Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 4

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kartalkethuda
K
Kartalkethuda
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 29,672
Sorular: 9 | Attempts: 7,717

SettingsSettingsSettings
Kpss Olcme Ve Degerlendirme Tarama Test 4 - Quiz

Test İstatistikleri


Questions and Answers
 • 1. 

  Aşağıda, aynı değişkenle ilgili bir ölçümler dizisi ile ilgili dört tanım verilmiştir. (2003 KPSS)
  1. En yüksek frekansa sahip olan değer
  2. Büyüklük sırasına konmuş ölçümler dizisinin tam ortasındaki değer
  3. Ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilen değer
  4. En büyük ölçüm ile  küçük ölçüm arasındaki fark

 • Aşağıdakilerden hangisi bu tanımarla karşılık gelen kavramlar sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  • A.

   Medyan, mod, standart sapma, ranj

  • B.

   Medyan, ranj, aritmetik ortalama, medyan

  • C.

   Ranj, Standart Sapma, aritmetik Ortalama, Medyan

  • D.

   Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama, Ranj

  • E.

   Mod, Medyan, Standart Sapma, Aritmetik Ortalama

  Correct Answer
  D. Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama, Ranj
  Explanation
  The correct answer is "Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama, Ranj". The definition given for the correct answer matches the concepts of mode (en yüksek frekansa sahip olan değer), median (büyüklük sırasına konmuş ölçümler dizisinin tam ortasındaki değer), arithmetic mean (ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilen değer), and range (en büyük ölçüm ile küçük ölçüm arasındaki fark).

  Rate this question:

 • 2. 

  Herhangi iki değişken arasındaki ilişkiye korelasyon denir. İki değişkenden birisinin değeri artarken diğeri de artıyorsa buna pozitif korelasyon, değişkenlerden birisinin değeri artarken diğeri azalıyorsa buna negatif korelasyon denir.Aşağıdakilerden hangisinde negatif Korelasyon vardır?

  • A.

   Yorgun öğrencinin öğrenme hızının düşmesi

  • B.

   Tekrar yapan öğrencinin başarısının artması

  • C.

   Çok pratik yapan öğrencinin hata oranının azalması

  • D.

   Çok kitap okuyanın okuma hızının artması

  • E.

   Çalışan öğrencinin başarısının artması

  Correct Answer
  C. Çok pratik yapan öğrencinin hata oranının azalması
  Explanation
  The given answer, "Çok pratik yapan öğrencinin hata oranının azalması" (The decrease in the error rate of the student who practices a lot), demonstrates a negative correlation. As the student practices more, the error rate decreases. This indicates an inverse relationship between the two variables, where an increase in one variable leads to a decrease in the other variable.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aşağıdaki tabloda beş dersin sınavlarının puan dağılımlarına ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapmalar ve Ali'nin bu sınavlardan elde ettiği puanlar verilmiştir.Ali'nin sınıfına göre en başarılı ve en başarısız olduğu dersler hangileridir?(başarılı, başarısız)

  • A.

   Matematik, Türkçe

  • B.

   Matematik, Biyoloji

  • C.

   Fizik, Kimya

  • D.

   Fizik, Biyoloji

  • E.

   Kimya, Biyoloji

  Correct Answer
  B. Matematik, Biyoloji
  Explanation
  The given table shows the score distributions, arithmetic means, and standard deviations for five different exams. The answer states that the subjects in which Ali is most successful and least successful are "Matematik" and "Biyoloji" respectively. This conclusion is drawn based on the information provided in the table, which suggests that Ali's scores in these two subjects are higher or lower compared to the other subjects.

  Rate this question:

 • 4. 

  Bir testteki maddelerin güçlük katsayıları toplamı o testin aritmetik ortalamasına eşittir.Örneğin; 10 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 sorulu, çoktan seçmeli test veren bir öğretmen testi puanlamış ve öğrencilerin cevaplarını göstermiştir.NOT: Doğru cevaplar "1", yanlış cevaplar "0" ile kodlanmıştır.Yukardaki tabloya göre testin aritmetik ortalaması kaçtır?

  • A.

   5

  • B.

   5,8

  • C.

   6

  • D.

   6.8

  • E.

   Bu veriler yetersizdir

  Correct Answer
  B. 5,8
  Explanation
  The given question states that the difficulty coefficients of the items in a test are equal to the arithmetic mean of that test. The table provided shows the scores of the students in the test, with correct answers coded as "1" and incorrect answers coded as "0". By calculating the arithmetic mean of the scores in the table, we find that it is 5.8. Therefore, the correct answer is 5.8.

  Rate this question:

 • 5. 

  Yukardaki tabloya göre 3. sorunun zorluk katsayısı kaçtır?

  • A.

   0,5

  • B.

   0,6

  • C.

   0,7

  • D.

   0,8

  • E.

   0,9

  Correct Answer
  D. 0,8
  Explanation
  The difficulty coefficient of the third question can be determined by looking at the table provided. Since the answer is 0.8, it can be concluded that the difficulty coefficient of the third question is 0.8.

  Rate this question:

 • 6. 

  Yukarıda verilen tabloya göre testin madde güçlükleri toplamı kaçtır?

  • A.

   5,0

  • B.

   5,8

  • C.

   6,0

  • D.

   6,8

  • E.

   7,0

  Correct Answer
  B. 5,8
 • 7. 

  Hangi soru daha kolaydır?

  • A.

   1.

  • B.

   2.

  • C.

   3.

  • D.

   4.

  • E.

   5.

  Correct Answer
  A. 1.
 • 8. 

  Hangi soru daha zordur?

  • A.

   1.

  • B.

   2.

  • C.

   3.

  • D.

   4.

  • E.

   5.

  Correct Answer
  D. 4.
 • 9. 

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi ayırt edicilik indexi 0.09 olan bir madde için doğrudur?

  • A.

   Maddeyi üst gurup daha çok doğru yapmıştır.

  • B.

   Maddeyi Alt gurup daha çok doğru yapmıştır.

  • C.

   Madde üst gurup ile alt gurubu çok iyi ayırt etmektedir.

  • D.

   Maddeyi üst ve alt guruptan doğru yapan öğrenci sayısı birbirine yakındır.

  • E.

   Maddenin ayırt ediviliği yüksektir.

  Correct Answer
  D. Maddeyi üst ve alt guruptan doğru yapan öğrenci sayısı birbirine yakındır.
  Explanation
  The statement "Maddeyi üst ve alt guruptan doğru yapan öğrenci sayısı birbirine yakındır" is correct because it states that the number of students who answered the item correctly in the upper and lower groups is similar. This indicates that the item is not differentiating well between the two groups, suggesting that the item may not be a good discriminator in measuring the abilities or knowledge of the students.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 02, 2009
  Quiz Created by
  Kartalkethuda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.