Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τέχνη του Αγιογράφου» - Κείμενα Γ' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 124,364
: 10 | Attempts: 570

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τέχνη του Αγιογράφου» - Κείμενα Γ

Κείμενα Γ' Γυμνασίου - Η Νέα Αθηναϊκή σχολή


Questions and Answers
 • 1. 

  Το διήγημα αν και ημιτελές, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της γραφής του Κ. Θεοτόκη, στο οποίο παρουσιάζονται με ρεαλισμό τα ήθη και τα πάθη της εποχής του πεζογράφου.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  Εμφανής είναι ο έντονος κοινωνικός του προβληματισμός και η ακρίβεια με την οποία ψυχογραφεί τους ήρωές του και προβάλλει μια εικόνα της κοινωνίας της εποχής του.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer "Σωστό" is correct because it means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Το κείμενο μπορεί να χωριστεί σε 5 ενότητες.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  1η ενότητα: «Ο πατέρας εδούλευε ένα ιστόρισμα ... θα γένει κίτρινος καθώς πάντα»: Η επιθυμία του πατέρα να διασώσει και να μεταβιβάσει την πατροπαράδοτη τέχνη του αγιογράφου στο γιο του, η προσπάθεια του πατέρα να μυήσει το γιο στην οικογενειακή παραδοσιακή τέχνη.2η ενότητα: «Ο νέος αναστέναξε· … ίδε ο άνθρωπος»: Η αδυναμία του παιδιού να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα εξαιτίας της απουσίας καλλιτεχνικής κλίσης και της αγάπης του για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση – η επιμονή του πατέρα να κληροδοτήσει στο γιο του την πατροπαράδοτη τέχνη και η ψυχολογική πίεση, που παθητικά, υφίσταται ο νέος.3η ενότητα: «Μα τώρα εβράδιαζε ... που με χολή τα κοίταζαν»: Η αγάπη του νέου για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση, που εκδηλώνεται με το έντονο συναίσθημα της χαράς, που νιώθει, όταν ο πατέρας του αναθέτει εξωτερικές εργασίες.

  Rate this question:

 • 4. 

  Στο πεζό κείμενο «Η τέχνη του αγιογράφου» ο συγγραφέας μεταφέρει τον τρόπο λειτουργίας του κλειστού κοινωνικού συστήματος της εποχής και προβάλλει τη σημασία της μεταβίβασης της πατροπαράδοτης τέχνης από τον πατέρα στο γιο σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, η οποία αντιτίθεται στις επιθυμίες του παιδιού, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα του εξαιτίας της έλλειψης καλλιτεχνικής κλίσης και της αγάπης του για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given question is not readable and the explanation cannot be generated.

  Rate this question:

 • 5. 

  Η γλώσσα του κειμένου είναι η απλή δημοτική.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Η γλώσσα του διηγήματος αντιστοιχεί στη δημοτική με λίγους ιδιωματισμούς.

  Rate this question:

 • 6. 

  Το ύφος χαρακτηρίζεται πυκνό, μεστό, ζωντανό, παραστατικό, δραματικό.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This indicates that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ο διάλογος προσδίδει στο ημιτελές έργο αμεσότητα και ζωντάνια, ενώ ο εσωτερικός μονόλογος του νέου στη δεύτερη ενότητα δημιουργεί και μεταφέρει έντονα συναισθήματα, καθώς εκφράζει τη μεγάλη ψυχολογική πίεση του παιδιού, αλλά και την αγάπη του για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 8. 

  Η φράση «Το χέρι μου δεν ακούει και δεν κάνει ό, τι του προστάζω» είναι παρομοίωση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Είναι μεταφορά.Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ' αυτήν.

  Rate this question:

 • 9. 

  Η φράση «σα σκοτισμένος από την πολύωρη κλεισούρα» είναι παρομοίωση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο για να τονίσουμε μια ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, το συσχετίζουμε (συγκρίνουμε) με κάτι άλλο πολύ γνωστό, που έχει την ίδια ιδιότητα αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, σάμπως, καθώς.

  Rate this question:

 • 10. 

  Η φράση «λες και τα ζωγραφίσματά του εμιλούσαν» είναι προσωποποίηση.

  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  Προσωποποίηση: Αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε μη ανθρώπινα: σε ζώα, σε φυτά, σε πράγματα και σε αφηρημένες έννοιες.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.