แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

20 | Attempts: 6148
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
(32101) 2 - Quiz

ให้ทำเครื่องหมาย x ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียง ้อเดียวนักเรียนชั้นม. 2/4 และ 2/11 ให้ใส่ชื่อตนเองเป็นภาษา ังกฤษ และใส่password คือ 12345 และปริ๊นซ์เกียรติบัตรผล ารสอบส่งคุณครูเปลี่ยมศร


Questions and Answers
 • 1. 
     แสงสีใดมีความถี่มากที่สุด
  • A. 

   สีม่วง

  • B. 

   สีแดง

  • C. 

   สีเหลือง

  • D. 

   สีเขียว

 • 2. 
   ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแสง
  • A. 

   มีตัวกลางพาไป

  • B. 

   เดินทางเป็นเส้นตรง

  • C. 

   เดินทางผ่านสุญญากาศ

  • D. 

   มีความเร็ว 3x108 m/s

 • 3. 
  รังสีเหนือม่วงคือรังสีในข้อใด
  • A. 

   รังสีเอ็กซ์

  • B. 

   รังสีคอสมิก

  • C. 

   รังสีอินฟาเรด

  • D. 

   รังสีอุลตราไวโอเลต

 • 4. 
  ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้
  • A. 

   กระจกเงา

  • B. 

   กระจกฝ้า

  • C. 

   สุญญากาศ

  • D. 

   น้ำประปา

 • 5. 
  เมื่อแสงที่สะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาเป็นสีเขียว  สีแดง  และไม่มีสี เราจะมองเห็นวัตถุเป็นสีอะไรบ้างตามลำดับ
  • A. 

   ดำ แดง และขาว

  • B. 

   เขียว แดง และดำ

  • C. 

   เขียว แดง และขาว

  • D. 

   ดำ แดง และเขียว

 • 6. 
  การสะท้อนของแสงแบบมีระเบียบจะเกิดขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   แสงตกกระทบวัตถุโปร่งใส ผิวเรียบ เป็นมัน

  • B. 

   แสงตกกระทบวัตถุทึบ ผิวเรียบ เป็นมัน

  • C. 

   แสงตกกระทบวัตถุไม่โปร่งใส ผิวไม่เรียบ เป็นมัน

  • D. 

   แสงตกกระทบวัตถุทึบแสง ผิวไม่เรียบ เป็นมัน

 • 7. 
  “รังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก อยู่ในระนาบเดียวกัน  มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กฎการสะท้อนกลับหมด

  • B. 

   กฎการหักเหของแสง

  • C. 

   กฎการสะท้อนของแสง

  • D. 

   กฎการเลี้ยวเบนของแสง

 • 8. 
  ถ้าแสงตกกระทบผิวของวัตถุซึ่งขรุขระจะเป็นอย่างไร
  • A. 

   มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

  • B. 

   มุมตกกระทบโตกว่ามุมสะท้อน

  • C. 

   มุมสะท้อนโตกว่ามุมตกกระทบ

  • D. 

   รังสีตกกระทบเท่ากับรังสีสะท้อน

 • 9. 
  • A. 

   XO

  • B. 

   XC

  • C. 

   OX

  • D. 

   XE

 • 10. 
  เมื่อต้องการให้มีการสะท้อนเกิดได้มากขึ้น AB ควรเป็นวัตถุในข้อใด (ดูภาพข้อ 9)
  • A. 

   กระจกเงา

  • B. 

   แผ่นสังกะสี

  • C. 

   พลาสติกใส

  • D. 

   พื้นน้ำ

 • 11. 
  XO หมายถึงข้อใด (ดูภาพข้อ 9)
  • A. 

   เส้นปกติ

  • B. 

   รังสีตกกระทบ

  • C. 

   รังสีสะท้อน

  • D. 

   รังสีหักเห

 • 12. 
  มุมตกกระทบคือมุมใด (ดูภาพข้อ 9)
  • A. 

   AXY

  • B. 

   BXE

  • C. 

   CXO

  • D. 

   YXO

 • 13. 
  เมื่อนักเรียนส่องกระจกดูตัวเองในกระจกเงาราบ ภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไร
  • A. 

   ภาพจริงหลังกระจก

  • B. 

   ภาพจริงหน้ากระจก

  • C. 

   ภาพเสมือนหลังกระจก

  • D. 

   ภาพเสมือนหน้ากระจก

 • 14. 
  ภาพจากกระจกเงาระนาบของนาฬิกา  บอกเวลาจริงกี่นาฬิกา
  • A. 

   3:55

  • B. 

   4:05

  • C. 

   4:55

  • D. 

   8:05

 • 15. 
  เมื่อวางขวดน้ำหอมอยู่หน้ากระจกราบ  20 เซนติเมตร  โดยตาที่มองภาพอยู่ห่างจากขวดน้ำหอม 10 เซนติเมตร ภาพของขวดน้ำหอมจะอยู่ห่างจากตาที่ดูภาพขวดน้ำหอมในกระจกเท่าใด 
  • A. 

   50 เซนติเมตร

  • B. 

   60 เซนติเมตร

  • C. 

   70 เซนติเมตร

  • D. 

   80 เซนติเมตร

 • 16. 
  เด็กหญิงสุดสวย นั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งอยู่ห่างจากกระจกเงาระนาบ 2 เมตร  และมีโคมไฟอยู่หลังเธอ  2 เมตร เธอจะเห็นภาพโคมไฟในกระจกเงาอยู่ห่างจากเธอกี่เมตร
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 17. 
  จงหาจำนวนภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงจากกระจกเงาราบสองบานโดยหันด้านสะท้อนแสงเข้ากันทำมุมกัน 50 องศา
  • A. 

   3 ภาพ

  • B. 

   4 ภาพ

  • C. 

   5 ภาพ

  • D. 

   7 ภาพ

 • 18. 
  วางวัตถุไว้ระหว่างกระจกเงาราบ 2 บาน ซึ่งทำมุมต่อกัน อยากทราบว่ามุมนั้นกางเท่าไรจึงจะให้เกิดภาพทั้งหมด 4 ภาพ ในหน่วยองศา
  • A. 

   90

  • B. 

   72

  • C. 

   60

  • D. 

   45

 • 19. 
  ข้อใดคือกฏการสะท้อนของแสง
  • A. 

   รังสรตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบที่ตากต่าง

  • B. 

   รังสีสะท้อนที่เสมือนเกิดขึ้น จะเอาฉากรับไม่ได้

  • C. 

   รังสีสะท้อนคือรังสีที่สามารถเอาฉากรับได้

  • D. 

   รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบเดียวกัน

 • 20. 
  ถ้านำวัตถุไปวางระหว่างกระจกเงาระนาย 2 บานที่วางทำมุม 75 องศา ต่อกัน จะทำให้เกิดภาพทั้งหมดกี่ภาพ และเป็นภาพชนิดใด
  • A. 

   4 ภาพ , ภาพจริงทั้งหมด

  • B. 

   4 ภาพ , เสมือนทั้งหมด

  • C. 

   5 ภาพ , ภาพจริงทั้งหมด

  • D. 

   5 ภาพ , ภาพเสมือนทั้งหมด

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.