แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

10 | Attempts: 16581
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร - Quiz

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่

 • 2. 
  2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   ลิ้น

  • C. 

   หลอดอาหาร

  • D. 

   กระเพาะอาหาร

 • 3. 
  3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หลอดอาหาร

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   ลำไส้เล็ก

 • 4. 
  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ
  • A. 

   ผลิตน้ำย่อย

  • B. 

   ผลิตน้ำดี

  • C. 

   ผลิตโฮโมนอินซูลิน

  • D. 

   ดูดซึมอาหาร

 • 5. 
  5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด
  • A. 

   1-2 ชั่วโมง

  • B. 

   2-3 ชั่วโมง

  • C. 

   3-4 ชั่วโมง

  • D. 

   5-6 ชั่วโมง

 • 6. 
  6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   โปรตีน

  • C. 

   น้ำตาล

  • D. 

   ไขมัน

 • 7. 
  7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีน 
  • A. 

   เพปซิน (Pepsin)

  • B. 

   ไลเพส (Lipase)

  • C. 

   เรนนิน (Rennin)

  • D. 

   แอมิเลส (Amylase)

 • 8. 
  8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน
  • A. 

   ไลเพส (Lipase)

  • B. 

   ทริปซิน (Tryprin)

  • C. 

   ไทอาลิน (Ptyalin)

  • D. 

   มอลเทส (Maltase)

 • 9. 
  9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด ง.  ไส้ติ่ง
  • A. 

   ลำไส้เล็กท่อนกลาง

  • B. 

   ลำไส้เล็กท่อนปลาย

  • C. 

   ลำไส้ใหญ่

  • D. 

   ไส้ติ่ง

 • 10. 
  การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย  
  • A. 

   อ่อนเพลีย

  • B. 

   จุกเสียด

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.