แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Kroopia_test
K
Kroopia_test
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 20,481
: 5 | Attempts: 20,584

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช - Quiz

แบบทดสอบเรื่องการสังเคร ะห์ด้วยแสงของพืช มีจำนวน 5 ข้อเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 

  การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

  • A. 

   การสร้างเส้นใยของพืชโดยใช้แสง

  • B. 

   การสร้างอาหารของพืช

  • C. 

   การสร้างพลังงานโดยใช้แสง

  • D. 

   การดูดกลืนแสงของพืช

  Correct Answer
  B. การสร้างอาหารของพืช
  Explanation
  การสังเคราะห์ด้วยแสงคือกระบวนการที่พืชใช้แสงแดดเพื่อสร้างอาหารของตนเองผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์พืชที่มีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ โดยใช้แสงแดดเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้คืออาหารที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของตนเอง

  Rate this question:

 • 2. 

  กระบวนการใดไม่พบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

  • A. 

   กระบวนการไม่ใช้แสง

  • B. 

   กระบวนการใช้แสง

  • C. 

   การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

  • D. 

   การตรึงออกซิเจน

  Correct Answer
  D. การตรึงออกซิเจน
  Explanation
  The process of fixing oxygen is not found in plant photosynthesis. Plant photosynthesis involves the use of light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Oxygen is released as a byproduct of this process. Therefore, the process of fixing oxygen is not a part of plant photosynthesis.

  Rate this question:

 • 3. 

  ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

  • A. 

   น้ำตาลกลูโคส

  • B. 

   น้ำตาลฟรุกโตส

  • C. 

   แป้ง

  • D. 

   คาร์โบไฮเดรต

  Correct Answer
  A. น้ำตาลกลูโคส
  Explanation
  The correct answer is "น้ำตาลกลูโคส" (glucose). This is because glucose is a product of photosynthesis, which is the process of converting light energy into chemical energy in plants. Glucose is an important source of energy for living organisms and is used in various metabolic processes.

  Rate this question:

 • 4. 

  ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้มาจากอะไร

  • A. 

   ออกซิเจนที่พืชดูดเข้าไป

  • B. 

   คาร์บอนไดออกไซด์

  • C. 

   คลอโรฟิลล์

  • D. 

   น้ำ

  Correct Answer
  D. น้ำ
  Explanation
  พืชสามารถสังเคราะห์ออกซิเจนจากการดูดน้ำเข้าไปผ่านระบบราก โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสง ดังนั้น ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นได้มาจากน้ำที่พืชดูดเข้าไป

  Rate this question:

 • 5. 

  พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดที่แสงสีใด

  • A. 

   แดง

  • B. 

   ม่วง

  • C. 

   เหลือง

  • D. 

   เขียว

  Correct Answer
  A. แดง
  Explanation
  พืชสังเคราะห์ด้วยแสงสีแดงได้ดีที่สุดเพราะแสงสีแดงมีคลื่นยาวที่สุดในสเปกตรัมแสง ซึ่งช่วงคลื่นยาวนี้เหมาะสำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่พืชใช้แสงสร้างอาหาร ดังนั้น พืชสามารถดูดซับและใช้ประโยชน์จากแสงสีแดงได้มากที่สุด

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.