Türk Edebiyatı Yazarlar Testi

33 Sorular | Attempts: 47484
Share

SettingsSettingsSettings
Trk Edebiyat Yazarlar Testi - Quiz

Ümraniye Anadolu Lisesi - Türk Edebiyatı Yazarları TestiMücahit Aköz - 2010


Questions and Answers
 • 1. 
  İlk realist romanımız?
  • A. 

   İntibah

  • B. 

   Araba Sevdası

  • C. 

   Sergüzeşt

  • D. 

   Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

 • 2. 
  Ateşpare adlı romanımızın yazarı?
  • A. 

   Muallim Naci

  • B. 

   Şemsettin Sami

  • C. 

   Ziya Paşa

  • D. 

   Abdülhak Hamit Tarhan

 • 3. 
  Yeniçeriler adlı eserin yazarı kimdir?
  • A. 

   Recaizade Mahmut Ekrem

  • B. 

   Tevfik Fikret

  • C. 

   Namık Kemal

  • D. 

   Ahmet Mithat Efendi

 • 4. 
  Göl Saatleri adlı eserin yazarı kimdir?
  • A. 

   Tevfik Fikret

  • B. 

   Halid Ziya Uşaklıgil

  • C. 

   Ahmet Haşim

  • D. 

   Katip Çelebi

 • 5. 
  Ömer'in Çocukluğu adlı eserin yazarı Muallim Naci'dir.
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 6. 
  Zavallı Çocuk adlı eserin yazarı kimdir?
  • A. 

   Hüseyin Rahmi Gürpınar

  • B. 

   Cenap Şehabettin

  • C. 

   Namık Kemal

  • D. 

   Ziya Paşa

 • 7. 
  Şerare adlı eser kime aittir?
 • 8. 
  Demdeme kimin eseridir?
  • A. 

   Muallim Naci

  • B. 

   Recaizade Mahmut Ekrem

  • C. 

   Namık Kemal

  • D. 

   Ziya Paşa

 • 9. 
  Sergüzeşt kime aittir?
  • A. 

   Ahmet Mithat Efendi

  • B. 

   Abdülhak Hamit Tarhan

  • C. 

   Samipaşazade Sezai

  • D. 

   Ahmet Vefik Paşa

 • 10. 
  Piyale adlı eser kime aittir?
  • A. 

   Ahmet Haşim

  • B. 

   Namık Kemal

  • C. 

   Ahmet Rasim

  • D. 

   Tevfik Fikret

 • 11. 
  Divan-ı Kebir kimin eseridir?
 • 12. 
  Celâleddin Harzemşâh kimin eseridir?
 • 13. 
  Ta'lim-i Edebiyat kimin eseridir?
 • 14. 
  Defter-i Âmâl kimin eseridir?
 • 15. 
  Hangisi Nabizade Nazım'ın eseridir?
  • A. 

   Zehra

  • B. 

   Nağme-i Seher

 • 16. 
  Aşağıdaki eserler listesinden hangileri Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir?
  • A. 

   Makber

  • B. 

   Leyla ile Mecnun

  • C. 

   Ölü

  • D. 

   Bir Sefilenin Hasbıhali

  • E. 

   Şehir Mektupları

  • F. 

   Macera-yı Aşk

  • G. 

   İçli Kız

 • 17. 
  Mîzânü'l - Hak adlı eserin yazarı kimdir?
  • A. 

   Sinan Paşa

  • B. 

   Katip Çelebi

  • C. 

   Ali Şir Nevaî

  • D. 

   Mercimek Ahmet

 • 18. 
  Çoban Çeşmesi kimindir?
  • A. 

   Orhan Seyfi Orhon

  • B. 

   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  • C. 

   Faruk Nafiz Çamlıbel

  • D. 

   Halide Edip Adıvar

 • 19. 
  Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Beş Hececiler 'dendir?
  • A. 

   Orhan Seyfi Orhon

  • B. 

   Enis Behiç Koryürek

  • C. 

   Mehmet Emin Yurdakul

  • D. 

   Mehmet Akif Ersoy

  • E. 

   Faruk Nafiz Çamlıbel

  • F. 

   Halit Fahri Ozansoy

  • G. 

   Ali Canip Yöntem

  • H. 

   Yusuf Ziya Ortaç

 • 20. 
  Lehce-i Osmanî adlı eser Nabizade Nazım'a aittir.   Doğru mu? Yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 21. 
  Henüz On Yedi Yaşında adlı eser kime aittir?
  • A. 

   Ahmet Vefik Paşa

  • B. 

   Ahmet Rasim

  • C. 

   Ziya Paşa

  • D. 

   Ahmet Mithat Efendi

 • 22. 
  Mürebbiye kimin eseridir?
 • 23. 
  Çok Bilen Çok Yanılır adlı eser kime aittir?
 • 24. 
  Zafername kime aittir?
 • 25. 
  Aşağıdaki eserlerden hangisi Ali Şîr Nevaî adlı sanatçımıza aittir?
  • A. 

   Vesilet'ün Necat

  • B. 

   Muhakemet-ül Lügateyn

  • C. 

   Beng ü Bade

  • D. 

   Mecalisü'n-Nefais

  • E. 

   Mizanü'l Evzan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.