แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Chirarat
C
Chirarat
Community Contributor
Total Contribution - 1 | Total attempts - 11,040
: 10 | Attempts: 11,040

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ 1 - Quiz

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถู ต้อง


Questions and Answers
 • 1. 

  รำวงมาตรฐานมีกี่เพลง

  • A. 

   8 เพลง

  • B. 

   10 เพลง

  • C. 

   12 เพลง

  • D. 

   14 เพลง

  Correct Answer
  B. 10 เพลง
  Explanation
  The correct answer is 10 เพลง. This suggests that the standard dance has a repertoire of 10 songs.

  Rate this question:

 • 2. 

  ฟ้อนเล็บ เป็นการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคใต้

  • B. 

   ภาคอีสาน

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคเหนือ

  Correct Answer
  D. ภาคเหนือ
 • 3. 

  รำวงมาตรฐานมีกี่ท่า

  • A. 

   10 ท่า

  • B. 

   12 ท่า

  • C. 

   14 ท่า

  • D. 

   16 ท่า

  Correct Answer
  C. 14 ท่า
  Explanation
  The correct answer is 14 ท่า. The question is asking about the number of standard dance moves in the "Ram Wong" dance. "Ram Wong" is a traditional Thai folk dance that consists of a series of choreographed movements. The correct answer states that there are 14 standard dance moves in the "Ram Wong" dance.

  Rate this question:

 • 4. 

  เซิ้งบั้งไฟ เป็นการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาดอีสาน

  • C. 

   ภาคใต้

  • D. 

   ภาคกลาง

  Correct Answer
  B. ภาดอีสาน
  Explanation
  The correct answer is "ภาคอีสาน" because "เซิ้งบั้งไฟ" is a traditional dance performance that originated from the northeastern region of Thailand, which is also known as the Isan region.

  Rate this question:

 • 5. 

  เพลงงานแสงเดือน ใช้ท่ารำใด

  • A. 

   ท่ายูงฟ้อนยาง

  • B. 

   ท่าชักแป้งผัดหน้า

  • C. 

   ท่าสอดสร้อยมาลา

  • D. 

   ท่าส่าย

  Correct Answer
  C. ท่าสอดสร้อยมาลา
  Explanation
  The correct answer is "ท่าสอดสร้อยมาลา". This answer is correct because "ท่าสอดสร้อยมาลา" is a well-known traditional Thai dance posture that is often performed during the "เพลงงานแสงเดือน" (Moonlight Serenade) dance. The other options mentioned, such as "ท่ายูงฟ้อนยาง" and "ท่าชักแป้งผัดหน้า", are not relevant to the given question and do not match the dance mentioned.

  Rate this question:

 • 6. 

  เพลงคืนเดือนหงาย ใช้ท่ารำใด

  • A. 

   ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

  • B. 

   ท่าส่าย

  • C. 

   ท่าช้างประสานงา

  • D. 

   ท่าชักแป้งผัดหน้า

  Correct Answer
  A. ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
 • 7. 

  รำโนราห์ เป็นการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคใต้

  • B. 

   ภาคเหนือ

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคอีสาน

  Correct Answer
  A. ภาคใต้
  Explanation
  The correct answer is "ภาคใต้" because "รำโนราห์" is a traditional dance that originated from the southern region of Thailand. It is a cultural performance that showcases the unique traditions and customs of the southern Thai people.

  Rate this question:

 • 8. 

  รำวงมาตรฐาน เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร

  • A. 

   รำส่าย

  • B. 

   รำโทน

  • C. 

   รำเล่น

  • D. 

   รำเร่

  Correct Answer
  B. รำโทน
  Explanation
  The correct answer is "รำโทน". In Thai traditional dance, there are different styles of dance, and "รำโทน" is the original name for the standard dance style.

  Rate this question:

 • 9. 

  ระบำดาวดึงส์ เป็นการแสดงของภาคใด

  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคใต้

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคกลาง

  Correct Answer
  D. ภาคกลาง
  Explanation
  The correct answer is "ภาคกลาง" (Central region). This is because the term "ระบำดาวดึงส์" refers to a traditional Thai dance that originated in the central region of Thailand.

  Rate this question:

 • 10. 

  ท่ารำสาย เป็นท่ารำของเพลงใด

  • A. 

   เพลงคืนเดือนหงาย

  • B. 

   เพลงงามแสงเดือน

  • C. 

   เพลงชาวไทย

  • D. 

   เพลงรำมาซิมารำ

  Correct Answer
  D. เพลงรำมาซิมารำ
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.