Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 4

9 Sorular | Attempts: 7229
Share

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 4 - Quiz

Test İstatistikleri


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıda, aynı değişkenle ilgili bir ölçümler dizisi ile ilgili dört tanım verilmiştir. (2003 KPSS)
  1. En yüksek frekansa sahip olan değer
  2. Büyüklük sırasına konmuş ölçümler dizisinin tam ortasındaki değer
  3. Ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilen değer
  4. En büyük ölçüm ile  küçük ölçüm arasındaki fark
 • Aşağıdakilerden hangisi bu tanımarla karşılık gelen kavramlar sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
 • A. 

  Medyan, mod, standart sapma, ranj

 • B. 

  Medyan, ranj, aritmetik ortalama, medyan

 • C. 

  Ranj, Standart Sapma, aritmetik Ortalama, Medyan

 • D. 

  Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama, Ranj

 • E. 

  Mod, Medyan, Standart Sapma, Aritmetik Ortalama

 • 2. 
  Herhangi iki değişken arasındaki ilişkiye korelasyon denir. İki değişkenden birisinin değeri artarken diğeri de artıyorsa buna pozitif korelasyon, değişkenlerden birisinin değeri artarken diğeri azalıyorsa buna negatif korelasyon denir.Aşağıdakilerden hangisinde negatif Korelasyon vardır?
  • A. 

   Yorgun öğrencinin öğrenme hızının düşmesi

  • B. 

   Tekrar yapan öğrencinin başarısının artması

  • C. 

   Çok pratik yapan öğrencinin hata oranının azalması

  • D. 

   Çok kitap okuyanın okuma hızının artması

  • E. 

   Çalışan öğrencinin başarısının artması

 • 3. 
  Aşağıdaki tabloda beş dersin sınavlarının puan dağılımlarına ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapmalar ve Ali'nin bu sınavlardan elde ettiği puanlar verilmiştir.Ali'nin sınıfına göre en başarılı ve en başarısız olduğu dersler hangileridir?(başarılı, başarısız)
  • A. 

   Matematik, Türkçe

  • B. 

   Matematik, Biyoloji

  • C. 

   Fizik, Kimya

  • D. 

   Fizik, Biyoloji

  • E. 

   Kimya, Biyoloji

 • 4. 
  Bir testteki maddelerin güçlük katsayıları toplamı o testin aritmetik ortalamasına eşittir.Örneğin; 10 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 sorulu, çoktan seçmeli test veren bir öğretmen testi puanlamış ve öğrencilerin cevaplarını göstermiştir.NOT: Doğru cevaplar "1", yanlış cevaplar "0" ile kodlanmıştır.Yukardaki tabloya göre testin aritmetik ortalaması kaçtır?
  • A. 

   5

  • B. 

   5,8

  • C. 

   6

  • D. 

   6.8

  • E. 

   Bu veriler yetersizdir

 • 5. 
  Yukardaki tabloya göre 3. sorunun zorluk katsayısı kaçtır?
  • A. 

   0,5

  • B. 

   0,6

  • C. 

   0,7

  • D. 

   0,8

  • E. 

   0,9

 • 6. 
  Yukarıda verilen tabloya göre testin madde güçlükleri toplamı kaçtır?
  • A. 

   5,0

  • B. 

   5,8

  • C. 

   6,0

  • D. 

   6,8

  • E. 

   7,0

 • 7. 
  Hangi soru daha kolaydır?
  • A. 

   1.

  • B. 

   2.

  • C. 

   3.

  • D. 

   4.

  • E. 

   5.

 • 8. 
  Hangi soru daha zordur?
  • A. 

   1.

  • B. 

   2.

  • C. 

   3.

  • D. 

   4.

  • E. 

   5.

 • 9. 
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi ayırt edicilik indexi 0.09 olan bir madde için doğrudur?
  • A. 

   Maddeyi üst gurup daha çok doğru yapmıştır.

  • B. 

   Maddeyi Alt gurup daha çok doğru yapmıştır.

  • C. 

   Madde üst gurup ile alt gurubu çok iyi ayırt etmektedir.

  • D. 

   Maddeyi üst ve alt guruptan doğru yapan öğrenci sayısı birbirine yakındır.

  • E. 

   Maddenin ayırt ediviliği yüksektir.

 • Back to Top Back to top
  ×

  Wait!
  Here's an interesting quiz for you.

  We have other quizzes matching your interest.