Genel Biyoloji Labaratuvarı Lab-1

8 Sorular | Attempts: 1929
Share

SettingsSettingsSettings
Genel Biyoloji Labaratuvar Lab-1 - Quiz

Trakya Üni. Biyoloji bölümü Genel Biyoloji Labaratuvar 1 Quiz Denemesi


Questions and Answers
 • 1. 
  Lam nedir ?
  • A. 

   Uzun kalın cam

  • B. 

   İnce küçük cam

  • C. 

   Optik kısımda yer alır

  • D. 

   Lam Objenin üstüne konur

  • E. 

   Mekanik kısımda yer alır

 • 2. 
  Perapart neden oluşur?
  • A. 

   Lamdan

  • B. 

   Lamel +lam

  • C. 

   Obje + lam

  • D. 

   Obje +lam +lamel

  • E. 

   Obje

 • 3. 
  Hangisi optik kısımda yer almaz?
  • A. 

   Oküler

  • B. 

   Mikroskop ayağı

  • C. 

   40'lık objektif

  • D. 

   10'lık objektif

  • E. 

   Diyafram

 • 4. 
  Mikroskop kulanımı için hangisi yanlıştır.
  • A. 

   Mikroskop 10'lık objektifte bırakılmalı

  • B. 

   Mikroskop 40'lık objektifte alınmalı

  • C. 

   Tüm optik kısım silinmeli

  • D. 

   Mikroskop iki elle ataşınır

  • E. 

   Işık gerekmediğin kapatılır.

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi mikroskop ışık yolu üzerinde yada içinde değildir.
  • A. 

   Objektif

  • B. 

   Oküler

  • C. 

   Makro vida

  • D. 

   Diafram

  • E. 

   Preparat

 • 6. 
  Lam ile lamel arasında aşağıdakilerden hangisi olması beklenmez.?
  • A. 

   Su

  • B. 

   Hava

  • C. 

   Obje

  • D. 

   Boya

  • E. 

   Boya +su

 • 7. 
  Makro vida ayarı yapılırken hangsisi yapılmamalıdır?
  • A. 

   Objektif en küçük büyütmede olmalı

  • B. 

   Preparat ışık yolu üzerine konulmalı

  • C. 

   Okülere sürekli bakılmalı

  • D. 

   Işık ayarı yapılmış olmalı

  • E. 

   Objeltif 40 büyütmede olmalı

 • 8. 
  1 gösterilen yer nedir
  • A. 

   Oküler

  • B. 

   Makrovida

  • C. 

   Mikrovida

  • D. 

   Objektif

  • E. 

   Mikroskop tüpü

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.