจูด

  • D. 

   อัตราเร็ว

 • 16. 
  เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วนคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่าง 150 เมตร จงหาเวลาที่คลื่นกระทบเรือ 
  • A. 

   0.2 วินาที

  • B. 

   1.0 วินาที

  • C. 

   2.0 วินาที

  • D. 

   5.0 วินาที

 • 17. 
  คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้นคลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา
  • A. 

   0

  • B. 

   90

  • C. 

   180

  • D. 

   270

 • 18. 
  สุรวิทย์ยืนอยู่ริมฝั่งโขงสังเกตเห็นคลื่นผิวนำเคลื่อนที่กระทบฝั่ง มีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดไป 10 เมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เมตร /วินาที คลื่นจะทบฝั่งนาทีละกี่ลูก
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   60

 • 19. 
  เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร มีมวล 15 กรัม ถูกดึงให้ตึงด้วยแรง 12 นิวตัน จงหาอัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก
  • A. 

   10 เมตร/วินาที

  • B. 

   20 เมตร/วินาที

  • C. 

   30 เมตร/วินาที

  • D. 

   40 เมตร/วินาที

 • 20. 
  คลื่นมีความถี่ 600 เฮริตซ์ มีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จุดที่เฟสต่างกัน 45 องศาจะอยู่ห่างกันกี่เมตร
  • A. 

   1/30

  • B. 

   1/24

  • C. 

   1/18

  • D. 

   1/12

Back to Top Back to top