Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τέχνη του Αγιογράφου» - Κείμενα Γ' Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 407

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κωνσταντίνος Θεοτόκης, «Η τέχνη του Αγιογράφου» - Κείμενα Γ

Κείμενα Γ' Γυμνασίου - Η Νέα Αθηναϊκή σχολή


Questions and Answers
 • 1. 
  Το διήγημα αν και ημιτελές, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της γραφής του Κ. Θεοτόκη, στο οποίο παρουσιάζονται με ρεαλισμό τα ήθη και τα πάθη της εποχής του πεζογράφου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Εμφανής είναι ο έντονος κοινωνικός του προβληματισμός και η ακρίβεια με την οποία ψυχογραφεί τους ήρωές του και προβάλλει μια εικόνα της κοινωνίας της εποχής του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το κείμενο μπορεί να χωριστεί σε 5 ενότητες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στο πεζό κείμενο «Η τέχνη του αγιογράφου» ο συγγραφέας μεταφέρει τον τρόπο λειτουργίας του κλειστού κοινωνικού συστήματος της εποχής και προβάλλει τη σημασία της μεταβίβασης της πατροπαράδοτης τέχνης από τον πατέρα στο γιο σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, η οποία αντιτίθεται στις επιθυμίες του παιδιού, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πατέρα του εξαιτίας της έλλειψης καλλιτεχνικής κλίσης και της αγάπης του για την ελεύθερη κοινωνική ζωή κοντά στη φύση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η γλώσσα του κειμένου είναι η απλή δημοτική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top